Tải bản đầy đủ

LUYỆN DẠNG BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN ; 7 + 5

TOÁN: LUYỆN DẠNG: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN; 7 + 5
I. Mục tiêu:
- Củng cố bảng cộng: 7 cộng với một số
- Rèn kĩ năng giải toán về nhiều hơn
- GD tính tự giác, độc lập làm bài
II. Chuẩn bị: Nội dung luyện tập
III. Các hoạt độngdạy- học:
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
A.Bài cũ :
- Yêu cầu hs đọc công thức 7 + 5
- Nhận xét, ghi điểm
B.Bài mới :
1.Giới thiệu bài :
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
7 + 5 7 + 3 7 + 8
7 + 9 7 + 7 7 + 4
7 + 6 8 + 7
=> Yêu cầu hs nhớ lại công thức để nêu
kết quả
Bài 2: Đặt tính rồi tính

87 + 4 77 + 5 37 + 9
67 + 6 57 + 7 27 + 3
17 + 10 7 + 18 9 + 44
- Yêu cầu hs tự đặt tính rồi tính

- Chú ý cách đặt tính và tính của hs: các
số đơn vị thẳng cột với nhau, nhớ 1 sang
hàng chục khi cộng qua 10
Bài 3: Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:
Bình có : 17 bưu ảnh
Hoà nhiều hơn : 4 bưu ảnh
Hoà có : ... bưu ảnh?
_ Yêu cầu hs đọc đề toán, tự giải vào vở
- Chấm bài, chữa
.3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- Học thuộc bảng 7 cộng với một số
- 2hs đọc
- Lắng nghe
- Nêu yêu cầu
- Nối tiếp nêu kết quả
Lớp đồng thanh dãy số 1 lần
- Nêu yêu cầu
- 4 – 5 em làm bảng lớp, lớp
làm bảng con. Nêu lại cách đặt
tính và tính.
- 1hs làm bảng lớp, lớp làm
vào vở
- Lắng nghe, ghi nhớ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×