Tải bản đầy đủ

7-sơ đồ mạch điện chiều dòng điện

KIỂM TRA BÀI CŨ
TRẢ LỜI:
Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do
dịch chuyển có hướng.
Hãy cho biết
bản chất dòng
điện trong kim
loại?
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN


- CHIỀU DÒNG ĐIỆN
- CHIỀU DÒNG ĐIỆN
BÀI 21
Công tắc
mở
Công tắc
đóng
Công tắc
(cái đóng ngắt)

Dây dẫnBóng đèn
Hai nguồn
điện mắc
nối tiếp
(bộ pin, ắcquy)
Nguồn điện
(pin, ắcquy)
BẢNG KÍ HIỆU CỦA MỘT SỐ BỘ PHẬN MẠCH ĐIỆN
I. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN.
1. Ký hiệu của một số bộ phận mạch điện.
Bài 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHIỀU DÒNG ĐIỆN
2. Sơ đồ mạch điện.
C1. Sử dụng ký hiệu trên, vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19.3 theo
đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này.
Bài 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN.
Sơ đồ mạch điện hình 19.3
Bài 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN.
C2. Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách
thay đổi vị trí các ký hiệu trong sơ đồ này.
C3. Mắc mạch điện theo đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2, tiến hành kiểm
tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.
Bài 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CHIỀU DÒNG ĐIỆN
I. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×