Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU HỌC TẬP PEPTIT 2020 CÓ ĐÁP ÁN HÓA HỌC 12

ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

Lời ngỏ
"Peptit- từ đem lại nhiều ám ảnh nhất cho bất kì học sinh nào theo đuổi những
khối có môn hóa học. Xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống hack não,
Peptit được nhiều thầy cô mài dũa, cho đi du học và khi peptit lớn lên đã quay trở
về phục vụ cho chúng ta với những kiến thức toán học thuần túy. Không còn bản

chất hóa học. Peptit được tin tưởng rất nhiều năm cho đến khi kì thi THPT QG
2019 diễn ra, Peptit không được tin dùng nữa, nhưng đoán xem, Peptit có trở lại
và ... lợi hại hơn xưa?
Để đề phòng với Peptit, thầy tạo ra quyển sách này và để bài giải phía dưới các
câu hỏi để các em tiện đọc và lĩnh hội. Hiểu được hết peptit đầu tiên em phải có
một tí "ngoại ngữ" để tiện giao tiếp. Nhớ học "từ mới" hằng ngày nhé, thầy sẽ
phân tích peptit chi tiết hơn vào quyển sách Peptit - những vấn đề nâng cao sau.

Tuy đặt tâm huyết vào nó rất nhiều, nhưng phương pháp còn mang tính cá

nhân, dạy học cho nhiều đối tượng (online, offline), thời gian biên tập gấp rút
chắc chắn không thể nào tránh khỏi được những vấn đề, sai sót không mong
muốn. Kính mong quý thầy cô, các em học sinh góp ý để quyển sách này được trở
nên hoàn thiện hơn ! "
BMT, 23h10p ngày 01/08/2019

Thầy đang dạy kèm ở Buôn Ma Thuột đó. Bạn nào yêu hóa, muốn phát
triển thêm tư duy hóa học hoặc đang bị mất gốc hóa có thể liên hệ với
thầy qua c|c thông tin bên dưới nhé.
Quý thầy cô muốn chuyển giao bản word quyển sách này (200k), có thể
liên hệ với em qua c|c địa chỉ sau ạ:

Số ĐT:

• 0978.432.243

Gmail:

• trungchinhbolero@gmail.com

FB cá nhân:

• Trung Chinh Phan (ChinhChem)

Fanpage:

• Hóa học ChinhChem

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 1


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

CC22: LÝ THUYẾT PEPTIT-PROTEIN
Đăng ký tại website

Tham gia CCClass

Nhận CCpassword

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 2


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 3


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 4


ChinhChem
B. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

PHẦN BẮT BUỘC - MỤC TIÊU : 89 CÂU/ 70 PHÚT

1. Tổng quan
Câu 1: Đipeptit X có công thức : H2NCH2CO-NHCH(CH3)COOH. Tên gọi của X là :
A. Gly-Val
B. Gly-Ala
C. Ala-Gly
D. Ala-Val
Câu 2: Tripeptit là hợp chất:
A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit
B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.
C. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau
D. có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.
Câu 3: Protein n{o dưới đ}y có trong lòng trắng trứng?
A. Hemoglobin
B. Keratin
C. Fibroin
D. Anbumin
Câu 4: Trong phân tử hợp chất hữu cơ n{o sau đ}y có liên kết peptit?
A. Lipit.
B. Protein.
C. Glucozơ.
D. Xenlulozơ.
Câu 5: Phát biểu n{o sau đ}y không đúng:
A. Peptit mạch hở trong phân tử có chứa 2 gốc α-amino axit được gọi l{ đipeptit.
B. Peptit mạch hở trong phân tử có chứa 2 liên kết peptit được gọi l{ đipeptit.
C. Các peptit mà trong phân tử chứa từ 11-50 gốc α-amino axit được gọi là polipeptit.
D. C|c peptit đều là chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong H2O.
Câu 6: Chọn phát biểu đúng?
A. Polipeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α−amino axit.
B. Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α−amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết
peptit.
C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị amino axit được gọi là liên kết peptit.
D. Oligopeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α−amino axit.
Câu 7: Phát biểu n{o sau đ}y đúng?
A. Các amino axit ở điều kiện thường đều là chất rắn dạng tinh thể.
B. Liên kết giữa nhóm CO và nhóm NH giữa c|c đơn vị amino axit gọi là liên kết peptit.
C. C|c peptit đều có phản ứng màu biure.
D. Trong phân tử tetrapeptit có 4 liên kết peptit.
Câu 8: Cho các chất sau:
1. NH2(CH2)5CONH(CH2)5COOH
2. NH2CH(CH3)CONHCH2COOH
3. NH2CH2CH2CONHCH2COOH
4. NH2(CH)6NHCO(CH2)4COOH.
Hợp chất nào có liên kết peptit?
A. 1,2,3,4
B. 1,3,4
C. 2
D. 2,3
2. Cấu tạo, cấu trúc
Câu 9. Aminoaxit đầu N trong phân tử peptit Gly-Val-Glu-Ala là
A. Alanin.
B. Glyxin.
C. Axit glutamic.
D. Valin.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD-ĐT Bắc Ninh]
Câu 10: Trong phản ứng tetrapeptit Ala-Gly-Val-Glu, axit đầu N là:
A. Val.
B. Ala.
C. Glu.
D. Gly.
Câu 11: Phân tử khối của peptit Gly – Ala là:
A. 146
B. 164
C. 128
D. 132
Câu 12. Hợp chất n{o sau đ}y thuộc loại đipeptit?
A. H2NCH2CH2CONHCH2COOH.
B. H2NCH2CONHCH2CONHCH2COOH.
C. H[HNCH2CH2CO]2OH.
D. H2NCH2CONHCH(CH3)COOH.
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 5


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Lương T{i , Bắc Ninh]
Câu 13: Chất n{o sau đ}y l{ đipeptit?
A. H2N - CH2 - CONH - CH2 - C(CH3) – COOH
B. H2N - CH2 - CONH - CH2 - CONH - COOH
C. H2N - CH2 - CONH - CH(CH3) - COOH
D. H2N - CH2 - CONH - CH2 - CH2 - COOH
Câu 14: Trong các chất dưới đ}y, chất n{o l{ đipeptit?
A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.
B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.
C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.
Câu 15: Cho các chất sau đ}y:
H2N–CH2–CO–NH–CH2–CO–NH–CH2–COOH (X)
H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)– COOH (Y)
H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–CH2–COOH (Z)
H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH (T)
H2N–CH2–CO–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH (U).
Có bao nhiêu chất thuộc loại đipepit?
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 16: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 17. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết
peptit trong phân tử X là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1
[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Lương T{i , Bắc Ninh]
Câu 18: Thuỷ phân hoàn toàn 1mol peptit X mạch hở thu được 1 mol Alanin và 1 mol Glyxin và 2 mol
valin. Nhận định n{o sau đ}y về X là sai?
A. X thuộc loại tetrapeptit.
B. X bị thủy ph}n trong môi trường axit
C. X chứa 4 liên kết peptit.
D. X chứa 3 liên kết peptit.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Liên trường THPT Nghệ An]
Câu 19. Thủy ph}n ho{n to{n pentapeptit X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có tripeptit Gly- GlyVal v{ hai đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly. Chất X có công thức là
A. Gly-Ala-Gly-Ala-Val. B. Gly-Ala-Gly-Gly-Val. C. Gly-Ala-Val-Gly-Gly. D. Gly-Gly-Val-Ala-Gly
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Sở GD-ĐT Bình Thuận]
Câu 20: Thuỷ ph}n pentapeptit X thu được c|c đipeptit l{ Ala-Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy
cấu trúc của peptit X là:
A. Glu-Ala-Gly-Ala-Gly B. Ala-Gly-Ala-Glu-Gly C. Ala-Gly-Gly-Ala-Glu D. Gly-Gly-Ala-Glu-Ala
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- Sở GD-ĐT Bình Phước]
Câu 21: Thuỷ ph}n không ho{n to{n tetrapeptit (X), ngo{i c|c α-aminoaxit còn thu được c|c đipeptit:
Gly-Ala;Phe-Val; Ala-Phe.Cấu tạo n{o sau đ}y l{ đúng của X?
A. Gly-Ala-Val-Phe.
B. Gly-Ala-Phe-Val.
C. Ala-Val-Phe-Gly.
D. Val-Phe-Gly-Ala.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Gò Đen, Long An]
Câu 22: Thủy ph}n ho{n to{n 1 mol pentapeptit X thì thu được 2 mol Alanin, 2 mol Glyxin và 1 mol Valin.
Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly, Gly-Gly và
tripeptit Gly-Ala-Val. Công thức của X là:
A. Gly-Ala-Val-Ala-Gly. B. Ala-Gly-Gly-Ala-Val. C. Gly-Gly-Ala-Ala-Val. D. Gly-Ala-Gly-Ala-Val.
Câu 23: Thủy ph}n không ho{n to{n pentapeptit X người ta thu được tripeptit là Ala-Glu-Gly và các
đipeptit là Val-Ala, Glu-Gly và Gly-Ala. Vậy công thức cấu tạo của X là:
A. Gly-Ala-Val-Ala-Glu. B. Val-Ala-Glu-Gly-Ala. C. Ala-Val-Glu-Gly-Ala. D. Ala-Glu-Gly-Ala-Val.

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 6


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

Câu 24: Thủy ph}n ho{n to{n 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy
ph}n không ho{n to{n X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala
nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N v{ amino axit đầu C của peptit X lần lượt là
A. Ala và Gly.
B. Ala và Val.
C. Gly và Gly.
D. Gly và Val.
[Thi thử THPT QG Lần 4/2019- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc]
Câu 25: Brađikinin có t|c dụng làm giảm huyết |p, đó l{ một nonapeptit có công thức là:
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuỷ ph}n không ho{n to{n peptit n{y, thu được bao nhiêu
tripeptit mà trong thành phần có phenyl alanin (Phe) ?
A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hậu Lộc 3, Thanh Hóa]
Câu 26: Khi thủy phân không hoàn toàn tetrapeptit có công thức: Val - Ala - Gly - Ala thì dung dịch thu
được có tối đa bao nhiêu peptit có thể tham gia phản ứng màu Biure
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 6.
Câu 27: Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit mạch hở: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly có thể thu được tối đa bao
nhiêu đipeptit?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
+
Câu 28: Sẽ thu được bao nhiêu loại α-amino axit khi thủy phân (H ) chất sau:
H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2COOH
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 29: Peptit X có công thức Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe-Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thu
được tối đa bao nhiêu loại peptit có amino axit đầu N là phenylalanin (Phe)?
A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 4.
Câu 30: Peptit X có công thức cấu tạo sau: Ala-Gly-Glu-Lys-Ala-Gly-Lys. Thuỷ phân không hoàn toàn X thu
được tối đa số đipeptit l{:
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.
Câu 31: Khi thủy phân polipeptit sau:
Số amino axit kh|c nhau thu được là:
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Câu 32: Thủy phân hoàn toàn H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2CO-NH-CH2-COOH
thu được bao nhiêu amino axit khác nhau?
A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 33: Một peptit có công thức phân tử
H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(CH(CH3)2)-CONH-CH2COOH.
Khi thủy ph}n peptit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp các amino axit, dipeptit, tripeptit và
tetrapeptit. Khối lượng phân tử n{o dưới đ}y không ứng với bất kì sản phẩm nào ở trên?
A. 188.
B. 146.
C. 245.
D. 189.
Câu 34: Một tripeptit X mạch hở được cấu tạo từ 3 amino axit là glyxin, alanin, valin( có mặt đồng thời cả
3 gốc gly, ala, val). Số công thức cấu tạo của X là:
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 8.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hậu Lộc 3, Thanh Hóa]
Câu 35: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và valin là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc]
Câu 36: Số đipeptit mạch hở khi cho vào dung dịch NaOH dư, đun nóng tạo ra 2 muối của alanin và valin

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
[Thi thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Đo{n Thượng, Hải Dương]
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 7


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

Câu 37: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?
A. 3 chất.
B. 5 chất.
C. 6 chất.
D. 8 chất.
Câu 38: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 39: Có thể có bao nhiêu hexapeptit mà trong phân tử chứa 3 mắt xích alanin, 2 mắt xích glyxin và 1
mắt xích valin, có đầu N l{ alanin v{ đuôi C l{ valin?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 40: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (ch chứa gốc αamino axit) mạch hở là?
A. 7.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
Câu 41: Một pentapeptit A khi thủy ph}n ho{n to{n thu được 3 loại α-aminoaxit khác nhau. Mặt khác
trong một phản ứng thủy ph}n không ho{n to{n pentapeptit đó người ta thu được một tripeptit có 3
gốc α-aminoaxit giống nhau. Số công thức có thể có của A là?
A. 18.
B. 8.
C. 12.
D. 6.
Câu 42: Số tetrapeptit tạo từ cả 3 α-aminoaxit: Alanin; Glyxin và Valin là?
A. 30.
B. 32.
C. 36.
D. 34.
3. Tính chất hóa học
Câu 43: Phản ứng n{o cho dưới đ}y l{ phản ứng màu biure.
A. Cho dung dịch lòng trắng trứng với HNO3.
B. Cho dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH)2 .
C. Cho dung dịch glucozơ phản ứng với AgNO3/NH3.
D. Cho I2 vào hồ tinh bột.
Câu 44: Protein tham gia phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu:
A. đỏ
B. trắng
C. vàng
D. tím
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng]
Câu 45: Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure với
A. NaCl.
B. Mg(OH)2.
C. Cu(OH)2.
D. KCl.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Minh Khai, H{ Tĩnh]
Câu 46: Chất n{o dưới đ}y tạo phức màu tím với Cu(OH)2?
A. Gly-Val.
B. Glucozơ.
C. Ala-Gly-Val.
D. metylamin.
Câu 47: Dung dịch Ala-Gly-Val phản ứng được với dung dịch nào sau đ}y?
A. HCl.
B. NaCl.
C. NaNO3.
D. KNO3.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2019- THPT Chuyên H{ Tĩnh]
Câu 48: Peptit n{o sau đ}y không có phản ứng màu biure ?
A. Gly-Ala-Gly.
B. Ala-Gly-Gly.
C. Ala-Ala-Gly-Gly.
D. Ala-Gly.
[Thi thử THPT QG Lần 2/2019- THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh]
Câu 49: Chất n{o sau đ}y có phản ứng màu biure?
A. Ala-Val-Gly
B. Glucozơ
C. Glixerol
D. Gly-Ala
Câu 50: Chất n{o sau đ}y phản ứng với Cu(OH)2 /NaOH tạo dung dịch màu tím?
A. Anbumin.
B. Glucozơ.
C. Glyxyl alanin.
D. Axit axetic.
Câu 51:Cho các chất sau : Ala–Ala–Gly ; Ala–Gly ; Gly–Ala–Phe–Phe–Gly ; Phe–Ala–Gly; Gly–Phe. Số chất
có phản ứng màu biure là:
A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 52: Dung dịch n{o sau đ}y có phản ứng màu Biure?
A. Lòng trắng trứng
B. Metyl fomat
C. Glucozơ
D. Đimetyl amin
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 8


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

Câu 53: Thủy phân chất A trong môi trường axit, đun nóng, không thu được glucozơ. A l{ chất nào trong
các chất sau?
A. Mantozơ
B. Tinh bột
C. Xenlulozơ
D. Protein
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc]
Câu 54: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A. dung dịch NaOH.
B. dung dịch HCl.
C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
D. dung dịch NaCl.
[Thi thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hải Phòng]
Câu 55: Dãy nào dưới đ}y gồm các chất có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tan trong trong
nước?
A. Etilen glycol, axit axetic, và Gly-Ala-Gly.
B. Glixerol, glucozơ, v{ Gly-Ala.
C. Ancol etylic, fructozơ, v{ Gly-Ala-Lys-Val.
D. Ancol etylic, axit fomic, và Lys-Val.
Câu 56. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản
ứng thủy ph}n trong môi trường kiềm là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Hậu Lộc 3, Thanh Hóa]
Câu 57. Cho các dãy chất: metyl fomat, valin, tinh bột, etylamin, metylamoni axetat, Gly-Ala-Gly. Số chất
trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH đun nóng l{
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Lương T{i , Bắc Ninh]
Câu 58: Đun nóng chất X với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y chứa hai muối. Chất X là
A. Gly-Gly
B. Vinyl axetat
C. triolein
D. Gly-Ala
[Thi thử THPT QG Lần 2/2018- THPT Cẩm Xuyên, H{ Tĩnh]
Câu 59: Cho các chất: triolein, glucozơ, etyl axetat, Gly-Ala. Số chất bị thủy ph}n trong môi trường axit,
đun nóng l{
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An]
Câu 60. Cho dãy các chất: isoamyl axetat, tripanmitin, anilin, xenlulozo, Gly–Ala–Val. Số chất trong dãy bị
thủy ph}n trong môi trường axit vô cơ đun nóng l{
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
[Thi thử THPT QG Lần 3/2019- THPT Đức Hòa, Long An]
Câu 61: Khi thủy phân hoàn toàn policaproamit trong dung dịch NaOH nóng dư, thu được sản phẩm nào
sau đ}y:
A. H2N(CH2)5COOH
B. H2N(CH2)6COONa
C. H2N(CH2)5COONa
D. H2N(CH2)6COOH
Câu 62: Phát biểu n{o sau đ}y l{ sai?
A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.
B. Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
C. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.
D. Tất cả c|c peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân
[KSCL THPT QG Lần 3/2018- THPT Yên Lạc 3, Vĩnh Phúc]
Câu 63: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do
A. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
B. phản ứng màu của protein.
C. sự đông tụ của lipit.
D. phản ứng thủy phân của protein.
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Lê Văn Hưu, Thanh Hóa]
Câu 64: Trong các phát biểu sau, phát biểu n{o đúng?
A. Khi cho quỳ tím vào dung dịch muối natri của glyxin sẽ xuất hiện màu xanh
B. Liên kết giữa nhóm NH với CO được gọi là liên kết peptit
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 9


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

C. Có 3 α-amino axit có thể tạo tối đa 6 tripeptit
D. Mọi peptit đều có phản ứng tạo màu biure
Câu 65: Phát biểu n{o sau đ}y sai?
A. Tripeptit Gly – Ala – Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2
B. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc .
C. Tất cả c|c peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.
D. Trong phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.
Câu 66: Nhận xét n{o sau đ}y không đúng ?
A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure.
B. Liên kết peptit là liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị -amino axit.
C. Các dung dịch Glyxin, Alanin, Lysin đều không l{m đổi màu quỳ tím.
D. Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm.
Câu 67: Thủy ph}n ho{n to{n đipeptit X có công thức là Gly-Ala trong dung dịch HCl, sau phản ứng thu
được:
A. ClH3N-CH2-COOH và ClH3N-CH(CH3)-COOH
B. ClH3N-CH2-COOH và H2N-CH(CH3)-COOH
C. +H3N-CH2-COO - và +H3N-CH(CH3)-COOD. H2N-CH2-COOH và H2N-CH(CH3)-COOH
Câu 68: Phát biểu n{o sau đ}y l{ sai?
A. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.
B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.
C. Anilin tác dụng với nước Brom tạo thành kết tủa trắng.
D. Dung dịch glyxin không l{m đổi màu quỳ tím.
Câu 69: Khi nói về protein, phát biểu n{o sau đ}y sai:
A. Thành phần phân tử protein luôn có nguyên tố Nito.
B. Tất cả c|c protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
C. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài trục đến vài triệu.
D. Protein có phản ứng màu biure.
Câu 70: Phát biểu n{o sau đ}y l{ đúng?
A. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.
B. Trong môi trường kiềm, đipetit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.
C. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.
D. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit
Câu 71: Phát biểu n{o sau đ}y không đúng?
A. Tất cả c|c peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.
B. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.
C. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.
D. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
Câu 72: Khi nhỏ dung dịch HNO3 đặc vào lòng trắng trứng có hiện tượng:
A. Có màu xanh lam.
B. Có m{u tím đặc trưng. C. Dung dịch màu vàng. D. Kết tủa màu vàng.
Câu 73:Phát biểu n{o sau đ}y đúng?
A. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím xanh.
B. Các hợp chất peptit bền trong môi trường bazơ v{ môi trường axit.
C. Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
D. Axit glutamic HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH co t nh lương t nh.
Câu 74: Phát biểu n{o sau đ}y l{ sai?
A. Số đồng phân cấu tạo amino axit có cùng công thức phân tử C4H9NO2 là 5.
B. C|c amino axit đều là những chất rắn ở nhiệt độ thường.
C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 10


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

D. Tripeptit glyxylalanylglyxin (mạch hở) có 3 liên kết peptit.
Câu 75: Phát biểu sai là?
A. Khi cho dung dịch axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy có kết tủa màu tím xuất hiện.
B. Amilozơ l{ polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.
C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị -amino axit được gọi là liên kết peptit.
D. Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen).
Câu 76: Phát biểu n{o sau đ}y sai?
A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
B. Trong phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.
C. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.
D. Tất cả c|c peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.
Câu 77: Phát biểu n{o sau đ}y l{ sai ?
A. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng
B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím
C. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng
D. Dung dịch glyxin không l{m đổi màu quỳ tím
Câu 78: Các loài thủy hải sản như lươn, c| … thường có nhiều nhớt, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng hầu
hết các chất này là các loại protein (chủ yếu l{ muxin). Để làm sạch nhớt thì không thể dùng biện pháp
n{o sau đ}y:
A. Dùng tro thực vật.
B. Dùng nước vôi.
C. Rửa bằng nước lạnh. D. Dùng giấm ăn.
Câu 79: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong peptit mạch hở amino axit đầu N có nhóm NH2.
(b) Dung dịch Lysin làm quỳ tím hóa xanh.
(c) 1 mol Val-Val-Lys tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol HCl.
(d) 1 mol Val-Glu tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH.
(e) Thủy ph}n ho{n to{n protein thu được các amino axit.
(f) Protein có phản ứng màu biure tạo sản phẩm có m{u tím đặc trưng.
Số phát biểu đúng l{
A. 4.
B. 6.
C. 3.
D. 5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Nguyễn Thị Minh Khai, H{ Tĩnh]
Câu 80: Cho các nhận định sau:
(a) CH3NH2 là amin bậc một
(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím
(c) Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl
(d) H2N–CH2–CONH–CH(CH3)–COOH là một đipeptit
(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước
Số nhận định đúng l{
A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- Sở GD-ĐT Bắc Ninh]
Câu 81. Cho các nhận xét sau:
1. Tương tự như axit axetic, aminoaxit có thể tác dụng với bazơ tạo ra muối v{ nước.
2. Axit axetic v{ axit α-aminoglutaric có thể l{m đổi màu quỳ tím th{nh đỏ.
3. Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr có thể thu được 6 tripeptit có
chứa Gly.
4. Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím.
5. Đipeptit có phản ứng màu biure
6. liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được gọi là liên kết peptit.
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 11


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

Số nhận xét đúng l{:
A. 2

B. 3

0978.432.243

C. 4
D. 5
[Thi thử THPT QG Lần 1/2018- THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội]

Câu 82: Cho các phát biểu:
(1) Protein phan ưng mau biure Cu(OH)2 ơ nhiệt độ thương cho mau t m đặc trưng.
(2) Protein dạng sợi tan trong nước tạo dung dịch keo.
(3) Protein tác dụng với HNO3 đặc, cho kết tủa vàng.
(4) Protein đều là chất lỏng ơ điều kiện thương.
Số phát biểu đúng l{:
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
[KSCL THPT QG Lần 3/2018- THPT Yên Lạc 3, Vĩnh Phúc]
Câu 83: Tien hanh cac th nghiem sau vơi dung dich X chưa long trang trưng:
- Th nghiem 1: Đun soi dung dich X.
- Th nghiem 2: Cho dung dich HCl vao dung dich X, đun nong.
- Th nghiem 3: Cho dung dich Cu O4 vao dung dich X, sau đo nho vai giot dung dich NaOH vao.
- Th nghiem 4: Cho dung dich NaOH vao dung dich X, đun nong.
- Th nghiem 5: Cho dung dich AgNO3 trong NH3 vao dung dich X, đun nong.
So th nghiem co xay ra phan ưng hoa hoc la
A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 84: Mô tả hiện tượng n{o sau đ}y l{ không chính x|c?
A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng.
B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện m{u đỏ đặc trưng.
C. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch
D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc ch|y.
Câu 85: Có những cách phát biểu sau về protit:
(1) Protit là những hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp.
(2) Protit chỉ có trong cơ thể người v{ động vật.
(3) Cơ thể người v{ động vật không thể tổng hợp được protit từ những chất vô cơ m{ chỉ tổng hợp
được từ các aminoaxit.
(4) Protit bền đối với nhiệt, đối với axit và kiềm.
Phát biểu đúng l{:
A. (1),(2)
B. (1),(3)
C. (2),(3)
D. (3),(4)
Câu 86: Cho các phát biểu:
(1) Protein bị thủy ph}n khi đun nóng với dung dịch axit, dung dịch bazơ hoặc nhờ xúc tác của enzim.
(2) Nhỏ vài giọt dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệp đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin)
thì có kết tủa vàng.
(3) Hemoglobin của máu là protein dạng hình cầu.
(4) Dung dịch protein có phản ứng màu biure.
(5) Protein đông tụ khi cho axit, bazơ hoặc khi đun nóng.
Số phát biểu đúng l{:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
Câu 87: Cho 3 chất X,Y, Z vào 3 ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 trong NaOH lắc đều và quan sát thì thấy:
Chất X thấy xuất hiện màu tím, chất Y thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh nhạt, chất Z thì Cu(OH)2 tan và
có màu xanh thẫm. X, Y, Z lần lượt là:
A. Protein, CH3CHO, saccarozơ.
B. Lòng trắng trứng, CH3COOH, glucozơ.
C. Hồ tinh bột, HCOOH, saccarozơ.
D. Lòng trắng trứng, C2H5COOH, glyxin
Câu 88: Phát biểu n{o sau đ}y không đúng?
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 12


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

A. Các amino axit là những chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.
B. Tính bazơ của amoniac mạnh hơn anilin nhưng lại yếu hơn etylamin.
C. Các peptit và protein có phản ứng màu biure, hòa tan Cu(OH)2 cho hợp chất có m{u xanh lam đặc
trưng.
D. Anilin tác dụng vừa đủ với dd HCl, lấy sản phẩm thu được cho tác dụng với NaOH lại thu được
anilin.
Câu 89: Cho các nhận xét sau:
(1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glycin.
(2) Khác với acid axetit, acid amino acetic có thể phản ứng với acid HCl và tham gia phản ứng trùng
ngưng.
(3) Giống với acid acetic, aminoacid có thể tác dụng với base tạo ra muối v{ nước
(4) Acid acetid v{ acid α - amino glutaric có thể l{m thay đổi màu quỳ tím th{nh đỏ.
(5) Thủy ph}n không ho{n to{n peptit: Gly − Phe − Tyr − Gly − Lys − Phe − T yr có thể thu được 6
tripeptit có chứa Gly.
(6) Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu tím.
Số nhận xét đúng l{:
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
ĐÁP ÁN CC22:
1B

2D

3D

4B

5B

6B

7A

8C

9B

10B

11A

12D

13C

14B

15B

16C

17B

18C

19B

20B

21B
31A
41A
51A
61C
71C

22B
32C
42C
52A
62C
72D

23B
33D
43B
53D
63A
73D

24D
34A
44D
54C
64A
74D

25D
35B
45C
55A
65D
75A

26A
36C
46C
56B
66C
76B

27B
37C
47A
57C
67A
77C

28A
38D
48D
58D
68A
78C

29D
39C
49A
59D
69B
79D

30C
40B
50A
60A
70A
80C

81A

82A

83A

84B

85B

86B

87B

88C

89D

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 13


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

CC23 : XÁC ĐỊNH PEPTIT - THỦY PHÂN HOÀN TOÀN
Đăng ký tại website

Tham gia CCClass

Nhận CCpassword

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 14


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

B. VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Ví dụ 1: Cho một X peptit được tạo nên bởi n gốc glyxin có khối lượng phân tử l{ 189 đvC. Peptit X
thuộc loại
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.

Ví dụ 2: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi x gốc alanin và y gốc glyxin có khối lượng phân tử là 345
đvC. Peptit X thuộc loại
A. tripetit.
B. đipeptit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit

Ví dụ 3: Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam
glyxin thu được. X là:
A. tripeptit.
B. đipeptit
C. tetrapeptit.
D. pentapeptit.

Ví dụ 4: Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân
hoàn toàn 83,2 gam hỗn hợp gồm X v{ Y thu được 4 amino axit, trong đó có m gam glyxin v{ 28,48
gam alanin. Giá trị của m là:
A. 30
B. 15
C. 7,5
D. 22,5

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 15


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

C. RÈN LUYỆN TƯ DUY

0978.432.243

PHẦN BẮT BUỘC - MỤC TIÊU : 30 CÂU/ 60 PHÚT

Câu 1: Cho peptit X chỉ do n gốc glyxin tạo nên có khối lượng phân tử l{ 303 đvC. Peptit X thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
§¸p ¸n D ; 75x - 18(x-1) = 303  x  5  pentapeptit
Câu 2: Cho peptit X chỉ do m gốc alanin tạo nên có khối lượng phân tử l{ 231 đvC. Peptit X thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
§¸p ¸n A ; 89x-18(x-1)=231  x  3  tripeptit
Câu 3: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi n gốc glyxin và m gốc alanin có khối lượng phân tử là 274
đvC. Peptit (X) thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit
§¸p ¸n C ; 75x  89y  18(x  y  1)  274  x  2 v¯ y =2 phï hîp  tetrapeptit
Câu 4: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi n gốc glyxin và m gốc alanin có khối lượng phân tử là 203
đvC. Trong (X) có ?
A. 2 gốc gly và 1 gốc ala.
B. 1 gốc gly và 2 gốc ala.
C. 2 gốc gly và 2 gốc ala.
D. 2 gốc gly và 3 gốc ala.
§¸p ¸n A ; 75x  89y  18(x  y  1)  203  x  2 v¯ y =1 phï hîp
Câu 5: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi n gốc alanin có khối lượng phân tử l{ 160 đvC. Peptit (X)
thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
§¸p ¸n B ; 89x - 18(x-1) = 160  x = 2
Câu 6: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi n gốc alanin có khối lượng phân tử l{ 302 đvC. Peptit (X)
thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
§¸p ¸n C ; 89x - 18 (x-1) = 302  x  4
Câu 7: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi n gốc valin có khối lượng phân tử l{ 315 đvC. Peptit (X) thuộc
loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
§¸p ¸n A ; 117x- 18(x-1) = 315  x  3  tripeptit
Câu 8: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi n gốc alanin và m gốc glyxin có khối lượng phân tử là 317
đvC. Peptit (X) thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit
§¸p ¸n D ; 117x - 18(x-1) = 711  x  7  heptapeptit
Câu 9: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi n gốc alanin và m gốc glyxin có khối lượng phân tử là 274
đvC. Peptit (X) thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
§¸p ¸n C ; 89x + 75y - 18(x+y-1) = 274  x  2 v¯ y = 2 phï hîp
Câu 10: Cho một (X) peptit được tạo nên bởi n gốc alanin và m gốc glyxin có khối lượng phân tử là 217
đvC. Trong peptit (X) có ?
A. 2 gốc glyxin và 1 gốc alanin.
B. 1 gốc glyxin và 2 gốc alanin.
C. 2 gốc glyxin và 2 gốc alanin.
D. 1 gốc glyxin và 3 gốc alanin.
§¸p ¸n B ; 75x + 89y - 18(x-1) = 217  x  1 v¯ y = 2 phï hîp
Câu 11: Khối lượng phân tử của glyxylalanylglixin( Gly-Ala-Gly) là ?
A. 203 đvC.
B. 211 đvC.
C. 239 đvC.
§¸p ¸n A ; M = 75.2 + 89.1 - 18(3-1) = 203
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

D. 185 đvC.

Trang 16


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

Câu 12: Khối lượng phân tử của glyxylalanylvalin (Gly-Ala-Val) là ?
A. 203 đvC.
B. 211 đvC.
C. 245 đvC.
§¸p ¸n C ; M = 75+89+117- 18(3-1) =245

D. 185 đvC.

Câu 13: Khối lượng phân tử của Gly-Ala-Gly-Ala-Val là ?
A. 445 đvC.
B. 373 đvC.
C. 391 đvC.
§¸p ¸n B ; M = 75.2 + 89.2 + 117 - 18(5-1) =373

D. 427 đvC.

Câu 14: Peptit nào có khối lượng phân tử l{ 358 đvC ?
A. Gly-Ala-Gly-Ala.
B. Gly-Ala-Ala-Val.
C. Val-Ala-Ala-Val.
§¸p ¸n C ; Val-Ala-Ala-Val = 117+89.2+117 - 18(4-1) = 358

D. Gly-Val-Val-Ala.

Câu 15: Peptit nào có khối lượng phân tử l{ 217 đvC ?
A. Ala-Gly-Ala.
B. Ala-Ala-Val.
C. Val-Ala-Ala-Val.
§¸p ¸n A ; Ala-Gly-Ala = 89.2+75 - 18(3-1) = 217

D. Gly-Val-Ala.

Câu 16: Cho 9,84 gam peptit (X) do n gốc glyxyl tạo thành, thủy ph}n ho{n to{n trong môi trường axit
lo~ng thu được 12 gam glyxin( là aminoaxit duy nhất). (X) thuộc loại ?
A. đipetit.
B. tripetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
12  9,84
§¸p ¸n C ;n Gly =0,16 mol ; n H2 O 
 0,12 mol ;
18
X + (n-1) H 2 O  nGly;
0,12

0,16  0,12n  0,16(n  1)  n  4  tetrapeptit

Câu 17: Cho 20,79 gam peptit (X) do n gốc alanin tạo thành, thủy ph}n ho{n to{n trong môi trường axit
lo~ng thu được 24,03gam alanin( là aminoaxit duy nhất). (X) thuộc loại ?
A. đipetit.
B. tripetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
24,03  20,79
§¸p ¸n B ; n Ala  0,27 mol ; n H2 O 
 0,18 mol
18
X + (n-1) H 2 O  n Ala
0,18

0,27  0,18n  0,27(n  1)  n  3  tripeptit

Câu 18: Khi thủy phân hoàn toàn 20,3 gam một oligopeptit (X) thu được 8,9 gam alanin và 15 gam glyxin.
(X) là ?
A. tripeptit.
B. tetrapeptit.
C. pentapeptit.
D. đipeptit.
8,9  15  20,3
§¸p ¸n A ; n Ala  0,1 mol ; n Gly  0,2 mol ; n H2 O 
 0,2 mol
18
X + (x+y-1) H 2 O  xAla + y Gly

0,1y  0,2x
x  1
0,2  

 tripeptit
0,2x  0,1(x  y  1) y  2
Câu 19: Cho 26,46 gam peptit (X) do n gốc glyxyl tạo thành, thủy ph}n ho{n to{n trong môi trường axit
lo~ng thu được 31,5 gam glyxin( là aminoaxit duy nhất). (X) thuộc loại ?
A. đipetit.
B. tripetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
12  9,84
§¸p ¸n B ;n Gly = 0,42 mol ; n H2 O 
 0,28 mol ;
18
X + (n-1) H2 O  nGly;
0,2

0,28

0,1

0,42  0,28n  0, 42(n  1)  n  3  tripeptit

Câu 20: Cho 13,2 gam peptit (X) do n gốc glyxyl tạo thành, thủy ph}n ho{n to{n trong môi trường axit
lo~ng thu được 15 gam glyxin( là aminoaxit duy nhất). (X) thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 17


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

§¸p ¸n B ;n Gly = 0,2 mol ; n H2 O 

0978.432.243

15  13,2
 0,1 mol ;
18

X + (n-1) H2 O  nGly;
0,1

0,2  0,1n  0,2(n  1)  n  2  ®ipeptit

Câu 21: Thủy phân 73,8 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glyxin( axit aminoaxetic duy nhất ). Peptit
ban đầu là ?
A. đipeptit.
B. tripeptit.
C. tetrapeptit.
D. pentapeptit.
90  73,8
§¸p ¸n C ;n Gly = 1,2 mol ; n H2 O 
 0,9 mol ;
18
X + (n-1) H2 O  nGly;
0,9

1,2  0,9n  1,2(n  1)  n  4  tetrapeptit

Câu 22: Cho 30,3 gam peptit (X) do n gốc glyxyl tạo thành, thủy ph}n ho{n to{n trong môi trường axit
lo~ng thu được 37,5 gam glyxin( là aminoaxit duy nhất). Số gốc glyxyl có trong (X) là ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
37,5  30,3
§¸p ¸n D ;n Gly = 0,5 mol ; n H2 O 
 0,4 mol ;
18
X + (n-1) H 2 O  nGly;
0,4

0,5  0,4n  0, 5(n  1)  n  5  pentapeptit

Câu 23: Cho 12,08 gam peptit (X) do m gốc alanyl tạo thành, thủy ph}n ho{n to{n trong môi trường axit
lo~ng thu được 14,24 gam alanin( là aminoaxit duy nhất). (X) thuộc loại ?
A. đipetit.
B. tripetit.
C. tetrapeptit.
D. pentapepit.
14,24  12,08
§¸p ¸n C ;n Ala = 0,16 mol ; n H2 O 
 0,12 mol ;
18
X + (n-1) H 2 O  nAla;
0,12

0,16  0,12n  0,16(n  1)  n  4  tetrapeptit

Câu 24: Cho 13,32 gam peptit (X) do m gốc alanyl tạo thành, thủy ph}n ho{n to{n trong môi trường axit
lo~ng thu được 16,02 gam alanin( là aminoaxit duy nhất). (X) thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. hexapepit.
16,02  13,32
§¸p ¸n D ;n Ala = 0,18 mol ; n H2 O 
 0,15 mol ;
18
X + (n-1) H 2 O  nAla;
0,15

0,18  0,15n  0,18(n  1)  n  6  hexapeptit

Câu 25: Cho 9,24 gam peptit (X) do m gốc alanyl tạo thành, thủy ph}n ho{n to{n trong môi trường axit
lo~ng thu được 10,68 gam alanin( là aminoaxit duy nhất). Số gốc alanyl có trong (X) là ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
10,68  9,24
§¸p ¸n B ;n Ala = 0,12 mol ; n H2 O 
 0,08 mol ;
18
X + (n-1) H2 O  nAla;
0,08

0,12  0,08n  0,12(n  1)  n  3

Câu 26: Cho 5,48 gam peptit (X) do n gốc glyxyl và m gốc alanyl tạo thành, thủy phân hoàn toàn trong
môi trường axit lo~ng thu được 3 glyxin và 3,56 gam alanin( không còn aminoaxit nào khác và X thuộc
oligopeptit). (X) thuộc loại ?
A. tripetit.
B. đipetit.
C. tetrapeptit.
D. hexapepit.

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 18


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

§¸p ¸n C ; n Ala  0,04 mol ; n Gly  0,04 mol ; n H2 O 

0978.432.243

3  3,56  5,48
 0,06 mol
18

X + (n+m-1) H 2 O  mAla + nGly
0,04n  0,04m
x  2
0,04  

 tetrapeptit
0,06m  0,04(n  m  1) y  2
Câu 27: Cho 14,472 gam peptit (X) do n gốc glyxyl và m gốc alanyl tạo thành, thủy phân hoàn toàn trong
môi trường axit lo~ng thu được 8,1 glyxin và 9,612 gam alanin( không còn aminoaxit nào khác và X
thuộc oligopeptit). Trong (X) có … ?
A. 1 gốc gly và 1 gốc ala. B. 2 gốc gly và 2 gốc ala. C. 3 gốc gly và 3 gốc ala. D. 4 gốc gly và 4 gốc ala.
8,1  9,612  14,472
§¸p ¸n C ; n Ala  0,108 mol ; n Gly  0,108 mol ; n H2 O 
 0,18 mol
18
X + (m+n-1) H 2 O  mAla + nGly
0,06

0,04

0,108n  0,108m
x  3
0,108  

0,18m  0,108(n  m  1) y  3
Câu 28: Thuỷ phân hoàn toàn 500 gam một oligopeptit X (chứa từ 2 đến 10 gốc α-amino axit) thu được
178 gam amino axit Y và 412 gam amino axit Z. Biết phân tử khối của Y l{ 89 đvC. Khối lượng phân tử
của Z là ?
A. 103 đvC.
B. 75 đvC.
C. 117 đvC.
D. 147 đvC.
178  412  500
§¸p ¸n C ; n Y  2 mol ; ; n H2 O 
 5 mol
18
X + (n+m-1) H 2 O  mY + nZ
0,18

0,108

5
2
 5m  2(n  m  1)  m  2 v¯ n = 4 phï hîp
Suy ra : X + 5 H 2 O  2Y + 4Z
412
 103
4
Câu 29: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala và Val-Gly-Gly thu được
x gam Ala; 37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt là:
A. 99,3 và 30,9.
B. 84,9 và 26,7.
C. 90,3 và 30,9.
D. 92,1 và 26,7.
§¸p ¸n B ;
5

2

x  x = 4 Z

a mol Ala-Val-Ala-Gly-Ala a  2b  0,5 ( mol Gly) a  0,1



b mol Val-Gly-Gly
a  b  0,3 ( mol Val)
b  0,2
 BT Ala  n Ala  3a  0,3 mol  m Ala  26,7g; m hh  387a  231b  84,9g

Câu 30: Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân hoàn
toàn m gam hỗn hợp gồm X v{ Y thu được 4 amino axit, trong đó có 30 gam glyxin v{ 28,48 gam alanin.
Giá trị của m là:
A. 77,6
B. 83,2
C. 87,4
D. 73,4
§¸p ¸n B ;
a mol Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val
2a  2b  0,4 (mol Gly)
a  0,12



b mol Gly-Ala-Gly-Glu
2a  b  0,32 ( mol Ala) b  0,08
 m  472a  332b  83,2g

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 19


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

CC24: THỦY PHÂN KHÔNG HOÀN TOÀN PEPTIT
Đăng ký tại website

Tham gia CCClass

Nhận CCpassword

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 20


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

B. VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Ví dụ 1: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Gly-Gly-Gly-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 30 gam
Gly; 21,12 gam Gly-Gly và 15,12 gam Gly-Gly-Gly. Giá trị của m là
A. 66,24.
B. 59,04.
C. 66,06.
D. 66,44.

Ví dụ 2: Cho biết X là tetrapeptit (mạch hở) tạo thành từ 1 amino axit (A) no, mạch hở (phân tử chứa
1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Biết rằng trong phân tử A chứa 15,73%N theo khối lượng. Thủy
ph}n m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit v{ 92,56 gam
A. Giá trị m là:
A. 149 gam
B. 161 gam
C. 143,45 gam
D. 159,25 gam

Ví dụ 3: Thủy phân không hoàn toàn a gam tetrapeptit Gly -Ala-Gly-Val trong môi trường axit thu
được 0,2 mol Gly-Ala, 0,3 mol Gly-Val, 0,3 mol Ala và m gam hỗn hợp 2 aminoaxit Gly và Val . Xác
định giá trị của m?
A. 57,2
B. 82,1
C. 60,9
D. 65,2

Ví dụ 4: Cho X là hexapeptit, Ala-Gly-Ala-Val-Gly-Val và Y là tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Glu. Thủy phân
hoàn toàn 83,2 gam hỗn hợp gồm X v{ Y thu được 4 amino axit, trong đó có m gam glyxin và 28,48
gam alanin. Giá trị của m là:
A. 30
B. 15
C. 7,5
D. 22,5

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 21


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

C. RÈN LUYỆN TƯ DUY

0978.432.243

PHẦN BẮT BUỘC - MỤC TIÊU : 18 CÂU/ 40 PHÚT

Câu 1: Thủy phân hết m gam tripeptit : Gly-Gly-Gly ( mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 13,5 gam Gly;15,84
gam Gly-Gly . Giá trị m là ?
A. 26,46.
B. 29,34.
C. 22,86.
D. 23,94.
§¸p ¸n A ; n Gly  0,18 mol ; n Gly  Gly  0,12 mol
0,18.1  0,12.2
 0,14 mol  m Gly  Gly  Gly  26,46g
3
Câu 2: Thủy phân hết m gam tripeptit : Gly-Gly-Gly ( mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 20,25 gam Gly;
23,76 gam Gly-Gly. Giá trị m là ?
A. 39,69.
B. 26,24.
C. 44,01.
D. 39,15.
§¸p ¸n A ; n Gly  0,27 mol ; n Gly  Gly  0,18 mol ;
 n Gly  Gly  Gly 

0,27  0,18.2
 0,21 mol  m Tripeptit  0,21.189  39,69g
3
Câu 3: Thủy phân hết m gam tripeptit : Gly-Gly-Gly ( mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 9 gam Gly; 3,96
gam Gly-Gly. Giá trị m là ?
A. 11,88.
B. 12,6.
C. 12,96.
D. 11,34.
§¸p ¸n D ; n Gly  0,12 mol ; n Gly  Gly  0,03 mol
 n Tripeptit 

0,12  0,03.2
 0,06 mol  m Tripeptit  0,06.189  11,34g
3
Câu 4: Thủy phân hết m gam tripeptit : Ala-Ala-Ala( mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 8,01 gam Ala; 4,8
gam Ala-Ala. Giá trị m là ?
A. 11,55
B. 9,45.
C. 12,81.
D. 11,34.
§¸p ¸n A ; n Ala  0,09 mol ; n Ala  Ala  0,03 mol
 n Tripeptit 

0,09  0,03.2
 0,05 mol  m tripeptit  0,05.231  11,55g
3
Câu 5: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 0,24 mol Ala,
0,16 mol Ala-Ala và 0,1mol Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là
A. 27,784.
B. 72,48.
C. 64,93.
D. 132,88.
0,24  0,16.2  0,1.3
§¸p ¸n C ; n tetrapeptit 
 0,215 mol  m tetrapeptit  0,215.302  64,93g
4
Câu 6: Thủy phân m gam pentapeptit A có công thức Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thu được hỗn hợp B gồm 3 gam
Gly; 0,792 gam Gly-Gly; 1,701 gam Gly-Gly-Gly; 0,738 gam Gly-Gly-Gly-Gly; và 0,303 gam Gly-Gly-GlyGly-Gly. Giá trị của m là:
A. 8,5450 gam
B. 5,8345 gam
C. 6,672 gam
D. 5,8176 gam
§¸p ¸n D ; n Gly  0,04; n Gly  Gly  0,006; n Gly  Gly  Gly  0,009; n Gly  Gly  Gly  Gly  0,003 mol
n tripeptit 

n Gly-Gly-Gly-Gly-Gly  0,001 mol
0,04  0,006.2  0,009.3  0,003.4  0,001.5
 0,0192 mol
5
 0,0192.303  5,8176g

 n pentapeptit 
 m pentapeptit

Câu 7 : Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam
Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là
A. 90,6.
B. 111,74.
C. 81,54.
D. 66,44.

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 22


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

§¸p ¸n C ; n Ala  0,32 mol ; n Ala  Ala  0,2 mol ; n Ala  Ala  Ala  0,12 mol
0,32  0,2.2  0,12.3
 0,27 mol  m tetrapeptit  0,27.302  81,54g
4
Câu 8: Thủy phân 101,17 gam một tetrapeptit mạch hở: Ala-Ala-Ala-Ala thu được hỗn hợp gồm 42,72
gam Ala; m gam Ala-Ala; 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là:
A. 40,0
B. 59,2
C. 24,0
D. 48,0
§¸p ¸n A ; n tetrapeptit  0,335 mol ; n Ala  0,48 mol ; n Ala  Ala  Ala  0,12 mol
 n tetrapeptit 

 BT Ala : 0,335.4 = 0,48 + 2.n Ala  Ala  3.0,12
 n Ala  Ala  0,25 mol  m Ala  Ala  40g

Câu 9: Thủy phân m gam pentapeptit A tạo bởi phân tử amino axit (glyxin) thu được 0,3 gam Glyxin;
0,792 gam đipeptit Gly-Gly; 1,701 gam tripeptit Gly-Gly-Gly; 0,738 gam tetrapeptit Gly-Gly-Gly-Gly và
0,303 gam A. Giá trị của m là:
A. 4,545 gam
B. 3,636 gam
C. 3,843 gam
D. 3,672 gam
§¸p ¸n B ;n Gly  0,004; n Gly  Gly  0,006 ; n Gly  Gly  Gly  0,009; n Gly  Gly  Gly  Gly  0,003

n Gly  Gly  Gly  Gly  Gly  0,001
0,004  0,006.2  0,009.3  0,003.4  0,001.5
 0,012 mol
5
 0,012.303  3,636 mol

 n pentapeptit 
 m pentapeptit

Câu 10. Thủy phân hết m gam Pentapeptit mạch hở chỉ tạo bởi 1 aminoaxit thu được hỗn hợp gồm 17,80
gam Ala, 19,20 gam Ala-Ala, 27,72 gam Ala-Ala-Ala và 45,30 gam Ala-Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là
A. 104,44.
B. 119,36.
C. 81,54.
D. 96,98.
§¸p ¸n A ; n Ala  0,2 mol ; n Ala  Ala  0,12 mol ; n Ala  Ala  Ala  0,12 mol ;

n Ala  Ala  Ala  Ala  0,15 mol  n pentapeptit 

0,2  2.0,12  3.0,12  4.0,15
 0,28 mol
5

 m pentapeptit  0,28.373  104.44g
Câu 11: X là một Tetrapeptit cấu tạo từ Aminoacid A, trong phân tử A có 1 nhóm(-NH2), 1 nhóm (-COOH)
, no, mạch hở. Trong A Oxi chiếm 42,67% khối lượng. Thủy ph}n m gam X trong môi trường acid thì
thu được 28,35(g) tripeptit; 79,2(g) đipeptit v{ 101,25(g) A. Gi| trị của m là?
A. 184,5.
B. 258,3.
C. 405,9.
D. 202,95.
32
§¸p ¸n A ; aa: C n H 2n 1O2 N  %O 
 0,4267  n  2  A : Glyxin
14n  47
n Gly  Gly  Gly  0,15 mol ; n Gly Gly  0,6 mol ; n Gly  1,35 mol

0,15.3  0,6.2  1,35
 0,75 mol  m  0,75.246  184,5g
4
Câu 12: A là một hexapeptit mạch hở tạo thành từ một α-amino axit X no, mạch hở (phân tử chứa 1 nhóm
–NH2 và 1 nhóm –COOH). Biết rằng phần trăm khối lượng của oxi trong X là 42,667%. Thủy phân m
gam A thu được hỗn hợp gồm 90,9 gam pentapeptit; 147,6 gam tetrapeptit; 37,8 gam tripeptit; 39,6
gam đipeptit v{ 45 gam X. Gi| trị của m là:
A. 342 gam
B. 409,5 gam
C. 360,9 gam
D. 427,5 gam
32
§¸p ¸n A ; aa: C n H 2n 1O2 N  %N 
 0, 42667  M X  75
MX
 nX 

n Gly-Gly-Gly-Gly-Gly = 0,3 ; n Gly-Gly-Gly-Gly = 0,6 ; n Gly-Gly-Gly = 0,2 ; n Gly-Gly = 0,3 ; n Gly  0,6
 n hexapeptit 

0,3.5  0,6.4  0,2.3  0,3.2  0,6
 0,95  m hexapeptit  0,95.360  342g
6

Hạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 23


ChinhChem

H thng Giỏo dc Húa Hc Online ChinhChem.com

0978.432.243

Cõu 13: Thy phõn hon ton tetrapeptit X ch thu c aminoaxit Y (no, mch h, phõn t cha 1 nhúm
NH2 v 1 nhúm COOH). Trong Y nguyờn t N chim 18,67% theo khi lng. Khi thy phõn khụng
ho{n to{n 25,83 gam X thu c 11,34 gam tripeptit; m gam ipeptit v{ 10,5 gam Y. Gi| tr ca m l:
A. 2,64 gam
B. 6,6 gam
C. 3,3 gam
D. 10,5 gam.
14
Đáp án B ; aa: C n H 2n 1O2 N %N
0,1867 M X 75
MX
n Gly Gly Gly Gly 0,105 mol ; n Gly Gly Gly 0,06; n Gly 0,14 mol
BT Gly : 4.0,105 = 3.0,06 + 2n Gly Gly 0,14 n Gly Gly 0,05 mol m Gly Gly 6,6g

Cõu 14. Thy phan hoan toan 1 mol pentapeptit X mch h th thu c 3 mol glyxin, 1 mol alanin va 1
mol valin. Khi thy phan khong hoan toan X th trong san phm thy co cac ipeptit Ala-Gly, Gly-Ala v
tripeptip Gly-Gly-Val. Phn tram khoi lng ca N trong X la:
A. 15%.
B. 11,2%.
C. 20,29%.
D. 19,5%.
Đáp án D ; Nhận thấy công thức peptit l : Gly-Ala-Gly-Gly-Val

14.5
19,5%
359
Cõu 15: Thy phõn ht 1 lng pentapeptit X trong mụi trng axit thu c 32,88 gam AlaGlyAla
Gly; 10,85 gam AlaGlyAla; 16,24 gam AlaGlyGly; 26,28 gam AlaGly; 8,9 gam Alanin cũn li l Gly
Gly v Glyxin. T l s mol GlyGly:Gly l 10:1. Tng khi lng GlyGly v Glyxin trong hn hp sn
phm l:
A. 27,9 gam
B. 28,8 gam
C. 29,7 gam
D. 13,95 gam
Đáp án A ; n Ala-Gly-Ala-Gly 0,12; n Ala Gly Ala 0,05; n Ala Gly Gly 0,08; n Ala Gly 0,18
%N

n Ala 0,1 mol . Đặt 10x mol Gly-Gly v x mol Gly. CT: Ala-Gly-Ala-Gly-Gly
n Ala 2.0,12 2.0,05 0,08 0,18 0,1

0,35 mol
2
2
BT Gly: 3.0,35 = 2.0,12+0,05+2.0,08+0,18+2.10x+x x 0,02 mol
m X 132.10x 75x 27,9g
n Ala-Gly-Ala-Gly-Gly

Cõu 16. Thy ph}n ho{n to{n 8,6 gam peptit X thu c hn hp sn phm gm 4,5 gam glixin; 3,56 gam
alanin v 2,34 gam valin. Thy ph}n khụng ho{n to{n X thu c tripeptit Ala-Val-Gly v Gly-Ala,
khụng thu c ipeptit Ala-Gly. Cụng thc cu to ca X l:
A. Gly-Ala-Gly-Val-Gly-Ala.
B. Gly-Ala-Val-Gly-Gly-Ala.
C. Ala-Val-Gly-Ala-Ala-Gly.
D. Gly-Ala-Val-Gly-Ala-Gly.
Đáp án B ; n Gly = 0,06 mol ; n Ala = 0,04 mol ; n Val = 0,02 mol ;

n Gly :n Ala :n Val = 3:2:1 Đáp án B : Gly-Ala-Val-Gly-Gly-Ala phù hợp
Cõu 17: Tripeptit M v{ Tetrapeptit Q c to ra t mt aminoacid X mch h ( phõn t ch cha 1
nhúm NH2 ). Phn trm khi lng Nito trong X bng 18,667%. Thy phõn khụng hon ton m(g) hn
hp M,Q(cú t l s mol 1:1) trong mụi trng Acid thu c 0,945(g) M; 4,62(g) ipeptit v{ 3,75 (g)
X.Giỏ tr ca m?
A. 4,1945(g).
B. 8,389(g).
C. 12,58(g).
D. 25,167(g).
14
Đáp án B ; aa: C n H 2n 1O2 N %N
0,18667 n 2 X : Glyxin
14n 47
n Gly Gly Gly 0,005 mol ; n Gly Gly 0,035 mol ; n Gly 0,05 mol ;

Đặt a mol M v a mol Q BT Gly : 3a + 4a = 0,005.3+0,035.2+0,05.1 a 0,019285
m 189a 246a 8,389g

Hnh phỳc ca ngi thy l c sng trong cuc i ca hc sinh!

Trang 24


ChinhChem

Hệ thống Giáo dục Hóa Học Online ChinhChem.com

0978.432.243

Câu 18: Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam GlyVal; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala và y mol Ala. Tỉ lệ x : y là:
A. 11 : 16 hoặc 6 : 1.
B. 2 : 5 hoặc 7 : 20.
C. 2 : 5 hoặc 11 : 16.
D. 6 : 1 hoặc 7 : 20.
§¸p ¸n B ; n Ala  Gly  Gly  0,015; n Gly  Val  0,02; n Gly  0,1; n Val  0,02

0,015.2  0,02  0,1
 0,075 mol
2
2
BT Ala : 0,075.2=0,015+x+y
x  0,035 x 7


 
y 20
BT Val : 0,075 = 0,02+0,02+x y  0,1
n Gly 0,015.2  0,02  0,1
TH 2 : Val-Ala-Gly-Gly-Val  n pentapeptit 

 0,075 mol
2
2
BT Ala : 0,075 = 0,015+x+y

 ©m  lo¹i
BT Val : 0,075.2 = 0,02+0,02+x
TH1 : Ala-Gly-Gly-Val-Ala  n pentapeptit 

n Gly0,015.2  0,02  0,1
 0,05 mol
3
3
BT Ala : 0,05 = 0,015+x+y
x  0,01
x 2

 
 
BT Val : 0,05 = 0,02+0,02+x
y  0,025 y 5
TH 3 : Gly-Val-Ala-Gly-Gly  n pentapeptit 

n GlyHạnh phúc của người thầy là được sống trong cuộc đời của học sinh!

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×