Tải bản đầy đủ

tro choi rung chuong vang lop 2


Thể lệ


Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2

Cô Đinh Thị Nga
Thầy Phạm Hoài Phương
Cô Cao Thị Diễm Thúy


Nên khám răng định kỳ
mấy tháng một lần

Đáp án

6 tháng


Đèn giao thông có mấy màu?
1

3
2
4


Mọi thế hệ người Việt Nam đều gọi
Người là Bác. Người đó là ai?

Đáp án

Hồ Chí Minh (Bác Hồ)


Người phụ nữ sinh ra bố em
thì em gọi là gì?
Đáp án

Bà nội


Tìm từ còn thiếu trong câu sau:
“Trong đầm gì đẹp bằng…”
hoa
bông
sen
em


Số liền sau của số 79 là :

78
79
89
80


Trường của em học có tên là gì?
Trường tiểu học Lục Sĩ Thành A
Trường tiểu học Lục Sĩ Thành B
Trường tiểu học Lục Sĩ Thành C
Trường tiểu học Lục Sĩ Thành


Số lớn nhất có hai chữ số là:

98
89
99
00


Con gì dài nhất?

Đáp án

Con
đường


Con gì không gáy ò ó o
mà người ta vẫn gọi là gà?

Con mèo
Con chó
Con cá
Con gà con


Số chẵn liền sau của số 28 là số nào ?

Đáp án

30


Ngày 1 tháng 5 là ngày lễ kỉ niệm
gì ?
Đáp án

Ngày Quốc tế lao động .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×