Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 23: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện


Thanh nam châm

s

N

S

N

Kim nam châm

- Nam châm có khả năng hút các vật bằng sắt hoặc thép. ( Các vật liệu từ )
- Có khả năng làm quay kim nam châm. Ta nói rằng nam châm có tính chất từ.
Phan Đình Trung


Lõi sắt non

-


- Cuộn dây quấn quanh lõi
sắt non có dòng điện chạy
qua là nam châm điện.

+
K

- Nam châm điện Có khả năng hút sắt hoặc thép. Làm quay kim nam châm.
Nên nam châm điện cũng có tính chất từ.

* Kết luận
1. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện
2. Nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và
hút các vật bằng sắt hoặc thép.

Phan Đình Trung


- Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng khi có dòng điện
chạy qua chứng tỏ dòng điện có tác dụng hoá học
- Kết luận: Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối
với cực âm được phủ một lớp võ bằng đồng.
- Ứng dụng của tác dụng hóa học: dùng trong phương pháp mạ điện,
tinh luyện kim loại…
Phan Đình Trung


Dòng điện chạy qua cơ thể người và động vật làm các cơ co giật,
có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt. Đây là tác
dụng sinh lí của dòng điện.
+ Tác dụng sinh lí có hại
Dòng điện chạy qua cơ thể lớn ( dòng điện gia đình) có thể gây điện
giật nguy hiểm tới tính mạng con người.
+ Tác dụng sinh lí có lợi
Trong Y học người ta dùng dòng điện thích hợp để châm cứu: Điện
châm, kích hoạt tim…

Phan Đình Trung


Dòng điện qua một số
dụng cụ điện làm quay
động cơ

n
hi

B
iể
u

Tác

hóa học


cd

s in
hl
í

g
ụn

Biểu
hiện

Tác dụng

gd
Ứn

Các đèn ống:
Huỳnh quang,
Ứng
đèn Led, bút thử dụng
điện.

ụng
d
c

áng
s
t
phá

CÁC TÁC
DỤNG CỦA
DÒNG ĐIỆN

Tác d

Cơ h ng
ọc

Dòng điện qua
một số chất khí


Biểu
làm chất khí hiện
phát sáng

nh
iệ
t

ụng
Ứng d


gt
n

d

Bi


u

B
iể
u

hi


hi
ện

Chế tạo các
dụng cụ đốt
nóng bằng điện Ứn
gd
(bàn là, đèn
ụn Tá
g c
dụ
sợi đốt…)
ng

Dòng điện qua cuộn dây có lõi sắt thì cuộn dây
có tác dụng như một nam châm ( hút sắt, làm
quay kim nam châm)
n

Dòng điện qua vật dẫn làm vật dẫn
nóng lên

ụn
g

Ứng
dụng
Phan Đình Trung

Chế tạo động cơ điện ( Quạt điện, máy bơm nước…)

Biểu hiện
Ứng dụng

Chế tạo nam châm
điện dùng trong cần
cẩu
điện,
chuông
điện…
Dòng điện qua dung
dịch muối kim loại có
khả năng tách kim loại
nguyên chất ra khỏi
dung dịch muối.

Mạ điện, tinh luyện kim
loại…
Dòng điện qua cơ thể
người hoặc động vật
làm các cơ co giật
Dùng trong trong Y
học, châm cứu để
chữa một số bệnh.


Phan Đình Trung


Phan Đình Trung


Giới thiệu chuông điện
Chốt kẹp

Nguồn điện
+

K

-

Lá thép đàn hồi
Cuộn dây

Miếng sắt

Tiếp điểm
Chuông

Đầu gõ chuông
C2 Khi đóng k, hiện tượng gì xẩy ra với cuộn dây, với miếng sắt và đầu gõ
chuông?
C3 Ngay sau đó mạch bị hở. Hãy chỉ ra chỗ hở. Tại sao miếng sắt khi đó lại trở
về tì vào tiếp điểm?
Phan Đình Trung

C4 Tại sao chuông kêu liên tiếp chừng nào công tắc còn đóng?


+

-

K

Phan Đình TrungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×