Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện


I/ Cường độ dòng điện:
1. Quan sát thí nghiệm :
Nguồn điện

ampe kế

0

2.5
mA

biến trơ

5

K

đèn
Với mộtsáng
bóng đèn nhất định, khi đèn sáng càng

0….
tắt thìthì
Khi…………thì
đèn
……..
số
chỉ
chỉ
của
của
Ampe
Ampe
kế
bằng
khác….
0
lớn
yếu……
càng
nhỏ
mạnh
sốsố
chỉ
của
Ampe
kếkế
…….
…………..


Nhận xét:
•Với một bóng đèn nhất định, khi đèn
mạnh (yếu)
sáng càng……………………..
thì số chỉ của
ampe lớn
kế (nhỏ)
càng …………………….


2. Cường độ dòng điện:
Đọc thông tin sgk và trả lời các câu hỏi sau:
- Số chỉ của ampe kế cho biết gì?
Cho biết cường độ dòng điện
trong mạch.
- Cường độ dòng điện được kí
hiệu bằng chữ gì? Chữ I
- Đơn vị đo của cường độ dòng
điện như thế nào?
Ampe (A) hoặc Miliampe (mA)


2. Cường độ dòng điện :
a) Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh yếu
của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện.
Cường độ dòng điện được kí hiệu: I
b) Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu
là: A hoặc miliampe kí hiệu là mA

1mA = 0,001A

;

1A = 1000mA


1mA = 0,001A

;

1A = 1000mA

Đổi đơn vị.
350
a) 0,35A=_________________mA
1280
b) 1,28A=__________________mA
0,425
c) 425mA=_________________A
0,032
d) 32mA =_________________A


II/ Ampe kế:
Ampe kê là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
•Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị
Ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vị miliAmpe).


C1a. Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)
của ampe kế (Hình 24.2a,b) ?

Bảng 1.
Ampe kế

GHĐ

ĐCNN

H24.2a

100 mA

10 mA

H24.2b

6A

0,5 A


b. Quan sát hình 24.2 cho biết:
+Ampe kế dùng kim chỉ thị là
hình 24.2 a, b
ampe kế ………………………
+Ampe kế hiện số là ampe
hình 24.2 c
kế …………………………

Kim chỉ
thị

Số


c. Quan sát ampe kế cho biết: ơ các chốt nối dây dẫn của
ampe kế có ghi dấu gì?

d. Hãy cho biết chốt điều
chỉnh kim của ampe kế nằm
vị trí nào?

Chốt âm (-)

Chốt dương (+)
Chốt điều chỉnh kimIII/ Đo cường độ dòng điện:
1. Vẽ sơ đồ mạch điện H24.3.
-Ampe kế được kí hiệu:

+

A

-

-Nguồn điện, công tắc,
bóng đèn, ampe kế và
dẫn điện
mắc nối
-dây
Mạch
nàytiếp.
gồm có
những bộ phận nào? Các
-bộ
Emphận
hãy vẽnày
sơ mạch
được điện
mắc
từ
hình
vớimạch
nhau điện
như trên
thế nào?
vẽ?


2. Có thể dùng ampe kế của nhóm em để đo cường độ
dòng điện qua dụng cụ dùng điện nào ơ bảng?
TT

Dụng cụ dùng điện

Cường độ dòng điện

1

Bóng đèn bút thử điện Từừ̀ 0,001mA tới 3mA

2

Đèn điốt phát quang

Từ 1mA tới 30mA

3

Bóng đèn dây tóc

Từ 0,1 tới 1A

4

Quạt điện

Từ 0,5A tới 1A

5

Bàn là, bếp điện

Từ 3A tới 5A

KQ


3. Cách mắc ampe kế vào mạch điện.
• Bước 1:
Chọn ampe kế có ĐCNN và GHĐ thích hợp.
• Bước 2:
Mắc sao cho chốt dương (+) của ampe kế nối với cực dương của nguồn điện.
• Bước 3:
Điều chỉnh để kim của ampe kế chỉ đúng vạch số 0.
• Bước 4:
Đóng công tắc, đợi cho kim của ampe kế đứng yên. Đặt mắt để kim che khuất ảnh của nó trong gương (hoặc đặt mắt vuông góc bảng chia độ), đọc và ghi giá trị của
cường độ dòng điện.


- Đóng công tắc, đọc kết quả đo: I1 = …………..A

- Thay đổi nguồn, đóng công tắc, đọc kết quả đo:I2= …………… A


Bảng kết quả
Nhóm

1

2

3

4

I1
I2

lớn (nhỏ)
Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng………………
sáng mạnh (sáng yếu)
thì đèn càng………………………………


ĐỘI A

10
10
10
10
10

ĐỘI B

10
10
10
10
10An-đrê Ma-ri Am-pe sinh ngày 20 tháng 1 năm 1775, ông là con một nhà
buôn tơ lụa khá giả ơ thành phố Li-ông nước Pháp.
Khi còn nhỏ, Am-pe rất ham thích đọc sách. Năm lên bốn tuổi, Am-pe đã tự
học đọc, học viết, lên tám tuổi cậu bé Am-pe đã thuộc lòng nhiều trang sách
có hình vẽ trong bộ Bách khoa toàn thư. Năm lên muời tuổi, vì muốn đọc
sách toán của các nhà khoa học nổi tiếng, Am-pe đã tự học thành công tiếng
La-tinh. Khi mới mười hai tuổi, cậu bé đã đọc xong 20 tập của bộ Bách khoa
toàn thư và tất cả các sách có trong tủ sách gia đình.
Từ đó Am-pe phải đi đọc sách trong thư viện của thành phố Li-ông. Năm mười hai tuổi,
Am-pe đã đọc gần hết các tác phẩm về vật lý học, toán học, triết học … xuất bản từ trước
đến thời đó.
Sau khi cha chết, gia đình Am-pe sa sút, với vốn kiến thức của mình, Am-pe xin đi dạy
học nhưng không trường nào nhận vì ông không có bằng cấp! Tuy cuộc sống khó khăn và
thiếu thốn nhưng Am-pe vẫn say mê nghiên cứu môn toán và đặc biệt hứng thú với việc
ứng dụng công thức toán học vào vật lý … cuối cùng ông cũng nhận được một công việc
ơ nhà trường như một thầy giáo thực thụ.
Am-pe có một trực giác khoa học hết sức nhạy bén, đồng thời cũng là một một nhà
thực nghiệm tài ba, ông đã tự thiết kế, chế tạo những công cụ thí nghiệm phục vụ cho
những thí nghiệm của minh. Những thành tựu rực rỡ của 10 năm nghiên cứu khoa học
đã nâng người giáo viên Trung học lên địa vị Viện sĩ viện hàn lâm nước Pháp, giáo viên
Đại học Bách khoa Pa-ri. Điện học là một trong số những công trình lớn của ông, Am-pe
mất ngày 10 tháng 7 năm 1836, để ghi nhớ công lao của ông với khoa học người ta đã
dùng tên ông để đặt cho đơn vị cường độ dòng điện.


* Đơn vị cường độ dòng điện được đặt tên
theo nhà bác học người Pháp Ampe (André
Marie Ampere, 1775 – 1836).
* Với dòng điện cường độ 1A chạy qua dây
dẫn kim loại thì có 6,25 tỉ êlectrôn dịch chuyển
qua tiết diện ngang của dây dẫn đó trong 1
giây.
* Mỗi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình
thường nếu dòng điện chạy qua nó có cường
độ định mức. Quá mức đó sẽ làm hỏng dụng cụ
( ví dụ dây tóc bóng đèn bị đứt ).
*Đồng hồ đo điện đa năng là dụng cụ đo điện
với nhiều chức năng, có loại dùng kim chỉ thị, có
loai hiện số. Đồng hồ đa năng loại đơn giản
nhất có thể dùng đo cường độ dòng điện, hiệu
điện thế và điện trở. Với mỗi chức năng đều có
nhiều thang đo ( giới hạn đo ) khác nhau để lựa
cho phù hợp với yêu cầu đo.


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀÀ
- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Trả lời lại câu hỏi từ C1 đến C5.
- Làm bài tập 24.1 đến 24.4.
- Xem bài : Hiờợ̀u điờợ̀n thờờ
+ Hiệu điện thế là gì? Kí hiệu?
+ Đơn vị hiệu điện thế, dụng cụ để đo hiệu
điện thế?
+ Cách mắc và tên gọi các dụng cụ đo?


10
Điểm

Có bốn ampe kế với giới hạn đo (GHĐ) như sau:
1) 2mA

2) 20mA

3) 250mA
2) 2A
Hãy cho biết ampe kế nào đã cho là phù hờp nhất để đo mỗi
cường độ dòng điện sau đây:
a) 15mA
b) 0,15A
c) 1,2A


10
Điểm

Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình đườc mắc đúng, vì sao?
-

-A+
a)

b)

-

+

+

-

K

-A+
K

c)
+

K

+

-

A-

+

-A+
d)

K


10
Điểm

Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách đo
cường độ dòng điện bằng ampe kế?
A. Chọn ampe kế có GHĐ phù hợp với giá trị cần đo.
B. Mắc ampe kế nối tiếp với vật dẫn cần đo cường
độ dòng điện.
C. Mắc ampe kế trong mạch sao cho dòng điện đi vào
chốt dương và đi ra từ chốt âm của ampe kế.
D. Cả ba đều đúng.


10
Điểm

Giới hạn đo (GHĐ) và
độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)
của ampe kế là:

a. 20mA và 1A.
b. 20A và
c. 20A và
1mA.
1A.1A và 5A.
d.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×