Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 24: Cường độ dòng điện

Môn: Vật Lý 7


Kiểm tra bài cũ: Nêu các tác dụng
của dòng điện ?

 Tác dụng phát sáng
 Tác dụng hoá học
 Tác dụng từ
 Tác dụng sinh lý
 Tác dụng nhiệt

TaiLieu.VN


I. Cường độ dòng điện
1. Thí nghiệm


Nhận xét: Với mỗi bóng
đèn nhất định, khi đèn càng

sáng thì số chỉ ampe kế
càng lớn

TaiLieu.VN


2.Cường độ dòng điện
 Số chỉ ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu của

dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện
 Cường độ dòng điện kí hiệu là chữ I
 Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe
kí hiệu là A
 Để đo dòng điện có cường độ nhỏ, người ta
dùng đơn vị miliampe, kí hiệu là mA

1mA = 0,001A, 1A = 1000mA
TaiLieu.VN


VD. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:
= 0,5.1000 mA = 500mA
 200mA = 200/ 1000 A = 0,2A
 0,5A

TaiLieu.VN


II. Ampe kế:Là dụng cụ dùng để đo
cường độ dòng điện


Trên mặt ampe kế có ghi
chữ A( số đo tính theo đơn
vị ampe)

TaiLieu.VNHoặc trên mặt có ghi chữ
mA ( số đo tính theo đơn vị
miliampe)


Câu C1:

a. Hãy ghi giới hạn đo
(GHĐ) và độ chia nhỏ nhất
(ĐCNN) của các ampe kế ở
hình 24.2a và hình 24.2b và
điền vào bảng 1.
Bảng 1:
Ampe kÕ GH§

§CNN

H×nh
24.2a

0,1 A

0,01 A

H×nh
24.2b

6 A

0,5 A

TaiLieu.VN


C1. b. Hãy cho biết ampe kế nào trong hình
24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiện số

- Ampe kế dùng kim chỉ thị

a)

TaiLieu.VN

b)

- Ampe kế hiện số

c)


c. Hãy quan sát hình 24.3 và cho biết trên các chốt nối
dây của ampe kế có ghi dấu gì?

+

TaiLieu.VN

_


Chú ý: Trên thực tế mỗi Ampe kế có thể có nhiều thang đo,
mỗi thang đo tương ứng với các chốt đo,khi đo trên chốt nào
thì phải đọc kim chỉ trên thang đo tương ứng
Thông thường chốt ghi dấu (-)
là chốt mầu đen
chốt ghi dấu (+) là chốt mầu
đỏ

TaiLieu.VN


II. Đo cường độ dòng điện


Trong sơ đồ mạch điện
ampe kế được kí hiệu là

A

K

A

TaiLieu.VN


*Để đo cường độ dòng điện bằng ampe kế cần:
Lựa chọn ampe kế có GHĐ phù hợp với giá trị cường độ cần đo
Bảng 2: Dựa vào bảng hãy cho biết ampe kế của nhóm em có
thể dùng để đo cường độ dòng điện của dụng cụ nào?

STT
1
2
3
4
5

Dông cô dïng ®iÖn
-Bãng ®Ìn bót thö
®iÖn
-§Ìn ®i«t ph¸t quang
-Bóng đèn dây tóc
( Đèn pin hoặc đèn xe máy)
-Quạt điện
-Bµn lµ , BÕp ®iÖn

TaiLieu.VN

Cêng ®é dßng
®iÖn
Tõ 0,01 mA ®Õn
3mA
Tõ 1mA tíi 30 mA
Tõ 0,1A tíi 1A
Tõ 0,5A tíi 1A
Tõ 3A tíi 5A

Ampe kế có GHĐ là
3A và ĐCNN là 0,05A
ở các nhóm chỉ có thể
đo cường độ của dụng
cụ:


* Cách mắc ampe kế vào mạch điện để đo cường độ-Điều chỉnh kim ampe kế về số O
trước khi đo
- Mắc ampe kế sao cho chốt + của
ampe kế nối với cực dương của
nguồn điện
- Đóng công tắc chờ cho kim của
ampe kế dừng hẳn, đọc số chỉ ampe
kế I = …A .Quan sát độ sáng của
đèn
-Thay nguồn điện hai pin 3V bằng
nguồn điện 6V tiến hành tương tự,
đọc số chỉ ampe kế I = A. Quan
sát độ sáng của đèn

Nhận xét: Dòng điện chạy qua đèn càng lớn
thì đèn càng sáng.

TaiLieu.VN


IV.Vận dụng
C3: Đổi đơn vị cho các
giá trị sau đây
175
a) 0,175A = …….mA
380
b) 0,38A =………mA
c) 1250mA = ……A
1,25
0,28
d) 280mA =……A


TaiLieu.VN


C4: Có bốn ampe kế có GHĐ như sau
1) 2mA

2) 20mA

3) 250mA

4) 2A

Hãy cho biết ampe kế nào đã cho là phù hợp nhất để đo mỗi
cường độ dòng điện sau đây:

a)15mA

TaiLieu.VN

b) 0,15A

c) 1,2A


C5:Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì
sao?
A

A

Đúng

K

K

a)

TaiLieu.VN

b)

A

Sai

Sai
c)

K


Bài tập: Hãy điền dấu (+),(-) vào các chốt của ampe kế
trong các sơ đồ mạch điện sau để được cách mắc đúng.
+

_

A

_

K

A

+

K
a)

+

A

_

b)
K

K

+
A
_
c)

TaiLieu.VN

d)


Hút các vật nhẹ khác
Kí hiệu là I

2

3

1. Để đo cường độ dòng
điện ta dùng dụng cụ gì ?
2.Vật bị nhiễm điện có khả năng gì?
3.Kí hiệu của cường độ dòng điện?
4. Đơn vị của cường độ dòng điện?

Ampe

Hãy tìm điều6bí ẩn sau 5bông hoa bằng cách trả
Chọn ampe kế có
lời đúng các câuGHĐ
hỏivà ĐCNN
trênphùmỗi cánh hoa
hợp với vật cần đo

4

1

A , mA

Ampe kế

Amp
TaiLieu.VN

5. Cần chú ý điều gì khi chọn ampe kế
để đo cường độ dòng điện ?
6.Đây là tên nhà bác học đã tìm ra
dụng cụ đo cường độ dòng điện?

Vônta


Qua bài học hôm nay các em cần ghi nhớ:
 Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện

càng lớn.
 Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế.
 Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe (A).
 Cách mắc ampe kế vào mạch điện để đo.
 Bài tập về nhà: bài24.1, 24.2, 24.3, 24.4/SBT

TaiLieu.VN

Kính chúc quý thày cô
sức khoẻ và hạnh phúc

Chúc các em chăm ngoan học giỏi,
 đạt nhiều thành tích cao trong
học tập


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×