Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 29: An toàn khi sử dụng điện

Chào các em Học sinh lớp 7…
CHÚC CÁC EM CÓ MỘT GIỜ HỌC BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ

TaiLieu.VN


Thật tiện
nghi!

TaiLieu.VN


*Em có suy nghĩ gì qua những
thông tin và hình ảnh trên ?

Cuộc sống có điện thật ích lợi,
thuận tiện và văn minh. Nhưng nếu sử
dụng điện không an toàn thì điện có
thể gây thiệt hại như cháy, nổ và nguy
hiểm tới tính mạng con người, vậy sử
dụng điện như thế nào là an toàn?

TaiLieu.VN


I. Dòng điện qua cơ thể con người có thể gây nguy hiểm:

1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể con người:

C1-Tay cầm bút thử điện phải như thế nào
thì bóng đèn bút thử điện mới sáng?
Đầu dây
“nóng”

Đầu dây
“lạnh”
TaiLieu.VN

Tay …. với …


Đầu dây “nóng”

Đầu dây
“lạnh”
TaiLieu.VN

Tay không
tiếp xúc
với chốt

Tay tiếp xúc với chốt


C1-Tay cầm bút thử điện phải như thế nào
thì bóng đèn bút thử điện mới sáng?
Bóng đèn bút thử điện sáng khi đưa đầu của bút
thử điện vào lỗ mắc với dây “nóng” của ổ lấy điện
và tay cầm phải tiếp xúc với chốt cài hay đầu kia
bằng kim loại của bút thử điện.
Đầu dây “nóng”

TaiLieu.VN

Tay tiếp xúc với chốt


Lắp mạch điện với mô hình
“người điện” ( là 1 vật dẫn điện)
một đầu của bóng đèn pin nối với
người điện, đầu kia của đèn ở phía
sau nối với chốt 1.
Đóng công tắc, chạm đầu 2 vào
bất cứ chỗ nào của “người điện”
và quan sát bóng đèn

TaiLieu.VN

1

2


1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể con người:

Nhận xét:

Viết đầy đủ câu dưới đây:

Cơ thể người là một vật dẫn điện. Dòng điện
đi qua
có thể ………..cơ
thể người khi chạm vào
bất cứ trí nào trên cơ thể.
mạch điện tại………..vị

TaiLieu.VN


2. Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người

(Trang 82/SGK)
Tìm hiểu mức độ tác dụng và giới hạn nguy hiểm đối với
dòng điện đối với cơ thể người cho dưới đây:

* Dòng điện trên 10mA đi qua người làm cơ co giật
rất mạnh, không thể duỗi tay khỏi dây điện khi chạm
phải.
**. Dòng điện trên 25mA đi qua ngực gây thương tổn
thương tim.
***. Dòng điện trên 70mA (40V) đi qua cơ thể
TaiLieu.VN
người làm tim ngừng đập.


II. Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì:
1. Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)
Quan sát TN của GV với mạch điện như sơ đồ H.29.2.
Khi GV đóng công tắc,đọc và ghi số chỉ của ampe kế I1=….

I1

K
A

TaiLieu.VN

B
?(A)
I1=……….

A


II. Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì:
1. Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)
Quan sát TN của GV với mạch điện như sơ đồ H.29.2
b) GV làm đoản mạch bằng cách nối hai đầu A, B của bóng
đèn bằng 1 dây dẫn.Sau đó GV đóng công tắc, quan sát bóng
?(A)
đèn, đọc và ghi số chỉ của ampe kế I2=…. I2=……

I2

K
A
TaiLieu.VN

B

A


Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)

A

I2

I1

K
A

B
I1= .?.

K

A
A

Hình 29.2

B

I2=.?.

C2- So sánh I1 với I2 và nêu nhận xét:
lớn hơn
Khi bị đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ …
 Tác hại của hiện tượng đoản mạch:
•=>Khị xảy ra đoản mạch các dụng cụ điện, thiết bị điện
TaiLieu.VN
có thể bị hỏng, …


2.Tác dụng của cầu chì:
C3-Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3 và cho biết có
hiện tượng gì xảy ra đối với cầu chì khi đoản mạch

A
I2
K

A
TaiLieu.VN

B
Hình 29.3


C4-Quan sát cầu chì trong hình 29.4 hoặc cầu
chì thật. Hãy cho biết ý nghĩa của số Ampe ghi
trên mỗi cầu chì?
1A

2A

5A

7A

Hình 29.4

TaiLieu.VN


C5-Xem lại bảng cường độ dòng điện ở bài 24,
cho biết nên dùng cầu chì bao nhiêu Ampe cho
mạch điện thắp sáng bóng đèn?
BẢNG 2/67/SGK
Số thứ tự

DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

Cường độ dòng điện

1

Bóng đèn bút thử điện

0,001mA – 3mA

2

Đèn điốt phát quang

1mA – 30mA

3

Bóng đèn dây tóc

4

Quạt điện

0,1A – 1A
0,5A – 1A

5

Bàn là, bếp điện

3A – 5A

Gợi ý-Trả lời: Với mạch điện thắp sáng đèn, từ bảng
cường độ dòng điện ở bài 24 (từ 0,1A đến 1A), thì nên dùng
cầu chì có ghi số ..........?......(A)
TaiLieu.VN


2.Tác dụng của cầu chì:
 Cầu chì là thiết bị tự động ngắt mạch điện khi
dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc biệt
khi đoản mạch.

TaiLieu.VN


III. Quy tắc an toàn khi sử dụng điện :

1. Chỉ làm
thí nghiệm
với nguồn
điện có hiệu
điện thế
dưới
40V
…………..
TaiLieu.VN


2. Phải sử dụng dây dẫn
có vỏ bọc cách điện.
…………………………

Vết bỏng do bị điện giật! Ghê chưa!

Nguy hiểm cho Bé quá !

TaiLieu.VN


III. Quy tắc an toàn khi sử dụng điện :SGK.88
3. Mạch điện dân dụng gồm
hai dây dẫn là dây “nóng”
và dây“nguội”.Giữa
220V
chúng có U=…...
Không được tự mình chạm
vào mạng điện dân dụng và
các thiết bị điện nếu
chưa biết rõ
………….……cách
sử dụng
TaiLieu.VN

Bao giờ mới hết cảnh này!


III. Quy tắc an toàn khi sử dụng điện :

4. Khi có người bị
điện giật thì
không
được chạm
……………………
vào người đó mà
cần phải tìm cách
tắt ngay công tắt
………….
gọi
điện và ……người
cấp cứu.
TaiLieu.VN


4.Khi có người bị điện giật thì…

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Bài 29.4/SBT.30-Những việc làm nào dưới đây
đảm bảo an toàn đối với học sinh khi sử dụng điện?
a) Phơi quần áo trên dây điện.
b) Làm TN với dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
c) Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện.
d) Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình.
e) Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy.
f) Chơi thả diều gần đường dây tải điện.

TaiLieu.VN


C6- Hãy viết một câu cho biết có gì không an toàn điện
và cách khắc phục cho mỗi hình 29.5a, b và c.

a
TaiLieu.VN

b

Hình 29.5

c


C6-SGK.84
Hãy viết một câu cho biết có gì không an toàn
điện và cách khắc phục cho mỗi hình 29.5a, b và c.
Giải
* Viết câu:
Lõi dây điện có chỗ bị hở,
nếu vô ý chạm phải có thể
bị điện giật và nguy hiểm.

a
TaiLieu.VN

* Cách khắc phục:
Dùng băng dính cách điện
bọc nhiều lớp thật kín lõi
dây (trước đó nhớ ngắt
điện)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×