Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 29: An toàn khi sử dụng điện


Thật tiện
nghi!


BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

Cuộc sống có điện thật
ích lợi, thuận tiện và văn
minh. Nhưng nếu sử
dụng điện không an toàn
có thể gây thiệt hại như
cháy, nổ và nguy hiểm
tới tính mạng con người.
Vậy sử sụng điện như
thế nào là an toàn?

TaiLieu.VN


BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

I. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm:
1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người:
Nhớ lại thí nghiệm với bút thử điện ở bài 22
C1 Tay cầm bút thử điện phải như thế nào thì bóng
đèn của bút thử điện sáng?

TaiLieu.VN


Đầu dây
“nóng”

Đầu dây
“lạnh”

TaiLieu.VN

Tay …. với …


Đầu dây “nóng”

Đầu dây
“lạnh”
TaiLieu.VN

Tay không
tiếp xúc
với chốt

Tay tiếp xúc với chốt


C1-Tay cầm bút thử điện phải như thế nào
thì bóng đèn bút thử điện mới sáng?
Bóng đèn bút thử điện sáng khi đưa đầu của bút
thử điện vào lỗ mắc với dây “nóng” của ổ lấy điện
và tay cầm phải tiếp xúc với chốt cài hay đầu kia
bằng kim loại của bút thử điện.
Đầu dây “nóng”

TaiLieu.VN

Tay tiếp xúc với chốt


1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người:

2

1
+

-

Cầu chì

K

Công tắc
ắc qui

Lắp mạch điện với mô hình “người điện” như hình 29.1, môt
đầu của bóng đèn pin nối với “người điện” vào chốt 1.
Đóng công tắc, chạm đầu 2 vào bất cứ chổ nào của “người
điện” và quan sát bóng đèn. Và nhận xét vào câu dưới đây:
TaiLieu.VN


1. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người:

2

1
+

-

Cầu chì

K

Công tắc
ắc qui

đi qua
Dòng điện có thể …………..cơ
thể người khi chạm vào
bất kỳ
mạch điện tại …………vị
trí nào của cơ thể.
TaiLieu.VN


BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
I. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm:
2. Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi
qua cơ thể người:
Dòng điện có cường độ trên 10mA đi qua người
làm co cơ rất mạnh, không thể duỗi tay ra khỏi dây
điện.
Dòng điện có cường độ trên 25mA đi qua ngực
gây tổn thương tim.
Dòng điện có cường độ từ 70mA trở lên đi qua cơ
thể người, tương ứng với hiệu điện thế 40V trở lên
đặt lên cơ thể người sẽ làm tim ngừng đập.
TaiLieu.VN


BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
II. Hiện tượng đoãn mạch và tác dụng của cầu chì:
1. Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)
+

+

-

-

A

A

Ampe kế chỉ I1

Ampe kế chỉ I2

Số chỉ Ampe kế : I2 > I1
TaiLieu.VN


BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)

+

-

ắc qui

I1 = 2A

Cầu chì

A

I2 = 6A

K

Công tắc
Ampe kế

Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)
TaiLieu.VN


BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)

+

-

I1 = 2A

Cầu chì

A

I2 = 6A

K

Công tắc
Ampe kế

Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)
TaiLieu.VN


BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
I. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm:
II. Hiện tượng đoãn mạch và tác dụng của cầu chì:
1. Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch)

C2

TaiLieu.VN

So sánh I1 với I2 và nêu nhận xét:
Khi bị đoản mạch dòng điện trong mạch có
lớn hơn
cường độ ……………


2.Tác dụng của cầu chì:
C3-Quan sát sơ đồ mạch điện hình 29.3 và cho biết có
hiện tượng gì xảy ra đối với cầu chì khi đoản mạch

A
I2
K

A
TaiLieu.VN

B
Hình 29.3


C4-Quan sát cầu chì trong hình 29.4 hoặc cầu
chì thật. Hãy cho biết ý nghĩa của số Ampe ghi
trên mỗi cầu chì?
1A

2A

5A

7A

Hình 29.4

TaiLieu.VN


C5-Xem lại bảng cường độ dòng điện ở bài 24,
cho biết nên dùng cầu chì bao nhiêu Ampe cho
mạch điện thắp sáng bóng đèn?
BẢNG 2/67/SGK
Số thứ tự

DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

Cường độ dòng điện

1

Bóng đèn bút thử điện

0,001mA – 3mA

2

Đèn điốt phát quang

1mA – 30mA

3

Bóng đèn dây tóc

4

Quạt điện

0,1A – 1A
0,5A – 1A

5

Bàn là, bếp điện

3A – 5A

Gợi ý-Trả lời: Với mạch điện thắp sáng đèn, từ bảng
cường độ dòng điện ở bài 24 (từ 0,1A đến 1A), thì nên dùng
cầu chì có ghi số ..........?......(A)
TaiLieu.VN


BÀI 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN
2. Tác dụng của cầu chì.
C3

Khi đoản mạch xảy ra với mạch điện hình 29.3,
cầu chì nóng lên, chảy, đứt và ngắt mạch.

C4

Ý nghĩa số ampe ghi trên mỗi cầu chì: Dòng điện
có cường độ vượt quá giá trị đó thì cầu chì sẽ đứt.
Thí dụ: số ghi trên cầu chì là 1A, có nghĩa cầu chì
này sẽ đứt khi cường độ dòng điện qua nó lớn
hơn 1A.

C5

TaiLieu.VN

Với mạch điện thắp sáng bóng đèn, từ bảng
cường độ dòng điện ở bài 24 (từ 0,1 tới 1A), thì
nên dùng cầu chì có ghi 1A (tối đa là dùng cầu
chì có ghi số 1,2A hoặc 1,5A)


2.Tác dụng của cầu chì:
 Cầu chì là thiết bị tự động ngắt mạch điện khi
dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc biệt
khi đoản mạch.

TaiLieu.VN


III. Các qui tắc an toàn khi sử dụng điện
Dưới đây là một số qui tắc an toàn khi sử dụng điện:
1. Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế
dưới 40V.
2. Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
3. Mạch điện dân dụng gồm hai dây là dây “nóng” và dây
“nguội”. Giữa chúng có hiệu điện thế 220Vvaf dây nguội
được nối đất ở trạm phát điện. Vì thế giữa dây nóng và cơ
thể người chạm đất có hiệu điện thế 220V và là nguy hiểm
với cơ thể người. Không được tự mình chạm vào mạng
điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách
sử dụng.
4. Khi có người bị điện giật thì không được cham vào người
đó mà cần phải tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi
người cấp cứu.
TaiLieu.VN


III. Quy tắc an toàn khi sử dụng điện :

1. Chỉ làm
thí nghiệm
với nguồn
điện có hiệu
điện thế
dưới
40V
…………..
TaiLieu.VN


2. Phải sử dụng dây dẫn
có vỏ bọc cách điện.
…………………………

Vết bỏng do bị điện giật! Ghê chưa!

Nguy hiểm cho Bé quá !

TaiLieu.VN


III. Quy tắc an toàn khi sử dụng điện :SGK.88
3. Mạch điện dân dụng gồm
hai dây dẫn là dây “nóng”
và dây“nguội”.Giữa
220V
chúng có U=…...
Không được tự mình chạm
vào mạng điện dân dụng và
các thiết bị điện nếu
chưa biết rõ
………….……cách
sử dụng
TaiLieu.VN

Bao giờ mới hết cảnh này!


III. Quy tắc an toàn khi sử dụng điện :

4. Khi có người bị
điện giật thì
không
được chạm
……………………
vào người đó mà
cần phải tìm cách
tắt ngay công tắt
………….
gọi
điện và ……người
cấp cứu.
TaiLieu.VN


4.Khi có người bị điện giật thì…

TaiLieu.VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×