Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ
ÁNH SÁNG


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Thế nào gọi là vùng bóng tối ? Bóng nửa tối? Tại sao
trong lớp học người ta không lắp một bóng đèn ở giữa lớp mà
lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau?
Câu 2: Khi nào xảy ra nhật thực , nguyệt thực? Nguyên nhân
nào dẫn đến nhật thực? Nguyệt thực?
-Nhật thực xảy ra khi Mặt trời, Mặt trăng và Trái đất thẳng
hàng theo thứ tự.
-Nguyệt thực xảy ra khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng thẳng
hàng theo thứ tự.
- Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng Nhật thực là Mặt trời bị
Mặt trăng che khuất nên ánh sáng Mặt trời không đến được
trái đất.
-Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng Nguyệt thực là Trái đất
chắn không cho ánh sáng Mặt trời chiếu tới Mặt trăng.Tiết 4- Bài 4

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.

Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên một gương
phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên
tường . Phải để đèn pin theo hướng nào để vết sáng
đến đúng một điểm A cho trước trên tường( H 4.1)


Tiết 4- Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.
I. Gương phẳng:
1. Quan sát:
2. Gương phẳng là gì?
- Gương phẳng là những vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng (mặt
nước, gương soi, mặt tấm mê ca nhẵn bóng,mặt bàn có đánh
véc ni….)

- Hình ảnh của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh
của vật tạo bởi gương.
- Hình vẽ biểu diễn gương phẳng


Tiết 4- Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.
I. Gương phẳng:
1. Quan sát:
2. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Hiện tượng phản xạ ánh sáng :
a. Thí nghiệm: ( H 4.2 SGK/ tr12)
b. Kết luận:
- Hiện tượng tia sáng sau khi chiếu tới
mặt một gương phẳng bị hắt trở lại
theo một hướng xác định, được gọi là
hiện tượng phản xạ ánh sáng.
-Tía sáng SI chiếu tới gương gọi là tia tới.
- Tia sáng IR bị gương hắt trở lại gọi là tia phản xạ


Tiết 4- Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Hiện tượng phản xạ ánh sáng:
2. Định luật phản xạ ánh sáng.
a) Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?
C2: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với ………….và
tia tới
đường ……………
pháp tuyến
b) Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của
tia tới?
Góc tới i
Góc phản xạ i/
Phương của tia tới
được xác định bằng góc
600
600
SIN=i gọi là góc tới
450
450
Phương của tia phản xạ
300
300
được xác định bằng góc
NIR =i/ gọi là góc phản xạ
Góc phản xạ luôn luôn ……………….góc
bằng
tới


Tiết 4- Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
1. Hiện tượng phản xạ ánh sáng:
- Hiện tượng tia sáng sau khi chiếu tới mặt một gương
phẳng bị hắt trở lại theo một hướng xác định, được gọi là
hiện tượng phản xạ ánh sáng.
- Tia sáng SI Chiếu tới gương gọi là tia tới.
- Tia sáng IR bị gương hắt trở lại gọi là tia phản xạ
2. Định luật phản xạ ánh sáng.
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và
N
đường pháp tuyến của gương ở điểm
tới.
S
R
- Góc phản xạ bằng góc tới (i = i)
/

3. Biểu diễn gương phẳng và
các tia sáng trên hình vẽ

50
40
30
20

60

70

80 90 100

i i’

10
0

110

120
130
140
150
160
170
180

I


Tiết 4- Bài 4

ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.

I. Gương phẳng:

Hình vẽ biểu diễn gương phẳng

170
180

110

120
130
140
150
160

II. Định luật phản xạ ánh sáng:
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và
đường pháp tuyến của gương ở điểm tới
- Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới ( i/=i)
III. Vận dụng:
C4:
S
a. Hãy vẽ tia phản xạ.
80 90 100

I

10
0

40
30
20

R

50

60

70

N

- Vẽ pháp tuyến IN với gương tại I.

M

- Vẽ tia phản xạ IR với góc phản
xạ bằng góc tới.
- Ta có tia phản xạ IR.


Tiết 4- Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.
I. Gương phẳng:
II. Định luật phản xạ ánh sáng:
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và
đường pháp tuyến của gương ở điểm tới
- Góc phản xạ bằng góc tới ( i/=i)
III. Vận dụng:
C4.
b.

S
- Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên.

N

60
50

- Vẽ phân giác góc IN của góc SIR.

40
30

- Đặt gương vuông góc với IN tại I.

20
10
0

- Ta có vị trí của gương cần đặt.

R

0 20 130 40
00 11 1
1 50
1
1
0
90
16 0
80
17 0
70
18


- Những vật như thế nào thì có thể xem là một
gương phẳng?
-Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
- Học thuộc nội dung ghi nhớ
- Làm bài tập ở SBT( 4.1 đến 4.7)
- Tiết sau làm bài kiểm tra 15 phút( Từ bài đến
bài 4)
- Chuẩn bị trước bài 6 “Ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×