Tải bản đầy đủ

Bài giảng Vật lý 7 bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

V Ậ T

L Í 7


Hãy quan sát TN sau và cho biết để thu đc một vệt sáng trên tường ta phải
đặt đèn pin theo hướng nào?

A


Hàng ngày chúng ta vẫn
dùng gương phẳng để soi.
Hình của một vật quan
sát được trong gương gọi
là ảnh của vật qua gương.

C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề
mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh
của mình như một gương phẳng?


Mặt nước, mặt kim loại nhẵn bóng, thước nhựa . . .


Hình vẽ biểu diễn gương phẳng

Thí nghiệm:
Dùng đèn pin chiếu một tia tới
SI lên một gương phẳng đặt vuông góc
với một tờ giấy. Quan sát hiện tượng và
rút ra nhận xét?
Nhận xét: Tia sáng từ đèn phát
ra đi là là trên mặt tờ giấy, khi gặp
gương tia sáng bị hắt lại cho tia IR.
- Tia sáng bị hắt lại SR được gọi là tia phản xạ
- Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.


C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ
giấy. Hãy quan sát và cho biết tia phản
xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?
Kết luận:
Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng
tia tới
với .............và
đường................
pháp tuyếnPhương của tia tới được xác định
bằng góc nhọn SIN = i gọi là góc tới
Phương của tia phản xạ được xác
định bằng góc nhọn NIR = i’: gọi là góc phản xạ
SI: tia tới
IR: tia phản xạ
IN: pháp tuyến

S

N

R

i
i’

I


Thí nghiệm kiểm tra: Dùng thước
đo góc để đo các giá trị của góc
phản xạ i’ ứng với các góc tới i
khác nhau và ghi kết quả vào bảng.
(HS làm theo sự hướng dẫn trên
phim)
S
Góc tới i

Góc phản xạ quan hệ
với góc tới như thế nào?

60o

Góc phản xạ i’

N

45o
30o
R

i
i’

IGóc tới i

Góc phản xạ i’

60o

60o

45o

45o

30o

S

N

30o

bằng
Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn...........góc
tới
R

i
i’

IGương phẳng được biểu
diễn bằng một đoạn thẳng,
phần gạch chéo là mặt sau
của gương. Tia tới SI và pháp
tuyến IN nằm trên mặt phẳng
hình vẽ.

N

S
50

C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR.

40
30
20

60

70

80 90 100

i i’

10
0

R
110

120
130
140
150
160
170
180

I


I

10
0

40
30
20

50

R

60

70

N

80 90 100

110

S

a. Hãy vẽ tia phản xạ.
Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương tại I.
Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ bằng góc tới.
Ta có tia phản xạ IR.

170
180

120
130
140
150
160

C4: Trên hình 4.4. vẽ một tia sáng tới SI
chiếu lên một gương phẳng M.

M


C4: Trên hình 4.4. vẽ một tia sáng tới SI
chiếu lên một gương phẳng M.
b. Giữ nguyên tia tới SI. muốn thu được tia
phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải đặt
gương thế nào? Vẽ hình.
N
S
60
50
40
30
20
10
0

R

0
0
0 110 12 13 140
0
0
1
15 60
90
1
80
0
17 80
0
7
1

I

Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên.
Vẽ phân giác IN của góc SIR.
Đặt gương vuông góc với IN tại I.
Ta có vị trí của gương cần đặt.


- Những vật như thế nào thì có thể xem là một gương phẳng
- Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng
- Học bài cũ
- Làm bài tập ở SBT
- Chuẩn bị trước bài mới “Ảnh của một vật tạo bởi gương
phẳng”


CÁC HÌNH ANH LIÊN QUAN TỚI HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ ÁNH
SÁNG
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×