Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy ở trường TH thiệu tiến, huyện thiệu hóa

1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
Sự phát triển như vũ bão của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại
những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo
dục việc vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy đã
đem lại một hiệu quả thật tích cực. Thông tin được cập nhật nhanh chóng và
chính xác, việc quản lý nhân sự, thực hiện công tác chuyên môn nhẹ nhàng và
khoa học. Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi
mới nhà trường theo hướng hội nhập.
Công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng khẳng định được tính hữu dụng
và sức mạnh trong mọi phương diện, mọi ngành nghề của cuộc sống. Nhất là
trong thời đại ngày nay với ngành giáo dục, CNTT đang và sẽ tạo nên những
cuộc “cách mạng” trong công tác dạy - học. Thời gian gần đây việc soạn bài
giảng trên máy tính, soạn giáo án điện tử để đổi mới cách dạy và học đã được
nhiều cán bộ giáo viên hưởng ứng tích cực. Đây được coi là con đường ngắn
nhất để đi đến đích của chất lượng dạy học tại các nhà trường.
Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường việc vận dụng CNTT đã
tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách và báo cáo.
Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học nếu chúng ta có sự cân nhắc và
chọn lựa nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh hợp lý thì giáo án điện
tử là một trong những hình thức đổi mới hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện ứng dụng CNTT vào nhà trường và thực tế khi
vận dụng tôi mạnh dạn đề xuất “Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông
tin vào quản lý và giảng dạy ở trường TH Thiệu Tiến – Thiệu Hóa”.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Mục đích của việc ứng dụng CNTT vào nhà trường nói chung là sử dụng
CNTT như một công cụ lao động trí tuệ giúp BGH nhà trường nâng cao chất
lượng quản lí nhà trường, giúp các thầy giáo, cô giáo nâng cao chất lượng dạy
học, trang bị cho học sinh kiến thức về CNTT góp phần rèn luyện học sinh một
số phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kì hiện đại hoá.
Nghiên cứu đề tài này bản thân tôi đã tìm tòi để đưa ra một số kinh
nghiệm về việc ứng dụng CNTT trong dạy – học ở trường tiểu học Thiệu Tiến
nhằm nâng cao chất lượng dạy học trên cơ sở xác định được tầm quan trọng
của hình thức dạy học mới và khơi gợi sự tích cực, yêu thích học tập của học
sinh, sự say sưa trong giảng dạy của giáo viên. Để từ đó học sinh chủ động hơn
trong việc chiếm lĩnh tri thức.
+ Cung cấp kiến thức ban đầu về việc ứng dụng CNTT trong việc đổi mới
phương pháp dạy học.
+ Hình thành kĩ năng cơ bản thi thực hành trên máy tính và biết vận dụng
phương pháp dạy học mới trong giảng dạy.
+ Luôn say mê và nghiên cứu CNTT phục vụ cho công việc giảng dạy.
+ Thực hiện SKKN này nhằm rút ra một số kinh nghiệm qua thực tế chỉ
1


đạo giảng dạy của bản thân. Đồng thời làm một số kinh nghiệm cho đồng nghiệp
tham khảo và vận dụng trong quá trình công tác và giảng dạy.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Công tác sử dụng CNTT của cán bộ giáo viên trường Tiểu học Thiệu Tiến
cùng với các biện pháp xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng CNTT trong
quản lý và giảng dạy.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
- Phương pháp thống kê.
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Như chúng ta đã biết công nghệ tin học là một lĩnh vực đột phá có vai trò
lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình
công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, công
nghệ thông tin có tác dụng làm thay đổi mạnh mẽ phương pháp, phương thức
dạy – học nhất là khi nền giáo dục của nước ta bước sang thế kỉ 21, thế kỉ của
công nghệ thông tin. Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm gần đây việc
ứng dụng CNTT vào dạy – học đã và đang trở thành một xu thế phát triển mạnh
mẽ ở các trường học, cấp học.
Qua những năm đứng lớp và làm công tác quản lý tôi luôn ý thức việc sử
dụng đồ dùng dạy học trực quan (tranh, ảnh, sơ đồ, mô hình, vật mẫu,…) vào
các tiết dạy tôi cảm thấy các em rất hứng thú học tập và tiếp thu bài nhanh hơn,
đồng thời giáo viên đỡ mất thời gian trong việc giải thích, thuyết trình các hiện
tượng hoặc đối tượng mà học sinh cần nghiên cứu. Vì vậy, tiết học trở nên nhẹ
nhàng hơn rất nhiều so với những tiết dạy không có sử dụng đồ dùng dạy học
trực quan.
Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đã xuất
hiện nhiều phương tiện dạy học trực quan trong đó phương tiện nghe – nhìn
chiếm một vị trí rất quan trọng. Tôi đã tìm hiểu và ứng dụng thực tế, cuối cùng
tôi đã chọn được một số phương tiện ứng dụng CNTT vào việc giảng dạy. Cụ
thể là sử dụng phần mềm đa phương tiện Microsoft Power Point trong công tác
dạy – học. Vì vậy chúng ta cần phải thấy được những ưu điểm của việc ứng
dụng CNTT vào dạy – học để phát huy được những điểm mạnh của nó. Đây
cũng chính là nền tảng để kích thích sự hứng thú học tập của các em, từ đó các
em sẽ chủ động và sáng tạo hơn trong học tập.
Đối với ngành giáo dục đào tạo Công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ
làm thay đổi nội dung và phương pháp dạy học. Mặt khác ngành giáo dục và đào
tạo đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Hơn
nữa, Công nghệ thông tin là phương tiện để giúp chúng ta hòa nhập toàn thế giới
trong mọi lĩnh vực. Chính vì xác định được tầm quan trọng đó nên từ năm học
2011 - 2012 đến nay ngành Giáo dục đào tạo đã chọn là năm tiếp tục "Đẩy mạnh
2


ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục". Vì thế việc ứng dụng
Công nghệ thông tin vào trường học là việc làm cần thiết và đúng đắn.[1]
2.2.Thực trạng.
Trong các năm học gần đây các trường tiểu học đã và đang tích cực đưa
CNTT vào nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đổi mới phương pháp
giảng dạy trong nhà trường. Trường Tiểu học Thiệu Tiến cũng là một trong các
trường tiểu học đã và đang tiến hành việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng
dạy. Bước đầu các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên trong trường đã tiếp cận
một cách nhiệt tình.
Cán bộ quản lý đã biết sử dụng CNTT để quản lí hồ sơ, thời khoá biểu,
điểm kiểm tra của học sinh, soạn thảo, quản lí các văn bản chỉ đạo và báo cáo
của nhà trường theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT, Giáo viên biết soạn bài trên
máy vi tính, biết đánh máy để làm các báo cáo đơn giản khi nhà trường yêu cầu.
Một số giáo viên đã biết xây dựng giáo án điện tử và sử dụng trong quá trình
giảng dạy. Trong đó một số giờ học đã có sử dụng máy tính, máy chiếu qua
video, máy thu hình bước đầu có hiệu quả.
Song thực tế hiện nay việc sử dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy trong
nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế:
*Đối với quản lý.
Chưa khai thác và sử dụng các hệ thống phần mềm về quản lý nhà trường
có hiệu quả. Cán bộ quản lý chưa cập nhật khai thác kịp thời các thông tin của
cán bộ giáo viên trong trường để đưa vào hồ sơ trên máy. Mới sử dụng để đánh
máy một cách thông thường, Việc khai thác mạng để lấy các thông tin cần thiết
phục vụ cho quá trình làm việc đang còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng gmail để
gửi và nhận báo cáo theo yêu cầu của Phòng Giáo dục đôi khi còn lúng túng.
Chưa chỉ đạo được các đoàn thể trong nhà trường sử dụng công nghệ thông tin
vào quá trình hoạt động một cách có hiệu quả.
* Đối với giáo viên:
- Hầu hết các giáo viên đã qua lớp tập huấn của nhà trường ( Nhà trường
mời người về hướng dẫn sử dụng máy tính và tin học cơ bản) nhưng do điều
kiện gia đình thành ra đi học về không sử dụng thường xuyên dẫn đến chưa
thành thạo.
- Việc soạn bài bằng máy tính đối với một số giáo viên còn hạn chế về kỹ
năng trình bày văn bản chưa đúng phông chữ và thể thức trình bày,….
- Một số giáo viên do chưa tiếp cận với giáo án điện tử tưởng chừng rất
khó nên không dám mạnh dạn. Có giáo viên đã biết xây dựng và sử dụng giáo
án điện tử nhưng việc ứng dụng còn lúng túng dẫn đến tiết học chưa sinh động,
chưa hấp dẫn hơn khi chưa có máy tính.
- Việc vào mạng để tìm các tư liệu, thông tin phục vụ cho bài giảng điện
tử đang còn nhiều hạn chế
+ Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên:
*/ Về phía cán bộ quản lý:
- Chưa nhận thức hết vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT
trong quản lý và trong hoạt động giảng dạy.
3


- Chưa đầu tư vào nghiên cứu hệ thống phần mềm đã được tập huấn.
- Chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và ứng dụng CNTT vào
quản lý.
- Chưa xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc ứng dụng CNTT vào các hoạt
động trong nhà trường.
*/ Về phía giáo viên:
- Chưa nhận thức hết được tác dụng và hiệu qủa của việc ứng dụng CNTT
vào giảng dạy.
- Một số giáo viên có máy tính nhưng do tuổi cao nên ngại đầu tư thời
gian để tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ thông tin.
- Có giáo viên có máy tính nhưng không nối mạng nên việc sử dụng mạng
để cập nhật các thông tin, tài liệu phục vụ cho bài dạy chưa thành thạo.
+ Kết quả, hiệu quả của thực trạng.
Từ thực trang đó đã cho thấy một hiệu quả còn nhiều hạn chế:
- Hiệu quả trong công tác quản lý chưa cao, còn mất nhiều thời gian vào
công việc quản lý nếu như biết ứng dụng CNTT sẽ đơn giản và đỡ mất đi thời
gian rất nhiều.
- Giáo viên ngại sử dụng giáo án điện tử vì sợ khó và nghĩ rằng sẽ tốn
nhiều thời gian để chuẩn bị. Số giáo viên có hiểu biết về CNTT để ứng dụng
được trong giảng dạy còn rất ít.
- Còn lại hầu hết giáo viên có thể sử dụng được máy tính cũng chỉ đơn
thuần soạn kế hoạch dạy học. Việc sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
hiệu quả sử dụng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học chưa cao.
Tôi đã tiến hành khảo sát tại thời điểm tháng 7/2018 với 25 cán bộ giáo
viên (trong đó có 18 giáo viên trực tiếp giảng dạy) trong nhà trường. Kết quả cụ
thể như sau:
Số CBGV sử
dụng máy
tính chưa
thành thạo
SL

TL

13/25 52,0

Số CBGV sử
dụng máy
tính thành
thạo
SL

TL

12/25 48,0

Số giáo viên
soạn bài trên
máy tính
SL

Số giáo viên
biết soạn và
dạy được giáo
án điện tử

TL

SL

12/25 48,0

3/25

TL
12,0

Số CBGV
biết sử dụng
mạng Inters
SL

TL

15/2
5

60,0

Xuất phát từ thực tế của vấn đề ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy,
tôi đã trăn trở rất nhiều, làm thế nào để công tác quản lý trong nhà trường được
tốt và không mất thời gian. Giáo viên khi lên lớp không phải mất công chuẩn bị
đồ dùng nhiều mà hiệu quả mang lại cao. Tôi đã tiến hành thực hiện bằng các
giải pháp sau:
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
* Giải pháp1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ
thông tin vào nhà trường đến toàn thể cán bộ giáo viên.
4


Với xu thế hội nhập của đất nước việc ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh
vực và đặc biệt là trong nhà trường là rất cần thiết vì vậy việc đưa CNTT vào
nhà trường là một việc làm rất quan trọng đối với mỗi nhà trường trong giai
đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt được công việc này điều đầu tiên tôi giúp CBGV
nhận thức được tác dụng của việc ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy.
Bởi vì việc nâng cao nhận thức về tin học và ứng dụng CNTT trong nhà
trường nhằm giúp các cán bộ quản lý và giáo viên có một nhận thức một cách
đầy đủ ý nghĩa về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT vào nhà trường. Từ
đó giáo viên sẽ biết công việc của mình sẽ phải làm để hòa mình vào hoạt động
của nhà trường.
Ví dụ 1: Nếu chúng ta quản lý học sinh theo dạng thủ công dẫn đến tốn
khá nhiều thời gian, công sức của người thực hiện, gây ra nhiều sai sót dẫn đến
chất lượng và hiệu quả công việc không cao nhưng nếu chúng ta sử dụng phần
mềm quản lý học sinh sẽ có nhiều thuận tiện trong quá trình thực hiện không tốn
thời gian và tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ
huynh.
Thông qua môi trường Internet, các thông tin được cập nhật kịp thời, dữ
liệu tập trung giúp học sinh xem kết quả học tập nhanh chóng, dễ dàng; phu
huynh có thể theo dõi kết quả học tập của con em mình ở bất cứ nơi nào có kết
nối Internet, rất thuận tiện. Đồng thời, giáo viên dễ dàng cập nhật thông tin học
sinh: chất lượng và kết quả học tập, thi cử; bộ phận lãnh đạo, quản lý nhà trường
theo dõi thông tin một cách toàn diện đến từng lớp học, giáo viên và học sinh.
- Khi tổ chức các cuộc họp, các chuyên đề nếu chúng ta sử dụng bằng
hình thức PowerPoint sẽ rất dễ dàng cho người truyền đạt và người tiếp thu.
Ví dụ 2: Khi triển khai chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu
học chúng ta dùng hình thức PowerPoint sẽ rất tiện trong quá trình triển khai
và sẽ mang hiệu quả tốt. [2]

- Tổ chức các tiết dạy bằng giáo án điện tử với nhiều hình ảnh sinh động
và hấp dẫn sẽ gây được nhiều hứng thú học tập cho học sinh.
5


Ví dụ 3: Khi dạy bài tập đọc “Kỳ diệu rừng xanh” lớp 5 nếu giáo viên xây
dựng giáo án điện tử sẽ đưa được nhiều hình ảnh thú vị và hấp dẫn đến học sinh.
Sau đây là một số hình ảnh minh họa trong bài dạy:

(Hình ảnh minh họa đã bị xóa để giảm dung lượng file tải lên phần mềm
QL SKKN Sở)

Các hoạt động đoàn thể có dùng ứng dụng CNTT để tổ chức hoạt động đặc
biệt là trong hoạt động Đội tổ chức các chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp
như thi Rung chuông vàng, Tuyên truyền măng non,…
Ví dụ 4: Tổ chức thi Rung chuông vàng cho học sinh .
6


Với những hình thức hoạt động thiết thực như thế sẽ giúp giáo viên có được
những nhận thức đúng đắn nhất trong việc sử dụng CNTT vào nhà trường. Từ
đó giáo viên sẽ ý thức và nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng về kiến thức
tin học trong nhà trường để tiết cận CNTT được nhanh chóng và thuận tiện hơn.
* Giải pháp2 : Ứng dụng CNTT vào quá trình quản lý trong nhà trường.
1. Về quản lý nhân sự và thực hiện thông tin 2 chiều.
- Ban giám hiệu đưa công việc quản lý nhân sự vào hệ thống phần mềm
quản lý ngay từ đầu năm học.
- Ngoài ra ban giám hiệu công khai địa chỉ gmail để khi cần, giáo viên có
thể chủ động liên hệ, trao đổi công việc. Qua việc thực hiện trao đổi thông tin,
các kế hoạch của nhà trường, của các đoàn thể đều được gửi lên địa chỉ gmail để
giáo viên tiện cập nhật nắm bắt công việc một cách kịp thời. Bên cạnh đó thông
qua địa chỉ gmail giáo viên có thể trao đổi những thông tin về cá nhân tiện cho
việc ban giám hiệu nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, qua đó có
cách giải quyết kịp thời hoặc chia sẻ khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong
quá trình công tác.
- Các kết quả kiểm tra nội bộ trong nhà trường đều được cập nhật và gửi
lên địa chỉ gmail để tổ trưởng, cá nhân giáo viên kịp thời nắm bắt thông tin có kế
hoạch sửa chữa phù hợp.
Ví dụ: Sau khi kiểm tra giáo án hay bất cứ hồ sơ nào của giáo viên thì kết
quả kiểm tra của ban giám hiệu đều được gửi lên địa chỉ gmail của trường để
giáo viên cập nhật nhanh chóng biết được những gì làm được và những gì chưa
được.
- Các báo cáo của cá nhân, của tổ khối nhà trường đều yêu cầu gửi trên
địa chỉ gmail. Với hình thức này giúp giáo viên buộc phải vào cuộc để làm quen
và sử dụng công nhệ thông tin trong mọi hoạt động.
Ban giám hiệu thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu bộ phận văn thư thu thập
những thông tin về giáo viên để cập nhật kịp thời vào hồ sơ cá nhân trong
7


chương trình quản lý cán bộ. Sử dụng những hiệu quả của chương trình để
nhanh chóng phục vụ công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Ngoài ra cũng thường xuyên truy cập để kịp thời nắm bắt những văn bản
chỉ đạo, kế hoạch, các hoạt động theo lịch công tác của PGD, từ đó ban giám
hiệu nhà trường kịp thời xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai đến các bộ
phận trong nhà trường nhằm chủ động thực hiện công việc của mình.
Thường xuyên chỉ đạo các bộ phận truy cập mạng Internet để lấy những
thông tin cần thiết, phục vụ cho nhu cầu của nhà trường.
Ví dụ: ý nghĩa của các ngày lễ kỷ niệm trong tháng, tranh ảnh phục vụ cho
việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, thực hiện tuyên truyền cho cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,….
- Đối với các bộ phận trong nhà trường như: thư viện - thiết bị, tài chính kế toán, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội cũng đẩy mạnh việc vận dụng CNTT
vào quá trình thực hiện công việc để tiết kiệm được thời gian mà hiệu quả lại
tích cực (Soạn thảo văn bản, lên kế hoạch hoạt động, thể hiện chứng từ, sổ
sách...). Nhận thức được những tiện ích mà CNTT đã mang lại trong công việc,
các bộ phận: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM và Đội TNTP HCM là những bộ
phận chủ động và thường xuyên ứng dụng CNTT vào quá trình công tác và đã
đạt được những hiệu quả nhất định.
2. Chỉ đạo ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy.
Là một cán bộ quản lý đã từng được đi tập huấn và tiếp cận các chuyên đề
về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, bản thân thấy được tác dụng
rất to lớn của việc soạn giảng giáo án điện tử khi lên lớp. Nếu ta lên lớp với một
giáo án truyền thống thì công việc của giáo viên phải chuẩn bị đồ dùng dạy học
trước khi lên lớp thật là vất vả và mất nhiều thời gian. Nhưng khi lên lớp cũng sẽ
không thu hút được sự chú ý của học sinh, học sinh dễ nhàm chán và sẽ tiếp thu
bài một cách thụ động. Dẫn đến hiệu quả của giờ dạy sẽ không cao.
Nếu giáo viên biết ứng dụng CNTT để xây dựng được giáo án điện tử khi
lên lớp sẽ rất thuận tiện trong mọi hoạt động. Không mất nhiều thời gian để
chuẩn bị đồ dùng dạy học. Giờ học trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn lôi cuốn học sinh
với những hình ảnh sinh động tạo được húng thú học tập cho học sinh. Từ đó
các em sẽ phát huy được tính chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
Ví dụ: Khi dạy bài Chiến thắng Điện Biên phủ lớp 5.
Nếu dạy theo các dạy đơn thuần truyền thống việc chuẩn bị các đồ dùng
dạy học, các tư liệu để phục vụ cho bài học sẽ rất khó khăn và không thể đầy đủ.
Vì tất cả các tư liệu về Chiến Thắng điện Biên phủ chúng ta phải lấy trên mạng
Internet và phải sử dụng dưới hình thức trình chiếu.
Nhưng nếu là xây dựng giáo án điện tử thì sẽ có tác dụng mạnh mẽ làm
thay đổi phương pháp dạy và học. Các đồ dùng dạy học, các tư liệu cần thiết để
sử dụng trong bài dạy sẽ rất đầy đủ, hình ảnh sống độngvà tiện lợi trong quá
trình lên lớp. Nhờ đó giúp học sinh đi vào bài học một cách thực tế gây được
hứng thú học tập. Như thế hiệu quả của tiết dạy sẽ rất cao, học sinh chủ động
tiếp thu bài tốt hơn.
8


Dưới đây là một số hình ảnh và tư liệu khi dạy bài Chiến thắng Điện Biên
Phủ bằng giáo án điện tử.

9


(Hình ảnh minh họa đã bị xóa để giảm dung lượng file tải lên phần mềm
QL SKKN Sở)
Bằng những hình ảnh sinh động trên khi đưa vào bài dạy giáo án điện tử
giáo viên sẽ lên lớp rất nhẹ nhàng mà mang lại hiệu quả cao trong tiết dạy. Trên
đây chỉ là một số hình ảnh minh họa khi sử dụng trong bài dạy, ngoài ra giáo
viên có thể xây dựng các Sile thể hiện các hoạt động, các nội dung trong tiến
trình tiết dạy.
- Các Tiết học trong các môn học của chương trình giáo viên có thể chọn
lựa các bài dạy với những nội dung phù hợp để đầu tư giảng dạy giáo án điện tử.
Qua những các tiết dạy giáo viên phát huy tối đa những ưu thế trong việc ứng
dụng CNTT vào giảng dạy, tạo cho lớp học thật sự sinh động với những hiệu
quả về âm thanh, hình ảnh, làm tăng hứng thú học tập cho các em.
- Trước tình hình thực tế của nhà trường để phát huy và khuyến khích giáo
viên dạy bằng giáo án điện tử nhà trường đã đầu tư thêm máy tính xách tay, máy
chiếu và các phương tiện cần thiết khác để phục vụ cho việc lên lớp bằng giáo
án điện tử.
- Ban giám hiệu cùng trợ giúp cho giáo viên khi xây dựng giáo án điện tử.
Với cách chỉ đạo sát sao của cán bộ quản lý và sự nhận thức đúng đắn của giáo
viên trong nhà trường phong trào lên lớp bằng giáo án điện tử đã được giáo viên
tham gia tích cực và có hiệu quả. Trong năm có 12 tiết dạy bằng giáo án điện tử
có chất lượng.
* Đối với công tác bồi dưỡng học sinh:
Chỉ đạo cho giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các em có khả năng
sử dụng máy vi tính để thành lập đội tuyển giúp các em tiếp cận với máy tính
tham gia chương trình giải toán mạng. Trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi
giáo viên có thể dùng máy chiếu để giảng dạy. Thực hiện lấy các tài liệu bồi
dưỡng trên mạng Internet.
Tổ chức giao lưu câu lạc bộ, thi An toàn giao thông với hình thức Rung
Chuông vàng bằng chương trình PowerPoint với những nội dung phong phú
giúp học sinh tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
Đây là một số Sile minh họa trong chương trình:[3]

10


(Hình ảnh minh họa đã bị xóa để giảm dung lượng file tải lên phần mềm
QL SKKN Sở)

Với nhiều hình thức tổ chức sinh động như thế thu hút được sự ham mê
trong học tập của học sinh rất tốt. Chất lượng học sinh giỏi của trường ngày
càng được khẳng định qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
* Giải pháp 3: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về ứng dụng CNTT cho cán bộ
giáo viên.
- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên tham gia đầy đủ các lớp
tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng CNTT do Phòng Giáo dục tổ chức.
- Ngay từ đầu năm học nhà trường triển khai các văn bản của ngành về
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
- Nhà trường tổ chức các diễn đàn, hội thảo, triển khai và tập huấn, bồi
dưỡng về CNTT cho giáo viên bằng hình thức trình chiếu các tài liệu, các hình
ảnh, các giáo án điện tử để giáo viên tham khảo tìm hiểu và thấy được tính hiệu
quả của việc sử dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
- Tuyên truyền, nhân rộng các cá nhân điển hình trong việc ứng dụng
CNTT. Khuyến khích sử dụng giáo án điện tử đối với giáo viên. Bởi vì sử dụng
tin học là công cụ tích cực đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học trong giai
đoạn mới.
* Giải pháp 4: Hướng dẫn một số quy trình và nguyên tắc khi thực hiện bài
giảng ứng dụng Công nghệ thông tin.
Khi chuyển từ bài giảng truyền thống ( thầy giảng - đọc trò ghi hay thầy
vừa giảng vừa ghi – trò chép) sang việc giảng bài bằng GAĐT (ƯDCNTT trong
dạy học), hầu hết các giáo viên ở trường sẽ nghĩ là sẽ trình bày những gì mình
nói và viết tất cả các nội dung vào trong Slide. Điều này hoàn toàn sai lầm vì
như thế HS sẽ cho rằng giáo viên chỉ nói những điều trong sách, không mở rộng
các kiến thức ngoài.
Cho nên tôi đã hướng dẫn GV ghi nhớ rằng: Slide (một trang màn hình
của một phần mềm nào đó) là nơi là chỉ chứa tên bài học, các đề mục và các
cụm từ chốt phục vụ cho bài giảng. Tùy theo từng môn học, chúng ta có thể bổ
sung các công thức, hình ảnh minh họa một cách hợp lý. Đây là bước mà GV
cần vận dụng khả năng, kiến thức về tin học của mình để xây dựng bài giảng.
Nếu Slide nào cần hình ảnh minh họa, giáo viên nên tìm kiếm hình ảnh để chèn
vào.
Hay Slide kia đang trình bày một kết quả của thí nghiệm vào để tăng tính
thực tế. Công đoạn đưa nội dung vào giáo viên cũng nên luu ý về số lượng chữ,
màu sắc, kích thước trên một Slide. Giáo viên nên tóm tắt vấn đề mình muốn
trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu. Nhìn vào Slide GV có nhiệm vụ giải thích
kĩ càng và mở rộng nó ra chứ không phải đọc các dòng chữ trên Slide. Nếu chưa
quen với cách giảng dạy này, GV cảm thấy khó khăn trong việc xác định xem
slide tiếp theo sẽ trình bày về vấn đề gì. Giáo viên có thể in ra một bảng để vừa
11


giảng vừa nhìn vào để xác định vấn đề tiếp theo.
Tóm lại, khi được hướng dẫn một số quy trình và nguyên tắc khi thực
hiện bài giảng ứng dụng Công nghệ thông tin thì lúc đó GV ắt hẳn không còn
băn khoăn gì về cách dạy mới mẻ này.
* Giải pháp 5: Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể đối với Ban giám hiệu và
các tổ chức trong nhà trường.
1. Đối với công tác quản lý:
- Đầu năm học, BHG nhà trường quán triệt với tập thể cán bộ, nhân viên,
giáo viên tinh thần làm việc. Mọi bộ phận cần ứng dụng những kỹ năng đã được
tập huấn về CNTT để thực hiện hiệu quả công tác của mình.
- Đưa việc quản lý trong nhà trường bằng hệ thống phần mềm quản lý
ngay từ đầu năm học.
- Trong các buổi họp hội đồng nhà trường để thực hiện nội dung sơ kết
hoạt động trong tháng và triển khai những nội dung trọng tâm trong tháng tới,
ban giám hiệu đều thực hiện dưới hình thức trình chiếu để giáo viên dễ theo dõi,
rút ngắn thời gian hội họp và tiện trong quá trình làm việc. Bên cạnh giúp giáo
viên tiếp cận nhiều hơn đến công nghệ thông tin.
- Ngoài ra chỉ đạo các đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường đều ứng
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động như gửi kế hoạch tổ chức hoạt động của
tổ chức mình, bộ phận do mình phụ trách cho BGH thông qua địa chỉ gmail của
nhà trường. Sau đó ban giám hiệu sẽ góp ý và bổ sung những thiết sót để bộ
phận hoàn chỉnh kế hoạch.
2. Đối với công tác giảng dạy:
- Tổ chức các chuyên đề bằng CNTT đến toàn thể giáo viên trong các
buổi sinh hoạt chuyên môn. Qua chuyên đề, giáo viên nòng cốt cùng BGH nhà
trường hướng dẫn giáo viên trong các tổ khối thực hành một số kỹ năng ứng
dụng CNTT vào giảng dạy: chèn hình ảnh, âm thanh, cắt đoạn phim, tạo những
hiệu ứng liên kết các slide, cách truy cập vào các trang web để lấy thông tin,
hình ảnh, đoạn phim... cần thiết để phục vụ soạn giảng giáo án điện tử.
- Xây dựng các tiết dạy mẫu bằng giáo án điện tử ở mỗi phân môn, mỗi
khối lớp.
- Ban giám hiệu quan tâm và động viên khuyến khích những giáo viên sử
dụng giáo án điện tử trong quá trình giảng dạy. Sưu tầm những giáo án hay của
các hội thi giáo viên giỏi các cấp để giáo viên tham khảo. Ngoài ra còn cung cấp
thêm những nguồn tài nguyên thiết thực, cụ thể để động viên, hỗ trợ và tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho giáo viên tích cực giảng dạy giáo án điện tử. Cùng tham
gia xây dựng giúp đỡ giáo viên thiết kế bài dạy bằng giáo án điện tử với những
nội dung bài phù hợp.
- Các tổ khối xây dựng kế hoạch và đăng ký ứng dụng CNTT vào giảng
dạy như: soạn bài bằng máy tính, thao giảng bằng giáo án điện tử với Ban giám
hiệu.
- Ban giám hiệu kiểm tra kế hoạch bài học thường xuyên để góp ý về kỹ
năng thực hiện trình bày văn bản về soạn bài bằng máy tính. Các tiết thao giảng
bằng giáo án điện tử được Ban giám hiệu quan tâm một cách đặc biệt. Tổ chức
12


cho giáo viên toàn trường dự giờ, sau khi dự giờ tổ chức góp ý đánh giá xếp loại
cụ thể để rút kinh nghiệm cho tiết dạy sau.
- Khuyến khích các giáo viên sử dụng giáo án điện tử tốt để nhân rộng
điển hình trong nhà trường.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với
bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Nhờ áp dụng những kinh nghiệm trên trong năm học vừa qua chất lượng
dạy học toàn trường nói chung có hiệu quả rõ rệt. Đã có nhiều em phát huy được
năng lực tích cực chủ động trong học tập và sáng tạo, hoạt động học tập rất tốt.
Các em tiến bộ rất nhiều về kĩ năng nói, kĩ năng trả lời câu hỏi, kĩ năng bày tỏ ý
kiến, sự mạnh dạn, tự tin khi thể hiện mình.
* Đối với học sinh:
- Được làm quen với hình ảnh trực quan sinh động.
- Học sinh được nhìn thấy nhiều hình ảnh và âm thanh thực tế ngoài đời.
- Học sinh hứng thú, tiếp thu bài nhanh.
- Khảo sát nhanh trên 3 khối lớp 3, 4, 5 với 251 học sinh thì 100% các em
rất thích những tiết học có ứng dụng CNTT.
* Đối với giáo viên:
- Tự tin khi lên bục giảng.
- Tiết kiệm được thời gian trình bày bằng các đồ dùng trực quan.
- Dẫn dắt học sinh vào vấn đề một cách nhẹ nhàng và sinh động.
* Đối với nhà trường:
- Nâng cao chất lượng giảng dạy và tay nghề của giáo viên trong việc úng
dụng CNTT.
- Nâng cao chất lượng học sinh.
- Được tăng cường thêm tư liệu đồ dùng dạy học.
- Giáo viên trong trường có cơ hội tham khảo, học hỏi lẫn nhau về cách
thực hiện, cách giảng dạy giáo án điện tử và có ngân hàng bài giảng ứng dụng
công nghệ thông tin cho trường làm tư liệu.
Sau một thời gian áp dụng tôi đã nhận thức việc ứng dụng CNTT trong
dạy học có nhiều ưu việt. Giờ học của thầy và trò đã sinh động, hấp dẫn và hiệu
quả hơn trước nhiều.
Và sau gần một năm thử nghiệm cho thấy một kết quả:
Số CBGV sử Số CBGV sử
Số giáo viên
dụng máy tính dụng máy
soạn bài trên
chưa thành
tính thành
máy tính
thạo
thạo
SL

TL

2/25

8,0

SL

TL

SL

TL

23/25 92,0

25/2
5

100

Số giáo viên
biết soạn và
dạy được giáo
án điện tử
SL
15/25

TL
60,0

Số CBGV
biết sử dụng
mạng Inters
SL

TL

23/25 92,0

13


3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận.
Năm học 2018 - 2019 xác định được một trong những nội dung quan
trọng đó là đổi mới phương pháp quản lý, tiếp tục khuyến khích và động viên
đội ngũ sử dụng CNTT trong quá trình giảng dạy, trường Tiểu học Thiệu Tiến đã
có những bước chuyển biến khá tích cực trong việc vận dụng CNTT vào quản
lý. Ban giám hiệu và các bộ phận trong nhà trường đã phối hợp nhịp nhàng với
nhau. Thông tin nhanh, chính xác, có đầy đủ các tài liệu cần thiết phục vụ cho
công tác quản lý và công tác giảng dạy của giáo viên góp phần nâng cao chất
lượng và hiệu quả công việc.
Hoạt động giảng dạy của nhà trường có sự đổi mới tích cực về phương
pháp. Giáo viên đã chủ động đầu tư soạn giảng GAĐT với những tiết học thật sự
lôi cuốn học sinh.
Với những kết quả đã đạt được khi vận dụng CNTT trong thực tiễn đã
chứng minh xu thế hội nhập của nhà trường nhằm thực hiện tốt mục tiêu và
nhiệm vụ trong năm học 2018 - 2019. Với những nền tảng cơ bản này, nhà
trường sẽ nổ lực không ngừng để phát huy hơn nữa vai trò của CNTT trong công
tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
II. Kiến nghị:
1. Đối với giáoviên:
- Phải tâm huyết với nghề, phải thấy được trách nhiệm của mình trong
công cuộc đổi mới của giáo dục hiện nay.
- Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, phải tuyên truyền sâu rộng đến từng
phụ huynh để họ tuyệt đối tin tưởng vào sự đổi mới này và cộng đồng trách
nhiệm cùng giáo viên chủ nhiệm.
- Có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, đặc biệt là những đồng nghiệp ở các
trường thực hiện thí điểm mô hình VNEN.
2. Đối với nhà trường:
- BGH phải luôn sát cánh cùng giáo viên, hết sức hỗ trợ cho giáo viên,
phải thường xuyên quan tâm, động viên, chỉ ra được những việc giáo viên đã
làm được để tạo động lực cho giáo viên, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những
việc giáo viên chưa làm được để khắc phục, tránh phê bình chung chung hoặc
giao khoán.
-Nhà trường cũng nên tăng cường cho giáo viên được giao lưu các trường
bạn, học tập những mô hình hay, những cách làm hiệu quả để áp dụng một cách
linh hoạt tại trường mình.
- Luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện dạy giáo án điện
tử đạt hiệu quả cao nhất (địa điểm giảng dạy, phương tiện máy móc, nguồn tài
nguyên…).
- Có kế hoạch đầu tư, bồi dưỡng để đội ngũ tự tin, mạnh dạn vận dụng
ứng dụng CNTT trong công việc (cử GV cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng, tập
huấn do các cấp quản lý, lãnh đạo tổ chức…)
14


Tóm lại: Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, việc hiểu biết và
vận dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy là một việc làm cần thiết và đem lại
hiệu quả thiết thực. Vận dụng linh hoạt, kích thích sự năng động, sáng tạo, bồi
dưỡng nhận thức đúng đắn cho đội ngũ trong việc ứng dụng CNTT vào công tác
là một thử thách và nhiệm vụ của người CBQL. Thực hiện tốt công tác này, chắc
chắn sẽ mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới
nhà trường theo hướng hội nhập đồng thời củng cố và phát triển bền vững giáo
dục Tiểu học trong tương lai.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình thực hiện
ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Rất mong nhận được ý
kiến đóng góp chân tình của các bạn đồng nghiệp giúp việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào quản lý đạt hiệu quả cao nhất.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Hội đồng khoa học Trường Tiểu học

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết

Thiệu Tiến đánh giá SKKN

không sao chép nội dung của người khác.

loại ..............

NGƯỜI VIẾT

CTHĐ – Hiệu Trưởng

Lê Thị Quê

Lê Thị Hiền

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Tài liệu tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy – học tích cực và quản lí giáo
dục của Bộ GD & ĐT.
[2].Giáo trình bồi dưỡng kiến thức tin học ứng dụng CNTT vào giảng dạy của
Sở GD Thanh Hóa.

15


MỤC LỤC
TT

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3

NỘI DUNG

Mở đầu
Lí do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
Thực trạng
Các giải pháp
Giải pháp 1

TRANG

1
1
2
2
2
2
2
3
4
5
16


2.4
3.
3.1
3.2

Giải pháp 2
Giải pháp 3
Giải pháp 4
Giải pháp 5
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Kết luận, kiến nghị
Kết luận
Kiến nghị

8
14
14
15
16
17
17
18

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×