Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp chỉ đạo nhằm khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu ở trường tiểu học thiệu nguyên, huyện thiệu hóa

MỤC LỤC
PHẦN

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

NỘI DUNG

TRANG

MỤC LỤC

1

MỞ ĐẦU

2


Lí do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2
2
3
3
3

2.1

Cơ sở lí luận

3

2.2

Thực trạng của công tác chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê
học tập cho học sinh năng khiếu ở tiểu học hiện nay.

4

2.3

Các giải pháp đã sử dụng để nâng cao hiệu quả công tác
chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng
khiếu.

6

2.3.1

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê học
tập cho học sinh năng khiếu ở Trường Tiểu học Thiệu
Nguyên.
Bồi dưỡng tư tưởng nhận thức cho giáo viên về vai trò của
niềm đam mê trong học tập.

6

2.3.3

Chỉ đạo hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh

10

2.3.4

Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để bồi dưỡng
niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu khối.
Hiệu quả của công tác chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê học
tập cho học sinh năng khiếu.
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO

11

2.3.2

2.4
3
3.1
3.2

7

16
17
17
18
20

1


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài
M.Gorki từng nói: “Thiên tài nảy nở từ tình yêu đối với công việc”. Câu
nói này đúng không chỉ trong công việc mà trong cả học tập và rèn luyện.
Trong dạy học, muốn thành công, người giáo viên phải là người biết khơi
dậy niềm đam mê học tập ở học sinh, nhất là học sinh năng khiếu. Có đam mê,
học sinh mới có cảm hứng và động lực để tìm tòi, khám phá tri thức. Cùng với
tự giác, niềm đam mê học tập làm nên tính tích cực nhận thức, giúp học sinh
năng khiếu học tập đạt kết quả cao, có khả năng khơi dậy mạch nguồn của tư
duy sáng tạo. Nhưng hứng thú học tập, đam mê nghiên cứu không có tính tự
thân, không phải là thiên bẩm. Niềm đam mê không tự nhiên nảy sinh và khi đã
nảy sinh nếu không duy trì, nuôi dưỡng cũng có thể bị mất đi. Đam mê được
hình thành, duy trì và phát triển nhờ môi trường giáo dục với vai trò dẫn dắt,
hướng dẫn, tổ chức của giáo viên. Đối với cấp Tiểu học, giáo viên là người có
vai trò quyết định trong việc phát hiện, hình thành, bồi dưỡng niềm đam mê học
tập cho học sinh năng khiếu.
Thực tiễn giáo dục tiểu học hiện nay đang tồn tại những bất cập như
chương trình còn nặng tính hàn lâm; học sinh bị nhiều áp lực về kết quả học tập;
học sinh năng khiếu không còn mặn mà với việc phát triển năng khiếu, rèn luyện
tư duy và khả năng sáng tạo, các em luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi tiếp
cận với lượng kiến thức nâng cao; nhiều giáo viên lên lớp chỉ quan tâm đến việc
truyền thụ kiến thức mà quên đi yếu tố quan trọng giúp học sinh tiếp thu tốt kiến
thức và vận dụng có sáng tạo kiến thức đó là hứng thú và đam mê học tập. Mặt
khác, chưa có tài liệu chính thống và chuyên đề nào nghiên cứu sâu về vấn đề
này để giúp giáo viên có cách nhìn đúng đắn và phương pháp thực hiện hiệu
quả.
Là người Hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn xác định: Muốn nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện nhân cách học sinh nói chung và phát triển được năng
khiếu cho học sinh nói riêng, trước hết phải tạo cho học sinh một tâm thế thoải
mái, một niềm vui khi bước chân tới trường và một niềm đam mê học tập. Vì
thế, tôi luôn trăn trở tìm những biện pháp hữu hiệu, khả thi để chỉ đạo hoạt động
dạy học sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Tôi quyết định chọn đề tài “Một số giải
pháp chỉ đạo nhằm khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu ở
Trường Tiểu học Thiệu Nguyên”.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Với mục tiêu: Mỗi học sinh thế kỷ 21 phải là người mạnh mẽ, có tư duy
độc lập, là người có khả năng cạnh tranh tốt trong một môi trường toàn cầu. Vì
vậy, bản thân đã chủ động nghiên cứu và thực nghiệm bằng những biện pháp
hữu hiệu giúp học sinh năng khiếu có được niềm đam mê học tập suốt đời, cũng
như những thay đổi cần thiết để các em có đầy đủ khả năng nhất định và trang bị
những điều tốt nhất cho các em trong việc học tập, rèn luyện cũng như trong
cuộc sống.
2


1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Đề tài này tập trung chủ yếu vào thực trạng nhu cầu học tập và tâm lí học
sinh hiện nay; đề ra những giải pháp đã áp dụng thành công ở đơn vị Trường
Tiểu học Thiệu Nguyên trong năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019; đánh
giá hiệu quả của việc thực nghiệm đề tài và nêu lên một số kinh nghiệm cũng
như đề xuất để có thể thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê
học tập của học sinh năng khiếu ở các trường Tiểu học.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tôi đã tiến hành các phương pháp sau:
Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết: Tham khảo các tài liệu
liên quan như: Vai trò của niềm đam mê đối với học tập – Trung tâm giáo dục
truyền thông, Tâm lí học sinh tiểu học, các phương pháp tác động tích cực,...
Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Được áp dụng ở quá trình chỉ đạo
hoạt động dạy học trên lớp và ngoài giờ lên lớp.
Phương pháp tổng hợp: Thực hành, phân tích, đánh giá, so sánh tình hình
áp dụng các biện pháp nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh đã đề xuất để kịp
thời điều chỉnh cho phù hợp.
Phương pháp kiểm tra, khảo sát thực tế: Kiểm tra tính hiệu quả của các
biện pháp đã áp dụng, kết hợp ghi nhận từ ý kiến đóng góp của bạn bè, đồng
nghiệp và thăm dò ý kiến của phụ huynh học sinh.
2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lí luận
“Đam mê là một trạng thái nhận thức đồng thời cũng là trạng thái tình
cảm. Những cảm xúc đặc trưng hóa cho niềm đam mê thường rất tích cực: một
cảm giác được tiếp sinh lực và hưng phấn, quyến rũ và mê hoặc. Về ảnh hưởng
của đam mê đối với nhận thức: niềm đam mê đẩy nhanh suy nghĩ của chúng ta
một cách hiệu quả. Khi chúng ta quan tâm đến những gì chúng ta đang học tập,
thì chúng ta tập trung chú ý chuyên tâm hơn; chúng ta xử lý thông tin hiệu quả
hơn; chúng ta sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả hơn, chẳng hạn như tham
gia vào tư duy có chiều sâu, tạo ra các kết nối giữa kiến thức cũ và mới, và tham
dự vào cấu trúc có chiều sâu thay vì các tính năng bề mặt” [1].
“Đam mê là nguồn năng lượng vô tận, là sinh lực giúp chúng ta làm việc
và học tập bằng tất cả tâm trí và nhiệt huyết. Nếu người học xây dựng được
niềm đam mê thì cơ hội thành công sẽ được nhân lên. Vì vậy, phụ huynh, các
nhà giáo dục và các nhà quản lý cũng có thể khơi dậy niềm đam mê của học sinh
bằng cách hỗ trợ cảm giác của các em về năng lực và tính tự hiệu quả cũng như
giúp đỡ họ duy trì sự hứng thú và động cơ khi chúng phải đối mặt với thách thức
về học tập. Những học sinh yếu cần sự hỗ trợ này nhiều hơn trong khi học sinh
khá có thể được khuyến khích để phát huy khả năng tự học và tự định hướng.
Mục tiêu của những hành động trên là để nuôi dưỡng niềm đam mê - yếu tố
3


mang đến cho chúng ta hứng thú, sự thoả mãn tri thức lâu dài, điều mà chúng ta
theo đuổi trong suốt cuộc đời với sức sống và sự khao khát mãnh liệt”[2].
Đối với học sinh tiểu học, tình cảm có vị trí đặc biệt vì nó là khâu trọng
yếu gắn nhận thức với hoạt động của trẻ em. Tình cảm tích cực sẽ kích thích trẻ
em nhận thức và thúc đẩy trẻ em hoạt động. Tình cảm học sinh tiểu học được
hình thành trong đời sống và trong quá trình học tập của các em. Vì vậy mỗi
giáo viên cần quan tâm xây dựng môi trường học tập nhằm tạo ra xúc cảm, tình
cảm tích cực ở trẻ để kích thích trẻ tích cực, đam mê trong học tập.
2.2. Thực trạng của công tác chỉ đạo nhằm khơi dậy niềm đam mê
học tập cho học sinh năng khiếu ở tiểu học hiện nay.
Một trong các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 là: “Nâng cao chất
lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm
kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ
sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ
năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục” [3].
Trước nhiệm vụ nêu trên, mỗi cán bộ, giáo viên cần thực hiện tốt phương
châm: “Dạy chữ kết hợp dạy người”. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức thì việc
giúp các em phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo trong học tập, tạo môi
trường học tập tích cực, thân thiện. Muốn làm được điều đó, giáo viên cần giúp
học sinh có tâm thế thoải mái nhất, có niềm đam mê với việc học tập và có
mong muốn đến trường theo đúng nghĩa “Mỗi ngày đến trường là một ngày
vui”.
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung
ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các nhà
trường, các cấp quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên đã tích cực, chủ động lên kế
hoạch chỉ đạo và thực hiện tốt công tác khơi dậy niềm đam mê học tập cho học
sinh. Chính vì thế, chất lượng học sinh có nhiều chuyển biến tích cực. Học sinh
năng động hơn, tự tin hơn và biết quan tâm, chia sẻ với mọi người nhiều hơn.
Tuy nhiên, cũng còn không ít giáo viên chỉ quan tâm đến việc truyền đạt,
nhồi nhét kiến thức cho học sinh mà chưa quan tâm đến tâm lí, nhu cầu, động
lực của các em, dẫn đến nhiều học sinh năng khiếu chưa có được niềm đam mê
tìm hiểu, tư duy và khả năng sáng tạo chưa phát triển, kĩ năng sống kém, thiếu tự
tin, thiếu năng động. Công tác chỉ đạo của nhiều cán bộ quản lý còn mang tính
hình thức, chỉ lên kế hoạch để đảm bảo cho công tác kiểm tra của cấp trên mà
không tổ chức thực hiện, thậm chí có trường còn lúng túng trong công tác chỉ
đạo bởi vì tài liệu hướng dẫn không có. Giáo viên chỉ tổ chức các hình thức dạy
học đơn điệu, nhàm chán mà không biết khơi dậy và phát huy năng lực tiềm ẩn
trong mỗi học sinh, không có khả năng lựa chọn các hình thức phù hợp với các
chủ điểm của từng tháng để lôi cuốn tất cả học sinh năng khiếu tham gia một
cách hào hứng, hiệu quả.

4


Với lượng kiến thức đa dạng, lịch học dày kín và áp lực về kết quả khiến
nhiều học sinh năng khiếu trở nên mệt mỏi, chán học. Các em cảm thấy việc học
như một một điều bắt buộc, không có mục tiêu và niềm vui với những kiến thức
chiếm lĩnh hàng ngày.
Bên cạnh đó, trước thực trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có
việc làm, người học giỏi thu nhập thấp hơn người bỏ học giữa chừng,... đã khiến
cho một bộ phận không nhỏ phụ huynh không thấy hết việc học của con là quan
trọng nên không quan tâm, thậm chí định hướng sai mục tiêu học tập của con
dẫn đến trẻ em thiếu đi chỗ dựa tinh thần trong quá trình học tập.
Kết quả khảo sát (Thời điểm tháng 9 năm 2017)
Năm học/Tổng
Tổng số học sinh
Số lượng
số HS
Học sinh có niềm đam mê học tập
40
- Năm học
Học sinh đi học theo sự bắt buộc
350
2017-2018
Học sinh không thể hiện rõ quan
10
điểm có đam mê học tập hay không
- 535 học sinh
Học sinh cảm thấy chán học
135
Năm
học

20172018

Tổng số
học sinh

535

Nội dung khảo
sát
Các môn học
và hoạt động
Phẩm chất
Năng lực

Hoàn thành
tốt (Đạt tốt)

Hoàn thành
(Đạt)

SL
156

TL%
29,2

SL
370

TL%
69,2

250
220

46,7
41,1

285
315

53,3
58,9

Tỉ lệ
(%)
7,5
65,4
1,9

Ghi
chú

25,2
Chưa hoàn
thành (Chưa
đạt)
SL TL%
9
1,6
0
0

0
0

Qua khảo sát chất lượng, tôi nhận thấy: Số học sinh có niềm đam mê học
tập chưa nhiều; phần lớn học sinh đi học theo nhiệm vụ và không hiểu mình có
thích hay không; nhiều em còn cảm thấy chán học, muốn bỏ học ở nhà đi chơi;
đa số học sinh không muốn tham gia bồi dưỡng để phát triển năng khiếu của bản
thân. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của học sinh, nhất là
những học sinh năng khiếu. Các em thiếu đi các kĩ năng quan trọng trong cuộc
sống như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông
tin, xử lí tình huống nảy sinh trong cuộc sống, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng
lập kế hoach, kĩ năng hợp tác nhóm,...
Trước thực trạng trên, tôi tiến hành tìm hiểu và nhận thấy nguyên nhân
dẫn đến tình trạng trên chính là do công tác chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê cho
học sinh của nhà trường chưa được coi trọng, chưa được thực hiện một cách
khoa học, nghiêm túc. Qua khảo sát thực trạng và tìm biện pháp khắc phục, tôi
mạnh dạn nghiên cứu và thực nghiệm “Một số giải pháp chỉ đạo nhằm khơi
dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu ở Trường Tiểu học Thiệu
Nguyên” bằng những biện pháp mới, bắt đầu từ năm học 2017-2018 và năm học
2018-2019.
5


2.3. Các giải pháp đã sử dụng để nâng cao hiệu quả khơi dậy niềm
đam mê học tập cho học sinh năng khiếu.
Từ việc điều tra thực trạng công tác chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê học
tập cho học sinh năng khiếu ở một số trường trong địa bàn huyện, từ kinh
nghiệm đã chỉ đạo thành công ở đơn vị tôi đã từng công tác, từ kết quả khảo sát
trình độ hiện có của học sinh trong nhà trường, từ điều kiện thưc tế về cơ sở vật
chất của nhà trường, qua tập huấn chuyên đề và nghiên cứu nội dung chương
trình, tôi đã tiến hành thực hiện các biện pháp sau.
2.3.1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê học tập
cho học sinh năng khiếu ở Trường Tiểu học Thiệu Nguyên.
Đây là biện pháp đầu tiên, quan trọng, là kim chỉ nam để hoạt động đi
đúng hướng. Để thực hiện các biện pháp có kết quả, tôi nghiên cứu kĩ tâm lí lứa
tuổi, chương trình cũng như thời lượng học của mỗi khối lớp. Từ đó, xây dựng
kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chi tiết. Sau mỗi tháng, mỗi kì có đánh giá, rút kinh
nghiệm để tìm biện pháp điều chỉnh kế hoạch sao cho đạt hiệu quả.
Mục đích của việc xây dựng kế hoạch nhằm giúp bản thân có kế hoạch cụ
thể trong quá trình chỉ đạo; giúp giáo viên có định hướng, có trách nhiệm để tổ
chức các hoạt động đạt kết quả cao hơn.
Căn cứ vào nội dung, mục tiêu chương trình; căn cứ vào trình độ hiện có
của giáo viên; căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất thực tế của nhà trường, Ban
chỉ đạo xây dựng kế hoạch cho cả năm, từng kì, từng tháng đề ra.
Nội dung kế hoạch phải chi tiết, cụ thể, rõ ràng nội dung công việc đến
từng tuần. Trong đó, cần xác định rõ:
- Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện.
- Xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cần đạt.
- Ghi rõ những tài liệu có thể sử dụng để tham khảo nội dung cũng như
hình thức và phương pháp thực hiện.
- Xác định chủ điểm và nội dung cụ thể cho từng chủ điểm.
- Dự kiến thời gian, kinh phí và nhân lực tổ chức thực hiện.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên chỉ đạo hoạt động.
Dẫn chứng về nội dung công việc cụ thể từng tháng trong kế hoạch:
Tháng
Nội dung công việc
9
- Thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức.
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể cho cả năm, từng kì và từng tháng.
- Tổ chức bồi dưỡng tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ cho các thành
viên trong Ban.
- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu và kể chuyện về những tấm gương hiếu học
ở địa phương.
- Chỉ đạo hoạt động dạy học trên lớp của giáo viên.
10
- Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng niềm đam mê học tập cho
học sinh năng khiếu.
- Gặp gỡ, trò chuyện với học sinh năng khiếu.
6


11

12
1
2
3
4

- Tổ chức Hội thi “Tôi tài giỏi – Bạn cũng thế”.
- Chỉ đạo Đội tổ chức các buổi phát thanh măng non nêu gương học tốt
của học sinh các khối lớp.
- Chọn những học sinh tiêu biểu kể chuyện về việc học bài, đọc sách,
học hỏi, ...của bản thân cho học sinh toàn trường nghe vào ½ tiết chào
cờ đầu tuần.
- Tổ chức cho học sinh năng khiếu gặp gỡ, trò chuyện với những điển
hình tiên tiến đạt thành tích cao trong học tập tại địa phương.
- Gặp gỡ phụ huynh và học sinh năng khiếu.
- Tổ chức buổi gala “Chúc mừng người chiến thắng”.
- Kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của giáo viên.
- Khảo sát chất lượng học sinh năng khiếu.
- Tổ chức “Hội thi Rung chuông vàng”.
- Tổ chức cho học sinh đọc sách tại các thư viện và các nhà sách lớn.
- Kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của giáo viên.
- Tổ chức cho học sinh đạt thành tích cao đi “Báo công dâng Bác”.
- Vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập.

Trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường, chúng tôi họp tổ chuyên môn
để triển khai, thống nhất kế hoạch hoạt động và giao cho tổ trưởng căn cứ vào kế
hoạch chỉ đạo để xây dựng kế hoạch chi tiết cho tổ mình, khối mình và chỉ đạo
các thành viên trong tổ soạn bài, chuẩn bị các nội dung và tổ chức các hoạt động
theo đúng kế hoạch đã ra.
2.3.2. Bồi dưỡng tư tưởng, nhận thức cho giáo viên về vai trò của niềm
đam mê học tập
Dân gian có câu: “Tư tưởng không thông, vác bình tông không nổi”. Xác
định được điều đó, tôi quan tâm đặc biệt đến việc tuyên truyền, tập huấn để mọi
giáo viên thấy hết được vai trò và cánh thức tổ chức để khơi dậy niềm đam mê
học tập cho học sinh năng khiếu, từ đó giáo viên có động lực và phương pháp tổ
chức thực hiện có hiệu quả.
Thông qua các cuộc họp, các buổi hội thảo, buổi sinh hoạt chuyên môn,.. ,
tôi khéo léo lồng ghép các nội dung để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và nhận
thức cho giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi thì tổ chức kể chuyện
có thật xung quanh chúng ta về tấm gương đam mê học tập mà thành tài, khi thì
nêu tình huống gợi mở để giáo viên tự tìm phương án trả lời, khi thì phổ biến
các biện pháp mà các nhà nghiên cứu tìm ra để giáo viên tham khảo, khi thì trao
đổi kinh nghiệm về các biện pháp mà bản thân đã áp dụng thành công trong quá
trình dạy học, ,... Vì thế, tất cả giáo viên trong trường, đều nhận thức đúng và
tích cực thực hiện để khơi dậy niềm đam mê cho học sinh, nhờ đó mà chất lượng
dạy học nói chung và chất lượng học sinh năng khiếu của trường được nâng lên
rõ rệt.
Dẫn chứng về một câu chuyện tôi đã kể cho giáo viên nghe về một biện
pháp thúc đẩy niềm đam mê học tập của học sinh trong quá trình dạy học của
bản thân: Câu chuyện Chiếc áo bông
7


Năm ấy (năm 1996),vừa mới ra trường, tôi được phân công chủ nhiệm và
giảng dạy lớp 4 ở một ngôi trường vùng quê - Trường Tiểu học Thiệu Chính.
Lớp tôi chủ nhiệm có học sinh cá biệt - Nam. Em liên tục bỏ học, nhà nghèo,
hôm nào đến lớp thì ngủ gật, cả mùa đông chỉ mặc duy nhất một cái áo bông bà
già màu đen, cũ kĩ, rách nát. Các giáo viên đã dạy Nam đều kêu ca, phàn nàn
và bất lực trước kết quả học tập của em. Quả thật, những ngày đầu tôi cảm thấy
choáng bởi trong tâm trí của một cô giáo trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng học
sinh tiểu học lại có em cá biệt đến thế.
Tôi tự hỏi: “Không lẽ mình phó mặc học sinh? Không lẽ để Nam rơi mãi
vào tình trạng cá biệt này?”. Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu quan sát và tìm hiểu
tâm lí, tình cảm, hoàn cảnh sống của Nam.
Trong một giờ ra chơi, tôi gọi Nam ra ghế đá sân trường và cô trò nói
chuyện. Tôi luôn tạo cho Nam một tâm thế thoải mái nhất và tình cảm nhất như
người mẹ dành cho con. Tôi hỏi:
- Nam này, cô thấy Nam rất thích chiếc áo bông mà em đang mặc ấy.
Chắc là phải có kỉ niệm gì đó đặc biệt lắm nên ngày nào Nam cũng muốn mặc
nó. Tiết lộ cho cô biết một chút được không?
Nam ngần ngại, xấu hổ và gãi đầu không nói. Tôi giả vờ giận dỗi:
- Ừ thì nếu Nam cảm thấy không muốn chia sẻ với cô thì thôi vậy. Chắc
chưa tin và chưa quý cô giáo đây mà!
- Không cô ạ! Thực ra em chỉ ....
Tôi vừa xoa đầu Nam, vừa nhìn em cười với ánh mắt trìu mến và nói:
- Nam hãy xem cô như mẹ, có thể nói rõ mọi khó khăn của Nam để cô trò
mình cùng vượt qua được không?
Lúc này, Nam không còn thấy khoảng cách giữa cô và trò nữa. Em rưng
rưng nước mắt và nói:
- Nhà em nghèo lắm, bố mẹ bỏ nhau, em ở với bà. Em chỉ có duy nhất một
chiếc áo bông thôi cô ạ. Đây là chiếc áo bông của bà em. Khi bà gần mất, bà
dặn em giữ lấy cái áo bông này mặc đi học cho ấm.
Hai hàng nước mắt tôi lăn dài. Tôi thật sự thương em. Tôi nghĩ: Một cậu
học trò lớp 4 mà khó khăn và có tình cảm với bà như vậy, chắc chắn sẽ thành
công trong cuộc sống nếu như có sự định hướng và giáo dục tốt. Tôi hỏi Nam:
- Thế thì Nam thương và nhớ bà lắm, phải không?
- Vâng, nhưng bà không còn nữa cô ạ!
- Cô nghĩ, với người cháu tuyệt vời như Nam thì dù bà đã mất nhưng ở
dưới suối vàng bà vẫn yêu và luôn theo dõi, mong chờ sự tiến bộ của Nam đấy!
Nam cười buồn và quay mặt đi. Tôi hỏi luôn:
- Thế tại sao Nam không cố gắng học giỏi để đền đáp công ơn của bà?
8


- Em mất gốc rồi cô ạ. Em định bỏ học để ở nhà đi bắt cua, bắt lươn kiếm
sống thôi.
- Ừ, nếu thế thì bà của Nam sẽ buồn lắm. Mà chả lẽ, em để bà buồn nơi
chín suối còn mình thì chịu mãi cảnh nghèo khổ này?
Nam cười và nước mắt em tuôn rơi. Tôi xót xa cho một cậu học trò ở thời
buổi này mà còn nghèo khổ đến thế nhưng tôi ngập tràn niềm vui vì mình đã tìm
ra lí do để có phương pháp giúp đỡ em ấy nên người. Tôi hỏi:
- Nam có muốn nghe cô kể chuyện về một tấm gương nghèo vượt khó
ngay cạnh nhà cô không?
- Cô kể đi ạ!
Tôi kể cho Nam nghe câu chuyện có thật ngay bên cạnh nhà tôi ở về một
đứa trẻ mồ côi phải đi bán vé số kiếm sống qua ngày nhưng vẫn mượn sách vở
về học bài và sau này trở thành tiến sĩ đóng góp nhiều công sức cho đất nước.
Kể xong, tôi nói với Nam:
- Cô nghĩ, nếu em có quyết tâm, có niềm đam mê học tập thì em sẽ thành
công hơn người tiến sĩ trong câu chuyện trên đấy, bởi vì em có người bà tuyệt
vời luôn dõi theo, mong muốn em thành tài và cô cũng phát hiện thấy Nam có
nhiều tố chất của một cậu học trò giỏi đấy.
- Nhưng em không học được cô ạ, em mất gốc rồi.
- Học được hay không là do chính mình Nam ạ. Nếu quyết tâm thì dù khó
đến mấy người ta cũng sẽ làm được. Cô sẽ giúp đỡ em. Cô trò mình cùng cố
gắng nhé.
Nam nhìn tôi và nở nụ cười hạnh phúc:
- Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng!
Từ đó, tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu học trò đặc biệt này. Những
ngày nghỉ, tôi dạy lại kiến thức mà em bị hổng. Đặc biệt, trong mỗi sự cố gắng
của Nam, tôi luôn ghi nhận và khích lệ tinh thần học tập cho em. Dần dần, sự
học tập của Nam đã trở thành niềm đam mê. Tôi nâng dần mức độ khó của các
bài tập và yêu cầu. Nam tiến bộ vượt bậc và trở thành cậu học trò xuất sắc của
trường. Cuối năm lớp 4, Nam đạt giải Ba kì thi học sinh giỏi cấp Huyện; năm
lớp 5, Nam đạt giải Nhì kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Lớn lên, em liên tiếp ghi
được thành tích trong học tập. Bây giờ, Nam đã là ông chủ của một doanh
nghiệp lớn trong thành phố Hồ Chí Minh. Lần nào về quê, Nam cũng đến thăm
tôi và không quên nói “Em rất biết ơn cô”.
Còn tôi, câu chuyện về Chiếc áo bông của Nam đã tiếp thêm động lực cho
tôi trong quá trình công tác. Câu chuyện này cũng là minh chứng để mỗi nhà
giáo chúng ta cần thấu hiểu hơn mỗi học sinh của mình để tìm phương pháp
giáo dục phù hợp. Muốn thành công trong dạy học,muốn có nhân tài cho đất
nước, mỗi người giáo viên cần phải khơi dậy được niềm đam mê học tập và phát
huy được năng lực tiềm ẩn trong mỗi học sinh.
9


2.3.3. Chỉ đạo hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh.
Đây là công việc thường xuyên trong từng tháng và là một trong những
nội dung để kích thích niềm đam mê học tập của học sinh năng khiếu.
Cứ hai tuần, trường tôi dành một buổi chiều thứ 4 để sinh hoạt chuyên
môn cùng với giáo viên các khối. Nội dung họp được thực hiện theo chuyên đề
về “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn và hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở Tiểu
học”. Mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn là một nội dung phù hợp với những vấn
đề cần trao đổi, tháo gỡ thắc mắc cũng như khó khăn khi thực hiện của từng
thành viên trong tổ, từ đó thống nhất nội dung, hình thức và phương pháp tổ
chức thực hiện nội dung chương trình của 2 tuần tới (Có cả các hoạt động dạy
học trong giờ lên lớp và ngoài giờ lên lớp).
Đối với chương trình ngoại khoá, căn cứ vào chương trình đã thống nhất,
tổ xây dựng kế hoạch cả tháng và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho tiết hoạt động
ngoại khoá. Sau đó nạp lại cho Ban giám hiệu duyệt trước khi lên lớp. Việc xây
dựng kế hoạch phải được thể hiện rõ mục tiêu cần đạt, địa điểm thực hiện, thể
hiện rõ phương pháp, hình thức tổ chức, hoạt động của học sinh và đồ dùng
cũng như phương tiện cần thiết. Đặc biệt những tiết tổ chức với hình thức tập thể
như tổ chức toàn trường hoặc theo đơn vị khối để học sinh năng khiếu có cơ hội
tranh tài, có cơ hội được vinh danh như Hội thi rung chuông vàng, Hội thi Tôi
tài giỏi – Bạn cũng thế, ... thì việc chuẩn bị càng phải chu đáo từ nội dung cho
đến hình thức và các phương tiện hỗ trợ.
Khi duyệt kế hoạch, tôi yêu cầu duyệt kĩ từng phần, từng hoạt động.
Những phần nào chưa đảm bảo yêu cầu hoặc chưa phù hợp với từng đối tượng
học sinh, tôi yêu cầu giáo viên điều chỉnh bổ sung, khi đạt yêu cầu tôi mới kí
duyệt, sau đó yêu cầu giáo viên dạy theo kế hoạch đã được duyệt. Kế hoạch phải
được kí duyệt mới được tổ chức thực hiện.
Để đạt được mục tiêu đề ra, người giáo viên phải nắm được đặc điểm tâm
lí học sinh, phải biết rõ năng khiếu cũng như hạn chế của từng em để tạo điều
kiện cho tất cả học sinh được thể hiện năng khiếu và đặc biệt là tạo không khí
phấn khởi, thoải mái để các em tự tin, thích thú khi tham gia các hoạt động cũng
như làm động lực cho tất cả học sinh noi theo. Trong quá trình thiết kế, tổ chức,
đánh giá, cả giáo viên và học sinh phải có cơ hội để thể hiện sự sáng tạo, chủ
động, linh hoạt của mình, làm tăng thêm tính hấp dẫn, độc đáo của các loại hình
hoạt động.
Đối với các hoạt động trên lớp, mỗi tuần tôi dự giờ một khối hoặc một lớp
vừa để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch (đã được duyệt), vừa để kiểm tra, trao
đổi và nắm bắt được sự đam mê học tập của những học sinh năng khiếu, từ đó
có biện pháp chỉ đạo cho phù hợp. Tôi luôn chỉ đạo giáo viên cần phải hiểu rõ về
hoàn cảnh, tâm lí cũng như năng khiếu của mỗi học sinh. Bởi mỗi em có một nét
tính cách riêng, một sở thích riêng, một năng lực riêng. Biết khai thác điểm
mạnh ở mỗi học sinh mới có cơ hội thay đổi nhận thức và kết quả học tập của
từng em. Trong quá trình dạy học, phải luôn thấu hiểu, luôn gần gũi các em, phải
tạo tâm thế để học sinh thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất, hạnh phúc nhất khi
10


được đến trường. Người giáo viên cần kiên trì và chấp nhận những hạn chế của
mỗi học sinh, cần ghi nhận sự tiến bộ - dù là nhỏ nhất của mỗi em - để khích lệ
và động viên kịp thời, cần tạo cho học sinh được trao đổi, giúp đỡ, hợp tác với
nhau trong học tập, đồng thời không ngừng kích thích trí tò mò để phát triển tư
duy cho học sinh...Có như thế học sinh mới có niềm đam mê trong học tập, từ
đó, mới đạt được hiệu quả giáo dục như mong muốn.
Kết quả học tập của học sinh, niềm đam mê, phấn khởi sau mỗi nội dung
học là tiêu chí để đánh giá xếp loại giáo viên. Sau mỗi giờ học hoặc sau mỗi
hoạt động, học sinh phải hứng thú tham gia thực hành, trải nghiệm. Các kiến
thức đã học được áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. Nội dung giáo dục được
chuyển tải một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn giúp các em phát triển tư duy cũng như
những phẩm chất, năng lực và kĩ năng cần thiết. Vì thế cần phải đa dạng hoá
các hình thức tổ chức dạy học.
Dẫn chứng về sự đam mê tìm hiểu, trao đổi nội dung học tập của học sinh
Trường Tiểu học Thiệu Nguyên ở mọi lúc, mọi nơi.

2.3.4. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để bồi dưỡng niềm đam
mê học tập cho học sinh năng khiếu.
Để tổ chức tốt các hoạt động và thu hút được mọi lực lượng tham gia giáo
dục học sinh, chúng tôi đã tham mưu với chính quyền địa phương, các ban
ngành đoàn thể ở địa phương như Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học, Đoàn Thanh
niên, Hội Phụ huynh học sinh,... để phối hợp thực hiện. Đoàn thanh niên thì
hướng dẫn và cùng tham gia với học sinh trong các hoạt động giao lưu năng
khiếu, các hoạt động tuyên truyền, cùng với các em tìm hiểu những tấm gương
ham học thành tài qua các thời kì ở địa phương,.... Hội phụ nữ thì xây dựng các
phong trào “Con giỏi – niềm tự hào của mẹ” tại các thôn, .... Hội Khuyến học,
Hội phụ huynh thì hỗ trợ kinh phí để tổ chức và trao thưởng, đồng thời giám sát,
giúp đỡ các cháu trong việc học ở nhà.
11


Để đảm bảo chương trình và thời gian ngoại khoá, chúng tôi tổ chức các
hoạt động theo kế hoạch từng tháng. Nội dung mỗi buổi ngoại khoá thực hiện
theo kế hoạch đã được duyệt và theo đúng chủ điểm của tháng đó. Trong các
buổi tổ chức hoạt động ngoại khóa như Rung chuông vàng, tranh luận Tôi tài
giỏi – Bạn cũng thế, Gala Chúc mừng người chiến thắng, Báo công dâng Bác,
chúng tôi đều mời đại diện các đoàn thể ở địa phương, mời đại diện phụ huynh
cùng tham dự hoặc cùng tham gia với học sinh nhằm tuyên truyền, khích lệ tinh
thần và tôn vinh học sinh.
Với biện pháp này, chúng tôi vừa làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục,
vừa huy động được sự hỗ trợ rất lớn của các đoàn thể ở địa phương, vừa giúp
cho học sinh thêm tự hào với thành quả mình đạt được. Đặc biệt, biện pháp này
đã tạo sức lan tỏa rất lớn đối với tinh thần học tập không những của học sinh
năng khiếu mà với tất cả học sinh toàn trường.
Dẫn chứng một số hoạt động ngoài giờ lên lớp mà Trường Tiểu học Thiệu
Nguyên đã tổ chức để khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu
như sau:
Tháng 9, tổ chức thi “Kể chuyện về những tấm gương hiếu học”; tháng
10, thi “Tôi tài giỏi – Bạn cũng thế”; tháng 12, mời Cựu chiến binh kể chuyện
về sự hy sinh của các liệt sĩ để dành lấy sự bình yên cho các em học tập ngày
hôm nay,.... Thông qua các hoạt động này, học sinh được tiếp cận, được nghe,
được học tập về quá trình phấn đấu vươn lên trong học tập của những điển hình
tiên tiến. Từ đó, các em có thêm nghị lực để đam mê học tập.

Tháng 01: Gala ‘Chúc mừng người chiến thắng. Tại buổi Gala này, chúng
tôi tổ chức vinh danh những học sinh đạt giải cao trong các kì thi như Giao lưu
các Câu lạc bộ học sinh cấp Trường, đạt điểm tuyệt đối tất cả các bài thi cuối kì
1, đạt giải cao trong Hội thi An toàn giao thông cấp Huyện, ... bằng các hoạt
động trong buổi gala như sau: Văn nghệ, sướng tên và mời lên sân khấu những
12


học sinh được vinh danh, trò chuyện, nêu câu hỏi, trao đổi kinh nghiệm để đạt
được kết quả cao, trao thưởng,....

Tháng 2: Tổ chức Hội thi Rung chuông vàng để học sinh có cơ hội tranh
tài, thể hiện kết quả sau sự nỗ lực phấn đấu trong học tập, đồng thời kích thích
niềm đam mê học tập cho những học sinh khác.

Học sinh năng khiếu đang say sưa nghe câu hỏi để trả lời tại Hội thi
Rung chuông vàng
Tháng 4: Tổ chức cho học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong các kì
thi được đi Báo công dâng Bác tại Lăng Bác, thăm quan Văn Miếu – Quốc Tử
Giám và tham quan Công viên Thủ Lệ.
Bằng nguồn kinh phí tài trợ của Hội đồng hương xã Thiệu Nguyên tại Hà
Nội và thành phố Hồ Chí Minh, của các doanh nghiệp tại địa phương, chúng tôi
tổ chức thành công chuyến Báo công dâng Bác thật sự ý nghĩa và mang lại hiệu
quả rất lớn trong việc khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu,
13


tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến phong trào thi đua học tập của tất cả học sinh xã
Thiệu Nguyên.
Học sinh được vào viếng Bác theo đoàn đăng kí riêng, có vòng hoa viếng
Bác, có vệ binh dẫn đường, có thuyết minh về nơi làm việc, nơi ở, nơi Bác chút
hơi thở cuối cùng, nơi bảo tàng lưu giữ kỉ niệm về Bác. Tại Lăng, các em được
nhà trường tổ chức Lễ báo công với Bác, từng học sinh đặt tay trước ngực, rưng
rưng nước mắt tự hứa với Bác sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng là
con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu.

14


Khi thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, các em được nghe thuyết minh để
hiểu rõ về một di tích lịch sử quan trọng, ngôi trường đại học đầu tiên khai sinh
rất nhiều nhân tài tuấn kiệt của đất nước; được biết các văn bia tiến sĩ ghi danh
sĩ tử đỗ đạt cao; đặc biệt được thăm bia tiến sĩ Nguyễn Lệnh Tân - người Thiệu
Nguyên - Ông làm quan tới chức Đông các đại học sĩ (một trong bốn chức quan
cao cấp thời phong kiến trông coi giáo dục, văn hóa của quốc gia), Ông là tấm
gương tiêu biểu khổ học thành tài được muôn đời sau ca ngợi về tài, đức, liêm
chính, lòng yêu nước thương dân.

Khi đến thăm Công viên Thủ lệ, các em được khám phá, tìm hiểu thế giới
động vật, được trải nghiệm thực tế để quan sát, nhận biết về đặc điểm, môi
trường sống của từng con vật, điều đó giúp các em hứng thú hơn trong học tập
và là động lực để nghiên cứu sau này.

15


2.4. Hiệu quả của công tác chỉ đạo nhằm khơi dậy niềm đam mê học
tập cho học sinh năng khiếu.
Qua thực tế chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng
khiếu trong năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019 ở Trường Tiểu học
Thiệu Nguyên, tôi thu được kết quả thật đáng phấn khởi. Chất lượng toàn diện
nói chung và chất lượng học sinh năng khiếu nói riêng được nâng lên rõ rệt.
Thông qua các biện pháp đã thực hiện, giáo viên có thêm kiến thức và phương
pháp bồi dưỡng niềm đam mê học tập cho học sinh, tạo được tình cảm và sự
thân thiện trong môi trường giáo dục. Học sinh thật sự đam mê, hứng thú trong
học tập. Phụ huynh yên tâm và hài lòng về chất lượng của con em.
Kết quả khảo sát cuối năm học 2017-2018 và giữa học kì 2 năm học
2018-2019 như sau:
Năm học/ Tổng Học sinh có Học sinh không thể
Học sinh đi
Học
số học sinh
niềm đam
hiện rõ quan điểm học theo sự bắt
sinh
mê học tập có đam mê học tập
buộc
chán
hay không
học
2017-2018/535
490
45
0
0
2018-2019/646
630
16
0
0
Năm
học

Tổng số
học sinh

20172018

535

20182019

646

Nội dung
khảo sát
Các môn học
và hoạt động
Phẩm chất
Năng lực
Các môn học
và hoạt động
Phẩm chất
Năng lực

Năm
Học sinh đạt giải cấp Cụm
học
2017- 22 em (3 giải Nhất, 3 giải
2018 Nhì, 7 giải ba và 9 giải
Khuyến khích)
2018- 35 em (4 Giải Nhất, 7 giải
2019 Nhì, 6 giải Ba, 18 Khuyến
khích)

Hoàn thành
tốt (Đạt tốt)

Hoàn thành
(Đạt)

Chưa hoàn
thành
(Chưa đạt)
SL TL%
0
0

SL
390

TL%
72,9

SL
145

TL%
27,1

467
458
493

87,3
85,6
76,3

68
77
153

12,7
14,4
23,7

0
0
0

0
0
0

543
560

84,1
86,7

103
86

15,9
13,3

0
0

0
0

Học sinh đạt giải
Học sinh đạt giải
cấp Huyện
Tỉnh
12 em (3 giải Nhì, 2
giải ba và 7 giải
Khuyến khích)
10 em (10 giải
10 giải Khuyến
Nhất)
khích

Có thể nói, việc tổ chức bồi dưỡng niềm đam mê học tập cho học sinh
năng khiếu một cách có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và phương pháp
nhất định bằng các biện pháp đã trình bày ở trên đã tạo cho các em có được
16


niềm đam mê học tập tích cực. Kết quả này đã góp phần tích cực nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện nói chung và chất lượng học sinh năng khiếu nói riêng,
đáp ứng được yêu cầu mà Nghị quyết Số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”[4]
của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI đã đề ra.
Đây là kết quả khảo sát chính xác và những biện pháp thực hiện có thực,
nghiêm túc. Kết quả này phản ánh quá trình nghiên cứu và thực nghiệm đề tài có
tính hiệu quả cao, có thể áp dụng trong quá trình chỉ đạo của người quản lí các
nhà trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Niềm đam mê học tập là một yếu tố thuộc về tinh thần, không trực tiếp
tạo nên kết quả học tập cho học sinh. Tuy nhiên, đam mê lại là một yếu tố không
thể thiếu trong quá trình sáng tạo. Nó khiến học sinh có một tinh thần thoải mái,
tạo niềm hứng khởi trong việc khám phá và chiếm lĩnh tri thức. Học tập cũng
như làm việc, nếu có đam mê thì cũng giống như việc ăn mà thấy ngon, từ đó
hiệu quả công việc và học tập cũng sẽ thay đổi.
Để thực hiện các biện pháp có hiệu quả thì:
Bản thân người quản lí phải nghiên cứu, học hỏi để nắm vững mục tiêu
giáo dục tiểu học nói chung và mục tiêu giáo dục học sinh năng khiếu nói riêng
để xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp.
Người quản lí phải có tâm, có tầm, có trình độ chuyên môn, trình độ quản
lí giỏi, có uy tín trước giáo viên và xứng đáng là người trọng tài chuyên môn
giỏi trong việc chỉ đạo hoạt động dạy học trong giờ lên lớp cũng như ngoài giờ
lên lớp để bồi dưỡng niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu của giáo
viên và học sinh; nắm vững tâm lí, hoàn cảnh, năng lực và sự tiến bộ cũng như
thay đổi của từng đối tượng học sinh để có phương pháp tác động phù hợp.
Cần có sự linh hoạt, sáng tạo trong việc chỉ đạo các hình thức tổ chức các
hoạt động ngoài giờ cho phong phú, sinh động, lôi cuốn học sinh tham gia. Có
năng lực trong việc phát hiện, bồi dưỡng giáo viên để tổ chức các hoạt động dạy
học có hiệu quả.
Trong quản lí, chỉ đạo phải cụ thể, sát sao, đánh giá khách quan, công bằng
để tạo bầu không khí thi đua lành mạnh trong giáo viên và học sinh.
Hàng tháng có đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh những hạn chế
trong quá trình thực hiện.
Tạo niềm đam mê học tập để bồi dưỡng học sinh năng khiếu là nhiệm vụ
quan trọng trong mỗi trường tiểu học. Việc tổ chức chỉ đạo như thế nào để mang
lại hiệu quả thiết thực là trách nhiệm của mỗi đồng chí cán bộ quản lí.

17


Quá trình chỉ đạo khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu
tại Trường Tiểu học Thiệu Nguyên trong năm học 2017-2018 và năm học 20182019 bằng những biện pháp cụ thể như đã trình bày ở trên là một hướng đi đúng
đắn, mang lại hiệu quả thiết thực trong qúa trình thực hiện.
Xuất phát từ nhu cầu giáo dục hiện nay, từ thực trạng của công tác giáo
dục trong nhà trường và các trường tiểu học trong huyện, từ trình độ nhận thức
của giáo viên và học sinh, từ điều kiện thực tế của các nhà trường mà đề tài
mong được góp phần vào việc nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu trong
các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
3.2. Kiến nghị
Để công tác khơi dậy niềm đam mê học tập cho học sinh năng khiếu ở các
nhà trường đạt kết quả cao thì các cấp lãnh đạo cần tăng cường công tác chỉ đạo,
quản lí; cần hỗ trợ kinh phí, tài liệu, phương tiện dạy học cho các nhà trường.
Đặc biệt cần tổ chức cho các trường thăm quan học tập kinh nghiệm ở các đơn
vị thực hiện tốt.
Trên đây là kinh nghiệm nhỏ trong quá trình quản lí, chỉ đạo của bản thân.
Do thời gian nghiên cứu chưa nhiều, điều kiện nghiên cứu có hạn nên không
tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được sự góp ý, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo cũng
như đồng nghiệp để đề tài phát huy tốt hiệu quả.
Xin chân thành cảm ơn.
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của bản
thân viết, không sao chép nội dung của
người khác.
Người thực hiện

Lê Thị Hằng

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Vai trò của niềm đam mê đối với việc học tập - Trung tâm Giáo dục truyền
thông.
[2]. Vai trò của niềm đam mê đối với việc học tập - Trung tâm Giáo dục truyền
thông.
[3]. Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục.
[4]. Nghị quyết Số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI.

19


DANH MỤC
CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO
HƠN
XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên: Lê Thị Hằng
Chức vụ: Hiệu trưởng - Trường Tiểu học Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh
Thanh Hóa
STT

Tên đề tài

1

Một số hình thức dạy học môn Đạo
Đức ở Tiểu học
Đổi mới dạy học phân số ở lớp 4, 5

2
3

4
5
6
7

8
9

10

11
12

Dạy bài: Sử dụng năng lượng điện để
thắp sáng (Khoa học – Lớp 5)

Cấp đánh Kết quả Năm học
giá xếp
đánh giá đánh giá
loại(Phòng, xếp loại
xếp loại
Sở, Tỉnh)
(A, B
hoặc C)
Phòng
C
1998-1999
GD&ĐT
Phòng
C
1999-2000
GD&ĐT
Phòng
A
2000-2001
GD&ĐT
Sở GD&ĐT
C

Dạy Chủ đề 3: Tỉnh – Thành phố
(Môn TNXH lớp 3)
Sử dụng trò chơi trong dạy học Toán 4

Phòng
GD&ĐT
Phòng
GD&ĐT
Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 xác định
Phòng
thành phần câu
GD&ĐT
Dạy phần Diện tích hình tam giác cho
Phòng
học sinh giỏi lớp 5
GD&ĐT
Sở GD&ĐT
Giúp học sinh giỏi lớp 5 giải các bài
toán hình học

B

2001-2002

B

2002-2003

B

2003-2004

A

2004-2005

C

Phòng
GD&ĐT
Sở GD&ĐT
Chỉ đạo việc sử dụng đồ dùng dạy học
Phòng
lớp 5
GD&ĐT
Sở GD&ĐT

A

2005-2006

C
A

2007- 2008

Chỉ đạo giáo viên sử dụng đồ dùng
dạy học trong dạy học môn Toán lớp 4

Phòng
GD&ĐT

A

Sở GD&ĐT

C

Phòng
GD&ĐT
Phòng

B

2009-2010

B

2010-2011

Chỉ đạo công tác sinh hoạt chuyên
môn ở Tiểu học
Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng

C
2008- 2009

20


13
14

15

16

cao chất lượng học sinh giỏi môn Toán
GD&ĐT
lớp 5 ở Trường Tiểu học Thiệu Long
Chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh yếu
Phòng
môn Toán lớp 5
GD&ĐT
Chỉ đạo Công tác giáo dục an toàn
Phòng
giao thông ở Trường Tiểu học Tiểu
GD&ĐT
học Thiệu Long nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện
Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng
Phòng
cao chất lượng học sinh giỏi môn
GD&ĐT
Tiếng Việt lớp 5 ở Trường Tiểu học
Thiệu Long
Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài
Phòng
giờ lên lớp ở Trường Tiểu học Thiệu
GD&ĐT
Nguyên nhằm nâng cao chất lượng
Sở GD&ĐT
giáo dục toàn diện.

Xác nhận của nhà trường
2019

B

2011-2012

B

2012-2013

A

2013-2014

A

2016-2017

C

2016-2017

Thiệu Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm
NGƯỜI VIẾT

Lê Thị Hằng

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×