Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình (thể loại vẽ) cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi trường MN minh lộc

MỤC LỤC
Trang
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận
2.2. Thực trạng vấn đề
2.3. Các biện pháp to chức thực hiện
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1 Kết luận
3.2. Kiến nghị

1
2
2
2
2

2
4
5
18
18
18
19

1


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
Môi trường giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất,tình
cảm,trí tuệ,thẩm mĩ,hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách,chuẩn bị
cho trẻ em vào lớp 1;hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm
lí,năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng,những kỹ năng sống cần thiết
phù hợp với lứa tuổi,khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn,đặt
nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
Giáo dục thẩm mĩ là một trong những nội dung quan trọng của giáo
dục toàn diện đối với trẻ nhỏ. Cùng với hoạt động âm nhạc,kịch... hoạt động
tạo hình trong trường mầm non là hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục
thẩm mĩ rất cao đặc biệt là thể loại vẽ nó giúp trẻ thể hiện được tình cảm,suy
nghĩ giống như giao tiếp bằng lời hay cử chỉ. Chúng ta đều biết rằng tất cả
mọi trẻ em đều biết vẽ trước khi biết viết. Khi khả năng ngôn ngữ phát triển
chưa hoàn thiện,hội họa là phương tiện để biểu đạt hiệu quả và lý thú nhất.
Nét vẽ nguệch ngoạc,hồn nhiên hết sức bình dị nhưng rất cần thiết trong quá
trình hình thành khả năng quan sát,cảm thụ cái đẹp và hình thành khả năng tư
duy sáng tạo của trẻ. Thông qua hoạt động tạo hình mà cụ thể là thể loại vẽ trẻ
có cơ hội tìm hiểu,nghiên cứu các đối tượng,miêu tả để có được hiểu biết,
hình dung về đối tượng từ đó kích thích ở trẻ khả năng phân tích tổng hợp,kỹ
năng so sánh,ghi nhớ,phát triển trí tưởng tượng,tư duy sáng tạo và thể hiện
cảm xúc,sự hiểu biết của bản thân trẻ về thế giới xung quanh. Đối với sự phát
triển thẩm mỹ cho trẻ đặc biệt là trẻ 4-5 tuổi,hoạt động tạo hình thể loại vẽ là
một trong những hoạt động nghệ thuật giúp trẻ có điều kiện thuận lợi nhất cho
sự phát triển của cảm giác,tri giác,giúp trẻ nhận ra màu sắc,hình dạng,đường
nét,tỷ lệ... nhận thấy cái đặc trưng và đường nét đẹp trong sự vật hiện tượng
mà trẻ miêu tả. Đồng thời thông qua hoạt động vẽ giúp phát triển thể chất:
giúp cho đôi bàn tay của trẻ khéo léo,linh hoạt hơn,phát triển khả năng kết
hợp của đôi tay và đôi mắt. Mặt khác hoạt động tạo hình thể loại vẽ còn tác
động mạnh mẽ đến đời sống tình cảm của trẻ mẫu giáo. Khi vẽ trẻ được thỏa
sức khai phá và thể hiện mình,những suy nghĩ,ý tưởng đầy mới mẻ của trẻ
gửi gắm vào tác phẩm chính là lúc trẻ thể hiện niềm thích thú,sự say mê. Khi
trẻ được tự tay làm ra những sản phẩm của mình,khi được cô giáo khen thể
hiện niềm vui sướng tự hào từ đó kích thích trẻ hứng thú sáng tạo ra cái đẹp,
biết yêu lao động,yêu cuộc sống,có ý thức trân trọng và bảo vệ thành quả lao
động của mình.
Mặc dù có vai trò đặc biệt quan trọng như vậy nhưng trong thực tế việc
tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mĩ mà cụ thể là hoạt động tạo hình thể
loại vẽ cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non nói chung và lớp 4-5 tuổi do tôi
phụ trách nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân của tình trạng trên là
phương pháp tổ chức vẫn còn mang tính áp đặt,việc xây dựng môi trường
giáo dục bên trong và bên ngoài để phục vụ cho hoạt động tạo hình thể loại vẽ
còn chưa được quan tâm đúng mức,khả năng tập trung chú ý,kỹ năng của trẻ
2


còn kém. Phụ huynh chưa hiểu hết tầm quan trọng của giáo dục thẩm mĩ cho
trẻ đặc biệt là thể loại vẽ mà chỉ chú ý coi trọng đến việc học đếm,con số,học
hát, đọc thơ kể chuyện,trong thực tế trẻ lại rất muốn được thể hiện những cảm
xúc,những sáng tạo của mình qua thể loại vẽ. Điều này khiến cho những sản
phẩm của trẻ còn nhiều hạn chế cả về nội dung lẫn hình thức. Xuất phát từ
những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển thẩm mĩ cho
trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi,chính vì vậy bản thân tôi đã trăn trở suy nghĩ và lựa
chọn để nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 45 tuổi thông qua hoạt động tạo hình ( thể loại vẽ ) ở trường mầm non
Minh Lộc”
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Đề ra: Một số biện pháp phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4-5 tuổi thông
qua hoạt động tạo hình( thể loại vẽ) ở trường mầm non Minh Lộc
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu trẻ 4-5 tuổi lớp B7 thông qua hoạt động tạo hình(thể loại vẽ)
ở trường mầm non Minh Lộc.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp lý luận: Nghiên cứu các tài liệu
- Phương pháp trực quan
- Phương pháp đàm thoại
- Phương pháp trải nghiệm
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế
- Phương pháp quan sát,phỏng vấn,đánh giá.
2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận.
Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất đối với
trẻ mẫu giáo,nó giúp trẻ tìm hiểu,khám phá và thể hiện một cách sinh động
những gì chúng nhìn thấy trong thế giới xung quanh,những gì làm trẻ rung
động mạnh mẽ và gây cho chúng những xúc cảm,tình cảm tích cực.
Hoạt động tạo hình là một hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo sự
tác động đồng bộ lên mọi mặt của trẻ về đạo đức,trí tuệ,thẩm mĩ,thể chất và
hình thành các phẩm chất,kỹ năng ban đầu của con người như một thành viên
trong xã hội biết lao động tích cực,sáng tạo. Thông qua hoạt động tạo hình
đem đến cho trẻ và ấn tượng về cái đẹp và những xúc cảm chân thật,những
phẩm chất tốt đẹp của con người. Về mặt đạo đức hoạt động tạo hình giúp trẻ
hình thành những đức tính tốt như: yêu thích cái đẹp,muốn tạo ra cái đẹp. Về
mặt thể chất giúp trẻ vui vẻ phấn khởi và tác động đến hệ thần kinh,điều chỉnh
chỉnh toàn bộ hoạt động của cơ thể giúp trẻ ngày càng khéo léo và linh hoạt.
Về mặt thẩm mỹ giúp trẻ hình thành cảm xúc và thị hiếu thẩm mỹ khi trẻ tạo
hình. Vì vậy hoạt động tạo hình ở thể loại vẽ giúp trẻ hình thành và rèn luyện
ở trẻ khả năng đánh giá và tự đánh giá,tạo điều kiện cho trẻ phát triển vốn từ
3


giúp cho lời nói truyền cảm hơn và ngôn ngữ được mạch lạc hơn,mặt khác
hoạt động này còn giáo dục trẻ lòng ham muốn tiếp thu những điều mới
lạ,những phương thức hoạt động mới,giúp trẻ hình thành thói quen học tập có
mục đích,có tổ chức,biết lắng nghe lời chỉ bảo của cô. Hoạt động vẽ đối với
sự hình thành cảm xúc của trẻ,trẻ tỏ ra hài lòng khi được làm quen với bút chì,
bút dạ,sáp màu,màu nước...Trẻ có thể sử dụng những phương tiện đó để vẽ
những gì trẻ muốn và trẻ thích. Thật thú vị quyết định mình sẽ làm gì,sử dụng
phương tiện gì,có thể coi là cơ hội đầu tiên hình thành tính độc lập quyết định
của trẻ. Hoạt động vẽ với sự phát triển tư duy của trẻ,với trẻ mầm non hoạt
động nghệ thuật đồng nghĩa với thể nghiệm cảm giác. Bút sáp trườn trên giấy,
màu tô cứ đầy dần lên,rồi lượn cổ tay sao cho khéo để vẽ ra hình ảnh. Khám
phá vật liệu rất quan trọng vì nó đem lại cho trẻ kiến thức về vật liệu. Trẻ biết
tính chất của vật liệu màu thể hiện trên giấy ra sao,tô cho đẹp với sáp màu dạ
hay màu nước. Thông qua hoạt động tạo hình nói chung hoạt động vẽ nói
riêng trẻ hiểu được cách lập kế hoạch hoạt động,biết đánh giá sản phẩm của
mình bằng cách đưa ra hoặc nói ra những gì mình thích và nghe người khác
nói họ thích những gì ở sản phẩm của trẻ. Và quan trọng hơn nữa trẻ dần dần
sử dụng các ký hiệu,dấu hiệu đặc trưng khi vẽ. Đặc biệt đối với trẻ về ngôn
ngữ,chậm nói,chậm viết,vốn từ ít thì hoạt động vẽ lại càng quan trọng vì đó là
phương tiện thỏa mãn tâm hồn trẻ,cách luyện tập và khắc phục những khiếm
khuyết trên. Hoạt động vẽ phối hợp tay với mắt trẻ,mắt nhìn hướng dẫn hoạt
động của tay rất cần thiết cho hoạt động sau này của trẻ trong đó có viết chữ
đẹp,thực hiện các thao tác toán học sơ đẳng.
Trong hoạt động vẽ có nhiều các hoạt động đó là: Hoạt động vẽ theo mẫu,vẽ
theo đề tài,vẽ theo ý thích.
Vẽ theo mẫu: Đây là thể loại vẽ trẻ được hướng dẫn chức năng mới,các bài
mẫu dành cho trẻ là những bài phối hợp các kỹ năng đã học ở các lớp dưới. Ở
thể loại này tôi cần nắm kỹ yêu cầu của từng bài mẫu để chuẩn bị mẫu và giới
thiệu mẫu rõ ràng,hướng dẫn trẻ quan sát cụ thể. Tiết vẽ theo mẫu phải có
mẫu,trẻ vẽ theo mẫu và nhận xét theo mẫu.
Vẽ theo đề tài: Đây là loại tiết mở rộng biểu tượng cho trẻ về một nội dung cụ
thể,một chủ đề nào đó. Có thể dùng 2 - 3 tranh gợi ý,có thể cho trẻ quan sát
thiên nhiên trước khi học. Điều cần thiết cho tiết vẽ theo đề tài là trẻ càng nêu
được sự vật hiện tượng sống động phong phú và đa dạng về hình dáng,màu
sắc,đường nét bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Những bức vẽ của trẻ trên các tiết
học này hoàn toàn độc lập sáng tạo.
Vẽ theo ý thích: Ở thể loại này trẻ được tự do chọn đề tài của mình,cô có thể
cho trẻ suy nghĩ và lựa chọn để nêu ý định ra trước lớp. Nhưng trong quá trình
thực hiện cô cần đến với từng trẻ tìm hiểu xem trẻ định vẽ gì? Vẽ như thế
nào? Gợi mở cho trẻ sáng tạo thêm cũng có thể hướng dẫn nội dung cụ thể
cho trẻ nào còn lúng túng chưa chọn được đề tài. Hoạt động của cô với cá
nhân trẻ nhằm giúp cho mọi trẻ tự tin với hoạt động vẽ của trẻ.
4


Trẻ độ tuổi 4-5 tuổi các chức năng tâm lý được phát triển hoàn thiện
hơn,đối tượng tri giác rộng hơn,đầy đủ hơn,các vận động của tay đã khéo léo
linh hoạt hơn,nên hình tượng trong tạo hình thể loại vẽ ngày một phong phú
sinh động. Trẻ biết sắp xếp các hình tượng trong mối quan hệ của chúng,thể
hiện được không gian,thời gian. Tuy nhiên hoạt động tạo hình của trẻ ở mẫu
giáo nhỡ thường mang tính thụ động,kĩ năng thực hiện các bài tập còn vụng
về chưa chính xác,sản phẩm thể hiện theo ý thích chủ quan mang tính chất vui
chơi. Vì vậy giáo viên mầm non cần phải bồi dưỡng khả năng thẩm mỹ cho
trẻ thông qua hoạt động tạo hình nhất là bồi dưỡng tính sáng tạo cho trẻ khi
vẽ. Khi vẽ sẽ được phát triển các chức năng tâm lý như khả năng tri giác các
sự vật hiện tượng xung quanh.
Như vậy hoạt động vẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ.
Vì vậy tổ chức hướng dẫn thực hiện sao cho phù hợp hấp dẫn để duy trì hứng
thú cho trẻ,vừa phát triển khả năng sáng tạo và các năng lực,kỹ năng cơ bản
vừa thưởng thức đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn còn phụ thuộc
rất nhiều vào sự nhiệt tình sáng tạo của bản thân giáo viên.
2.2. Thực trạng:
* Thuận lợi:
- Trường mầm non Minh Lộc là trường đạt chuẩn quốc gia,trường khang
trang sạch đẹp,có nhiều đồ chơi ngoài trời,phòng học rộng thông thoáng đảm
bảo diện tích.
- Năm học 2018- 2019 tôi được nhà trường phân công phụ trách lớp 4-5
tuổi B7,phụ huynh quan tâm đưa đón con đúng giờ,đa phần phụ huynh đều
thực hiện tốt nội quy của trường lớp.
- Có sự quan tâm,chỉ đạo,hướng dẫn của ban giám hiệu về tổ chức hoạt
động tạo hình thể loại vẽ cho trẻ.
* Khó khăn:
- Minh Lộc là một xã ven biển,điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
- Số trẻ trong lớp đông so với quy định (37 trẻ).Trường đang còn thiếu
giáo viên,hiên nay là 1,5 cô/lớp.Chính vì thế thời gian cô bao quát trẻ chiếm
nhiều,thời gian làm đồ dùng đồ chơi còn ít.
- Bản thân tôi vì chưa được qua trường họa chỉ được học cơ bản về giáo
trình hướng dẫn hoạt động tạo hình nên còn gặp nhiều khó khăn trong công
tác hướng dẫn trẻ,mặt khác sự khéo tay chỉ đạt mức bình thường nên gặp
nhiều bất cập.
- Trẻ cùng lứa tuổi nhưng phát triển không đồng đều. Một số trẻ còn nhút
nhát,chưa mạnh dạn tự tin. Các kỹ năng trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ của
trẻ còn hạn chế.
- Nhiều phụ huynh chưa hiểu hết vai trò của hoạt động tạo hình đối với
sự phát triển toàn diện của trẻ.
- Một số gia đình bố mẹ đi làm ăn xa nên các cháu phải ở lại với ông bà
vì thế công tác phối kết hợp trao đổi thông tin còn gặp nhiều khó khăn.
* Kết quả khảo sát thực trạng:
5


Đầu năm học 2018 - 2019 tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng,để nắm
bắt được khả năng tạo hình của trẻ.
Bảng 1: Kết quả khảo sát thực trạng
Tổng
Đạt
Chưa đạt
số
Tốt
Khá
Trung Yếu
Kém
Nội dung
trẻ
bình
ST % ST % ST % ST % ST %
Trẻ hứng thú hoạt 37
8
22 12 32 13 35 4
11 0
0
động vẽ.
Trẻ có khả năng tập 37
6
16 11 30 15 41 5
13 0
0
trung chú ý quan sát
Biết bố cục vẽ,phối 37
5
14 9
24 17 46 6
16 0
0
hợp màu,tô màu đẹp
bức tranh.
Biết nhận xét sản 37
7
19 10 27 14 38 6
16 0
0
phẩm
Qua quá trình quan sát ban đầu như trên,tôi thấy kết quả đạt chưa cao là
điều tôi cần suy nghĩ làm thế nào để trẻ đạt hiệu quả cao và tạo cho trẻ một
cách thoải mái tự tin,không gò bó,trẻ luôn hứng thú trong giờ học,tôi lên kế
hoạch nâng cao kỹ năng vẽ của trẻ,trong giờ học tôi luôn quan tâm đến các
cháu vẽ trung bình,vẽ yếu nhiều hơn bằng cách gợi ý từng bước,động viên kịp
thời để tạo hứng thú cho trẻ .
Nguyên nhân:
- Về phía cô giáo:
+ Giáo viên chưa áp dụng được nhiều biện pháp thực hiện hướng dẫn trẻ tham
gia các hoạt động một cách tích cực,chủ động,sáng tạo vì thời gian có hạn
chưa làm được nhiều đồ dùng đồ chơi.
- Về phía trẻ:
+ Trẻ trong lớp đông nên khả năng nhận thức của trẻ không đồng đều.
+ Trẻ chưa hứng thú tích cực chủ động tham gia hoạt động vẽ của lớp.
+ Kỹ năng vẽ cơ bản,cách sắp xếp bố cục,sử dụng và phối hợp màu sắc còn
yếu.
+ Trẻ còn nhút nhát,thiếu tự tin nên việc nhận xét và nói lên ý tưởng của mình
còn nhiều hạn chế.
- Về phía phụ huynh:
+ Nhận thức của một số phụ huynh về lĩnh vực phát triển thẩm mĩ đặc biệt là
tạo hình thể loại vẽ còn chưa được coi trọng.
+ Đa số trẻ ở nhà với ông bà nên việc trao đổi thông tin giữa phụ huynh và
giáo viên chưa được thường xuyên và kịp thời.
2.3. Các biện pháp tổ chức thực hiện:
Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp trong giờ hoạt động tạo hình:
6


Có thể nói nề nếp của trẻ trong lớp quyết định sự thành công hay thất bại
của giờ dạy. Nếu chúng ta không đưa trẻ vào nề nếp thì giờ học sẽ không đạt
kết quả cao còn nếu trẻ có nền nếp tốt cùng với sự hướng dẫn khoa học của cô
ngay từ ban đầu thì trẻ sẽ say mê với giờ học. Chính vì vậy mà ngay từ ngày
đầu vào năm học tôi đã chú trọng đến việc xây dựng nề nếp và thói quen cho
trẻ. Để chuẩn bị cho một tiết dạy tôi tạo môi trường học tập thoải mái,thỏa
mãn nhu cầu phát triển về nhiều mặt của trẻ: Nhận thức tình cảm,ngôn ngữ,
tính kỹ năng,thao tác. Dựa vào số lượng trẻ tôi sắp xếp chỗ ngồi,cách ngồi sao
cho hợp lý,trao đổi với phụ huynh để nắm bắt tâm lý,cá tính của từng trẻ,có
biện pháp rèn cho trẻ thói quen chú ý lắng nghe ý kiến của cô,tích cực chủ
động thực hiện nhiệm vụ được giao,thực hiện tốt giờ nào việc nấy,có tính tích
cực,sáng tạo nhưng mang tính kỷ luật cao. Cô giáo tổ chức các hoạt động cắm
cờ bé ngoan và nêu gương cuối tuần để tạo tinh thần thi đua giữa các trẻ. Tôi
tập cho trẻ sự mạnh dạn,tự tin trước cô và bạn,giúp trẻ biết cởi mở chia sẻ kinh
nghiệm,thích đặt câu hỏi,thích tìm tòi khám phá. Bên cạnh đó tôi phân loại
nhóm trẻ,chia lớp thành 3 tổ,mỗi tổ xen kẽ cháu khá và cháu yếu để trẻ giúp đỡ
lẫn nhau trong học tập,với những trẻ nhút nhát ít hoạt động tôi xếp cạnh những
cháu mạnh dạn,tự tin,hoạt động tốt,với những trẻ cá biệt ngồi gần cô để quan
sát,nhắc nhở,quản lí. Qua quá trình thử nghiệm tôi đã đưa các cháu vào nề nếp
có thói quen tốt,trẻ thực sự say mê hứng thú với hoạt động tạo hình,không bị gò
bó,tư thế thoải mái.(Ảnh 1- Phụ lục)
Biện pháp 2: Làm đồ dùng đồ chơi và sử dụng đồ dùng vào hoạt động
tạo hình(thể loại vẽ) để phát triển thẩm mĩ cho trẻ:
Việc sử dụng các nguyên vật liệu,phế liệu dạy trẻ làm đồ dùng đồ chơi
chính là một hoạt động lao động nghệ thuật kết hợp giữa trí tuệ và các thao
tác kỹ năng lao động để tạo nên sản phẩm,từ đó giáo dục trẻ biết yêu quý lao
động và biết bảo vệ thành quả của con người tạo ra. Nguyên vật liệu là những
loại đồ dùng,dụng cụ dễ kiếm,dễ bảo quản,an toàn,dễ sử dụng…sự đa dạng
của nguyên vật liệu tạo hình cho trẻ lựa chọn khuyến khích ở trẻ khả năng
sáng tạo. Tôi đã sưu tầm và trao đổi với phụ huynh quyên góp vật liệu phế
thải của gia đình để làm đồ chơi cho trẻ.
- Cách làm: Tôi tận dụng những vỏ hộp sữa,sữa chua trẻ uống hết,những
vỏ chai lọ phụ huynh ủng hộ,giấy báo cũ,thùng bìa cát tông,bông vải vụn,hột
hạt...làm đồ chơi và dạy trẻ cùng làm.(Ảnh 2- Phụ lục)
Ví dụ: Ở chủ đề Giao thông đề tài “vẽ ô tô tải” tôi là làm chiếc ô tô tải như
sau: tôi chuẩn bị những vỏ hộp sữa,nắp chai nhựa,ống hút,tôi hướng dẫn trẻ
đặt 1 vỏ hộp sữa nhỏ đứng làm đầu xe và 1 vỏ hộp sữa to nằm ngang làm
thùng xe dùng băng dán hai mặt gắn chúng lại với nhau,sau đó tôi cắt đôi ống
hút hai đầu,mỗi hai đầu ống hút gắn hai nắp chai và gắn xuống phía dưới đáy
thùng xe và đầu làm bánh xe,cuối cùng tôi dùng giấy màu cắt hình chữ nhật
nhỏ gắn vào 2 bên phía đầu xe làm cửa xe,chiếc ô tô tải để trẻ quan sát trước
khi vẽ. Khi làm tôi khuyến khích trẻ làm cùng cô từ đó cũng cung cấp được
một lượng lớn kiến thức về hình dạng,kích thước,màu sắc cho trẻ như vậy khi
7


thực hiện đề tài trẻ không còn bỡ ngỡ bởi chính trẻ đã được tư duy trực quan
hành động với vật thật.
Ví dụ: Với chủ đề “Thế giới động vật” tôi tận dụng những mảnh bìa cát
tông,sợi len,vải vụn,vỏ hộp su su,vỏ trứng nhựa để làm những con vật như:
chó,mèo,gà,lợn,bò...để trẻ quan sát. Tôi sử dụng bìa lịch đóng thành quyển
sau đó cho trẻ vẽ tranh,tô tranh hoặc sưu tầm hình ảnh từ họa báo cắt ra để
làm album ảnh,những quyển sách từ đó có cảm hứng sáng tạo ra những câu
chuyện kể cho cô và các bạn nghe. Khi làm tôi khuyến khích trẻ làm cùng
cách làm này còn có tác dụng rất tích cực trong quá trình hình thành tình cảm
thẩm mỹ và phát triển ngôn ngữ của trẻ.
- Cách sử dụng:
Tận dụng làm đồ dùng đồ chơi từ những nguyên vật liệu có sẵn đã khó
nhưng sử dụng những đồ dùng đồ chơi đó như thế nào để phát huy được hết
những ưu điểm của đồ dùng cũng là một điều hết sức quan trọng. Mục đích
của việc sử dụng đồ dùng là giúp cho việc truyền tải nội dung lôi cuốn trẻ,
kích thích trẻ tập trung chú ý để thực hiện nhiệm vụ,tạo nên tác phẩm nghệ
thuật tạo hình,vì vậy khi đưa đồ dùng đồ chơi giáo viên phải khéo léo linh
hoạt,không đưa nhiều loại đồ dùng ra một lúc mà phải từ từ tạo cho trẻ sự tò
mò. Tùy vào từng thể loại tạo hình mà thao tác đưa và cất đồ dùng trực quan
hợp lý.
Ví dụ: Đối với hoạt động mà đề tài vẽ theo mẫu thì tranh mẫu,vật mẫu
tôi đưa luôn rõ ràng,chính xác về hình dạng màu sắc.
Ví dụ: Đề tài “Vẽ hoa tặng cô” tôi cho trẻ quan sát những bức tranh hoa
được làm từ những vật liệu và hình dáng khác nhau như: hoa được làm từ vải
vụn,len,báo với những cánh hoa tròn dài khác nhau cho trẻ quan sát trò
chuyện. Sau đó tôi mới dẫn dắt trẻ vào xem tranh đề tài để khám phá nhận xét
và thực hiện đề tài.
Ví dụ: Ở chủ đề Thế giới động vật đề tài: “Vẽ con vật trẻ yêu thích”,tôi
trò chuyện với trẻ về những con vật trẻ biết tiếp đó tôi sử dụng ngôi nhà kỳ
diệu đưa từng con vật ra cho trẻ quan sát,đàm thoại về con vật và dùng thủ
thuật để trẻ phát hiện ra con vật nào xuất hiện con vật nào biến mất. Cuối
cùng hỏi trẻ về con vật trẻ thích và muốn vẽ và cho trẻ thực hiện.
Tôi đặt đồ dùng đồ chơi ở các góc,nơi trưng bày sản phẩm của trẻ tôi đặt
ở khoảng không,đầy đủ ánh sáng và vừa tầm với của trẻ để trẻ có thể tự tay
treo sản phẩm của mình.
Sử dụng đồ dùng,đồ chơi trong khi tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình là
cần phải sử dụng nhiều phương tiện trực quan khác nhau: sử dụng các loại vật
thật,tranh ảnh,mô hình,đồ chơi cô và trẻ tự làm,đồ chơi ở trường,kết hợp đúng
đắn việc sử dụng đồ dùng trực quan phù hợp với nội dung cần truyền tải cho
trẻ để mang lại hiệu quả cao trong dạy hoạt động tạo hình.
Từ biện pháp trên tôi thấy kết quả là trẻ rất hứng thú hoạt động vẽ khi tôi
đưa ra những đồ dùng trực quan do cô và trẻ cùng làm.
8


Biện pháp 3: Xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài để giáo dục
thẩm mĩ,rèn luyện kỹ năng và kích thích sự sáng tạo cho trẻ:
* Xây dựng môi trường giáo dục bên trong bên ngoài
Môi trường giáo dục có tác động trực tiếp đến sự phát triển thể chất,
nhận thức,tình cảm,thẩm mỹ về cuộc sống xung quanh trẻ. Vì vậy việc xây
dựng môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài giúp trẻ khám phá về môi
trường xung quanh,từ đó nhận thức đúng về các sự vật,hiện tượng một cách
tích cực góp phần nâng cao vốn kinh nghiệm sống cũng như hình thành
những phẩm chất tốt đẹp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ
là rất cần thiết.
Thế giới xung quanh trẻ muôn màu,muôn sắc,đa hình,đa dạng tất cả đều
bí ẩn mới lạ đối với trẻ. Mỗi sự vật hiện tượng đều mang lại sự hấp dẫn cao
mà đối với độ tuổi này trẻ lại tò mò,ham hiểu biết,mong muốn được khám phá
thế giới rộng lớn ở xung quanh. Để phát huy được tính sáng tạo của trẻ,giúp
trẻ tăng thêm vốn tri thức biểu tượng về hình dáng,màu sắc,cấu trúc phù hợp
với vẻ đẹp của nó. Trước khi cho trẻ hoạt động vẽ,tranh thủ những giờ hoạt
động ngoài trời tôi tạo điều kiện cho trẻ quan sát cảm nhận vẻ đẹp của trường
học: Cho trẻ đi thăm quan khu vườn thiên nhiên nơi các cô tận dụng những
chiếc lốp xe,những vỏ chai nhựa vẽ lên những hình ảnh sinh động đẹp mắt để
trồng cây; khu vườn cổ tích với những nhân vật hiền lành nhân hậu; khu vận
động với những đồ chơi trẻ yêu thích. Hoặc từ những quả cầu treo trên các
cành cây,những hình ảnh ngộ nghĩnh được trang trí ở bảng tuyên truyền,
những khóm hoa trước lớp...đến những chiếc lá vàng rơi đều tạo cho trẻ cảm
giác gần gũi.( Ảnh 3- Phụ lục)
Đối với môi trường bên trong,bước vào cửa lớp tôi xây dựng góc tuyên
truyền có hình ảnh sinh động,màu sắc nổi bật cho trẻ hiểu được ý nghĩa của
những hình ảnh trang trí. Cho trẻ cảm nhận vẻ đẹp khi có những hình ảnh
trang trí,nhận xét đường nét,màu sắc,bố cục của hình ảnh.
Ví dụ: Góc tuyên truyền dinh dưỡng của bé yêu,tôi để tiêu đề “bé ăn gì
hôm nay” hình ảnh những quả táo chín mang đến những món ăn đầy dinh
dưỡng đến cho trẻ,trẻ như những chú chim non đang vui vầy quanh cành táo
chín để thưởng thức vị ngọt từ những trái táo. Bên trong lớp tôi sắp xếp đồ
dùng đồ chơi theo từng góc phù hợp với chủ đề một cách gọn gàng ngăn nắp
và tiện sử dụng,ở những góc chơi tôi tạo điều kiện cho trẻ tham gia trang trí
cùng cô để trẻ thấy được vai trò của mình trong lớp học,cho trẻ nhận thấy sự
thay đổi từng ngày trong lớp học từ việc sắp xếp đồ dùng,bài trí các góc hoạt
động, hình ảnh trang trí.
Ngoài ra,những đồ chơi làm được,những nguyên vật liệu kiếm được tôi
sắp xếp chúng theo từng loại vào từng rổ gọn gàng đẹp mắt và ở góc tạo hình
treo những bức tranh được làm từ lá cây,rơm rạ...tạo cho trẻ cảm giác thích
thú mới lạ và mong muốn được tái tạo đồng thời giáo dục trẻ biết được những
phế liệu ấy rất có ích trong hoạt động tạo hình của trẻ và góp phần bảo vệ môi
trường.
9


Ví dụ: Ở góc tạo hình tôi treo một số bức tranh với nhiều màu sắc,chất liệu
khác nhau cùng với những bức tranh trẻ vẽ từ đó tạo cho trẻ cảm giác thích
thú,quan sát so sánh và gây cảm xúc mong muốn được thể hiện khả năng của
mình. Trong không gian nghệ thuật đó trẻ sẽ được hòa mình vào môi trường
nghệ thuật thực thụ,những hình ảnh trang trí khi có bàn tay trẻ góp sức tôi
thấy trẻ rất phấn khởi,trẻ quan sát,nhận xét và mong muốn được cùng cô làm
tranh trang trí,trẻ tự tin hơn khi đến lớp,ý thức bảo vệ lớp sạch đẹp cũng tăng
lên và hứng thú mong muốn tham gia tạo hình của trẻ cũng tăng lên rõ rệt.
Việc xây dựng môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài này tôi thấy
đã mang lại kết quả rất cao trong việc phát triển thẩm mĩ của trẻ,sản phẩm tạo
hình mà cụ thể là thể loại vẽ của trẻ có sự đa dạng hơn cả về nội dung lẫn
hình thức.
* Rèn luyện kỹ năng và kích thích sự sáng tạo của trẻ:
Kỹ năng là yếu tố rất quan trọng để giúp trẻ tạo ra sản phẩm một cách
tự tin. Có kỹ năng trẻ có khả năng điều khiển,điều chỉnh hành động để thực
hiện yêu cầu. Khi vẽ sẽ giúp não hoạt động để nhận thức,xác định màu
sắc,hình dạng,vị trí không gian và có lợi cho phát triển trí tuệ giúp trẻ thông
minh hơn. Trong quá trình vẽ,trí tưởng tượng của trẻ sẽ tiếp tục phá vỡ những
khuôn mẫu cố định. Sau khi nhìn nhận được vẻ ngoài mới lạ của sự vật trẻ sẽ
có cảm hứng để sáng tạo nhiều hơn. Chính vì vậy việc rèn kỹ năng từ đó kích
thích khả năng sáng tạo của trẻ là việc làm hết sức cần thiết. Khảo sát đầu
năm vào tôi thấy các kỹ năng tạo hình của trẻ: Kỹ năng vẽ theo yêu cầu của
lứa tuổi,kỹ năng quan sát nhận xét đánh giá sản phẩm,kỹ năng sử dụng màu
sắc,bố cục tranh chưa cao,chưa đồng đều. Vì vậy tôi đã tiến hành dạy trẻ 1 số
kỹ năng vẽ cơ bản sau:
- Kỹ năng quan sát và phân biệt các hình và xác định hình dạng: Để rèn
kỹ năng này tôi tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên để hình
thành những biểu tượng đầy đủ về đồ vật,hiện tượng,sự vật. Đồng thời cũng
hướng dẫn trẻ phân biệt các hình cơ bản,các đặc điểm khác nhau qua màu sắc
và xác định hình dạng của đồ vật một cách khái quát giống như hình hình học.
Khi quan sát cũng như khi vẽ tôi hướng dẫn trẻ phải bắt đầu từ các bộ phận
lớn rồi đến các bộ phận nhỏ sau đó mới đến các chi tiết. Điều này giúp trẻ thể
hiện đồ vật trong sản phẩm một cách dễ dàng.
Ví dụ: Ở chủ đề Giao thông đề tài “vẽ ô tô tải”(theo mẫu) tôi cho trẻ quan
sát chiếc ô tô tải sau đó hỏi trẻ các bộ phận của xe. Tiếp đó tôi cho trẻ quan
sát tranh mẫu của cô và hỏi trẻ cô đã vẽ xe tải từ những hình gì? Sau đó tôi
dẫn dắt các chú công nhân ở công trường đang cần vật liệu mà phương tiện
vận chuyển không có vì vậy các con hãy cùng cô vẽ những chiếc ô tô tải đi
chở vật liệu nào! Muốn vẽ được ô tô tải các con hãy quan sát cô vẽ mẫu và tôi
tiến hành vẽ mẫu cho trẻ: Cô vẽ một hình chữ nhật đứng làm buồng lái. Tiếp
đến cô vẽ thùng xe từ điểm giữa trên nét thẳng dọc hình buồng lái cô vẽ một
nét ngang dài. Còn nét thẳng ngang dài thứ hai cô vẽ bằng cách kéo dài nét
thẳng ngang phía dưới ở hình buồng lái. Cuối cùng cô nối hai nét thẳng ngang
10


bằng hai nét thẳng dọc ngắn là vẽ xong hình thùng xe. Cô vẽ hai bánh xe tròn
từ một điểm phía dưới buồng lái và một điểm phía dưới thùng xe. Cuối cùng
cô vẽ cửa buồng lái là một hình chữ nhật nhỏ. Sau đó tôi khuyến khích để trẻ
nói lại cách vẽ và cho trẻ vẽ.
- Kỹ năng sắp xếp bố cục tranh hợp lý: Ở độ tuổi này trẻ đã biết sắp xếp
các hình tượng trong mối quan hệ của chúng,thể hiện được không gian thời
gian nên tôi chú trọng hướng dẫn trẻ sắp xếp bố cục cho cân đối,phần nội
dung chính sẽ đặt ở giữa giấy sau đó mới thể hiện các chi tiết khác ở xung
quanh.Ví dụ: Khi cho trẻ vẽ “ Ngôi nhà thân yêu của bé”(Đề tài) tôi đàm
thoại nhấn mạnh để trẻ thấy phần chính của bức tranh là ngôi nhà từ đó trẻ có
thể sắp xếp bố cục cho bức tranh của mình như ngôi nhà ở giữa sau đó mới
hướng đến các chi tiết phụ là quang cảnh xung quanh ngôi nhà của bé ở như
cạnh ngôi nhà có cây phía dưới có cỏ hoa,trên trời có mặt trời có chim
bay,những cây cỏ cây hoa ở gần và phía trước thì vẽ to những cây ở xa và
phía sau thì vẽ nhỏ…
- Kỹ năng sử dụng và phối màu: Do trẻ ở độ tuổi này có đặc điểm sử
dụng màu theo ý thích,theo chủ quan và theo cảm xúc,trẻ cũng đã có thể nhận
biết và thích sử dụng nhiều màu màu đỏ,vàng,lam,cam,lá cây,hồng,nâu,tím,
đen, trắng…vì vậy tôi cũng chú trọng dạy trẻ kỹ năng phối hợp các đường nét
và màu sắc thế nào cho hợp lý,để nổi bật được nội dung bức tranh,tạo bức
tranh có nhiều chi tiết hơn,sáng tạo hơn. Ví dụ: Chủ đề giao thông đề tài “Vẽ
thuyền trên biển”(Đề tài) tôi hướng dẫn trẻ thuyền nào vẽ to thì buồm cũng sẽ
to,thuyền nào vẽ nhỏ thì vẽ buồm nhỏ. Những chiếc thuyền ở xa thì vẽ nhỏ và tô
màu nhạt,thuyền nào ở gần hơn thì vẽ to và tô màu đậm.
- Kỹ năng biết nhận xét và đánh giá sản phẩm: Khi trẻ hoàn thành sản
phẩm và mang lên trưng bày tôi yêu cầu trẻ nhận xét sản phẩm của mình của
bạn,phải làm sao để các trẻ khác cùng nắm vững và củng cố được các kỹ năng
đơn giản về tạo hình như : bạn tô màu kín,đều,không chờm ra ngoài hay bạn
biết phối hợp các hình,các màu để tạo cho bức tranh đẹp. Sau đó tôi củng cố
nhận xét cho trẻ chủ yếu nhận xét về kỹ năng vẽ các đường nét,cách phối hợp
màu sắc,hình dáng bố cục bức tranh cho trẻ. Với những trẻ có sáng tạo trong
các hoạt động tạo hình,tôi nhận xét tuyên dương,khuyến khích trẻ,đồng thời
đặt ra cho trẻ các yêu cầu cao hơn khi thể hiện tranh về các mặt: nội dung,bố
cục,màu sắc,đường nét...nhằm giúp trẻ phát huy khả năng của mình. Khi dạy
trẻ nhận xét tranh,tôi yêu cầu trẻ phải quan sát thật kỹ tranh rồi mới nhận xét,
và nhận xét nổi bật những gì bạn đã làm được,nếu chưa hoàn thiện thì gợi ý
cho trẻ vẽ thêm một vài chi tiết để bức tranh đẹp hơn. Nhiều lần như vậy trẻ
sẽ biết nhận xét tranh của mình rồi biết nhận xét tranh của bạn.
Khi những kỹ năng của trẻ đã nhuần nhuyễn nắm bắt được đặc điểm lứa
tuổi này trẻ rất thích được các bạn chơi với mình,muốn bạn cho mình nhập
hội,thể hiện vai trò và sự tự giác hướng dẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ tôi
thường tận dụng những hoạt động ngoài giờ những giờ hoạt động vui chơi
những giờ hoạt động chiều tạo điều kiện cho trẻ kết hợp cùng nhau tạo ra
11


những sản phẩm theo dây chuyền,theo nhóm để kích thích khả năng sáng tạo
của trẻ. Giờ đón trả trẻ tôi cho trẻ làm quen các bức tranh mẫu của cô,các sản
phẩm đẹp của các anh các chị để cùng trò chuyện với trẻ về các đường nét,bố
cục,màu sắc khuyến khích trẻ tập đánh giá sản phẩm và cùng trò chuyện với
trẻ về cách vẽ,cách chọn màu,cách sắp xếp bố cục cùng trẻ trò chuyện các
bước tiến hành để tạo thành sản phẩm và nói lên ý tưởng của trẻ nếu được
thực hiện hiện những đề tài này. Khi quan sát thấy trẻ hướng dẫn và trao đổi
với nhau về cách vẽ giúp đỡ nhau tạo nên sản phẩm tôi nhận thấy biện pháp
này mang lại hiệu quả rất cao
Qua biện pháp này tôi thấy kỹ năng của trẻ đã được cải thiện rõ rệt:Trẻ
sử dụng các nét vẽ tạo nên các hình dạng một cách chính xác,bố cục tranh cân
đối màu sắc tranh hài hòa,mạnh dạn thể hiện ý tưởng bản thân vào bức vẽ và
ý kiến của mình trong nhận xét sản phẩm.
Biện pháp 4: Linh hoạt các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục theo
quan điểm lấy trẻ làm trung tâm:
Dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm nghĩa là việc dạy học phải
xuất phát từ những đặc điểm tâm sinh lý,đặc điểm cá nhân của trẻ và trẻ phải
là chủ thể của hoạt động qua việc phát huy tính tích cực chủ động,tự giác khi
giải quyết các nhiệm vụ. Trẻ mầm non mà đặc biệt là trẻ 4-5 tuổi tư duy trực
quan chiếm ưu thế,vì vậy để luôn tạo cảm giác mới mẻ,gây hứng thú cho trẻ
tích cực vào hoạt động tạo hình,tránh tình trạng nhàm chán do lặp đi lặp lại
nhiều lần cùng một hình thức hay cùng một chủ đề tôi đã cố gắng thay đổi các
hình thức khác nhau để tổ chức hoạt động cho trẻ: dùng thủ thuật tạo tình
huống gây hứng thú cho trẻ bằng nhiều cách như tham quan mô hình,tổ chức
hội thi,mở triển lãm,kết hợp các trò chơi và bố trí sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ với
đội hình có thể là theo tổ,theo nhóm,theo hình chữ U,trẻ đứng hay kết hợp tạo
ý thức lao động nhẹ cho trẻ qua việc trẻ cầm đồ dùng tạo hình về chỗ ngồi để
thực hiện. Tùy vào mỗi chủ đề mỗi đề tài mà tôi lựa chọn sử dụng các hình
thức tổ chức khác nhau.( Ảnh 4 - Phụ lục)
Trong thể loại vẽ thì có 3 thể loại đó là: vẽ theo mẫu,vẽ theo đề tài, vẽ
theo ý thích,và đối với trẻ 4- 5 tuổi,ngay từ đầu tôi phải xác định rõ yêu cầu ở
từng thể loại để hướng dẫn trẻ cho phù hợp và khoa học,cụ thể như sau:
Với thể loại vẽ theo mẫu: Rèn cho trẻ các kỹ năng tạo hình theo mẫu.
Khi dạy việc đầu tiên cô phải hướng dẫn trẻ quan sát bằng những thủ thuật cô
tạo hứng thú cho trẻ quan sát đồ vật ngoài thiên nhiên và qua tranh vẽ. Hướng
trẻ chú ý đến đặc điểm cấu trúc của đồ vật so sánh tỉ lệ giữa các bộ phận,nhận
ra hình khái quát của các bộ phận trong các hình cơ bản. Khi hướng dẫn trẻ vẽ
vừa vẽ vừa phân tích và đặt câu hỏi để trẻ tập trung chú ý nắm được các thao
tác. Khi cho trẻ thực hiện cô hướng dẫn trẻ cách vẽ,cách sắp xếp bố cục,tô
màu. Cuối cùng cô dựa cho trẻ nhận xét tranh của mình của bạn đặc biệt trẻ
phải nhận xét được bài đẹp nhất vì giống mẫu sau đó cô đánh giá nhận xét
chung.
12


Ví dụ : Chủ đề Gia đình - Đề tài: "Vẽ cái làn tặng mẹ" (Mẫu) tôi tổ chức dưới
hình thức sau:
- Tạo hứng thú cho trẻ bằng thủ thuật giới thiệu sắp tới sinh nhật của mẹ bạn
Nam nên bạn Nam muốn có một món quà để tặng cho mẹ của mình nhưng bạn
không biết tặng món quà gì cho mẹ. Lớp mình cùng giúp bạn chọn quà nhé.
- Cô gợi ý là mẹ rất thích một cái làn dùng để đi chợ hàng ngày,dẫn dắt trẻ vào
bài vẽ cái làn tặng mẹ.
- Giới thiệu bài,cho trẻ lấy đồ dùng và đi về chỗ ngồi .
- Cho trẻ quan sát mẫu,trò chuyện về mẫu,bằng các câu hỏi mở cô kích thích sự
sáng tạo của trẻ.
- Cô vẽ mẫu,kết hợp phân tích các kỹ năng vẽ và từng bước vẽ (vẽ các nét
ngang,nét xiên để tạo thành cái làn sau đó vẽ nét cong tròn để làm quai). Cô cho
trẻ so sánh tranh mẫu và tranh cô vừa vẽ xong.
- Cô hỏi trẻ cách vẽ sau đó cô cho trẻ thực hiện. Cô quan sát động viên,chỉ dẫn
cho những trẻ gặp khó khăn khi thực hiện.
- Trẻ thực hiện xong cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Nhận xét đánh giá:
+ Cho trẻ nhận xét,so sánh tranh của trẻ với tranh mẫu.
+ Cô nhận xét, tuyên dương, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường.
Với hình thức gây hứng thú như vậy đã tạo cho trẻ mong muốn và tích
cực tham gia hoạt động để tạo ra sản phẩm của mình.
Với thể loại vẽ theo đề tài: Với thể loại này khi hướng dẫn trẻ quan sát đồ
vật sống động và tranh vẽ cô cần cho trẻ thấy được mối quan hệ giữa các đồ
vật trong không gian,cách sắp xếp hình tượng và sử dụng màu sắc. Đồng thời
tạo hứng thú cho trẻ quan sát 2-3 tranh mẫu cùng trẻ nhận xét các hình tượng
và cách sắp xếp trong tranh. Khi hướng dẫn trẻ vẽ cô gợi ý cho trẻ lựa chọn
hình tượng theo nội dung chủ đề và hỏi trẻ ý tưởng của mình. Trẻ thực hiện cô
hỏi trẻ để trẻ kể về bức tranh. Kết thúc cô cho trẻ treo tranh và giới thiệu về
bức tranh của mình nhận xét bài mình bài bạn.
Ví dụ: Chủ đề Thực vật – Đề tài: "Vẽ cây xanh" (Đề tài) xác định rõ mục đích
yêu cầu đối với trẻ là :
- Về kiến thức: Trẻ nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của cây xanh.
- Về kỹ năng: Trẻ biết ngồi đúng tư thế và biết cách cầm bút vẽ,tô màu,rèn
luyện các kỹ năng: Vẽ nét thẳng đứng,nét cong,nét xiên. Bố cục tranh hợp lý
cân đối.
- Về thái độ: Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây xanh.
Đề tài này tôi tiến hành cụ thể như sau:
Trước khi vào hoạt động,tôi đã tập trung trẻ cho trẻ quan sát cây xanh
ngoài sân trường,trò chuyện đàm thoại cùng trẻ nhằm củng cố cho trẻ kiến
thức về cây xanh. Thông qua quan sát cây ngoài sân,trẻ sẽ được tri giác về các
đặc điểm thân cây,cành cây,tán lá một cách cụ thể,rõ ràng giúp cho trẻ có thể
khắc sâu hình ảnh về các đặc điểm hình dáng,màu sắc của các loại cây,từ đó
trẻ sẽ hứng thú tích cực hơn khi được cô giao nhiệm vụ.
13


- Sau đó cô cùng trẻ nói về cây xanh mà trẻ đã quan sát,trò chuyện về các đặc
điểm: thân cây,lá cây,về hình dáng cao,thấp,tán lá rộng,hẹp.
- Cô cho trẻ xem các bức tranh vẽ các loại cây xanh
- Hỏi ý định trẻ,cho trẻ nói về cách vẽ cây xanh (Vẽ nét thẳng đứng làm thân
cây,nét xiên làm cành cây,tán lá vẽ bằng nét cong).
- Trẻ thực hiện: Cô hướng dẫn trẻ vẽ cây và tô màu. Khuyến khích trẻ tô màu
tá lá và vẽ nhiều cây trên giấy.
- Cuối cùng cho cả lớp trưng bày tranh để cùng nhận xét,cô nhận xét các bức
tranh của trẻ.
- Kết thúc: Cho trẻ chơi trò chơi “Chăm sóc cây xanh” và kết hợp giáo dục
trẻ.
Với thể loại vẽ theo ý thích: Cô hướng dẫn trẻ quan sát đồ vật xung
quanh,trong tranh vẽ,ngoài thiên nhiên sau đó cho trẻ vẽ những gì trẻ thích.
Khi hướng dẫn trẻ vẽ cần tạo hứng thú và gợi ý các hình tượng khác nhau,các
đề tài khác nhau để trẻ lựa chọn sau đó hỏi xem cháu định vẽ gì. Trẻ vẽ cô đến
từng trẻ bao quát hỏi trẻ ý định và góp ý thêm cho bức tranh của trẻ. Kết thúc
cô nhận xét đánh giá cho trẻ tự giới thiệu tranh vẽ của mình và nhận xét tranh
của bạn. Ở các giờ hoạt động tạo hình theo ý thích tôi tổ chức tạo hứng thú
cho trẻ thông qua việc tổ chức các thủ thuật trò chơi hay cho trẻ đi thăm quan
quan sát thực tế,khuyến khích trẻ hứng thú sáng tạo,nhằm rèn luyện củng cố
những kỹ năng đã học,trẻ nhớ lại hoặc tưởng tượng ra các hình tượng của các
đối tượng để tạo ra sản phẩm tạo hình theo ý thích.
Ví dụ: Chủ đề “Thế giới động vật” - Đề tài: "Vẽ các con vật bé yêu thích" (ý
thích ) Tiến hành như sau: Tôi tổ chức hội thi gồm 3 phần sau đó cho 3 đội tự
giới thiệu về tên của đội mình.
* Phần 1: Khám phá ô cửa.
- Cho các đội giới thiệu về bản thân
- Cho các đội tự hội ý để đội mình khám phá ô cửa
- Cho đại diện từng đội một mở ô cửa đó và nói lên cách vẽ khám phá gì và
lần lượt cho trẻ tự nhận xét về tranh ở ô cửa đó, dùng những đồ dùng gì để tạo
nên bức tranh.
* Phần 2: Tài năng của bé.
- Cô hỏi trẻ ý tưởng tạo ra bức tranh về các con vật.
- Cho trẻ tự lấy đồ dùng và thực hiện
- Nhận xét sản phẩm: cô cho trẻ tự trưng bày sản phẩm và tự nhận xét về
những bức tranh của mình của bạn và đặt tên cho bức tranh đó.
- Giáo dục trẻ biết yêu và chăm sóc các con vật,tích hợp chuyên đề bảo vệ
môi trường.
Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình (thể loại vẽ) ở mọi lúc,
mọi nơi:
Trong các giờ hoạt động ngoài trời: Giáo viên cần có kế hoạch tổ chức
cho trẻ quan sát đồ vật sống động xung quanh hoặc qua tranh ảnh,đồ dùng,đồ
chơi để làm giàu vốn biểu tượng hoặc chuẩn bị cho các giờ hoạt động khác.
14


Ví dụ: Ngoài việc tổ chức cho trẻ quan sát,tôi cho trẻ vẽ phấn lên sân chơi
theo ý thích hay nhặt hoa,lá,quả ngoài sân trường để in hình,vẽ lại theo đường
viền,hoặc tôi rang cát khô sàng và bỏ vào lọ đục lỗ nhỏ để trẻ vẽ bằng cát…
( Ảnh 5- Phụ lục)
Trong hoạt động góc: Tùy từng chủ đề giáo viên chuẩn bị đồ dùng,nguyên
vật liệu,giao nhiệm vụ cho trẻ để trẻ vẽ. Ví dụ: Cho trẻ vẽ tranh,tô màu tranh hoặc
sắp xếp bố cục trang trí trên góc…hoặc khi chơi với cát nước ở góc thiên nhiên tôi
nhuộm màu vào các viên đá cho trẻ xếp các hình trẻ thích từ những viên đá sắc
màu.
Trong giờ ôn luyện buổi chiều: Cho trẻ luyện tạo kỹ năng vẽ tranh,tô
mầu,nhằm ôn luyện kỹ năng trẻ đã được học và phát huy tính sáng tạo cho trẻ.
Trong giờ đón,trả trẻ: Ở góc nghệ thuật cô trang trí đẹp,có đủ các đồ
dùng,dụng cụ,vật liệu cho trẻ có thể vẽ theo ý thích,tô mầu hoặc trò truyện về
nội dung trong tranh. Cô có thể luôn luôn đổi mới các tranh,các sản phẩm tạo
hình để nhằm củng cố,rèn luyện kỹ năng trẻ đã được học,phát triển khả năng
vẽ cho trẻ.
Trẻ mầm non “học mà chơi, chơi mà học”,kết quả của biện pháp này rất
tốt trẻ chơi mà vẫn rèn luyện được các kỹ năng kỹ xảo và củng cố lại kiến
thức một cách tự nhiên,không gượng ép. Trẻ cũng nhanh nhẹn,hoạt bát và
sáng tạo hơn.
* Biện pháp 6: Tích hợp hoạt động tạo hình thể loại vẽ vào các hoạt động
khác:
Như chúng ta đã biết một ngày của trẻ ở trường Mầm non trẻ được tham
gia vào rất nhiều các hoạt động. Thông qua các hoạt động này giáo viên có thể
tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động vẽ tranh. Ví dụ: Trong giờ học
khám phá khoa học khi “Tìm hiểu về một số loại hoa” cuối giờ có thể cho trẻ
vẽ những loài hoa mà trẻ thích hay tìm hiểu các loại quả trẻ vẽ các loại quả.
Với giờ toán tôi cũng đưa môn vẽ vào các tiết dạy đó bằng cách: cho trẻ vẽ
hoa,hay đồ vật có chữ số theo yêu cầu,hay tô màu xanh vào khoảng trống có
số 1,màu vàng vào khoảng trống có số 2,màu đỏ vào khoảng trống có số 3.
Hay đề tài “Dạy trẻ phân biệt hình tròn, hình vuông, tam giác, hình chữ nhật”
sẽ cho trẻ vẽ các hình học và tô màu nếu có nhiều thời gian cho trẻ vẽ các
hình tạo thành ngôi nhà hay hình người,hình con vật rất phong phú. Giờ văn
học cũng có thể cho trẻ vẽ hoặc tô màu theo ý thích các nhân vật trong truyện,
vẽ hoa hoặc quà tặng các nhân vật trong chuyện mà trẻ yêu thích. Như vậy
việc lồng ghép hoạt động vẽ vào hoạt động học vừa củng cố rèn luyện kỹ
năng vẽ cho trẻ vừa tạo cho trẻ hứng thú,thoải mái các kiến thức lại được khắc
sâu một cách tự nhiên. Đồng thời các môn học bổ trợ đan xen vào nhau hài
hòa,lô gíc cho giờ học đạt kết quả cao.
Ngoài ra để tạo sự hứng thú cho trẻ giáo viên cần biết tích hợp lồng ghép
chuyên đề vào tiết dạy. Sử dụng lồng ghép một cách khéo léo,phù hợp với tùy
từng chủ đề,đề tài giúp trẻ thấy thoải mái,không bị nhàm chán và cung cấp
cho trẻ các kiến thức về dinh dưỡng,môi trường,vệ sinh an toàn thực phẩm…
15


Ví dụ: Đề tài “Vẽ trang phục bạn trai,bạn gái ” chủ đề “Bản thân”. Tiến hành
tôi cho trẻ hát bài “Thật đáng chê” trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát: Bài
hát nói về con vật nào? Vì sao chích chòe bị ốm? Chú cò thì như thế nào? Vì
sao? Con thấy chú cò và chú chích chòe như thế nào? Qua đó tôi giáo dục trẻ
chăm sóc sức khỏe cho bản thân,ăn uống vệ sinh ăn chín uống sôi đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm. Sau đó dùng thủ thuật để vào nội dung hoạt động.
Kết thúc tôi nhấn mạnh lại cho trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể,chăm sóc sức khỏe
và ăn uống đảm bảo hợp vệ sinh để có cơ thể khỏe mạnh. Bước sang chủ đề
Thế giới thực vật đề tài “Vẽ quả” tiến hành tôi cho trẻ hát và vận động bài
“quả” trò chuyện nội dung bài hát: Chúng mình vừa hát bài hát nói về gì?
Trong bài hát nhắc đến những quả nào? Muốn có quả ăn chúng mình phải làm
gì?( trồng cây,chăm sóc,bảo vệ cây). Quả cung cấp chất gì cho chúng mình?
Khi ăn quả vỏ và hạt chúng mình làm như thế nào? Qua đó tôi kết hợp lồng
ghép giáo dục về dinh dưỡng,bảo vệ môi trường,rèn thói quen hành vi văn
minh trong sinh hoạt hằng ngày cho trẻ. Hay đề tài“Vẽ phương tiện giao
thông”chủ đề “giao thông”: tiến hành tôi cho trẻ quan sát hình ảnh các
phương tiện tham gia giao thông,hình ảnh bé được bố mẹ chở đi chơi trò
chuyện với trẻ về tranh và lồng ghép giáo dục trẻ về an toàn giao thông khi
ngồi xe máy phải đội mũ bảo hiểm,khi ngồi ô tô không thò đầu ra cửa sổ…
luật lệ giao thông đi bên phải đèn đỏ dừng lại đèn xanh mới được đi,đi xe điện
thì phải tắt máy khi dừng xe để tiết kiệm năng lượng điện.
Kết quả 100% trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động và hoạt động tạo hình
thể loại vẽ,nắm vững và thực hiện tốt các nội dung giáo dục cô cung cấp.
Biện pháp 7: Quan tâm bồi dưỡng trẻ yếu và khuyến khích những trẻ
có năng khiếu về hoạt động tạo hình
Cùng với những biện pháp trên thì việc quan tâm bồi dưỡng những trẻ
yếu và khuyến khích khen ngợi kịp thời những trẻ có năng khiếu tạo hình
cũng rất quan trọng trong việc phát triển thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo
hình thể loại vẽ cho trẻ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đối với chất lượng của tác
phẩm tạo hình. Chính vì vậy cần có những phương pháp và cách thức giáo
dục phù hợp với từng đối tượng.
Đối với những trẻ yếu trong hoạt động tạo hình tôi tiến hành dạy trẻ một
số kỹ năng vẽ cơ bản. Kỹ năng cầm bút tạo ra các đường nét nghệ thuật:tôi
tiến hành dạy trẻ các thao tác từ dễ đến khó,từ đơn giản đến phức tạp. Đầu
tiên tôi cho trẻ cầm bút di mầu theo ý thích của trẻ. Sau đó di màu các hình
ảnh to rõ nét,ít chi tiết như tô màu vàng con cá,quả cam. Khi trẻ đã cầm bút
khá thành thạo tôi cho trẻ tập vẽ nét cơ bản như: Nét vẽ cuộn len,vẽ mưa
rơi(nét xiên,nét thẳng,nét ngang...) Kỹ năng vẽ nét thẳng dọc: tôi dạy trẻ vẽ
đưa bút từ trên xuống. Vẽ nét ngang: đưa bút từ trái sang. Vẽ hình tròn: đưa
bút từ trái vòng sang phải.
Ví dụ: Trong hoạt động dạy trẻ “vẽ bánh”(đề tài) chủ đề nghề nghiệp,cháu chỉ
vẽ được một chiếc bánh hình tròn,không có nhiều loại bánh như các bạn khác.
Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Con ơi,con đang vẽ bánh gì đấy?"
16


Chiếc bánh này có dạng hình gì? Và cháu đã trả lời: Con vẽ bánh quy ạ,chiếc
bánh này có dạng hình tròn. Thế rồi tôi gợi ý: Con có biết không,các cô thợ
làm bánh hàng ngày làm ra rất nhiều loại bánh,có những chiếc bành có dạng
hình tròn giống như chiếc bánh con đã vẽ,và còn có cả những chiếc bánh hình
vuông,hình tam giác,hình chữ nhật nữa. Nếu con vẽ nhiều loại bánh có hình
dạng khác nhau thì chắc hẳn các cô thợ làm bánh sẽ rất vui đấy. Và như vậy
bài vẽ của con sẽ sinh động hơn. Với cách nhận xét và hướng dẫn như vậy,
ngay lúc đó cháu đã nhanh chóng vẽ thêm rất nhiều loại bánh có hình dạng
khác nhau và còn biết đặt tên cho sản phẩm của mình nữa.
Đối với những trẻ có năng khiếu thì khi trẻ thực hiện tôi quan sát gợi ý
khơi gợi để trẻ có nhiều cảm xúc hình ảnh mang tính tư duy thì giờ học sẽ có
nhiều sáng tạo,tránh bắt chước bạn và tạo điều kiện cho trẻ phát huy hết khả
năng của mình và thực hiện theo yêu cầu của cô một cách chủ động sáng tạo
khiến sản phẩm của trẻ luôn được sinh động và không bị đơn điệu. Khen ngợi
trẻ kịp thời để trẻ có thêm tự tin sáng tạo ở những sản phẩm sau. Ví dụ: Đối
với những trẻ có năng khiếu như cháu Yến Nhi,Thanh Thu,Khánh Như… khi
trẻ thực hiện tôi quan sát gợi ý để sản phẩm của trẻ luôn được sáng tạo. Khi
trẻ thực hiện đề “Vẽ con cá”,chủ đề động vật. Khi trẻ đã vẽ được con cá tôi
gợi ý: con cá bơi được ở đâu? Con nghĩ thế nào nếu con vẽ thêm những gợn
sóng và tô màu làn nước? Con thấy ở dưới nước thường có gì?(Rong, rêu...)
Theo con,để bức tranh thêm sinh động thì cần vẽ thêm gì nữa? Hoặc trong giờ
học “Vẽ ngôi nhà”. Sau khi trẻ vẽ được ngôi nhà,tôi gợi ý cô nghĩ bài của con
sẽ đẹp hơn nếu con thêm một vài chi tiết như thêm vườn hoa,cây ăn quả,con
vật,ông mặt trời và những đám mây để trẻ có thêm ý tưởng và sáng tạo trong
bài của mình.
Từ biện pháp trên tôi thấy kết quả đạt được các kỹ năng của trẻ yếu
thành thạo hơn,trẻ mạnh dạn,tự tin hơn trong khi thể hiện sản phẩm của mình.
Những sản phẩm của trẻ có năng khiếu thì có nhiều điểm sáng tạo.
Biện pháp 8: Tổ chức hội thi
Qua quá trình nhận xét sản phẩm là rất quan trọng trong hoạt động tạo
hình nó sẽ là niềm phấn khởi,hứng thú cho trẻ thực hiện các giờ hoạt động tạo
hình tiếp theo. Chính vì vậy trẻ Mầm non nói chung và dạy trẻ 4-5 tuổi nói
riêng thì trẻ rất thích được khen,cho nên khi nhận xét sản phẩm hình thành
cho trẻ giáo viên cần phải có nhiều hình thức nhận xét khác nhau để tạo cho
trẻ cảm giác thoải mái,hứng thú,tích cực tham gia vào các hoạt động.
Ví dụ: Khi treo tranh nhận xét sản phẩm giáo viên không nên treo những bức
tranh xấu ở dưới,tranh đẹp ở trên vì làm như thế sẽ gây cho trẻ tâm lý xấu hổ
với bạn bè và cứ như thế trẻ sẽ mất dần tính sáng tạo,tự tin.
Giáo viên nên cho trẻ tự nhận xét cái đẹp trong sản phẩm của mình và
bạn cần tôn trọng ý kiến của trẻ. Bên cạnh khi nhận xét sản phẩm tôi có thể
giới thiệu thêm những hình ảnh và các chi tiết nổi bật do trẻ sáng tạo ra,mà
các trẻ khác chưa phát hiện ra trong sản phẩm của bạn và khuyến khích các
cháu hoàn thành nhiệm vụ,động viên những trẻ yếu.
17


Để bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ cần tăng cường những nội dung miêu tả
mang tính trang trí: Dạy trẻ tích cực sử dụng các đường nét,các hình học,hình
tự nhiên đơn giản để tạo các đường hoa văn,tập tạo nhịp khi xây dựng các bố
cục trang trí theo hàng,đối xứng theo trục,đăng đối và không đối xứng.
Trong khi nhận xét sản phẩm,cần lưu ý khen động viên trẻ là chính,biết
khơi gợi cảm xúc và ý tưởng của trẻ,không nên trách phạt hoặc phê bình trẻ
chưa thực hiện được yêu cầu của bài.
Mặt khác tạo niềm phấn khởi cho trẻ,cô cho trẻ tự mang những sản phẩm của
mình vào góc nghệ thuật để thỉnh thoảng trẻ ngắm nhìn sản phẩm của mình và
của bạn.Khi sản phẩm của trẻ tạo ra nếu không được nhận xét,động viên
khích lệ sôi nổi như vậy trẻ sẽ không hứng thú tham gia vào các hoạt động sau
này. Do vậy là giáo viên Mầm non đòi hỏi cô giáo phải luôn tạo được sự hứng
thú cho trẻ trong mọi hoạt động.
* Biện pháp 9: Công tác phối kết hợp với phụ huynh.
Để giúp trẻ phát triển nhân cách nói chung và đối với hoạt động tạo hình
thể loại vẽ nói riêng thì công tác phối kết hợp giữa phụ huynh và giáo viên là
vô cùng quan trọng. Giáo dục nhà trường không thể tách rời với giáo dục của
gia đình và ngoài xã hội bởi giáo dục ở nhà trường dù tốt đến mấy nhưng
thiếu giáo dục ở gia đình và xã hội thì kết quả đạt được cũng không cao.
Chính vì thế bản thân tôi đã lên kế hoạch và thực hiện tốt công tác xã hội hóa
giáo dục một cách cụ thể theo từng nội dung để có ý kiến qua việc trao đổi
với ban chấp hành phụ huynh lớp,phụ huynh học sinh,đoàn thể trong xã …
nắm được tầm quan trọng của hoạt động tạo hình trong trường mầm non cho
trẻ. Từ đó vận động hội cha mẹ học sinh,đoàn thể trong xã như Đoàn thanh
niên,hội phụ nữ,hội khuyến học...tích cực ủng hộ nguyên vật liệu phế thải
như: vỏ trứng,áo ngô,râu ngô,rơm rạ,nắm cói màu,những cây đay,quại thảm,
mảnh thảm,sách báo,chai lọ,vỏ hộp,để dùng các vật liệu đó làm thành các bức
tranh sinh động,đồ dùng đồ chơi cho trẻ,tham gia ngày công cùng cô làm đồ
dùng đồ chơi. Đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cho các cháu
những hộp sáp màu,màu nước,các loại tranh ảnh hội họa.
Ngoài ra qua các ngày lễ hội ở trường mầm non,tôi tham mưu với ban
chấp hành chi đoàn cùng với giáo viên chủ nhiệm các lớp treo những sản
phẩm tạo hình bằng những vật liệu khác nhau của trẻ ở đường lên xuống cầu
thang,cửa lớp,những chỗ dễ nhìn để phụ huynh có thể thấy được thành quả
của con em mình điều này làm cho phụ huynh càng quan tâm hơn tới những
hoạt động của con ở lớp và hiểu hơn về hoạt động tạo hình.
Trong các giờ đón trả trẻ tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh về
việc học tập của trẻ ở trên lớp,về các kỹ năng còn kém của trẻ,động viên
khuyến khích phụ huynh về nhà kèm cặp các con vẽ lại đề tài mà trẻ thực hiện
được ở lớp để củng cố và khắc sâu hơn về kiến thức và kỹ năng cho trẻ.
Kết quả : Đại đa số phụ huynh hiểu và nhận thức được tầm quan trọng
của hoạt động tạo hình trong trường mầm non đặc biệt là thể loại vẽ,100%
phụ huynh tích cực,ủng hộ các vật liệu phế thải để làm đồ chơi cho trẻ,30%
18


phụ huynh tham gia vào các buổi làm đồ dùng đồ chơi cùng cô tại lớp. Lớp
được ủng hộ 15 hộp màu nước,20 hộp sáp màu,15 bức tranh được làm từ các
vật liệu khác nhau.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,với
bản thân,đồng nghiệp và nhà trường
Qua quá trình nghiên cứu, triển khai áp dụng các biện pháp nêu trên vào
quá trình cho trẻ hoạt động tạo hình thể loại vẽ tôi đã thu được kết quả rất khả
quan như sau:
Bảng 2: Kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm
Tổng
Đạt
Chưa đạt
số
Tốt
Khá
Trung Yếu
Kém
Nội dung
trẻ
bình
ST % ST % ST % ST % ST %
Trẻ hứng thú hoạt 37
11 30 17 46 9
24 0
0
0
0
động vẽ
Trẻ có khả năng tập 37
11 30 17 46 9
24 0
0
0
0
trung chú ý,quan sát
Biết bố cục vẽ,phối 37
12 33 16 43 9
24 0
0
0
0
hợp màu,tô màu đẹp
bức tranh
Biết nhận xét sản 37
13 35 17 46 7
19 0
0
0
0
phẩm
Từ bảng trên ta thấy kết quả: khả năng tập trung chú ý quan sát tăng lên rõ rệt.
Số cháu trung bình giảm,cháu yếu kém không còn ở các kỹ năng tạo hình.
+ Về trẻ: 100% trẻ yêu thích hoạt động tạo hình hơn,tích cực tham gia vào
hoạt động tạo hình thể loại vẽ,sản phẩm tạo hình của trẻ phong phú hơn cả về
nội dung lẫn hình thức.
+Về bản thân: Tạo môi trường lớp học phong phú theo từng chủ đề,có kỹ
năng tổ chức tốt môi trường hoạt động tạo hình thể loại vẽ một cách tự tin và
linh hoạt. Tôi tự bồi dưỡng chuyên môn,khả năng tạo hình cho bản thân,luôn
thay đổi hình thức,tạo tình huống bất ngờ để thu hút sự chú ý của trẻ vào các
giờ học.
+ Về đồng nghiệp: Luôn trao đổi đưa ra những ý tưởng mới mẻ,phương pháp
hay,đồ dùng đồ chơi sinh động hấp dẫn từ đó lôi cuốn thu hút trẻ vào hoạt
động và đạt hiệu quả cao.
+ Về nhà trường: sáng kiến đã tạo ra được sự chuyển biến và nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trong nhà trường.
3. KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ
3. 1. Kết luận:
Phát triển thẩm mĩ thông qua thể loại vẽ cho trẻ ở trường mầm non nói
chung và lớp 4-5 tuổi nói riêng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong
việc phát triển toàn diện của trẻ. Bởi vì tạo hình thể loại vẽ nó có tác động
trực tiếp đến sự phát triển thể chất,nhận thức,tình cảm,thẩm mỹ về cuộc sống
19


xung quanh trẻ. Vì vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mĩ thể loại vẽ
cho trẻ ở trường mầm non để giúp trẻ được trải nghiệm,khám phá về môi
trường xung quanh,từ đó nhận thức đúng về các sự vật,hiện tượng một cách
tích cực góp phần nâng cao vốn kinh nghiệm,phát triển ở trẻ khả năng cảm
thụ,cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống sống cũng như hình thành những phẩm
chất tốt đẹp cho trẻ. Để việc phát triển thẩm mĩ thông qua thể loại vẽ có hiệu
quả,nâng cao chất lượng giáo dục trẻ đáp ứng được nhu cầu ham hiểu biết
của trẻ,giúp trẻ được trải nghiệm khám phá củng cố và lĩnh hội kiến thức một
cách tốt nhất để phát triển toàn diện về đức,trí,thể,mỹ thì người giáo viên cần :
- Thực hiện tốt việc rèn nề nếp thói quen cho trẻ
- Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài lớp tạo sự thân thiện,gần gũi
cho trẻ hoạt động.
- Luôn tìm tòi học hỏi qua sách báo, qua các phương tiện thông tin đại
chúng, qua chị em đồng nghiệp, tranh thủ thời gian làm đồ dùng đồ chơi
phong phú đa dạng, trang trí lớp đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ cao.
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động tổng hợp mang tính nghệ thuật:
Ngày hội, lễ, hoạt động sân khấu. Ngoài ra, tổ chức các cuộc dạo chơi trong
thiên nhiên, tạo điều kiện phát triển ở trẻ óc thẩm mỹ, sáng tạo
- Linh hoạt các hình thức tổ chức và tạo điều kiện cho trẻ được thực hiện
hoạt động vẽ ở mọi lúc mọi nơi.
- Lồng ghép tạo hình thể loại vẽ vào các hoạt động giáo dục khác,đồng
thời tích hợp lồng ghép các chuyên đề vào hoạt động tạo hình cho trẻ.
- Quan tâm bồi dưỡng cho trẻ có năng khiếu và trẻ còn yếu các kỹ năng
tạo hình thể loại vẽ,kịp thời lắng nghe ý kiến,giải thích,động viên giúp đỡ trẻ.
- Làm tốt công tác tuyên truyền phối kết hợp giữa giáo viên và phụ
huynh vào việc giáo dục trẻ tại gia đình.
3.2. Kiến nghị:
* Đối với phòng giáo dục và đào tạo:
- Cung cấp thêm tài liệu, trang thiết bị dạy học đa dạng, phong phú. Tạo điều
kiện cho trẻ được tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại. Xây thêm phòng
trưng bày đồ dùng và tác phẩm nghệ thuật, tạo môi trường thuận lợi cho trẻ
được quan sát tác phẩm nghệ thuật tạo hình, kích thích sự sáng tạo của trẻ.
Mở các hội thi vẽ tranh cho trẻ mầm non được tham gia nhằm phát triển năng
khiếu tạo hình cho trẻ.
- Tổ chức bồi dường thường xuyên cho giáo viên Mầm non về chuyên đề tạo
hình để giúp giáo viên nắm bắt, tiếp cận những vấn đề đổi mới.
* Đối với nhà trường:
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan, học hỏi dự giờ những tiết dạy mẫu,
dạy giỏi để nâng cao trình độ.
- Khuyến khích giáo viên đăng ký thi đua dạy tốt môn tạo hình thể loại vẽ,
viết sáng kiến kinh nghiệm để giáo viên trong trường học hỏi lẫn nhau.

20


- Bổ sung thêm các loại đồ dùng đồ chơi mới lạ phục vụ cho hoạt động tạo
hình thể loại vẽ bởi đồ dùng đồ chơi có đa dạng phong phú thì mới nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi rút ra trong quá trình thực hiện
với hoạt động phát triển thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo hình thể loại vẽ. Do
thời gian nghiên cứu có hạn nên không tránh phần thiếu sót. Tôi mong được
hội đồng khoa học các cấp lãnh đạo cũng như các bạn đồng nghiệp góp ý để
sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn, áp dụng vào thực tiễn đạt
hiệu quả cao hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA HĐKH NGÀNH
Minh lộc, ngày 19/ 5/ 2019
Tôi xin cam đoan SKKN này là của
tôi tự viết không sao chép của người
khác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Người thực hiện
CAO THỊ THU HƯƠNG

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ giáo dục và đào tạo, tạp chí giáo dục mầm non, số 2/2015
2. Chương trình giáo dục mầm non, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
3. Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện(4-5
tuổi), nhà xuất bản giáo dục, 3/2003.
5. Chương trình tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho
trẻ em, nhà xuất bản ĐH sư phạm.
6. Tâm lý học mầm non, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam


PHỤ LỤC

Ảnh 1: Hình ảnh nề nếp khi trẻ ngồi vẽ

Ảnh 2: Cô và trẻ cùng làm đồ chơi


Ảnh 3: Cô và trẻ quan sát vườn thiên nhiên trước khi hoạt động vẽ

Ảnh 4: Giờ vẽ theo đề tài


Ảnh 5: Trẻ vẽ trên cát


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×