Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo tại trường mầm non nga tân năm học 2018 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN
TỔ CHỨC TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

CHO TRẺ MẪU GIÁO TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA TÂN
HUYỆN NGA SƠN – TỈNH THANH HÓA

Người thực hiện: Mai Thị Thủy
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường MN Nga Tân
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

THANH HOÁ, NĂM 2019


MỤC LỤC

CÁC ĐỀ MỤC
TRANG
1. MỞ ĐẦU
1
1.1. Lí do chọn đề tài
1
1.2. Mục đích nghiên cứu
2
1.3. Đối tượng nghiên cứu
2
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2
2.1. Cơ sở lý luận
2
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
3
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
4
2.3.1.Giải pháp 1: Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho
4
đội ngũ giáo viên.
2.3.2.Giải pháp 2: Làm tốt công tác tham mưu với Hiệu trưởng
7
tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị,
đồ dùng và tạo môi trường phát triển vận động phong phú cho trẻ
hoạt động tích cực.
2.3.3. Giải pháp 3: Chỉ đạo giáo viên tích cực tổ chức tốt các
10
hoạt động phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo.
2.3.4.Giải pháp 4: Chỉ đạo giáo viên lựa chọn bài tập và trò chơi
12
phù hợp để rèn luyện thể lực cho trẻ.
2.3.5.Giải pháp 5: Chỉ đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung
14
vận động vào các hoạt động khác cho trẻ.
2.3.6.Giải pháp 6: Thường xuyên tổ chức các trò chơi vận động,
17
dân gian, arobic, khiêu vũ thông qua hội thi và các ngày hội, ngày
lễ.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
18
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
19
3.1. Kết luận

19

3.2. Kiến nghị

20

Tài liệu tham khảo.
Danh mục sáng kiến kinh nghiệm đã được xếp loại.
Phụ lục


1.MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài.
Giáo dục phát triển thể chất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của
nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non.
“Hãy bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ” [1] Khẩu hiệu đó đã phản ánh sự
cần thiết phải tăng cường sức khỏe cho thế hệ trẻ ngay từ những ngày đầu tiên
của cuộc sống. Giáo dục phát triển thể chất là một trong những lĩnh vực giáo dục
phát triển toàn diện cho trẻ. Giáo dục phát triển vận động cho trẻ không chỉ đơn
thuần dạy múa hay dạy vận động mà mục đích để phát triển các cơ bắp, xương
khớp sự khéo léo, dẻo dai thông qua các động tác là cơ hội phát huy năng lực
vận động tiềm ẩn của trẻ. Trẻ được vận động một cách phù hợp sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển của hệ thần kinh, giúp cho quá trình cảm giác, tri
giác, trí nhớ, tư duy phát triển tốt.Đồng thời cũng củng cố cho trẻ những kiến
thức về sự vật hiện tượng xung quanh. Thông qua hoạt động phát triển vận động
còn giúp trẻ phát triển tình cảm, xã hội vì vận động sẽ giúp trẻ nâng cao nhận
biết của bản thân, phẩm chất đạo đức như tinh thần tập thể,tính kiên trì bền bỉ
trong sinh hoạt cũng như trong học tập, lòng mong muốn giúp đỡ lẫn nhau, tính
thẳng thắn, tính trung thực, tính khiêm tốn, công bằng.
Đặc biệt cuộc sống sôi động trong thời kinh tế thị trường đã làm thay đổi
quan hệ đối với trẻ từ phía người lớn. Nhịp sống căng thẳng yêu cầu con người
trong thời đại ngày nay phải có sức khỏe, có chí hướng kiên nhẫn tự tin vào sức
mạnh của mình. Việc thiếu hụt bầu không khí tâm lý- xúc cảm an lành trong
trường mầm non có thể dẫn đến sự biến dạng nhân cách trẻ, giảm khả năng giao
tiếp xúc cảm với thế giới xung quanh, gây ra những khó khăn trong việc thiết lập
các mối quan hệ xã hội.
Do đó nhiệm vụ ở mỗi trường mầm non tạo bầu không khí tâm lý xúc
cảm an lành, rèn luyện được sức khỏe cho trẻ để hoàn thiện chức năng các cơ
quan trong cơ thể giúp trẻ trở nên cứng cáp hơn, dẻo dai hơn, có sức đề kháng
tốt, có khả năng phòng chống được các yếu tố nguy hại của môi trường xung
quanh có nghĩa là tạo điều kiện cho trẻ lớn lên, khỏe mạnh. Việc luyện tập các
động tác vận động, khả năng giữ thăng bằng, sự phối hợp các giác quan và vận
động giữa các cơ với nhau.Đây chính là thời kì phát triển đa dạng các lĩnh vực
phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm
và quan hệ xã hội, phát triển thẩm mĩ cho trẻ.
Đặc biệt khi trẻ bước vào tuổi mẫu giáo, hầu hết các vận động của trẻ đã
được hình thành và phát triển một mức độ nhất định. Do vậy khi tổ chức các hoạt
động phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo nhằm giúp trẻ củng cố và phát triển các
kỹ năng của vận động đó. Không những thế đối với trẻ mẫu giáo có thể sử dụng
một số đồ dùng đồ chơi hoặc tận dụng một số điều kiện về cơ sở vật chất sẵn có
phù hợp để cho trẻ tập luyện khi thuận tiện hoặc khi thiếu trang thiết bị.
Ngoài ra những hoạt động vận động trong ngày lễ ngày hội rất giá trị đối
với trẻ mầm non vì đã tạo điều kiện cho sự hình thành những trạng cảm xúc-tâm
lý tốt đẹp, chúng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trí tuệ, không chỉ thúc đẩy
1


việc lĩnh hội kiến thức và củng cố kỹ năng mà còn ảnh hưởng tốt đến sự phát
triển tâm lý của trẻ, giáo dục tính cách, ý chí, đạo đức, xây dựng nền tảng tinh
thần, kích thích hứng thú tự thể hiện.
Là một cán bộ quản lý nghành học mầm non tôi luôn trăn trở làm thế nào
để giúp đội ngũ giáo viên phát huy tính chủ động sáng tạo, thực hiện tốt lĩnh vực
phát triển thể chất cho trẻ mang lại những kiến thức, sự mạnh dạn tự tin đến cho
trẻ. Đó là động cơ thúc đẩy tôi chọn đề tài “Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên
tổ chức tốt các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo tại
trường mầm non Nga Tân- Huyện Nga Sơn-TỉnhThanh Hóa” làm đề tài
nghiên cứu và thực hiện trong năm học qua.
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Tìm ra một số giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng, chỉ đạo giáo
viên tổ chức tốt các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo tại
trường mầm non Nga Tân- Huyện Nga Sơn-TỉnhThanh Hóa. Nhằm góp phần
tích cực nâng cao sức khỏe, nhanh nhẹn, khéo léo, phát triển toàn diện.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Đội ngũ giáo viên, trẻ độ tuổi mẫu giáo trong trường mầm non Nga Tân Huyện Nga Sơn-TỉnhThanh Hóa.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Khi tiến hành nghiên cứu tôi thường sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp thực hành.
- Phương pháp kiểm tra.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2.1. Cơ sở lý luận.
Cơ thể con người là một khối thống nhất, các cơ quan trong cơ thể liên
quan mật thiết với nhau. Luyện tập thể dục thể thao có tác dụng làm cho tổ chức
của các cơ quan trong cơ thể có sự thay đổi, đồng thời kéo theo sự thay đổi về
khẳ năng hoạt động. Thông qua hoạt động, sự trao đổi chất trong cơ thể được
tăng cường, góp phần nâng cao sức khỏe con người.
Giáo dục phát triển vận động là một trong những nhiệm vụ của giáo dục
phát triển thể chất nhằm góp phần phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Dưới
góc độ sinh lý học vận động là sự chuyển động của cơ thể con người trong đó có
sự tham gia của hệ xương và sự điều khiển của hệ thần kinh vận động chỉ đơn
giản hay phức tạp là điều kiện cho sự phát triển cơ thể con người ở nhiều mặt
khác nhau. Dưới tác động của giáo dục các hoạt động nhằm phát triển vận động
cho trẻ sẽ được nghiên cứu lựa chọn và tổ chức một cách khoa học để đạt mục
tiêu giáo dục đề ra. Về mặt thể chất giáo dục phát triển vận động góp phần tăng
cường và bảo vệ sức khỏe, tăng sức đề kháng của cơ thể. Giáo dục phát triển vận
động còn giúp hình thành và rèn luyện các kỹ năng vận động, phát triển các tố
chất vận động.
Đồng thời góp phần giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non về phát triển
nhận thức(tăng cường hiểu biết, tác dụng của bài tập đến trẻ), giáo dục về phát
2


triển tình cảm và kỹ năng xã hội(tình cảm, thái độ phù hợp với việc luyện tập),
phát triển giáo dục thẩm mĩ (nhận thức đúng về cái đẹp trong trang phục luyện
tập, các động tác vận động), giáo dục lao động(duy trì luyện tập, địa điểm, quý
trọng sức lao động).
Bởi vậy mà Nhà sáng lập lý luận ở nước Nga ông P.Phlexgap cho
rằng:“Cơ sở để lựa chọn bài tập vận động là phải tính đến những đặc điểm giải
phẫu sinh lý và tâm lý, mức độ khó dần và đa dạng các bài tập. Sự phát triển thể
chất có mối quan hệ với sự phát triển trí tuệ, đạo đức, thẩm mĩ và hoạt động lao
động. Quá trình thực hiện bài tập vận động ông coi như là một quá trình thống
nhất giữa sự hoàn thiện tinh thần và thể chất. Đối với trò chơi vận động cũng
coi như là bài tập” [2]. Trong những trò chơi trẻ lĩnh hội những kỹ năng, thói
quen, hành vi, tính cách. Quy tắc của trò chơi có ý nghĩa như quy luật, thái độ
của trẻ cần phải có ý thức, tự giác và có trách nhiệm.Trò chơi còn phát triển
những phẩm chất đạo đức, tính kỉ luật, trung thực, công bằng và giúp đỡ lẫn
nhau.
Đối với lứa tuổi mầm non nói chung và mẫu giáo nói riêng luyện tập thể
dục có tác dụng đặc biệt quan trọng. Cơ thể của trẻ phát triển mạnh mẽ dưới ảnh
hưởng của những điều kiện tốt do hoạt động tạo ra. Mặt khác giáo dục thể chất
nhằm làm cho cơ thể của trẻ phát triển đều đặn, cân đối, sức khỏe được tặng
cường, là cơ sở cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
a.Thuận lợi:
- Trường được công nhận đạt chuẩn mức độ I vào tháng 12 năm 2018 nên
cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác
chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ đạt hiệu quả. Đặc biệt là nhà trường đầu tư
trang bị đồ dùng đồ chơi vận động đầy đủ cho các lớp, ngoài sân trường xây
dựng khu vui chơi vận động rộng rãi thuận lợi thực hiện chuyên đề phát triển
vận động.
- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, yêu nghề, mến trẻ, đoàn kết, luôn
sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ về chuyên môn.
- Được Hội cha mẹ học sinh hết sức quan tâm và hỗ trợ cả về vật chất và
tinh thần.
- Tỉ lệ trẻ đến lớp đông, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 100% trẻ được ăn bán trú
tại lớp, 100% trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/
năm.
b. Khó khăn:
- Nga Tân là xã vùng ven biển nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều
khó khăn, đa số phụ huynh đi làm ăn xa nhà gửi con cho ông bà nên ảnh hưởng
nhiều đến việc phối kết hợp giữa phụ huynh và nhà trường.
- Một số giáo viên còn hạn chế, chưa linh hoạt, chưa sáng tạo trong công
tác tổ chức hoạt động phát triển vận động cho trẻ.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến các cháu, còn phó mặc cho nhà
trường.
3


- Khả năng mạnh dạn, tự tin ở trẻ chưa cao, trẻ còn thụ động trong các hoạt
động phát triển vận động. Đa số trẻ chưa được hoạt động vận động một cách đầy
đủ, chưa tham gia vào các hoạt động một cách say sưa, tích cực, trẻ chưa mạnh
dạn,tự tin đang còn nhút nhát, sợ sệt trong vận động.
* Kết quả của thực trạng: Từ những thực trạng trên, đầu năm học tôi tiến
hành khảo sát: Khả năng nhận thức, phương pháp giáo dục trẻ của giáo viên và
khảo sát chất lượng các nội dung giáo dục vận động trên trẻ.
Bảng 1: Bảng khảo sát cán bộ, giáo viên đầu năm học ( tháng 9/2018):
(Kèm theo phụ lục)
Bảng 2: Bảng khảo sát cán bộ, giáo viên đầu năm học ( tháng 9/2018):
(Kèm theo phụ lục )
Khảo sát tình hình sức khỏe trẻ mẫu giáo đầu năm là 263 cháu.
-Trẻ ở cân bình thường 247 cháu đạt 91%
-Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 16 cháu chiếm 8,7%
-Trẻ suy dinh dưỡng thể béo phì 1 cháu chiếm 0,3%
Qua bảng khảo sát cho thấy số giáo viên năm được nội dung lý thuyết về
chuyên đề phát triển vận động còn hạn chế. Đa số trẻ chưa mạnh dạn tự tin, tích cực
tham gia vào các hoạt động và nắm được các kiến thức, bài tập, trò chơi vận động.
Vì vậy tôi rất băn khoăn và đề xuất những giải pháp để cải tiến chất lượng như sau:
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
2.3.1. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Để giáo viên nắm được yêu cầu và phương pháp dạy hoạt động vận động
cho trẻ thì việc bồi dưỡng được cho giáo viên là rất cần thiết và thường xuyên.
Chính vì vậy tôi đã bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên bằng những
hình thức sau.
* Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua việc hướng dẫn và chỉ đạo
giáo viên lên kế hoạch giáo dục phát triển vận động phù hợp với trẻ:
Để giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục phát triển vận động phù hợp với
từng độ tuổi, từng lớp. Đầu năm học tôi đã yêu cầu giáo viên các lớp khảo sát
tình hình thực tể của lớp về đồ dùng vận động, khả năng vận động của trẻ để
nắm được những trẻ hiếu động , có thể lực tốt, những trẻ có thể lực yếu và trẻ
khuyết tật. Khi lên kế hoach phải dựa vào khả năng, đặc điểm lứa tuổi để đưa ra
cách vận động cho phù hợp.Đầu năm thực hiện những bài tập nhẹ nhàng, dễ
thực hiện. Cuối năm tăng dần độ khó, vận động tinh khéo léo.
Ví dụ:Với bài tập đội hình, đội ngũ cho trẻ 3-4 tuổi.
+ Đội hình vòng tròn
+ Xếp hàng dọc theo tổ.
+ Từ hàng dọc chuyển thành hàng ngang
+ Từ hàng ngang chuyển thành hàng dọc
+ Quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Đối với trẻ 4-5 tuổi:
+ Xếp thành 1-2 vòng tròn
+ Xếp hàng dọc, hàng ngang.
4


+ Từ hàng dọc chuyển thành hàng ngang và ngược lại
+ Từ một hàng dọc chuyển thành 2 hàng dọc và ngượclại
-Đối với trẻ 5-6 tuổi:
+ Chuyển hàng: 1 hàng dọc thành 2 hàng dọc và ngược lại
1 hàng ngang thành 2 hàng ngang và ngược lại
1 vòng tròn thành 2 vòng tròn và ngược lại. [3]
Dưới sự chỉ đạo của phòng giáo dục, tôi và các đồng chí tổ trưởng chuyên
môn dự kiến thời gian thực hiện các chủ đề trong năm và đưa đến từng lớp.Từ
đó giáo viên lên mục tiêu các chủ đề dựa trên nguyên tắc từ dề đến khó, phù hợp
với từng chủ đề và độ tuổi. Riêng với mẫu giáo 5 tuổi, mục tiêu các chủ đề đảm
bảo theo các chỉ số trong bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.
Sau khi tôi đã xem và góp ý bổ sung vào mục tiêu, kiểm tra toàn bộ, thống
nhất đưa vào thực hiện. Cuối mỗi chủ đề tôi tổ chức cho giáo viên thảo luận,
nhận xét, rút kinh nghiệm thực hiện chủ đề so với yêu cầu đề ra, ghi lại những
đề nghị của giáo viên để giải đáp, hoặc tổ chức tiết kiến tập để giáo viên dễ nhận
thấy những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế của đồng nghiệp từ đó rút
kinh nghiệm cho bản thân. Hoặc với những câu hỏi nằm ngoài khả năng của tôi,
tôi sẽ xin ý kiến giải đáp của đồng chí chuyên viên phòng giáo dục.
* Bồi dưỡng về lý thuyết:
Trước khi vào năm học chúng tôi đã tổ chức cho giáo viên các lớp tham
dự học bồi dưỡng chuyên môn do trường tổ chức với hình thức theo độ tuổi. Bồi
dưỡng cho giáo viên biết về nội dung phát triển vận động bao gồm:
- Phát triển các nhóm cơ: Cơ hô hấp, cơ tay, cơ lưng, cơ bụng
-Phát triển các vận động cơ bản ( Vận động thô: Đi, chạy, nhảy, ném, bật, thăng
bằng, bò, trườn, trèo…). Trẻ vận động bằng các vận động theo nhạc, nhịp điệu
và hiệu lệnh bằng lời với các dụng cụ như vòng, bóng, gậy, nơ, bông tay.
-Phát triển các vận động tinh: Vận động khéo léo của bàn tay, các ngón tay, phối
hợp vận động mắt, tay và các kỹ năng sử dụng các đồ dùng ( Bút, kéo, đồ dùng,
đồ chơi…)
-Bồi dưỡng cho giáo viên cách xây dựng kế hoach theo chủ đề.
-Bồi dưỡng cho giáo viên tạo góc vận động cho trẻ
-Hướng dẫn tích hợp lồng ghép vào trong các hoạt động.
-Hàng tháng sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trao đổi học tập lẫn nhau.
- Kết hợp với nhân viên y tế bồi dưỡng cách phòng chống một số tai nạn, thương
tích thường gặp cho trẻ trong trường mầm non.
Đặc biệt trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ chức cho giáo viên ôn lại
phương pháp thực hiện hoạt động phát triển vận động.Bằng cách nói lại các
bước thực hiện hoạt động vận động, đồng thời tập cách nói hướng dẫn vận động
đó, thực hành để giáo viên nắm được luôn.
Ví dụ: Vận động “Ném trúng đich thẳng đứng”
Tư thế chuẩn bị: Tay cầm túi cát đứng trước vạch xuất phát, chân trước, chân
sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Để túi cát ngang tầm mắt, mắt nhìn
vào đích. Dùng sức của cánh tay ném túi cát trúng vào đích.
5


-Thể dục buổi sáng, giờ thể dục, trò chơi vận động, dạo chơi, tham quan. Cụ thể
như:
+ Hoạt động thể dục sáng: là hoạt động không thể thiếu trong sinhhoạt
hàng ngày, tập thể dục buổi sáng giúp trẻ ham thích thể dục, thể thao, ham thích
vận động, kỹ năng sử dụng đồ dùng theo từng chủ đề.
+ Hoạt động thể dục: Là hình thức cơ bản trong các hình thức phát triển
vận động cho trẻ. Trong giờ thể dục cung cấp và rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cho
trẻ.
+ Trò chơi vận động: Vừa là hình thức tổ chức vui chơi, nghỉ ngơi tích
cực, vừa là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện.
+ Dạo chơi, thăm quan: Tổ chức cho trẻ đi bộ, đi xe đạp trong sân trường.
Khi đi cho trẻ tập các bài tập nhảy qua rãnh nước, bật qua suối nhỏ, chơi các trò
chơi vận động, chơi với bóng, tắm nắng…
Do vậy các hình thức trên đã góp phần rèn luyện và phát triển vận động
cho trẻ. Trong đó trò chơi vận động là hình thức phát triển vận động có hiệu quả
nhất vì trò chơi vận động thu hút được nhiều trẻ cùng tham gia và còn có tác
dụng hoàn thiện kỹ năng vận động cho trẻ. Cho nên giáo viên cần quan tâm đến
trò chơi vận động một cách tối đa:
Ví dụ: Để hoàn thiện vận đông chạy cho trẻ, giáo viên có thể củng cố
bằng trò chơi “ Ô tô và chim sẻ”.
Ngoài ra trò chơi vận động còn tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện các tố chất phát
triển thể lực. Như trò chơi “ Mèo đuổi chuột”. Qua trò chơi trẻ được rèn luyện
tính nhanh nhẹn, luồn khéo.
*Bồi dưỡng qua thực hành:
Sau mỗi lần bồi dưỡng lý thuyết cho giáo viên, để giáo viên hiểu rõ về
thực hành hoạt động vận động. Tôi đã dự giờ từng độ tuổi và bồi dưỡng thêm
cho giáo viên những kỹ năng cơ bản, cách hướng dẫn theo khả năng của trẻ tại
lớp đó để cho tất cả giáo viên trong trường đến dự. Qua tiết dạy người dự đã
nắm được phương pháp của hoạt động, hình thức lên lớp, cách lấy, cất đồ dùng
dụng cụ, cách làm đồ dùng tự tạo trong hoạt động vận động của trẻ.

(Hình ảnh bồi dưỡng chuyên môn tại văn phòng nhà trường)
6


*Kết luận: Thông qua hình thức bồi dưỡng về lý thuyết, bồi dưỡng về
thực hành 100% giáo viên đã hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện phát
triển vận động cho trẻ ở tại nhóm lớp mình phụ trách. Linh hoạt sáng tạo khi
truyền tải các nội dung phát triển vận động cho trẻ. Biết xây dựng và lựa chọn
các bài tập phù hợp với điều kiện của lớp của nhà trường theo chương trình
chăm sóc giáo dục trẻ.
2.3.2. Làm tốt công tác tham mưu với Hiệu trưởng tăng cường cơ sở
vật chất, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng và tạo môi trường
phát triển vận động phong phú cho trẻ hoạt động tích cực.
Để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ
chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động đạt hiệu quả cao. Tôi cùng với
ban giám hiệu tham mưu với UBND huyện, Phòng GD&ĐT, UBND xã đầu tư
kinh phí sửa chữa trường lớp và đôn đốc nhà thầu lát sân, vườn khang trang cho
các cháu hoạt động.
Tôi tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng khu hoạt động thể chất, mua sắm
trang thiết bị đầy đủ, đồ dùng, đồ chơi hiện đại để cho trẻ hoạt động như: Thang
leo thể dục đa năng, cột ném bóng rổ, bập bênh, sân bóng…
Đối với trẻ mầm non đồ dùng đồ chơi rất quan trọng, đặc biệt là đồ dùng
cho trẻ vận động. Chính vì vậy trước khi vào năm học nhà trường đã triển khai
nội dung họp phụ huynh đến giáo viên cần phải tuyên truyền phòng chống suy
dinh dưỡng, giảm nguy cơ béo phì ở trẻ. Song song với các chuyên đề khác năm
học 2018 – 2019 nhà trường đã tổ chức đi sâu vào thực hiện chuyên đề phát triển
vận động. Nhà trường đã đưa vào kế khoạch trong năm học sẽ tổ chức Hội thi
“Bé khỏe, bé tài năng”. Sau khi đã thông qua kế hoạch của nhà trường được địa
phương và các bậc phụ huynh ủng hộ đã đầu tư kinh phí xây dựng khu vui chơi
phát triển vận động khang trang với đầy đủ đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho
các hoạt động giáo dục phát triển vận động của lớp.

(Hình ảnh các bé 5-6 tuổi chơi trò chơi vận động liên hoàn tại khu phát triển
vận động)

7


Ngoài những đồ dùng đồ chơi mua sẵn nhà trường còn phát động giáo viên
làm đồ dùng tự tạo bằng các vật liệu, phế liệu phụ huynh và giáo viên mang đến.
Ví dụ: Tôi chỉ đạo giáo viên làm túi cát, quả bông bằng dây ni lông, dây nơ
bằng vải vụn, quả tạ bằng bóng nhựa và ống nước để ném vòng cổ chai, đường
dích dắc bằng ống nước…Để làm được những đồ dùng đồ chơi đó tôi hướng dẫn
giáo viên làm như sau:Dùng đoạn ống dẫn nước bằng nhựa số 27 để trẻ cầm vừa
tay, dùng 2 quả bóng nhựa xâu vào 2 đầu của ống tạo thành quả tạ cho trẻ cầm;
Khâu máy tạo thành túi cát, nắp ghép và dán ống nhựa để tạo thành đường dích
dắc cho trẻ đi. Dùng dây ni lông để tạo thành quả bông, dùng các bông tằm tạo
thành hoa để trẻ cầm tập, tạo ra những món quà theo chủ đề để tặng trẻ sau mỗi
lần trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài tập.
Tôi cùng với hiệu trưởng nhà trường tham mưu với chủ đầu tư tăng cường
đầu tư cho các lớp về đồ dùng cho góc hoạt động, huy động phụ huynh ủng hộ
nguyên vật liệu, phế liệu như: vải vụn, dây ni lông, hàn ván dốc… để tạo ra đồ
dùng cho trẻ tập. Nhà trường đã mua cho đồ dùng vận động ngoài trời.Mua cỏ
nhựa nhân tạo, các đồ chơi ngoài trời… để xây dựng khu vui chơi vận động cho
trẻ hoạt động được xuyên suốt.
Môi trường cho trẻ luyện tập các kỹ năng vận động phải an toàn. Tạo cho
trẻ cảm giác an toàn, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, thể hiện mình thông qua vận
động và phối hợp các giác quan.
Đặc biệt trong năm học nhà trường tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi về
chuyên đề phát triển vận động 2 lần/ năm . Khuyến khích giáo viên tăng cường
làm đồ dùng , dụng cụ về phát triển chuyên đề vận động. Nhiều giáo viên đã có
sáng tạo tích cực phối kết hợp với phụ huynh làm nhiều dụng cụ như cột bóng
rổ, ném vòng cổ chai, cổng chui bằng lốp xe ô tô, ném còn, cà kheo trẻ em, cà
kheo người lớn... Trong đó có nhiều đồ dùng, dụng cụ phát triển vận động.

8


(Một số hình ảnh thi đồ dùng đồ chơi về phát triển vận động
cấp trường tháng 11 năm 2018)
Song song với việc chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng tự tạo, tôi chỉ đạo mỗi
lớp sắp xếp một khoảng không gian đủ rộng để xây dựng góc vận động, đặt tên
góc, trang trí với nhiều hình thức khác nhau, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi thuận để
trẻ dễ lấy dễ cất, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo phục vụ cho giờ thể dục. Yêu cầu
giáo viên tận dụng hành lang để trang trí hình ảnh như: Các bước chân xinh xắn,
ô bật nhảy, vạch xuất phát để trẻ được luyện tập kỹ năng vận động hàng ngày.
Với môi trường ngoài tôi chỉ đạo săp xếp đồ chơi khoa học, phù hợp, đảm bảo
an toàn, thường xuyên kiểm tra để tránh hư hỏng, tạo mọi điều kiện để trẻ thể
hiện kỹ năng vận động.

(Một số hình ảnh giáo viên trang trí phục vụ cho hoạt động phát triển vận
động)
Ngoài việc tạo khu vận động cho trẻ được hoạt động tôi còn tham mưu
với hiệu trưởng treo những bức tranh vẽ các mảng tường trong và ngoài sân
trường các hình ảnh trò chơi dân gian. Với hình ảnh ngộ nghĩnh giáo viên cho
trẻ ngắm nhìn những bức tranh để trẻ được nói về trò chơi theo hiểu biết của
mình.

9


Chỉ đạo các lớp dành một góc của lớp cho trẻ tạo ra những bức tranh về
những trò chơi vận động, giáo viên kết hợp với những hình ảnh trẻ đã vẽ ghi lai
tên trò chơi và cách chơi để phụ huynh cũng được biết và chơi với trẻ tại nhà.

(Hình ảnh minh họa trò chơi dân gian và trò chơi vân động tại lớp Mẫu giáo
3 - 4 tuổi)
Như vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và tạo môi trường xây
dựng góc vận động phong phú, làm đồ dùng cho trẻ cũng là một trong những
cách để động viên, khích lên trẻ tham gia hoạt động. Phối kết hợp được với phụ
huynh cung cấp vật liệu làm thêm các dụng cụ đồ dùng phát triển vận động tinh
và vận động thô.
Kết quả: 100% các lớp có đủ đồ dùng để thực hiện tất cả các bài tập, các
loại đồ chơi đều thu hút sự chú ý của trẻ tham gia. Đầu năm học nhà trường đã
mua thêm bổ sung đồ dùng vận động như (gậy, bóng, vòng, thú nhún, cổng chui,
cột bóng rổ, dây mềm cho trẻ kéo co, giỏ tre chơi cắp cua bỏ giỏ, cầu thăng
bằng…); một số đồ chơi vận động liên hoàn, khu vui chơi vận động được hoàn
thành với tổng kinh phí đến 2019 là:135.000.000 đồng.
2.3.3. Chỉ đạo giáo viên tích cực tổ chức tốt các hoạt động phát triển
vận động cho trẻ mẫu giáo.
Khi tổ chức các hoạt động phát triển vận động cần cho trẻ có thời gian để
trẻ luyện tập và kiên trì theo đuổi một hoạt động nào đó mà trẻ muốn trải
nghiệm thành công. Trẻ ở giai đoạn này rất hiếu động nhưng chúng ta không thể
coi rằng trẻ đã phát hiện tất cả các kỹ năng vận động một cách tự nhiên. Khi
hướng dẫn cho trẻ, không nhất thiết một nội dung nào giáo viên cũng phải thực
hiện đầy đủ các bước như tập mẫu, cho 1,2 trẻ lên tập thử, lần lượt từng cá nhân,
từng nhóm, từng tổ lên thực hiện, mà căn cứ vào khả năng của trẻ, giáo viên có
thể lựa chọn các bước để tổ chức thực hiện cho phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ
được tham gia vận động tích cực, thoải mái. Tránh để trẻ phải đứng chờ đợi theo
thứ tự mới đến lượt được tham gia vận động. .
Những trò chơi trẻ đã hiểu luật chơi, sau khi gọi tên trò chơi, giáo viên chỉ
cần giải thích sơ lược và nhắc lại những điều cơ bản của trò chơi, có thể đưa thêm
10


một số yêu cầu cao hơn trước để trẻ thực hiện. Đối với trẻ nhút nhát, rụt rè giáo
viên cần chia nhỏ nhiệm vụ và thực hiện cùng với trẻ, giúp trẻ hứng thú, mạnh
dạn, tự tin.Với những hoạt động khó, giáo viên có thể hạ thấp mức độ để trẻ được
tận hưởng cảm giác thành công và hứng thú đến với những hoạt động khác.
Để giúp trẻ được tham gia tập thể ở các hoạt động trong ngày tôi đã chỉ đạo
đến các lớp đưa nội dung tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các lớp trong khối,
vào các ngày không có hoạt động vận động để tránh sự quá sức đối với trẻ. Các
trò chơi trong hoạt động giao lưu được xen kẽ hoạt động động và hoạt động tĩnh.
Các hoạt động tĩnh thường phát triển nhiều các cơ nhỏ như trò chơi chuyền bóng,
lăn bóng và di chuyển theo bóng, trò chơi dân gian “Cắp cua bỏ giỏ”. Qua thực
hiện các buổi giao lưu giáo viên đã nắm được phương pháp, thực hiện tốt cách
thức tổ chức trò chơi cho trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo.
Các trò chơi nhằm phát triển cơ lớn như: nhảy cao, nhảy xa, nhảy lò cò,
chạy, các trò chơi dân gian như: ném bóng rổ, đua thuyền, ném vòng cổ chai…
Để thực hiện được các hoạt động phát triển vận động chủ yếu nhằm phát
triển các cơ nhỏ và sự linh hoạt khéo léo kết hợp trí tưởng tượng của trẻ. Tôi đã
chỉ đạo giáo viên không chỉ tổ chức các hoạt động phát triển vận động ở ngoài
sân trường, trong lớp học nhằm phát triển vận động thô cho trẻ một cách tích
cực.

(Trẻ ném vòng cổ chai)

(Lăn bóng)

( Hình ảnh minh họa trẻ rèn luyện các vận động thô)
Ngoài ra tôi còn chỉ đạo giáo viên thường xuyên tổ chức các vận động mà
trẻ thực hiện và phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt
với các bài tập, góp phần phát triển vận động tinh cho trẻ.
Ví dụ: ở góc khám phá khoa học, trẻ thực hiện gập, mở lần lượt từng ngón tay
để đếm, thêm, bớt, tạo ra các hình học.
Ví dụ: ở góc tạo hình, trẻ được dùng bàn tay, ngón tay để vẽ, các ngón tay kết
hợp với nhau cầm phấn, bút vạch ra những đường nét theo sự tưởng tượng của
trẻ. Trẻ dùng đất nào nhặn, bóp, lăn dọc, xoay tròn, ấn, dí cũng cần có sự khéo
léo và sức mạnh của đôi bàn tay.Với trò chơi đan tết, lắp ráp, cắt dán thường
xuyên được giáo viên tổ chức trong hoạt động góc.

11


(Trẻ gấp giấy và vỗ giấy)
(Trẻ nhào nặn)
( Hình ảnh minh họa trẻ rèn luyện các vận động tinh)
2.3.4. Chỉ đạo giáo viên lựa chọn bài tập và trò chơi phù hợp để rèn
luyện thể lực cho trẻ.
Sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ được tuân theo những quy
luật nhất định, do đó việc lựa chọn và áp dụng những bài tập rèn luyện thể lực
cho trẻ cần được quan tâm đặc biệt. Đối với trẻ 3 – 4 tuổi, các cử động của trẻ
còn chậm chạp, vụng về, khả năng phối hợp của chân, tay và thân mình còn hạn
chế nên có thể dẫn đến việc thực hiện thừa động tác, điều đó thể hiện rõ khi trẻ
chạy và nhảy. Ở giai đoạn này trẻ chưa phát triển hết tố chất vận động, sức bền
bỉ dẻo dai còn yếu. Trẻ rất dễ mệt cả về thể lực và tâm lý.Khả năng tập trung
chưa cao, xương của trẻ chưa đủ rắn chắc, vì vậy nếu tập những bài tập sai hoặc
có thói quen không đúnng để dẫn đến những phát triển sai lệch về cơ thể. Vì vậy
tôi hướng dẫn cho giáo viên khi chọn những bài tập cho trẻ 3 – 4 tuổi cần chọn
những bài có những tác động đến sự phát triển của trẻ như: chạy, nhảy các kiểu
khác nhau, bò, trườn, chơi cầu trượt. Tùy theo độ khó của vận động để trẻ thực
hiện số lượt tập, sau đó cho trẻ nghỉ giải lao.
Trẻ từ 4 – 5 tuổi tiếp thu các động tác nhanh và thành thạo hơn, khả năng
vận động tại chỗ nhanh và tốt hơn, nhưng khi thực hiện 2 động tác cơ bản thì sự
chuyển tiếp các động tác còn chậm và chưa liên tục. Ở lứa tuổi này cần nâng cao
sức mạnh và sự khéo léo cũng được trẻ thực hiện khá tốt như: ném, bò, trườn,
tung và bắt bóng…[4].Trên cơ sở đó trẻ có khả năng phối hợp động tác của bản
thân với động tác của bạn khác.
Trẻ từ 5 – 6 tuổi có khả năng thực hiện tốt tát cả các vận động cơ bản, các
vận động khó vận động tinh với yêu cầu cao hơn và sự phối hợp vận động trở
nên chính xác hơn.[4]Trẻ có thể phối hợp được 2 hoặc nhiều động tác cơ bản
như: chạy và nhảy bật qua chướng ngại vật; Trẻ ở lứa tuổi này thể hiện rõ ý
muốn vươn tới những thành tích mới. Trẻ quan tâm đến thành tích của mình và
so sánh với các bạn cùng lứa tuổi. Do đó đối với trẻ 5 – 6 tuổi nên tổ chức thi
đồng đội.
Đối với trẻ chậm tiếp thu thì động tác mẫu có tác dụng rất lớn. Nội dung
hướng dẫn và động tác làm mẫu phải ngắn gọn, đơn giản để trẻ dễ nhìn thấy, dễ
hiểu. Không nên sửa động tác quá nhiều vì dễ làm trẻ mất hứng thú. Nếu trẻ
12


không đạt như kết quả mong muốn thì giáo viên vẫn phải kiên trì động viên,
khuyến khích trẻ để trẻ tiếp tục tập.Đối với trẻ mẫu giáo, khen, động viên, khích
lệ trẻ rất cần thiết, vì vậy giáo viên nên quan tâm đến những thành tích nhỏ nhất
của trẻ cũng được công nhận và khen ngợi để trẻ thấy rằng mình cố gắng làm tốt.
Việc lựa chọn địa điểm và trò chơi cho trẻ tập cũng rấp quan trọng đến
sức khỏe của trẻ, nếu trời lạnh, mưa cần tập trong phòng học và phòng học cần
thoáng và sạch sẽ.
Các bài tập và trò chơi cần gắn với chủ đề theo từng độ tuổi để gây hứng
thú và phát huy tính tích cực của trẻ khi tham gia. Để tạo hứng thú giáo viên cần
liên tưởng đến các hình thức vận động của các con vật cây trồng, các hiện tượng
trong thiên nhiên.
Cụ thể là: Bắt trước dáng đi, tiếng kêu của các con vật như nhảy của thỏ,
bay của chim, đi lạch bạch của vịt, hay tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, lợn kêu, chim
hót…
- Giả làm phương tiện giao thông: tàu hỏa, máy bay, ô tô
- Làm các hiện tượng thiên nhiên: gió thổi, mưa rơi, lá rụng…
- Làm các động tác phát triển của cây: gieo hat, hạt nảy mầm, cây lớn, cây ra nụ,
cây ra hoa ra quả, hái quả…
Trong 1 giờ hoạt động thường chỉ cung cấp cho trẻ một vận động mới và
một vận động ôn, giáo viên cần tổ chức hoạt động ôn cho trẻ thông qua trò chơi
vận động. Tôi chỉ đạo giáo viên phụ trách các lớp mẫu giáo lựa chọn bài tập và
trò chơi ở hoạt động học phù hợp cho trẻ mẫu giáo như sau:
- Đối với trẻ MG 3 cần lựa chọn
Ví dụ: vận động cơ bản: đi trong đường hẹp
Trò chơi vận động: đi, chạy theo tín hiệu qua các chướng ngại vật
Ví dụ: vận động cơ bản: bò thấp chui qua cổng
Trò chơi vận động: tung bóng vào bể phao
- Đối với trẻ MG trẻ 4 tuổi lựa chọn bài tập và trò chơi
Ví dụ: vận động cơ bản: ném xa bằng 2 tay
Trò chơi vận động: nhảy như thỏ
Ví dụ: vận động cơ bản: bò dích dắc qua 5 điểm
Trò chơi vận động: gánh gánh gồng gồng
- Đối với trẻ MG trẻ 5 tuổi lựa chọn bài tập và trò chơi
Ví dụ: vận động cơ bản: vân động mới. Đi trên ván dốc(đi trên cầu vượt)
Vận động cũ(ôn) Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng
Trò chơi vận động: Đôi bạn khéo
Sau khi chỉ đạo giáo viên lựa chọn các nội dung giáo dục phát triển vận
động phù hợp với độ tuổi, tôi hướng dẫn giáo viên tổ chức các trò chơi vận động
cho phù hợp với đối tượng trẻ:
- Trò chơi vận động cho trẻ 3 tuổi: Được giáo viên tổ chức lồng ghép
trong các hoạt động học và ở mọi lúc, mọi nơi.
Ví dụ: trò chơi: gánh quả, kéo co, cướp cờ, cắp cua bỏ giỏ, lộn cầu vồng,
kéo cưa lừa xẻ…
13


- Trò chơi cho trẻ 4 tuổi: kéo co, cướp cờ, nhảy bao bố, đua thuyền, đôi
bạn khéo, đi như gấu, nhảy như thỏi, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuôt, oẳn tù tì
bằng chân, oẳn tù tì bằng tay, nhảy lò cò… Tôi hướng dẫn giáo viên tổ chức trò
chơi đua thuyền cho trẻ 4 – 5 tuổi
Cách chơi: trẻ dùng chân quắp vào người bạn ngồi phía trước, 2 bàn tay chống
xuống sàn nhấc người lên và đưa người về phía trước.
Luật chơi: Không bỏ chân làm đứt con thuyền, không dê mông xuống sàn. Đội
nào về đích trước là thắng cuộc.
- Trò chơi cho trẻ 5 tuổi: đôi bạn khéo, rồng rắn lên mây, nhảy bao bố,
đua thuyền, cầu lông tiếp sức, cướp cờ, ném bóng vào rổ, kéo co…
2.3.5. Chỉ đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung vận động vào các
hoạt động khác cho trẻ.
Việc lồng ghép các hoạt động vận động nhằm củng cố bài học và thay đổi
tư thế, hình thức trong hoạt động là rất cần thiết, chính vì vậy tôi đã chỉ đạo giáo
viên đưa các nội dung vận động vào hoạt động trong ngày, thay đổi trạng thái
tĩnh bằng các trò chơi động, trò chơi dân gian.
Ví dụ: Đối với hoạt động làm quen với toán sau khi giáo viên đã cho trẻ
học đếm đến 9, tạo nhóm có 9 đối tượng, nhận biết chữ số 9. Giáo viên đã cho
trẻ đứng thành 3 đội, lần lượt nhảy bao bố gắn (xếp) toa tàu sao cho mỗi con tàu
có 9 toa.
Ví dụ: Trong hoạt động làm quen với toán ở lớp 3 tuổi ôn nhận biết hình
tròn, hình vuông, giáo viên có thẻ tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “nhảy như thỏ”
khi giáo viên yêu cầu các chú thỏ về “chuồng hình vuông” các con sẽ phải nhảy
giống như chú thỏ về chuồng có ký hiệu hình vuông.
Ví dụ: Hay trong hoạt động khám phá khoa học tìm hiểu một số loại hoa
mùa xuân của trẻ 4 tuổi. Trẻ được đi trên ghế thể dục (trên cầu) lấy bông hoa theo
yêu cầu của đội mình để cắm vào lẵng.
Một hoạt động rất hấp dẫn đối với tất cả trẻ mẫu gíao đó là hoạt động
khám phá về “bóng đen” ngoài việc cung cấp cho trẻ kiến thức về bóng đen có
từ đâu, làm thế nào để có bóng đen, khi ngọn nến đang cháy đặt ở xa mảng
tường thì bóng đen đó như thế nào? Nếu đặt nến đang cháy ở gần tường thì bóng
đen sẽ như thế nào?
Trong giờ học trẻ được xem phim hoạt hình do có sử dụng các con rối
trước một ánh sáng mạnh có từ một phía. Để thay đổi hình thức tôi đã hướng
dẫn giáo viên cho trẻ cùng tham gia với trò chơi “đôi bàn tay kì diệu”.
Ví dụ: Vẫn ở căn phòng tối, trước mọt ánh sáng mạnh của (đèn dọi, đèn
pin). Trẻ nghiêng người đưa tay ra trước đèn dọi. Trẻ sẽ suy nghĩ và dùng các
ngón tay, bàn tay của mình để tạo thành một con vật như: chim én, chim công,
bướm, con chó, con rắn.
Qua hoạt động này các cơ nhỏ của trẻ trở nên mềm mại, khéo léo, trẻ rất
tích cực tham gia.
Giáo viên có thể khuyến khích trẻ vận động theo nhạc, tập các bài thể dục
sáng theo nhạc, theo giai điệu, theo lời ca. Những trò choi vận động nếu được
14


kèm theo bài hát, câu thơ mô phỏng động tác làm cho ngôn ngữ, trí tưởng tượng
của trẻ được phát triển và nâng cao. Ngoài ra giáo viên còn thực hiện lồng ghép
1 số vận động ở từng hoạt động trong ngày như hoạt động góc, vận động nhẹ sau
khi ngủ dậy, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
Thông qua hoạt động góc trẻ đã xé giấy thành dải tạo ra quả cầu bằng giấy
với mục đích nhằm phát triển vận động tinh.
Đối với hoạt động ngoài trời: Tôi đã hướng dẫn giáo viên tổ chức trò chơi
“đánh cầu” ở hoạt động ngoài trời. Thông qua trò chơi đánh cầu đã giúp trẻ
nhanh nhẹn, nhanh tay, nhanh mắt, kết hợp sự khéo léo, uyển chuyển của tất cả
các bộ phận trên cơ thể.
Cách chơi: Dùng 1 tay đánh quả cầu cho nảy lên cao sau đó nhấc 1 chân cao
vuông góc, 1 tay cùng phía với chân nhấc cao luồn xuống dưới qua đầu gối đánh
cầu cho nảy lên khi cầu rớt xuống và tiếp tục thực hiện ngược lại với chân và tay
bên kia.
Hay trong Ví dụ: Trò chơi “cầu lông tiếp sức”. Tôi hướng dẫn giáo viên
cần chuẩn bị: Bảng con (vợt) giấy báo xé dải và buộc thành quả cầu, cờ hiệu.
Vạch xuất phát tới cờ đích là 10m.
Tôi chỉ đạo giáo viên hướng dẫn rõ cách chơi cho trẻ: Dùng bảng con đập
cho cầu nảy lên vừa đi từ điểm xuất phát tới cờ hiệu rồi đi vòng lại. Nếu làm rơi
cầu phải nhặt lên đánh tiếp. Khi trở về vạch đích thì bạn tiếp theo sẽ xuất phát.
Đội nào hết người trước là thắng cuộc.
Sau khi hướng dẫn cách chơi thôi tiến hành phổ biến luật chơi để trẻ ghi
nhớ và chơi đúng luật như: Trẻ đập cầu đến đích phải chạy vòng qua cờ hiệu rồi
mang cầu về cho bạn đứng tiếp sau mình mới hết lượt chơi.
Thông qua trò chơi “cầu lông tiếp sức” trẻ được luyện tính nhanh nhẹn, khéo
léo, tính phối hợp với bạn.
Ví dụ: Trò chơi “oẳn tù tì bằng chân”
Quy định với trẻ cách chơi và tạo ra hình dạng như sau:
+ Cái búa: nhảy đứng chụm 2 chân sát vào nhau.
+ Cái kéo: nhảy bắt chéo chân.
+ Cái dùi: đứng co 1 chân, 1 chân đứng bằng các đầu ngón chân.
+ Cái bao: Nhảy dạng 2 chân rộng với hết khả năng có thể.
Cách chơi: 2 tay bắt vào nhau để sau lưng, dùng chân oẳn tù tì, 3 hoặc 4 trẻ
nhảy tự do ở trong 1 cái vòng tròn và đọc câu “oẳn tù tì ra cái gì ra cái này” kết
thúc câu nói trẻ phải nhảy và đứng lại ở 1 kiểu dáng đã quy định từ trước.
Luật chơi: Trong quá trình chơi ai bỏ tay ra đằng trước hoặc nhảy ra khỏi vòng
sẽ phạm luật và bị thua.
-Thông qua trò chơi trẻ có tính tự giác, chấp nhận vui vẻ khi bị thua cuộc.
Để trẻ phát triển một cách toàn diện giáo viên ngoài việc tổ chức các hoạt
động vận động, tổ chức hướng dẫn các trò chơi, đưa vận động lồng ghép vào tất
cả các hoạt động trong ngày.Giáo viên cần phải quan tâm đế tư thế ngồi bàn ghế,
cách cầm bút vẽ để trẻ không bị cong vẹo cột sống.

15


Tôi thường xuyên lưu ý với giáo viên khi tổ chức các hoạt động vận động
cho trẻ:
+ Thời gian tổ chức trò chơi: Nên chọn trò chơi có vận động tích cực vào buổi
sáng và trò chơi có vận động nhẹ nhàng vào buổi chiều.
+ Dựa vào nội dung giờ học, vào các hoạt động trước và sau khi tổ chức trò
chơi và sự hứng thú của trẻ để lựa chọn trò chơi thích hợp.
+ Khi lựa chọn trò chơi vận động để đưa vào phần chính của giờ thể dục, nên
chọn những trò chơi tương ứng với nhóm vận động cơ bản để rèn kỹ năng vận
động cho trẻ.
Ví dụ: Để rèn kỹ năng đi giáo viên có thể chọn trò chơi “Đi theo tín
hiệu”. Hay để rèn kỹ năng ném xa bằng 1 tay giáo viên có thể chọn trò chơi
“Ném qua dây”.
Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo rất hiếu động nên giáo viên cần bao quát khi
chơi để đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

( Trò chơi oẳn tù tì bằng chân)

(Trò chơi đá cầu)

(Trò chơi kéo cưa lừa xẻ)
(Trò chơi Đua thuyền)
( Hình ảnh giáo viên hướng dẫn trò chơi dân gian cho trẻ)
2.3.6: Thường xuyên tổ chức các trò chơi vận động, dân gian, arobic,
khiêu vũ thông qua hội thi và các ngày hội, ngày lễ.
Cuộc sống của trẻ ở trường mầm non ngoài những hoạt động học, thực
hiện theo đúng chương trình một ngày của trẻ thì không thể thiếu được những
buổi vui chơi, giải trí vui vẻ, các trò chơi trong ngày lễ ngày hội, trong các hội
thi. Bởi sự náo nhiệt, rộn ràng không khí thi đua, những trò chơi lôi cuốn tất cả
trẻ tham gia vào những tiết mục giải trí hấp dẫn.
16


Sự hấp dẫn của ngày hội, ngày lễ sẽ tạo ra ấn tượng sâu sắc đối với trẻ là
cho trẻ có thể nhận thức và ghi nhớ lâu hình thành dần cho trẻ ý niệm về nagyf
hội, ngày lễ có ý nghĩa giáo dục tác động đến trẻ một cách nhẹ nhàng. [5]Trong
khi vận động, trẻ nhận thức được về thế giới xung quanh, học cách yêu mến
cuộc sống, biết hành động có mục đích rõ ràng, trau dồi kinh nghiệm tổ chức trò
chơi, vì trò chơi đối với trẻ mầm non không chỉ đơn giản là nhớ lại những hành
động, những cốt truyện nào đó, mà sử lý một cách sáng tạo những kinh nghiệm
đã có, phối hợp chúng và xây dựng thành một hiện thực mới, đáp ứng nhu cầu
và ấn tượng của trẻ.
Tổ chức tốt được công tác giáo dục thể chất cho trẻ mầm non chính là
thỏa mãn được nhu cầu vận động tự nhiên của trẻ, góp phần giúp trẻ lĩnh hội kịp
thời, có các kỹ năng, kỹ xảo vận động, hình thành kỹ năng tự đánh giá tốt, có
thái độ phê phán đúng đối với bản thân và hoạt động của các bạn.
Khi được tham gia vào các ngày hội, ngày lễ, các hoạt động vui chơi, giải
trí trong hoạt động của trẻ đã thể hiện sự tích cực, tự lực và sáng tạo trong hoạt
động cao. Nhờ đó giúp trẻ phát triển khả năng định hướng không gian và thời
gian, thôi thúc trẻ hiểu những từ như: “ nhanh hơn nữa”, “Sắp xong rồi”, “
nhanh lên”…, có nghĩa là trẻ không cần phải chạy ngược, chạy xuôi mà bình
tĩnh, tự tin thực hiện nhiệm vụ.

(Hình ảnh các bé thi nhảy bao bố và chơi kéo co tại hội thi Bé khỏe, bé tài
năng cấp trường)
Đặc biệt thực hiện theo công văn 21/KH-GDĐT ngày 31 tháng 10 năm
2018 của PGD về việc hướng dẫn tổ chức“ Hội thi bé khỏe bé tài năng” Đầu
tháng 12 năm 2019 Nhà trường đã tổ chức thi “ Hội thi bé khỏe bé tài năng” cho
tất cả trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, phụ huynh đã tham gia rất nhiệt tình làm các dụng
cụ như bông tay, bóng rổ…Mỗi độ tuổi tất cả trẻ của các lớp tham gia thi
Arobic; Trò chơi vận động liên hoàn, phù hợp với từng độ tuổi.
- Đối với trẻ MG bé 3-4 tuổi:Bò trong đường hẹp có mang vật trên lưng
( Túi cát) – nhảy qua suối nhỏ mang quà cho búp bê.
- Đối với trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi: Bò chui qua cổng, bật liên tục qua 3
vòng, đá bóng vào gôn.

17


- Đối với trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi: Nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật,
ném bóng rổ”.
*Trò chơi dân gian như: Câu ếch, kéo co, ném vòng cổ chai.
Qua việc tổ chức trên đều để lại cho trẻ những ấn tượng khó phai mờ về
niềm vui và hoạt động tập thể. Trẻ tự tin và thoải mái được thể hiện khả năng của
mình. Trẻ đã khéo léo bền bỉ, dũng cảm, kiên trì có tinh thần đoàn kết, tập thể.
Qua hội thi nhà trường đã lựa chọn được 6 cháu xuất sắc, tập trung chỉ đạo
giáo viên bồi dưỡng cho các cháu tham gia hội thi « Bé khỏe, bé tài năng” cấp
huyện. Kết quả trường đạt giải Nhì toàn đoàn và cả 6 cháu tham gia hội thi đều
đạt giải nhì.

(Hình ảnh các bé tại hội thi “Bé khỏe, bé tài năng” cấp huyện)
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Sau 1 năm thực hiện đề tài “Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt
các hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non Nga Tân, huyện
Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa” đã đạt được kết quả sau:
Bảng 1: Bảng khảo sát cán bộ, giáo viên cuối năm học ( tháng 4/2019):
(Kèm theo phụ lục)
Bảng 2: Bảng khảo sát cán bộ, giáo viên cuối năm học ( tháng 4/2019):
(Kèm theo phụ lục)
*Khảo sát tình hình sức khỏe trẻ mẫu giáo cuối năm là 263 cháu.
-Trẻ ở cân bình thường 252 cháu = 96%
-Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 11 cháu = 0,4%
*Đối với hoạt động giáo dục:
-Trẻ có nề nếp, thói quen tốt trong các giờ hoạt động.
-Hào hứng, tiếp nhận kiến thức một cách thoải mái thông qua các hoạt
động.
-Kỹ năng vận động của trẻ khá tốt, đặc biệt là các trẻ đều khỏe mạnh. 95%
trẻ đạt cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
-Trẻ tự tin, hoạt bát trong mọi hoạt động. Trẻ nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự
tin trong mọi hoạt động, có ý thức kỷ luật tốt.
18


*Đối với bản thân:
- Qua một năm đi vào nghiên cứu đề tài này tôi nhận thấy là một cán bộ
quản lý cần phải xây dựng kế hoạch hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt lĩnh vực
phát triển thể chất cho trẻ, mang lại những kiến thức, sự mạnh dạn, tự tin đến
cho trẻ. Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, học tập, nghiên cứu, chỉ
đạo sát sao trong việc đánh giá chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục phát triển thể chất trong toàn trường.
*Đối với giáo viên và đồng nghiệp:
- Giáo viên triển khai các hoạt động vận động trong lĩnh vực phát triển thể
chất chuyển biến một cách rõ nét, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của
đơn vị. Giáo viên có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc dạy các hoạt động vận
động và tổ chức trò chơi vận động. Đồng nghiệp coi sáng kiến này là cẩm nang
để chỉ đạo chuyên môn ở các nhóm lớp.
* Đối với nhà trường:
- Nhà trường áp dụng đề tài này thành các chuyên đề mẫu triển khai phổ
biến và áp dụng ở tất cả các lớp mẫu giáo đạt hiệu quả cao.
- Nhà trường đã tạo được sức mạnh tổng hợp của cả tập thể, phụ huynh,
xã hội để chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao nhất.Ủng hộ nhà trường nhiệt
tình cả vật chất lẫn tinh thần.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

- Kết luận: Đúng vậy, giáo dục mầm non giữ một vị trí quan trọng trong
sự phát triển của xã hội, trong quá trình hình thành nhân cách con người. Do
vậy, trong công tác giáo dục mầm non phải được tiến hành một cách khoa học
có mục đích, có hệ thống nhằm tạo dựng những nền tảng ban đầu vững chắc cho
quá trình phát triển sau này của mỗi cá nhân trẻ là chủ nhân tương lai của đất
nước.
Nhận thức được điều đó, sau khi vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào
thực tế chỉ đạo thực hiện, bản thân tôi thấy mình cần phải không ngừng học hỏi
nghiên cứu tài liệu, vận dụng linh hoạt hơn nữa các phương pháp, biện pháp,
hình thức phù hợp để giúp giáo viên, học sinh tiếp nhận các nội dung của giáo
dục phát triển vận động một cách tốt nhất và đạt kết quả cao nhất. Giáo dục thể
chất là một trong những lĩnh vực giáo dục giúp trẻ phát triển toàn diện. Trẻ được
vận động phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ thần kinh,
giúp cho quá trình cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy phát triển tốt. Bản thân phải
có năng lực quản lý, năng lực chuyên môn. Luôn coi trọng việc nâng cao việc
phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non. Không ngừng động viên,
khuyến khích và tạo điều kiện về nhiều mặt để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm
vụ, nâng cao khả năng sáng tạo. Chỉ đạo giáo viên tổ chức cho trẻ đúng phương
pháp, khoa học sẽ thúc đẩy sự trưởng thành, trẻ mạnh dạn, sức khỏe tốt, có khả
năng thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Qua một năm áp dụng các giải pháp để nghiên cứu đề tài này, tôi đã rút ra
được bài học kinh nghiệm sau:
- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
19


- Làm tốt công tác tham mưu với Hiệu trưởng tăng cường cơ sở vật chất,
đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng và tạo môi trường phát triển vận
động phong phú cho trẻ hoạt động tích cực.
- Chỉ đạo giáo viên tích cực tổ chức tốt các hoạt động phát triển vận động
cho trẻ mẫu giáo.
- Chỉ đạo giáo viên lựa chọn bài tập và trò chơi phù hợp để rèn luyện thể
lực cho trẻ.
- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung vận động vào các hoạt
động khác cho trẻ.
- Thường xuyên tổ chức các trò chơi vận động, dân gian, arobic, khiêu vũ
thông qua hội thi và các ngày hội, ngày lễ.
- Kiến nghị:
* Về phía nhà trường:
- Tăng cường thêm các đồ chơi liên hoàn ngoài trời.
- Giáo viên cần tổ chức cho trẻ vận động thường xuyên, đồng thời theo dõi
sát sao trẻ trong quá trình luyện tập, động viên khích lệ trẻ tự tin, sẵn sàng vận
động.
* Về phía phòng giáo dục:
-Tiếp tục mở chuyên đề bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên học tập, cập nhật
thông tin, kiến thức nâng cao khả năng phát triển vận động cho trẻ trong trường
mầm non.
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về “Một số giải pháp chỉ đạo
giáo viên tổ chức tốt các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu
giáo tại trường mầm non Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm học
2018 -2019”. Bản thân rất mong được sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa
học các cấp để đề tài đạt được hiệu quả tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng
phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non Nga Tân nói riêng và góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Tỉnh Thanh Hóa nói chung.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mai Thị Phú

Nga Tân, ngày 20 tháng 5 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
Người viết SKKN

Mai Thị Thủy

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguồn tài liệu tham khảo trên Internet.
- Tại sao giáo dục thể chất lại quan trọng đối với trẻ mầm non.
- Sức khỏe là vốn quý – kênh tintuc 360.site
- Sức khỏe-Tài sản quý giá của con người/ Giaoduc.edu.vn.
2. Những sáng kiến chọn lọc để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
3. Các bài tập phát triển vận động và trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo (Theo
chương trình giaó dục mầm non).Tác giả: Hoàng Thị Dinh-Nguyễn Thị HiềnNguyễn Thị Bích Thảo-Nguyễn Thùy Dương.
4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong
trường mầm non (Tài liệu dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non).
NXBGD VIỆT NAM.Tác giả:PGS,TS-Nguyễn Bá Minh chủ biên
5.Tổ chức các hoạt động lễ hội ở trường mầm non( Hoàng Công Dụng-Trần
Chinh)
6. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5- 6
tuổi của nhóm tác giả: (TS-Trần Thị Ngọc Trâm-TS-Lê Thu Hương-PGS-Lê Thị
Ánh Tuyết).


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN
XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên: Mai Thị Thủy
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

TT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Tên đề tài SKKN

Một số giải pháp nâng cao
chất lượng chuyên môn tại
trường mầm non Nga Thủy.
Một số biện pháp chỉ đạo
nâng cao chất lượng hoạt
động làm quen với chữ cái
cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm
non Nga Thủy.
Một số kinh nghiệm chỉ đạo
và thực hiện nâng cao chất
lượng huy động trẻ mẫu giáo
ra lớp ở trường mầm non Nga
Thủy.
Một số biện pháp chỉ đạo
chuyên môn ở trường mầm
non Nga Thủy.
Một số biện pháp giúp trẻ
mẫu giáo 5-6 tuổi nâng cao
khả năng cảm thụ nhịp điệu
âm nhạc.
Một số biện pháp chỉ đạo
nâng cao khả năng cảm thụ
tác phẩm văn học cho trẻ 5-6
tuổi tại trường mầm non Nga
Thủy.
Một số biện pháp tăng cường
xây dựng môi trường giáo
dục ở trường mầm non Nga
Thủy.
Một số biện pháp chỉ đạo

Cấp đánh giá xếp
loại

Kết quả
đánh giá
xếp loại

Năm học
đánh giá
xếp loại

(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh...)

(A, B, hoặc C)

Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

Loại C

2006-2007

Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

Loại C

2007-2008

Loại B
Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

2008-2009

Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

Loại C

2009-2010

Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

Loại C

2010-2011

Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

Loại C

2011-2012

Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

Loại B

2012-2013

Phòng Giáo dục

Loại B

2013-2014


giáo viên thực hiện giáo dục
bảo vệ môi trường ở trường
mầm non Nga Thủy.
Một số biện pháp chỉ đạo
nâng cao chất lượng nuôi
9.
dưỡng ở trường mầm non
Nga Tân.
Một số giải pháp chỉ đạo
giáo viên tổ chức tốt các hoạt
động giáo dục phát triển vận
10. động cho trẻ mẫu giáo tại
trường mầm non Nga TânHuyện Nga Sơn-TỉnhThanh
Hóa

Huyện Nga Sơn
Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

Phòng Giáo dục
Huyện Nga Sơn

Loại B

2015-2016

Loại A

2018-2019


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×