Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp triển khai và chỉ đạo thực hiện môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non nga vịnh

MỤC LỤC
NỘI DUNG
I. Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
II. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
1. Cơ sở lý luận
2. Thực trạng vấn đề
3. Các biện pháp đã áp dụng để giải quyết vấn đề
3.1. Quan tâm đến chương trình xây dựng,bồi dưỡng nâng cao
năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên
3.2. Tạo môi trường giáo dục xung quanh trẻ
3.3. Tổ chức hướng dẫn trẻ hoạt động với môi trường giáo dục ở
mọi lúc mọi nơi.
3.4. Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp trong và ngoài nhà
trường.
3.5. Phối hợp với các bậc phụ huynh,các ban nghành đoàn thể
trong và ngoài nhà trường.
4. Hiệu quả của sáng kiến

III. Kết Luận:
.1. Kết luận
2. Kiến nghị

Trang
1
1
3
3
3
3
3
5
8
8
11
16
17
18
20
21
21
23

1


I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Trẻ em là thế hệ tương lai của đất
nước, vì vậy việc quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là
trách nhiệm và nghĩa vụ chung mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội .
Bậc học mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
đặt nền móng đầu tiên cho việc giaó dục con người mới trong tương lai. Trường
mầm non là môi trường thuật lợi nhất cho việc hình thành và phát triển toàn diện
về nhân cách ban đầu, cũng như phát triển 5 lĩnh vực giáo dục của trẻ.
Muốn chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt, phát triển cân đối, hài hoà
về mọi mặt thì nhà giáo dục phải tác động đến trẻ từ nhiều phía, bằng nhiều hình
thức, thủ thuật, phương pháp khác nhau như tổ chức và thực hiện tốt, đầy đủ,
nghiêm túc ba nội dung lớn đó là chăm sóc trẻ khoẻ mạnh thực hiện cân - đo khám sức khoẻ đúng theo định kỳ, được theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, vệ
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý
cho trẻ. Công tác nuôi dưỡng tốt chế biến thực phẩm theo đúng độ tuổi, ăn đủ
chất, đủ lượng, đảm bảo định lượng Klo theo quy định. Tổ chức các hoạt động
giáo dục linh hoạt, sáng tạo, xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung chương trình
xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, xác
định mục đích về kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với đặc điểm, khả năng
nhận thức của trẻ, tình hình thực tế của địa phương. Trẻ được tham gia vào các
hoạt động học như làm quen với chữ cái, tạo hình, âm nhạc, khám phá khoa
học…và tổ chức các chế độ, thời điểm trong ngày của trẻ như hoạt động góc,
hoạt động đi dạo, đi thăm , hoạt động lao động và các ngày hội, ngày lễ…vv
Với nhiều nội dung và bằng mọi hình thức, phương pháp khác nhau, giáo
viên thông qua đó cung cấp, hình thành và củng cố, khắc sâu cho trẻ những kiến
thức khoa học đơn giản, những biểu tượng chính xác, đúng đắn về mọi sự vật
và hiện tượng xung quanh trẻ. Qua đó trẻ được khám phá, trải nghiệm, phát triển
năm giác quan của trẻ, như khả năng nghe, nhìn, sờ nắm, ngửi, nếm, kỹ năng
quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừư tượng hoá, phát triển
ý thức, nhận thức và ghi nhớ có chủ định, làm giàu vốn từ , những mối quan hệ,
tình cảm, giao tiếp ứng xử, kinh nghiệm sống ở trẻ, đồng thời giúp trẻ mở rộng
vốn từ, phát âm chính xác và diễn đạt ngôn ngữ trong sáng, mạch lạc những suy
nghĩ, hiểu biết của mình, qua đó giáo dục trẻ biết cảm nhận về cái đẹp, cái hay,
cái tốt, cái thiện của môi trường xung quanh, trẻ thích hướng tới cái đẹp, cái
thiện và thích làm ra cái đẹp, giáo dục cho trẻ có thái độ đúng đắn với mọi sự
vật, hiện tượng xung quanh trẻ và có mối quan hệ, tình cảm, đoàn kết, gần gũi
biết quan tâm , tôn trọng, yêu thương ông, bà, bố, mẹ, cô giáo và các bạn …vv
Để tạo được một môi trường giáo dục phong phú về hình thức, đa dạng về
nội dung, phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý, khả năng nhận thức của trẻ, thu hút
được sự chú ý, hứng thú, trẻ tích cực hoạt động, được khám phá, thực hành, trải
nghiệm theo nhóm, cá nhân trẻ thì đó là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần
thiết đối với cô giáo mầm non. Đây là một môi trường giáo dục tác động và có
ảnh hưởng lớn đến việc hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách, gắn liền
với việc cung cấp, củng cố các kiến thức, kỹ năng, các biểu tượng, khái niệm để
2


phát triển 5 lĩnh vực giáo dục cho trẻ. Thông qua nội dung, hình ảnh được xây
dựng ở các góc, trang trí lớp, qua các bài thơ, câu chuyện, bài hát, các trò chơi,
khung cảnh, khuôn viên sư phạm trong và ngoài nhóm, lớp qua đó giáo dục cho
trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, con người, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp,
những phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, trẻ biết lế phép, kính trọng,
yêu quý giúp đỡ mọi người.
Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những
điều kiện tự nhiên và xã hội, có ảnh hưởng , tác động rất lớn đến chất lượng
chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy mà môi trường giáo dục trong
trường mầm non đóng một vai trò vô cùng quan trọng, tạo môi trường cho trẻ
được hoạt động trải nghiệm, khám phá, củng cố, lĩnh hội tri thức, là nơi có các
nguồn thông tin phong phú, là nơi phản ánh toàn bộ nội dung của từng chủ đề,
khuyến khích tính tích cực hoạt động của trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi khám
phá, phát hiện nhiều điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, trẻ được tự lựa chọn
cá nhân hoặc hoạt động nhóm, trẻ tham gia tích cực, tạo cơ hội cho trẻ bọc lộ
khả năng, qua đó cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ nhằm giúp phần hình
thành và phát triển nhân cách cho trẻ mầm non cũng như các lĩnh vực phát triển
giáo dục. Môi trường giáo dục phù hợp, đa dạng sẽ gây hứng thú cho trẻ, góp
phần, giúp trẻ hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện, mạnh dạn, tự tin
trong giao tiếp giữa giáo viên với trẻ, trẻ với trẻ…vv
Là một phó hiệu trưởng làm công tác quản lý, chỉ đạo chất lượng chuyên
môn của nhà trường, để đảm bảo được các yêu cầu về nội dung của chuyên đề
với sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT, so với kết quả đạt được qua những năm triển
khai và tổ chức thực hiện ở địa phương thì chưa đáp ứng được chất lượng theo
yêu cầu . Chính vì thế tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp triển khai và chỉ
đạo chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non. Mục đích
là để cho giáo viên hiểu ra được tầm quan trọng, ích lợi và cấu trúc của môi
trường giáo dục trong trường mầm non, tận dụng được các nguồn nguyên vật
liệu đa dạng, sắn có ở địa phương, các nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu
thiên nhiên để tạo môi trường vật chất trong trường mầm non, phát triển tiềm
năng sáng tạo, tính kiên trì, khoa học, yêu cái đẹp , thích làm ra cái đẹp, biết bảo
vệ cái đẹp, sự khéo tay của giáo viên và trẻ. Các mối quan hệ, giao tiếp, ứng xử
văn minh trong nhà trường, nhóm, lớp thực sự là một nét đẹp, là môi trường giáo
dục trong sáng, là tấm gương cho trẻ noi theo.
Tất cả những lý do này, bản thân tôi luôn trăn trở, tìm tòi, khát khao, luôn
học hỏi kinh nghiệm ở các trường bạn, mong muốn tìm ra được những giải pháp
tốt nhất, sát thực, phù hợp với địa phương để chỉ đạo nhà trường thực hiện có
hiệu quả . Chính vì vậy mà tôi đã lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm, đi sâu
vào nghiên cứu “Một số biện pháp triển khai và chỉ đạo thực hiện xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non Nga Vịnh”.
Với hy vọng những đóng góp nhỏ bé này của tôi sẽ góp một phần nào về nâng
cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ giáo
viên và chất lượng toàn diện trên trẻ trong nhà trường. Qua đó cũng để đáp ứng
và theo kịp với yêu cầu chất lượng của chương trình giáo dục mầm non hiện
nay.
3


2. Mục đích nghiên cứu:
- Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cho
cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường.
- Nhằm hình thành và phát triển nhân cách ban đầu. Nâng cao chất lượng
toàn diện về năm lĩnh vực giáo dục cho trẻ.
- Phát huy tính sáng tạo, sự kiên trì, tính kheó leó của giáo viên và trẻ.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Một số biện pháp triển khai và chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non xã Nga Vịnh”
- Cán bộ quản lý, giáo viên và các cháu mầm non trong toàn xã.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận
Nghiên cứu tài liệu, tập san, tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình
theo thông tư 17 và thông tư 28 của BGD&ĐT quy định và các tài liệu khác có
nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu…
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
Điều tra khảo sát chất lượng của CBGV và học sinh trên các nhóm lớp về
cách xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ theo chuyên đề, thu thập thông tin từ
phía CBGV học sinh và phụ huynh…
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
Thống kê và xử lý những số liệu lien quan đến đề tài mình nghiên cứu ngay từ
đầu năm học tôi đã điều tra ghi chép về tình hình hoạt động của từng nhóm lớp,
của giáo viên của các cháu học sịnh thông qua các hoạt động hang ngày trong
nhà trường.tôi lập biểu bảng và xử lý số liệu có liên quan tới đè tài….
- Phương pháp quan sát, trực quan, dùng lời
Quan sát hành động của cô và của trẻ và dùng lời nói để giao tiếp với các
đối tượng,phương tiện( Vật thật đồ chơi,tranh ảnh) Hành động mẫu…nhằm tăng
cường vốn hiểu biết,phát triển tư duy và ngôn ngữ của trẻ,lời nói câu hỏi của
giáo viên cần ngắn gọn,cụ thể,gần với kinh nghiệm sống của trẻ…
- Phưong pháp thực hành, trải nghiệm.
Cho cán bộ giáo viên và học sinh được theo dòi các hoạt động trải nghiệm
thực hành của chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
qua phương tiện nghe nhìn và sau đó thưch hành kỹ năng đã được học…
Như thực hành với thao tác đồ vật, đồ chơi trẻ sử dụng và phối hợp các
giác quan làm theo sự chỉ dẫn của giáo viên,qua đó để trẻ phát triển các giác
quan và rèn luyện thao tác tư duy…
Phương pháp dùng trò chơi sử dụng các laoij trò chơi với các yếu tố chơi
phù hợp.
Phương pháp nêu tình huống có vấn đề
Phương pháp luyện tập….
- Phương pháp nêu gương - đánh giá.
Nêu gương sử dụng hình thức khen chê phải phù hợp đúng lúc,đúng
chỗ,biểu dương là chính nhưng không được lạm dụng…

4


Đánh giá: Thể hiện thái độ đồng tình,hay chưa đồng tình của mọi người
trước việc làm và hành vi…từ đó đưa ra nhận xét hoặc tự nhận xét.không nên sử
dụng những hình phạt làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ…
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lý luận:
- Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là vô cùng quan
trọng và cần thiết. Để đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp
với từng chủ đề thì yêu cầu Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên phảỉ xác định rõ
mục đích, vai trò, nắm vững nguyên tắc, quy trình, nội dung xây dựng môi
trường giáo dục trong trường mầm non.
- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chỉ đạo chung, giáo viên có kế hoạch
thực hiện cụ thể cho từng nhóm, lớp và biết cách tổ chức cho trẻ hoạt động trong
môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm và khă năng nhận thức của từng độ
tuổi. Vì vậy căn cứ vào chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo
Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 và Thông tư
28/2016TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo sửa đổi bổ xung) hướng dẫn tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động đó
là.
* Môi trường vật chất:
- Môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng, lớp. Trang trí nhóm, lớp đảm
bảo thẩm mỹ, thân thiện và phù hợp với nội dung chủ đề giáo dục, các đồ dùng,
đồ chơi, nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, hấp dẫn trẻ; sắp xếp và bố trí đồ
dùng, đồ chơi hợp lý, đảm bảo an toàn và đáp ứng mục đích giáo dục; có khu
vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt, mang tính mở, tạo điều kiện dễ dàng
cho trẻ tự lựa chọn và sử dụng đồ vật, đồ chơi tham gia hoạt động và tuận lợi
cho sự quan sát của giáo viên.
- Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời: Gồm có sân chơi và sắp xếp
thiết bị chơi ngoài trời; khu chơi với cát, đất, sỏi, nước; bồn hoa, cây cảnh, nơi
trồng cây và khu vực nuôi úac con vật.
* Môi trường xã hội: Môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, gíao dục trong
trường mầm non cần phải đảm bảo an toàn về mặt tâm lý, tạo thuận lợi giáo dục
các kỹ năng xã hội cho trẻ; trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan
hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với người xung quanh; hành vi, cử chỉ, lời
nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ
noi theo.
- Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục
mầm non từ 3 - 36 tháng tuổi, 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi của nhà xuất bản
giáo dục Việt Nam: Tổ chức môi trường giáo dục hoạt động của trẻ trong
trường, nhóm, lớp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển về thể chất, ngôn
ngữ, trí tuệ, tình cảm - xã hội, khả năng thẩm mỹ, sáng tạo của trẻ. Vì vậy xây
dựng, bố trí và tổ chức môi trường cho trẻ chơi và hoạt động cần đảm bảo trên
nguyên tắc cho trẻ “Chơi mà học ”; “Học bằng chơi”.
- Thực hiện tài liệu bồi dưỡng hè hàng năm, tài liệu bồi dưỡng thường
xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019
5


của Bộ Giáo dục và đào tạo: Môi trường giáo dục trong trường, nhóm, lớp mầm
non có vai trò quan trọng đối với sự phát triển năm lĩnh vực giáo dục của trẻ.
+ Khi xây dựng và tổ chức cho trẻ hoạt động trong môi trường giáo dục
giáo viên phải xác định mục đích của từng loại hoạt động, của mối loại tranh
ảnh, đồ dùng, đồ chơi…để giúp trẻ tích cực khai thác, tìm tòi nghĩ ra nhiều cách
chơi, đáp ứng việc cung cấp và củng cố kiến thức, kỹ năng cho trẻ.
+ Giáo viên phải lên kế hoạch sử dụng từng loại đồ dùng, đồ chơi vào các
bước mở chủ đề, khám phá chủ đề và kết thúc chủ đề. Xác định rõ từng loại đồ
chơi để đưa vào các hoạt động: Hoạt động học, hoạt động chơi ở các góc, ở
ngoài trời.
+ Giáo viên phải biết lồng ghép các hoạt động một cách linh hoạt để kích
thích trẻ tích cực tìm ra các chức năng sử dụng các đồ dùng, đồ chơi trong các
hoạt động…vv
- Thực hiện công văn số 2569/SGD&ĐT- GDMN về việc hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, bậc học mầm non, ngày 09 tháng 7 năm
2018, thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục quy định tại Nghị quyết số
44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Ban hành Chương trình
hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban chấp
hành trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ.
- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua như
Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt,
học tốt” đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương
đạo đức, tự học, tự sáng tạo” và phong tào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”. Chính vì thế mà việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây
dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là rất cần thiết. Góp phần nâng
cao chất lượng toàn diện trong công tác chăm sóc - nuôi dưỡng - gíao dục trẻ.
2. Thực trạng
2.1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh
đạo từ phòng Giáo dục và Đào tạo Nga Sơn đến,Đảng ủy, UBND - HĐND xã
Nga Vịnh. Thực hiện tốt các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, văn bản, Đề án
về phát triển GDMN từ Trung ương đến địa phương, trong năm qua phong trào
giáo dục mầm non xã Nga Vịnh đã đạt được những thành tích đáng kích lệ và
đang làm cho ngành học thay đổi vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.
* Phát triển quy mô: Năm học 2018 - 2019.
SỐ LỚP
8

NHÀ TRẺ
Số nhóm Số cháu
quản lý
2
44/110= 40%

MẪU GIÁO
Số lớp Số cháu
6

181/181= 100%

* Cơ sơ vật chất - Trang thiết bị trường học:
6


Với mục tiêu, phương châm và ý chí quyết tâm của cac cấp lãnh đạo lấy
khẩu hiệu “Tất cả đầu tư cho giáo dục” xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp
khang trang sạch, đẹp để tạo điều kiện cho con em học tập tốt. Đảng bộ và nhân
dân trong xã đã đóng góp nhiều công sức, tiền của để xây dựng, tu sửa trường
lớp. Hiện nay hệ thống phòng học đủ diện tích theo yêu cầu chuẩn ấm về mùa
đông, mát về mùa hè, trường học được quy hoạch và xây dựng mới đảm bảo,
đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho việc dạy và học, tổ chức các hoạt động khác
cho trẻ. Phong trào kiên cố hoá trường học đang được phát triển mạnh mẽ và đã
mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác giáo dục.
* Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý - giáo viên - nhân viên:
Đội ngũ cán bộ quản lý - giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi, tích cực tham
gia học tập qua các lớp đào tạo, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn, năng lực nghiệp vụ và hào hứng tham gia vào các phong trào, hoạt
động do ngành phát động, luôn đoàn kết, nhằm xây dựng, phat huy truyền thống
tốt đẹp của ngành học, nên đã thu hút được sự quan tâm, gây được lòng tin cho
cấp uỷ đảng, chính quyền, nhân dân địa phương đặc biệt là các bậc phụ huynh
có con, em trong độ tuổi tín nhiệm phấn khởi đưa con, em đến trường đi học.
Danh
mục

Tổng
số

Quản lý 2
GV+NV 13
Tổng số 15

Trình
CM
ĐH

2
12
14

độ Năng lực nghiệp vụ, kỹ
năng sư phạm
Xuất
TH
Khá TB Yếu
sắc
0
2
0
0
0
1
8
4
1
0
1
10
4
1
0

GV
giỏi
huyện
4
4

GV
giỏi
tỉnh
0
0

Đảng
viên
2
12
14

2.2. Khó khăn:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bậc học mầm non xã Nga Vịnh
cũng còn một số bất cặp và khó khăn.
Quê hương Nga Vịnh là một xã đồng chiêm trũng. Đời sống nhân dân chủ
yếu độc canh cây lúa nước, bị mất mùa liên tục do thiên tai và sâu bệnh, nên đời
sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, các gia đình, bố,mẹ phải vào Miền Nam
và đi nơi khác làm ăn, các cháu phần lớn là ở với ông bà nên ảnh hưởng rất lớn
đến chất lượng học tập và việc chăm lo toàn diện cho GDMN trong toàn xã.
Trường còn một điểm lẻ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
môi trường hoạt động giáo dục phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo
dục trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
Công tác quản lý chỉ đạo và năng lực nghiệp vụ của một số giáo viên còn
nhiều hạn chế, trình độ chuyên môn không đồng đều, giáo viên dạy còn năm độ
tuổi cao nên khó tiếp cận và đáp ứng được yêu cầu quản lý cũng như việc thực
hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình mới hiện nay. Chưa
thực sự đổi mới phương pháp dạy học, luôn lấy trẻ làm trung tâm, việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào trong các hoạt động còn nhiều hạn chế.
7


Những kinh nghiệm cụ thể, những khuôn mẫu sáng tạo về xây dựng môi
trương giáo dục của cán bộ quản lý và giáo viên chưa có. Phụ huynh chưa nhận
thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc đưa trẻ đến trường đi học và xây dựng
môi trương giáo dục cho trẻ hoạt động còn tư tưởng khoán trắng cho nhà trường.
Nhận thức của trẻ phát triền không đều, một số trẻ chưa thực sự tích cực,
hứng thú tham gia hoạt động.
Một số cán bộ địa phương chưa nhận thức đúng, sâu sắc về vai trò, ý
nghĩa và tầm quan trọng của bậc học mầm non, nên chưa thật sự quan tâm, phát
huy hết nội lực, khả năng và trách nhiệm của mình để chăm lo cho sự phát triển
toàn diện của GDMN đúng mức.
2.3. Kết quả của thực trạng:
Sau mỗi năm học tôi xây dựng kế hoạch tham mưu với Hiệu trưởng ra
Quyết định, thành lập đoàn đi kiểm tra, đánh giá, khảo sát chất lượng việc thực
hiện chuyên đề. Kết quả số lớp, giáo viên và số trẻ được đánh giá , xếp loại theo
các nội dung và tiêu chí đạt được như sau ( kết quả năm học học 2018 - 2019)
• Đối với giáo viên xây dựng môi trường trên nhóm, lớp: theo thang
điểm 100 điểm ( được nhà trường đánh giá xếp loại)
ST
T

Họ tên GV

XD môi
trường
GD :V/ch
và XH

ND,
HT xây
dựng
môi
trường
GD.

PP tổ
chức
cho
trẻ


30 đ

20đ

23
20
19
18
18
18
18
18

18
15
15
15
14
15
15
17

20 đ

1
2
3
4
5
6
7
8

Hà Thị Nương
Nguyễn Thị Minh
Phạm Thị Thêu
Nguyễn Thị Hương
Hoàng Thị Nguyên
Nguyễn Thị Chung
Nguyễn Thị Lan
Trịnh Thị Huế
Tổng cộng
Tỷ lệ

17
15
14
14
13
14
14
15

Công
tác
tuyên
truyề
n, sưu
tầm
vật
liệu
phế
thải
làm
đd, đc
10
đ

Nắm
vững
Yêu
cầu,
kiến
thức,
kỹ
năng,
năng
lực
nghiệ
p vụ
20 đ

7
6
6
7
6
7
6
7

16
15
14
15
15
15
17
18

Tổ
ng
điẻ
m

Xếp loại chung

Đạt
T

K

81 x
71
68
69
66
69
70
75
1

* Đối với cháu: Tổng số 225 (trong đó nhà trẻ 44; MG 181 )
STT Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Tiêu chí 3
Tiêu chí 4
Nề nếp chào Trẻ hứng thú, Trẻ hiểu nội
Trẻ thực hiện
hỏi, nói
tích cực, biểu dung, có kiến đúng nội dung,
năng, đi
hiện khả
thức, hình
quy tắc, cách

C
Đ
T
B

x
x
x
x
x
x
x
3

12.
5

37,
5

4
50

Xếp loại
chung

8


đứng thể
hiện thái độ,
kỹ năng
giao tiếp
tình cảm,
ứng xử.
NT

Trẻ
đạt

năng tự lực,
sáng tạo
trong khi
tham gia các
hoạt động ,
trải nghiệm

Chưa Trẻ
đạt
đạt

Chưa
đạt

chơi, luật chơi
của từng loại trò
chơi, từng hoạt
thành và phát
động, biết phối
triển kỹ năng
hợp với bạn
hoạt động
trong khi tham
gia các hoạt
động
Trẻ
Chưa
Chưa
Trẻ đạt
Đạt
đạt
đạt
đạt

Chưa
đạt

44
20
24
22
22
18
26
21
23
19
25
cháu
Tỷ lệ
45,4 54,6 50
50
40,9
59,1 47,7
52,3
43,2 56,8
%
Trẻ Chưa Trẻ Chưa Trẻ
Chưa
Chưa
Chưa
MG
Trẻ đạt
Đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
181
79
102
85
96
80
101
100
81
86
95
cháu
Tỷ lẹ
43,6 56,4 46,9 53,1
44,2
55,8 55,3
44,7
47,5 52,5
%
* Kết luận: Tất cả những vấn đề về thực trạng trên,đều ảnh hưởng không nhỏ
đến chất lượng giáo dục cũng như việc hình thành và phát triển nhân cách toàn
diện cho trẻ. Vì vậy cần phải được khắc phục, qua tình hình nghiên cứu cụ thể
về thực trạng, bản thân tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và tìm ra những biện
pháp quản lý, chỉ đạo thích hợp, phù hợp với thực tiễn của các nhà trường, giáo
viên, trẻ trong thời gian tới, để đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới của chương
trình giáo dục mầm non hiện nay.
3. Các giải pháp để tổ chức thực hiện:
3.1. Quan tâm đến công tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
Hoạt động quản lý giáo dục ở các trường học là một hoạt động chuyên biệt.
Muốn làm được công tác quản lý, đòi hỏi phải qua tuyển chọn và đào tạo theo
một chương trình, nội dung, phương pháp nhất định. Hoạt động quản lý là một
hoạt động có tính sáng tạo, nên đòi hỏi người lãnh đạo phải có khả năng tư duy,
có sự nhanh nhạy và quyết đoán cao, chuẩn hoá về trình độ học vấn. Ngoài ra
người cán bộ quản lý phải có đức hy sinh, có tính say mê công việc, có khả năng
giao tiếp, ứng xử xã hội, có uy tín với đồng nghiệp, với mọi người. Vì vậy đối
với tất cả CBGV dự nguồn chưa được học qua lớp quản lý giáo dục phải tạo
điều kiện cho họ đi học, thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình
độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ cho họ. Đảm bảo việc đề bạt CBGV theo
đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, chức danh cụ thể, tạo điều kiện cho CBGV có
cơ hội đi giao lưu, học hỏi, tham quan các cơ sở trọng điểm, các điển hình tốt về
GDMN trong và ngoài Huyện.

9


Đội ngũ giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng trong công việc nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ “Giáo viên là nguyên tố quyết định chất
lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đức, có tài”
Luật giáo dục cũng khẳng định “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong
việc đảm bảo chất lượng giáo dục” khai thác tốt đội ngũ chính là chúng ta phát
huy được nội lực toàn ngành.
Thực tế cho thấy có cô giỏi mới có cháu giỏi, lớp nào có giáo viên nhiệt
tình, tích cực, năng động có trách nhiệm với công việc, có năng lực chuyên môn
thì kết quả trên trẻ thể hiện rõ rệt, trẻ chăm, ngoan, có nề nếp, thói quen học tập,
hoạt động sôi nổi, tự tin, mạnh dạn và có chất lượng cao. Muốn xây dựng, bồi
dưỡng được đội ngũ đủ đức, đủ tài có kiến thức văn hoá và nghiệp vụ sư phạm,
đáp ứng được với yêu cầu thực tế của chương trình đổi mới hiện nay thì trước
hết phải sàng lọc giáo viên. Hàng năm phải tham mưu với hiệu trưởng làm tốt
công tác phân loại, đánh giá, giáo viên, thường xuyên thanh - kiểm tra nghiệp vụ
quản lý, giáo viên, có chế độ khen thưởng thoả đáng.
Thực hiện chiến lược bồi dưỡng CBQL, giáo viên theo hướng tự học, tự bồi
dưỡng và theo học các lớp đào tạo bằng nhiều hình thức tập trung chính quy,
liên thông,tại chức…vv để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực, kỹ năng
nghiệp vụ sư phạm.
Nhà trường thường xuyên tổ chức kịp thời các lớp chuyên đề với nội dung
được tiếp thu trên Huyện và lựa chọn những nội dung cần thiết, phù hợp với
thực tế ở huyện để cho tất cả CBQLvà giáo viên tham dự, sau mỗi đợt tập
huấn,nhà trường tổ chức cho chị em trao đổi thảo luật, rút kinh nghiệm các hoạt
động thực hành, viết bài thu hoạch, đề xuất những kiến nghị khi triển khai và tổ
chức thực hiện các nội dung của lớp chuyên đề.
Ví dụ: Năm học 2018 - 2019 tôi tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường
tổ chức tập huấn tại trường với các nội dung như sau.
- Tập huấn các mô đun cho CBQL và GVMN;
- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non;
- Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non;
- Hướng dẫn thực hiện tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường
mầm non.
- Hướng dẫn tổ chức chơi ngoài trời. Giao tiếp với trẻ mầm non.
- Quan sát, đánh giá trẻ và lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.
- Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục MN và hướng dẫn sử dụng bộ
chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
- Hướng dẫn hoạt động giáo dục âm nhạc: Kỹ năng ca hát, nghe hát, sử
dụng các loại nhạc cụ.
- Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm…vv

10


Thảo luận tập huấn nội dung lấy trẻ làm trung tâm
Ngoài lớp bồi dưỡng về lý thuyết, nhà trường cũng quan tâm đến việc bồi
dưỡng ở các lớp trọng điểm, lớp điểm. Năm bắt đầu triển khai chuyên đề nhà
trường chọn lớp đã đạt lớp tiên tiến, là lớp trọng điểm của trường và những giáo
viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, có tinh thần trách nhiệm yêu
nghề, mến trẻ và có khả năng sáng tạo để xây dựng, lớp điểm. Đó là
+ Nhóm trẻ:
Cô Lê Thị Lan Anh
+ Lớp MG bé: Cô Hoàng Thị Nguyên
+ Lớp MG nhỡ: Cô Phạm Thị Thêu
+ Lớp MG lớn: Cô Hà Thị Nương
Trước hết Ban giám hiệu nhà trường đã cùng với Ban chất lượng và giáo
viên lớp điểm xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện. Trong kế hoạch đối với
từng nhóm, lớp yêu cầu phải đi sâu vào từng vấn đề cụ thể về môi trường vật
chất trong và ngoài nhóm, lớp cũng như môi trường xã hội.
+ Nhóm trẻ thì xây dựng góc Hoạt động với đồ vật,
+ Lớp MG bé xây dựng góc đóng vai, góc xây dựng
+ Lớp MG nhỡ xây dựng góc Tạo hình, góc khám phá khoa học và thiên
nhiên
+ Lớp MG lớn xây dựng góc sách, góc âm nhạc, góc hoạt động với chủ đề
lớn, góc tuyên truyền với phụ huynh…vv
Mỗi lớp đều có sổ nhật ký ghi chép sự chuyển biến của trẻ và những hiện
tượng, hành vi, những hoạt động nào trẻ hứng thú, tích cực, những hành vi nào
chưa đúng, hoạt động nào trẻ không thích cần tập trung giáo dục cá nhân trẻ và
gợi ý hướng dẫn trẻ hoạt động. Việc ghi nhật ký trở thành nếp, thói quen theo
dõi thường xuyên của giáo viên. Chính vì vậy đã làm rõ tính vừa sức nội dung
của chuyên đề, phù hợp với từng lứa tuổi, giảm sự gò bó áp đặt, giáo điều gây
căng thẳng, nhàm chán đối với trẻ.
11


Giáo viên phải nhiệt tình chịu khó, tự học, tự bồi dưỡng tìm đọc tài liệu,
nghiên cứu thí điểm những vấn đề do kế hoạch đặt ra, tìm những biện pháp sáng
tạo, hình thức đẹp, nội dung hay, phong phú. Tổ chức rút kinh nghiệm cho toàn
trường và toàn ngành làm theo. Có ý thức trách nhiệm chung với công việc, tiếp
cận nhanh, ứng dụng công nghệ thông tin, truy cập mạng hàng ngày để học tập
những mô hình xây dựng môi trường giáo dục đẹp. Sử dụng giáo án điện tử đưa
vào trong các hoạt động giáo dục của trẻ.
Sau mỗi học kỳ ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho toàn trường đến
học tập, trao đổi nhận xét và bổ sung thêm những biện pháp, nội dung, hình thức
để áp dụng ở lớp mình.
Từ các năm học tiếp theo thực hiện nội dung chuyên đề nhà trường đã chỉ
đạo nhân thành 3 lớp điểm đó là lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi của giáo viên: Hà Thị
Nương. Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi của giáo viên : Lê Thị Lan Anh, nằm ở 2
tổ chuyên môn, nhà trường tổ chức cho đi kiểm tra chéo các tổ và đánh giá xếp
loại cụ thể từng nội dung của từng giáo viên, của lớp. Nhờ vậy mà các lớp đó
nhận được những bài học kinh nghiệm tốt của lớp điểm, nhân diện ra toàn
trường, và có chất lượng để tiếp tục tổ chức thực hiện đúng với thực tế, phù hợp
ở tại đơn vị.
Ngoài ra nhà trường cũng tổ chức, thành lập đoàn đi học tập thực tế, trao
đổi, rút kinh nghiệm ở một số trường bạn trong Huyện và ngoài Huyện: Như
trường MN Nga Giáp, MN Thị Trấn, MN Nga Yên…Trường MN phường Ba
Đình - Thị Xã Bỉm Sơn…. qua những lần như vậy CBQL và giáo viên trong nhà
trường được bồi dưỡng thêm về kiến thức và nâng cao về năng lực chuyên môn,
kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là phát huy được tính sáng tạo, sự khéo léo
và tính thẩm mỹ mang chất nghệ thuật cao. Đặc biệt là môi trường xã hội trong
nhà trường phải xây dựng được các mối quan hệ lành mạnh, gần gũi, thân thiện
từ trong các hành động, cử chỉ, lời nói giao tiếp, ăn, mặc đều mang phong cách
sư phạm và là một tấm gương cho trẻ học tập.
* Kết quả: Năm học 2018 - 2019 có 8/8 nhóm lớp đã xây dựng được môi
trường giáo dục trong và ngoài nhóm lớp; trên 90% số CBGV trong trường nắm
vững mục đích, vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của việc xây dựng môi
trường giáo dục và có những hình thức, phương pháp sáng tạo trong việc tổ chức
cho trẻ hoạt động trải nghiệm.
3.2.Tạo môi trường giáo dục xung quanh trẻ.
Bản thân tôi nhận thức rằng công việc phải làm trước tiên khi triển khai
chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non là phải tạo môi
trường mẫu mực, lành mạnh, nội dung sinh động, hình thức phong phú, hấp dẫn
ở xung quanh trẻ. Là xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện, ấm cúng,
trình bày đẹp mắt, thu hút, giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động, có cơ
hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực. Môi trường như vậy ảnh hưởng
sâu sắc đến trẻ và giáo viên, giáo viên có thể tự do quan sát trẻ. Môi trường đó
gồm có hai bộ phận không thể tách rời, liên quan chặn chẽ và bổ sung, hỗ trợ lẫn
nhau là môi trường vật chất và môi trường xã hội. Bởi vì trẻ ở lứa tuổi mầm non
rất hay hiếu động và bắt chước, tò mò, thích khám phá.
12


* Ngoài yêu cầu phải có môi trường sư phạm trong và ngoài nhóm, lớp
đảm bảo tốt về nội dung, đẹp về hình thức để thu hút sự chú ý và tính tích cực
của trẻ hoạt động, trước hết giáo viên phải nắm vững quy trình đảm bảo nguyên
tắc khi xây dựng đó là môi trường vật chất;
Ví dụ: Xây dựng môi trường trong nhóm, lớp: Yêu cầu Giáo viên phải xác
định rõ diện tích, vị trí, cách sắp xếp, khu vực hoạt động của từng góc phù hợp,
như góc yên tĩnh (góc sách, tạo hình, xếp hình…) xa góc hoạt động ồn ào như
góc xây dựng, góc phân vai…bố trí các góc sao cho có thể quan sát đễ dàng, bao
quát các khu vực (góc) từ mọi phía được càng nhiều càng tốt. Trên mỗi góc phải
có hình ảnh minh họa tên của góc, trên mỗi đồ dùng, đồ chơi phải có ký hiệu
riêng chữ số, chữ cái hoa, quả, con vật hoặc từ để cho trẻ nhận biết.Trường mầm
non như ngôi nhà thứ hai của trẻ. Tất cả những thứ trong nhóm, lớp đều thuộc về
trẻ, vì vậy khi chọn đồ chơi phải đa dạng, phong phú như:
+ Đồ chơi thao tác tạo nên sự phối hợp mắt - tay, cho trẻ khái niệm về
hoạt động của các vật;
+ Sách và băng đĩa giúp trẻ hiểu từ, văn học và âm nhạc;
+ Nguyên, vật liệu tạo hình khuyến khích sự sáng tạo, kiên trì, khéo léo và
hình thành kiến thức, những kỹ năng ban đầu dẫn đến việc đọc, viết và cảm thụ
cái đẹp trong cuộc sống;
+ Một số đồ chơi bền và cứng như các khối gỗ dạy trẻ về các dạng hình
học và trọng lượng;
+ Những đồ chơi xây dựng, lắp ghép, xâu vòng, hột hạt… góp phần củng
cố sức bền của cơ bắp, sự khéo léo, tinh luyện của đôi bàn tay và giúp trẻ học
kiến thức về khoa học và các khái niệm về số;
+ Đồ chơi tự tạo là làm bằng những nguyên, vật liệu sẵn có ở địa phương,
phế thải, thiên nhiên dễ tìm, không tốn kém, đảm bảo vệ sinh, an toàn, trẻ tích
cực tham gia vào các hoạt động, thường xuyên giúp trẻ đổi mới, phong phú, đa
dạng về chủng loại và đặc biệt là phát huy được tính sáng tạo, độc lập của trẻ…
* Sắp xếp không gian và trang bị đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp để trẻ dễ
nhìn, dễ thấy, dễ lấy và dễ cất, nguyên, vật liệu đa dạng sử dụng để căn phòng
của nhóm, lớp trở thành môi trường học tập an toàn, thoải mái có nhiều lựa chọn
nhằm kích thích trẻ khám phá và tìm tòi cái mới lạ, giúp trẻ phát triển toàn diện.
+ Cách trang trí, trưng bày đồ dùng, hình ảnh cần an toàn, hấp dẫn và phù
hợp với tính chất của từng hoạt động, độ tuổi, vừa tầm mắt của trẻ và nội dung
của từng chủ đề...
Ví dụ: Xây dựng môi trường ngoài lớp học như : Xây dựng góc tuyên
truyền phụ huynh phải có đủ nội dung về chăm sóc-nuôi dưỡng-gíao dục trẻ, có
bài viết tuyên truyền về phòng, chống các dịch, bệnh theo mùa, phòng chống
suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi, béo phì, các chuyên đề trọng tâm, có
hình ảnh đẹp để thu hút sự chú ý của phụ huynh và trẻ, hình ảnh trang trí các
mảng tường bằng cỏ, cây, hoa lá, các con vật ngộ ngĩnh, các câu chuyện cổ tích.
Đặc biệt là các loại cây ở sân trường, vườn rau, vườn cổ tích, các phòng chức
năng, phòng học đều gắn các chữ số, chữ cái, gắn từ để cho trẻ chơi mà học.
* Xây dựng các góc mở ở trong và ngoài nhóm, lớp: ở mỗi nhóm, lớp, nhà
trường lên kế hoạch chỉ đạo xây dựng các góc như: Góc phân vai, góc xây dựng,
13


góc khám phá khoa học/ thiên nhiên, góc nghệ thuật, góc, sách…đúng với nội
dung theo độ tuổi.
Ví dụ: Góc xây dựng phải được sắp xếp hợp lý và hấp dẫn đối với trẻ, có
đầy đủ các vật liệu xây dựng đa dạng, phong phú và thể hiện các chủ đề học tập
khác nhau, được sắp xếp ở nơi dễ lấy, dễ nhìn thấy và có đủ khoảng không gian
thích hợp cho trẻ chơi, được xác định các biểu tượng và đặt ngang tầm mắt của
trẻ. Có thể sử dụng tên của góc, biểu tượng của góc để đàm thoại với trẻ về
những hoạt động có thể thực hiện được ở góc. Có sơ đồ mạng về công việc của
trẻ, để khi trẻ chơi trẻ tự tìm, lấy đúng ký hiệu và phần việc của mình để thực
hiện. Ngoài ra ở trong góc giáo viên chuẩn bị sẵn một số nguyên, vật liệu rời
như các bình, lọ, que, cành cây, hoa, lá.. nguyên liệu còn nguyên vẹn như các
khối hộp, tranh, ảnh… cho trẻ tự làm thành các sản phẩm theo ý tưởng của mình
Ví dụ: Góc tạo hình, âm nhạc được trưng bày những đồ dùng, đồ chơi ,
những hình ảnh, sản phẩm của hoạt động tạo hình, hoạt động âm nhạc đặc biệt là
những sản phẩm đẹp do trẻ tự làm ra như các bức tranh, sản phẩm nặn, xé dán…
có ghi tên trẻ và ký hiệu riêng của trẻ ở phía góc trên của sản phẩm. Có các
tranh ảnh, họa báo, giấy màu, lá cây khô, bẹ ngô, cói, đay, len sợi, bông…để trẻ
tự làm đồ chơi theo ý tưởng riêng của trẻ, cô và trẻ cùng làm chung một sản
phẩm hoàn chỉnh…trong những lúc đón và trả trẻ giáo viên giới thiệu cho phụ
huynh quan sát, nhìn thấy tên, sản phẩm của con mình được nêu gương trên góc,
phụ huynh rất phấn khởi, động viên con tiếp tục ngoan hơn, học giỏi hơn. Góc
nghệ thuật đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chuyên đề
xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường, ở góc âm nhạc ngoài trưng bày,
sắp xếp các dụng cụ, đồ dùng âm nhạc gọn gàng, ngăn nắp, còn có các lô tô rời
cho trẻ chọn hình ảnh găm lên và gọi đúng tên hình ảnh đó. Khi trẻ chơi các trò
chơi âm nhạc, biểu diễn văn nghệ trẻ biết chọn đồ dùng, nhạc cụ phù hợp
+ Các đồ dùng cá nhân của trẻ phải có ký hiệu riêng cụ thể từng trẻ, để
cho trẻ dễ sử dụng, không bị nhầm lẫn như: Ca, cốc, khăn mặt, gối, nhíp đánh
răng, bảng bé ngoan, ghế ngồi... Qua đó cũng là một trong các hình thức để cung
cấp kiến thức, kỹ năng và phát triển các lĩnh vực giáo dục cho trẻ.
+ Các mảng tường bên ngoài lớp: Xây dựng, trang trí, trưng bày nội dung
tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
theo khoa học bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh. Vẽ cảnh, hình ảnh các câu chuyện
cổ tích, bài thơ, các hiện tượng tự nhiên, các con vật gần gũi ở xung quanh trẻ.
+ Các phòng học, phòng chức năng có biển tên quy định, có cổng, biển
trường, tường, hàng rào bao quanh phối hợp các màu sắc đẹp, thông qua đó để
giáo dục cho trẻ nhận biết, phân biệt và gọi đúng tên các màu cơ bản xanh - đỏ
-vàng…
+ Sân quy hoạch có sân chơi chung, sân chơi với đồ chơi ngoài trời, sân
chơi giao thông, sân chơi phát triển vận động, một góc chợ quê…trong sân có
cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh, cây hoa, cây cỏ có gắn từ, tên các loại cây.
Vườn rau được quy hoạch theo từng luống, từng khu, từng loại rau, như rau ăn
củ, rau ăn lá, rau ăn quả, rau thơm, vườn thiên nhiên, vườn cổ tích, các đồ chơi
ngoài trời phải đẹp và có gắn tên gọi của từng loại cây, từng chủng loại…
14


+ Ngoài các nội dung cho trẻ được khám phá trong và ngoài nhóm, lớp,
nhà trường còn phải xây dựng kế hoạch thời gian cụ thể tổ chức cho trẻ đi dạo,
đi thăm cánh đồng lúa, ngô, khoai, cói, những khu di tích lịch sử của địa
phương, các công trình, làng nghề, con mương, kênh rạch, nghĩa trang liệt sĩ…
để cho trẻ được làm quen, tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhà trường. Qua đó
để trẻ nhận biết, phân biệt, khám phá mọi sự vật, hiện tương ở xung quanh trẻ ,
nhằm kích thích sự tò mò, ham hiểu biết và phát triển trí thông minh, ngôn ngữ
mạch lạc, mở rộng vốn từ, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ.
* Môi trường vật chất vô cùng quan trọng, môi trương xã hội chúng ta lại
càng phải quan tâm hơn. Vì vậy tôi chỉ đạo giáo viên xây dựng một môi trường
sư phạm thực sự đoàn kết, mỗi cán bộ, giáo viên phải gương mẫu đối với trẻ,
thực sự là một tấm gương cho trẻ học tập. Đó là từ cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói,
tác phong đối với trẻ phải nhẹ nhàng, âu yếm, gần gũi , yêu thương trẻ đúng
mực. Ban giám hiệu nhà trường chủ động phối, kết hợp chặn chẽ với các đoàn
thể trong trường như chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội cha mẹ phụ
huynh …phát động theo từng đợt, từng chủ đề, chủ điểm..
Ví dụ 1: Nhà trường phối hợp cùng với công đoàn tổ chức hội thi “ Gia
đình dinh dưỡng trẻ thơ” qua đó mở rộng kỹ năng giao tiếp cho trẻ ở môi
trường xã hội tạo ra các mối quan hệ thân thiện đầm ấm gần gũi giữa trẻ với trẻ,
cô với trẻ phụ huynh với phụ huynh.

Gia đình và dinh dưỡng trẻ thơ
Ví dụ 2: Chọn các chủ đề để phát động phong trào cho thông, phù hợp với
ngày hội của trẻ như “Nói lời hay, làm việc tốt”; “Cô bác mẫu mực”; “cô giáo
như mẹ hiền”…
Nhờ những đợt vận động như trên, dần dần những hành vi chưa gương
mẫu của cán bộ, giáo viên, nhân viên đã chấm dứt, như không xưng hô mày tao
với nhau, không nói to trong giờ nghỉ của trẻ, không đánh, chửi nhau, không nói
tục, núi bậy trước mặt trẻ, không đi xe trong sân trường, không ăn mặc luộm
thuộm, hở hang, khi giao tiếp, trao đổi, trò chuyện với phụ huynh, với trẻ, với
mọi người xung quanh đúng phong cách nhà giáo.
15


Đối với các cháu trong giờ học cũng như trong giờ chơi, nhà trường phải
chỉ đạo giáo viên tổ chức thực hiện đảm bảo được môi trường giao tiếp thân
thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở tạo cơ hội , điều kiện cho trẻ được giao tiếp
vơi nhau. Môi trường tác động đến trẻ đó là (Con người với con người, con
người với môi trường xung quanh), vì vậy khi giáo viên, gặp gỡ, trao đổi với
phụ huynh phải thể hiện tình cảm thân thiện, cởi mở và mẫu mực. Quan hệ giữa
cô và trẻ thể hiện tình thương yêu, tôn trọng, tin tưởng, đối xử công bằng với trẻ.
Quan hệ giữa trẻ với trẻ thể hiện sự hợp tác, thân thiện, cô giáo đưa các cháu đi
dần vào nề nếp, thói quen, có tinh thần tập thể, đoàn kết, biết thương yêu,
nhường nhịn lẫn nhau, trong cách xưng hô giao tiếp phải luôn xưng tôi với bạn,
nếu bạn ngã biết đến giúp đỡ bạn, nâng bạn đứng dạy, rủ bạn cùng chơi…
* Kết quả: 100% các nhóm, lớp đã biết lựa chọn nội dung, hình thức trang
trí, xây dựng môi trường giáo dục vật chất theo hướng mở, sắp xếp đồ dùng, đồ
chơi phù hợp với nội dung của từng chủ đề, với khả năng nhận thức của trẻ và
phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, xây dựng môi trường xã hội
thân thiện, đoàn kết, vui vẻ.
3.3. Tổ chức hướng dẫn cho trẻ hoạt động với môi trường giáo dục
ở mọi lúc, mọi nơi.
Đưa trẻ vào hoạt động và thông qua hoạt động để giáo dục và phát triển
về các mặt nhân cách cũng như năm lĩnh vực giáo dục cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi
là một biệt pháp vô cùng quan trọng và cần thiết.
Các hoạt động đón, trả trẻ hàng ngày, hoạt động học, HĐ góc, hoạt động
ngoài trời, ăn, ngủ, vệ sinh, lao động, đi dạo, đi thăm…đều là những dịp để trẻ
bọc lộ cá tính, sở thích, cách ứng xử, lời ăn, tiếng nói của mình. Các nhà trường
chỉ đạo tất cả giáo viên phải linh hoạt. sáng tạo, có nhiều hình thức, thủ thuật,
biện pháp hay để tổ chức, hướng dẫn trẻ hoạt động, khơi gợi ở trẻ tính tò mò
ham hiểu biết, thích khám phá những điều mới lạ, luôn gần gũi và uốn nắn
những sai sót của trẻ trong mọi hoạt động, hành vi, lời nói, nhằm để kích thích
trẻ chủ động, tích cực tham gia hoạt động. Điều này rất phù hợp với đặc điểm
tâm, sinh lý của trẻ mầm non là mau nhớ nhưng cũng chóng quên. Tổ chức cho
trẻ hoạt động, trải nghiệm với môi trường giáo dục có nhiều ưu thế nâng cao về
kiến thức, kỹ năng, tính chú ý, ghi nhớ có chủ định, tính khéo léo, kiên trì, tính
sáng tạo và mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về thế giới xung quanh.

16


Hình ảnh: Cô cùng trẻ chăm sóc vườn hoa.
Ví dụ: Trong các hoạt động học với chủ đề: Thế giới động vật:
Đề tài: Bé làm quen với các con vật đáng yêu:
Ngoài thời gian cô cung cấp nội dung, yêu cầu, kiến thức, kỹ năng, cho
trẻ quan sát, đàm thoại, so sánh qua tranh ảnh, vật thật, mô hình, hình ảnh động
trên màn chiếu. Cô còn tổ chức cho trẻ chơi các loại trò chơi củng cố để khắc
sâu kiến thức, trẻ được thực hành trải nghiệm, tích cực tham gia vào các hoạt
động như trò chơi chọn tranh theo yêu cầu của cô, nặn các con vật, tích hợp vận
động bật lên ghép tranh, chuyển thức ăn cho các con vật, thử tài của bé quan sát
xem xung quanh lớp có những nhóm con vật nào, môi trường sống ở đâu và có
số lượng là bao nhiêu...vv
Ví dụ: Trong hoạt động góc: Muốn cho trẻ tích cực hoạt động và phát huy
tính sáng tạo ở trẻ (góc sách, góc tạo hình) giáo viên gợi ý cho trẻ làm bưu thiếp
chúc mừng ngày sinh nhật của Bác Gấu… trẻ phải biết cắt - dán, trang trí hình
ảnh đẹp, hài hòa. Giờ đón, trả trẻ trong các góc mở, cô tổ chức, gợi ý cho trẻ
thích chơi ở góc nào thì tự vào góc đó chơi, trẻ tự lấy đồ chơi lắp ráp, cắt, nặn,
xếp hình, bế em, hát, đọc thơ, xem tranh...vv, có những hình ảnh, nguyên liệu rời
để trẻ tự ghép thành bức tranh, làm đồ dùng, sản phẩm hoàn chỉnh …
* Kết quả: Đạt 95% số trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động,
90% số trẻ hiểu được nội dung, có kiến thức và kỹ năng chơi các trò chơi và
chơi ở các góc mở. Chính vì vậy sự phát triển toàn diện của trẻ phụ thuộc rất
nhiều vào môi trường giáo dục. Nếu nhà trường và giáo viên biết xây dựng và tổ
chức tốt môi trường này cho trẻ hoạt động là đã góp một phần quan trọng trong
việc hình thành và phát triển các mặt nhân cách cũng như các lĩnh vực giáo dục
của trẻ.
3.4. Xây dựng môi trường “Xanh - sạch - đẹp” trong và ngoài nhà
trường.
17


Để mở rộng môi trường hoạt động cho trẻ, tôi chỉ đạo các giáo viên phải
chú ý tạo cảnh quan sân, vườn trường hấp dẫn trẻ như trồng hoa, cây cảnh, cây
cỏ, cây ăn quả, cây bóng mát được bố trí, xắp xếp hài hoà trong sân. Vườn rau
phân theo nhóm rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn lá, vườn hoa phân theo màu sắc
hoặc trồng xen kẽ cỏ, cây, hoa, lá, vườn cổ tích, vườn thiên nhiên. Dưới mỗi gốc
cây, trong mỗi vườn xây bồn hoa tạo thành các hình như hình vuông, hình tròn,
hình chữ nhật, hình tam giác, hình lá, quả, củ, hoa…có tên gọi của các loại cây,
loại rau, loại hoa, loại quả. qua đó để tạo môi trường giáo dục cho trẻ. Đồng thời
phân công người chăm sóc, tưới cây, cắt tỉa, quét dọn vệ sinh môi trường hàng
ngày sạch sẽ.
Ví dụ: Trong thảm cỏ có thể cắt tỉa thành hình bông hoa, ngôi sao năm
cánh, trong vườn hoa tạo dáng thành hình các vật ngộ ngĩnh, các con số…
Quy định chỗ để xe của phụ huynh khi đưa - đón con đến trường để tạo ý
thức thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, trật tự, gương mẫu đối với trẻ. Thông
qua đó hướng dẫn trẻ thực hiện tốt chuyên đề GD an toàn giao thông cho trẻ
trong trường mầm non.
Bố trí các thùng rác phải có nắp đậy để đúng nơi quy định. Tạo thói quen
cho trẻ và phụ huynh, khi cho trẻ ăn quà xong phải biết bỏ túi, hộp vào thùng
rác, không vứt rác ra sân trường. Mỗi khi cô tổ chức cho trẻ ra chơi ở sân
trường, ra thăm vườn hoa, vườn rau… khi thấy lá rụng, môi trường bẩn cô và trẻ
cùng tham gia quét dọn vệ sinh, hót lá bỏ vào thùng rác. Sau mỗi ngày phải xử
lý thùng rác và làm vệ sinh sạch sẽ, khơi thông cống, rãnh, không để bốc mùi
trong khu vực trường mầm non, không vẽ bẩn lên tường.

18


Trường xanh sạch đẹp có trang bị thùng rác bảo vệ môi trường
* Kết quả: Nhà trường có sân chơi có đồ chơi ngoài trời, có cảnh quan sư
phạm, vệ sinh môi trường luôn xanh - sạch - đẹp, có vườn rau, vườn cổ tích,
vườn thiên nhiên, góc chơ quê của bé…vv
3.5.Nhà trường phối kết hợp với cha mẹ và cộng đồng, để triển khai và
tổ chức thực hiện tốt chuyên đề xây dựng môi trường giáo dụclấy trẻ làm
trung tâm trong trường mầm non.
Công tác phối kết hợp với các bậc cha mẹ, các ban, Ngành, Đoàn thể có ý
nghĩa vô cùng quan trọng và là nhiệm vụ thiết thực của từng nhóm, lớp trong
trường mầm non góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục trẻ. Tạo nên sự liên kết giữa trường, lớp, nhóm và cha mẹ, cộng đồng xã hội,
nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình CS-ND-GD trẻ, đáp
ứng kịp thời những nhu cầu phát triển của trẻ về các mặt: Thể chất, tinh thần,
nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử, giáo dục cá biệt…tạo
các điều kiện tối ưu cho việc thực hiện có hiệu quả chất lượng toàn diện trên trẻ.
Vai trò của cha mẹ và cộng đồng đối với sự phát triển của trẻ: Đối với trẻ sự
tiếp xúc đầu tiên với xã hội chính là sự tiếp xúc với cha mẹ và người thân trong
gia đình, đối với cha mẹ có mối quan hệ gắn bó ruột thịt một tình yêu bản năng
mãnh liệt đối với trẻ là người gần gũi hiểu trẻ nhất được trẻ tin tưởng và yêu
thương ,cha mẹ là người cung cấp thông tin về đặc điểm riêng và khả năng của
trẻ,từ đó giúp nhà trường và giáo viên lựa chọn được mục tiêu nội dung phương
pháp và yêu cầu giáo dục phù hợp với trẻ.cha mẹ hỗ trợ giáo viên và là người
xây dựng môi trường giáo dục tại gia đình phù hợp nhằm củng cố và phát triển
toàn diện cho trẻ.
-Đối với cộng đồng là những tổ chức cá nhân gần gũi liên quan đến bậc học,
đến gia đình trẻ cộng đồng tốt có vai trò điều chỉnh môi trường giáo dục gia đình
có tác động lớn của giáo dục nhà trường.luôn đi đúng hướng và tạo điều kiện
cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Chính vì vạy sự phối hợp nó có tác dụng rất lớn đối với trẻ.
*Nội dung phối hợp với cha mẹ cộng đồng tham gia xây dựng môi trường
giáo dục:.
+ Để tăng cường ý thức và nhận thức cha mẹ và cộng đồng, để thống nhất
kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
Làm trung tâm và sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục đó…
+ Có tác dụng lớn tạo được sự thống nhất giữa gia đình và trường, nhóm,
lớp, các đoàn thể về việc CS-ND-GD trẻ.
+ Tạo được sự thống nhất về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức
CS-ND-GD trẻ ở trường cũng như ở gia đình, tránh được những mâu thuẫn về
phương pháp CS-ND-GD trẻ.
+ Phối hợp về nội dung thực hiện chương trình chăm sóc bảo vệ sức khoẻ
cho trẻ; thực hiện chương trình giáo dục trẻ; phối hợp kiểm tra đánh giá công tác
CS-ND-GD trẻ, CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong nhà trường…vv
+ Phối hợp với cha mẹ cộng đồng tham gia các hoạt động giáo dục:
- Hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động giáo dục của trẻ tại gia đình theo
yêu cầu của nhà trường sự tham gia tích cự của cha mẹ và cộng đồng vào các
19


hoạt động khác của nhà trường như tham gia các hội thi “ Gia đình và dinh
dưỡng trẻ thơ” cùng tổ chức cho trẻ đi thăm quan giã ngoại các di tích lịch sử
của địa phương ( Tham quan động từ thức xã Nga Thiện Huyện Nga Sơn….)
* Về hình thức và biệp pháp phối kết hợp: Đối với nhà trường thành lập
hội cha mẹ của trường, của nhóm, lớp. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm,
tháng, và được hội cha mẹ thông qua, thống nhất về nội dung, quy chế, nội quy,
quy định của nhà trường, nhóm, lớp, tổ chức họp phụ huynh theo định kỳ, trao
đổi trực tiếp với phụ huynh hàng ngày trong giờ đón trẻ và trả trẻ, xây dựng góc
tuyên truyền cho phụ huynh ở nhóm, lớp, trao đổi thông qua ban liên lạc hội
phụ huynh
- Thăm hỏi của giáo viên đến từng gia đình trẻ , phát động giáo viên viết
bài tuyên truyền đài truyền thanh của xã.
- lập hòm thư góp ý của cha mẹ và cộng động về công tác ND-CS-GD trẻ
ở nhóm, lớp…vv
Ví dụ: Xây dựng kế hoạch phối hợp với các bậc cha mẹ hàng năm theo
từng tháng. Tên nhóm, lớp…………..
Giáo viên:………………
I. Mục đích yêu cầu:
II. Nội dung chính:
III. Kế hoạch cụ thể:
Thời
Nội dung phối hợp
Hình thức và Biện pháp phối Nhận xét
gian
hợp
kết quả
Tháng 9 - Đóng góp kinh phí
- Thành lập hội cha mẹ của
xây dựng, cải tạo
nhóm, lớp
trường, lớp, mua sắm
đồ dùng, đồ chơi, trang
thiết bị cho lớp học
........... ......................................
...............................
Tháng 5 Báo cáo kết quả đạt Các bậc phụ huynh các tổ
được sau một năm thực chức chính trị trong xã các cô
hiện kế hoạch phối hợp giáo và các cháu học sinh....
với các đoàn thể trong
nhà trường và ngoài xã
hội........
Chính vì vậy tất cả mọi công việc, mọi hoạt động của nhà trường cũng
như của các nhóm lớp muốn đạt kết quả tốt đều không thể không có sự ủng hộ,
đóng góp và phối kết hợp thường xuyên, chặn chẽ của phụ huynh, các đoàn thể
trong và ngoài nhà trường. Vì vậy khi bắt đầu triển khai chuyên đề nhà trường
đã chỉ đạo các nhóm lớp ngay trong buổi họp phụ huynh đầu năm các lớp phải
thông báo rõ mục đích yêu cầu của chuyên đề với phụ huynh và đề nghị với ban
chấp hành phụ huynh trường và hội phụ huynh từng lớp bàn biện pháp phối hợp
cùng nhà trường thực hiện tốt nội dung chuyên đề.
20


Các nhóm lớp phải viết lên bảng từng tiêu chí, nội dung, trang thiết bị, đồ
dùng, đồ chơi, những điều kiện cần thiết để thực hiện chuyên đề, các hình ảnh
minh họa của trẻ đang hoạt động, trải nghiệm với môi trường giáo dục như trẻ
đang xếp hình, ghép tranh, tô tranh, chọn chữ cái, chọn số…để phụ huynh biết
và dạy bảo thêm khi trẻ ở gia đình. Nhà trường mở đợt phát động phong trào
thu, lượm lặt những nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu sẵn có ở địa
phương như (các khối hộp, tranh ảnh họa báo, bình, lọ nhựa, bẹ ngô, rơm rạ, hột
hạt…sưu tầm các làn điệu dân ca, trò chơi dân gian ở các địa phương, sáng tác
bài thơ, câu chuyện, bài hát phù hợp với trẻ trong giáo viên và phụ huynh để hỗ
trợ cho chuyên đề. Phát động CBQL, GVMN viết bài tuyên truyền có nội dung
về chuyên đề.
Các lớp xây dựng kế hoạch có nội dung, hình thức và biện pháp cụ thể
tham mưu với lãnh đạo địa phương, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong
và ngoài nhà trường. Đặc biệt là ban văn hóa xã hàng ngày đọc trên loa truyền
thanh những nội dung yêu cầu của chuyên đề, để các lãnh đạo, các bậc phụ
huynh và toàn thể cộng đồng dân cư có nhận thức đúng và phối hợp với nhà
trường thực hiện tốt chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con mình tại gia đình, đặc
biệt là quan tâm đến sự phát triển, hoàn thiện về nhân cách cũng như các lĩnh
vực phát triển giáo dục của trẻ.
Sau mỗi học kỳ, tổng kết năm học, qua những đợt kiểm tra nhà trường tổ
chức họp, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm trong các lớp, về nội dung xây
dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non, để rút ra được ưu, nhược điểm
và có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho những năm học tiếp theo
Phối kết hợp tổ chức tốt các hội thi “đồ dùng, đồ chơi sáng tạo”; “Hội thi
Hội khoẻ bé mầm non” ở cấp trường, cấp huyện.
* Kết quả: Các lớp đã tuyền truyền vận động các đoàn thể, các nhà hảo
tâm, phụ huynh đóng góp về tinh thần, vật chất như tham gia ngày công lao
động cải tạo sân, vườn, dàn cây, ủng hộ chậu cây cảnh, cây xanh, làm vườn cổ
tích, thục hiện tốt như Lớp 5 - 6 tuổi Hoa Sen, Lớp 4 - 5 tuổi, Lớp 24 - 36
tháng…
Với những biện pháp phối hợp chặn chẽ như vậy, để thu hút được sự quan
tâm, ủng hộ nhiệt tình, tích cực hơn nữa của các cấp lãnh đạo và các bậc phụ
huynh. Đó là một bước tiền đề, đồng thời cũng là phương hướng để tiếp tục thực
hiện tốt nội dung chuyên đề trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.
Chính vì vậy mối quan hệ, sự phối kết hợp giữa các bậc cha mẹ, các Ban,
Ngành, Đoàn thể với nhóm, lớp và trường mầm non là điều kiện không thể thiếu
được trong việc thực hiện các mục tiêu và góp phần nâng cao chất lượng toàn
diện về CS-ND-GD trẻ.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
* Đối với hoạt động giáo dục: Sau năm học 2018 - 2019 vào đầu tháng 4
nhà trường lại xây dựng kế hoạch thành lập đoàn đi kiểm tra chéo các khối để
đánh giá, nhận xét, khảo sát chất lượng và xếp loại cụ thể từng trường thực hiện
chuyên đề và đã thu được kết quả như sau.
* Đối với giáo viên xây dựng môi trường trên nhóm, lớp: theo thang điểm
100 điểm ( được nhà trường đánh giá xếp loại)
21


ST
T

Họ tên GV

XD môi
trường
GD :V/ch
và XH

ND,
HT xây
dựng
môi
trường
GD.

PP tổ
chức
cho
trẻ


30 đ

20đ

28
28
25
27
24
26
27
26

20
19
19
19
17
18
18
19

20 đ

1
2
3
4
5
6
7
8

Hà Thị Nương
Nguyễn Thị Minh
Phạm Thị Thêu
Nguyễn Thị Hương
Hoàng Thị Nguyên
Nguyễn Thị Chung
Nguyễn Thị Lan
Trịnh Thị Huế
Tổng cộng
Tỷ lệ

20
19
18
18
16
18
18
19

Công
tác
tuyên
truyề
n, sưu
tầm
vật
liệu
phế
thải
làm
đd, đc
10
đ

Nắm
vững
Yêu
cầu,
kiến
thức,
kỹ
năng,
năng
lực
nghiệ
p vụ
20 đ

10
9
10
8
7
8
8
10

19
18
19
18
17
18
17
18

Tổ
ng
điẻ
m

Xếp loại chung

Đạt
T

97
93
91
91
81
88
88
92

K

C
Đ
T
B

x
x
x
x
x
x
x
x
5

3

62.5

37
,5

• Đối với cháu: Tổng số 225 (trong đó nhà trẻ 44; MG 181 )

STT

NT

Tiêu chí 4
Tiêu chí 1
Tiêu chí 2
Trẻ thực hiện
Nề nếp chào Trẻ hứng thú,
đúng nội dung,
Tiêu chí 3
hỏi, nói
tích cực, biểu
quy tắc, cách
Trẻ hiểu nội
năng, đi
hiện khả
chơi, luật chơi
dung, có kiến
đứng thể
năng tự lực,
của từng loại trò Xếp loại
thức, hình
hiện thái độ, sáng tạo
chơi, từng hoạt chung
thành và phát
kỹ năng
trong khi
động, biết phối
triển kỹ năng
giao tiếp
tham gia các
hợp với bạn
hoạt động
tình cảm,
hoạt động ,
trong khi tham
ứng xử.
trải nghiệm
gia các hoạt
động
Trẻ Chưa Trẻ Chưa Trẻ
Chưa
Chưa
Chưa
Trẻ đạt
Đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
đạt
đạt

44
40
cháu
Tỷ lệ
91
%
Trẻ
MG
đạt

4

40

4

38

6

41

3

40

4

9

91

9

40,9

59,1

92,7

7.3

91

9

Chưa
đạt

Trẻ
đạt

Chưa
Trẻ đạt
đạt

Chưa
đạt

Đạt

Chưa
đạt

Chưa Trẻ
đạt
đạt

22


181
167 14
170 11
173
8
175
6
171 10
cháu
Tỷ lẹ
92,3 7,7
93,9 6,1
95,6
4,1
96,7
3,3
94,5 5,5
%
Từ những kết quả đạt được nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu chỉ đạo và tổ chức
thực hiện tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng toàn diện
trong nhà trường giáo viên và trẻ.
* Đối với bản thân: Đã nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,
kiến thức, kỹ năng sư phạm. Tích luỹ được một số hình thức, biện pháp chỉ đạo
phù hợp với thực tế của từng đối tượng trẻ, giáo viên, địa phương…
* Đối với đồng nghiệp: Là một trong những tài liệu để cho các đồng
nghiệp có thể sử dụng để tham khảo và ứng dụng vào trong quá trình chỉ đạo và
tổ chức thực hiện ở đơn vị mình cho phù hợp.
* Đối với nhà trường: bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hội đồng
khoa học của nhà trường đánh giá cao về chất lượng đạt hiệu quả các nội dung
biện pháp đưa ra chỉ đạo phù hưpj với thực tiễn, và khả năng nhận thức của trẻ
phù hợp với thực tiễn của nhà trường được nhà trường lưu lại và chon làm tài
liệu mở hội thảo, mở chuyên đề trong vấn đề áp dụng và đúc rút kinh nghiệm
trong tập thể sử phạm nhà trường tháo luận trực tiếp và lắng nghe để lựa chọn
những biện pháp để áp dụng trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ trong nhà
trường phù hợp…
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Đối với trẻ mầm non việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm là vô cùng quan trọng và cần thiết việc thông qua môi trường giáo
dục trẻ được thực hành trải nghiệm được củng cố khắc sâu những kiến
thức kỹ năng trẻ đã được lĩnh hội.trẻ được khám phá, được bộc lộ thể hiện
những ý tướng sáng tạo riêng của trẻ và qua đó cũng mở rộng , làm giàu
thêm vốn từ và những kỹ năng giao tiếp cho trẻ…
Qua việc chỉ đạo giáo viên xây dựng và tổ chức cho trẻ hoạt động với
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đặc biệt là năm học 2018 - 2019,
Trường Mầm non Nga Vịnh đã đạt những kết quả sau
- Nhận thức của các cấp lãnh đạo và các bậc phụ huynh đã hiểu rõ, sâu sắc
về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề, từ đó mà có sự quan tâm,
đầu tư về vật chất cũng như tinh thần và cùng chăm lo cho sự phát triển giáo
dục mầm non của xã nhà.
- Đối với nhà trường có sự thay đổi lớn về hình thức và nội dung. Trường
có khu trung tâm khang trang, sân chơi được nâng cấp, các phòng học kiên cố
hóa được bổ sung thêm nhiều, đồ dùng, đồ chơi đa dạng hóa về hình thức và
chủng loại, các khu vệ sinh đạt chuẩn yêu cầu, nhà bếp được xây dựng và cải tạo
sạch sẽ, vận hành theo hệ thống một chiều.
- Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác CS-ND-GD trẻ đủ
về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phong phú về chủng loại.
23


- Qua quan hệ, giao tiếp, lời ăn tiếng nói, tác phong, cử chỉ, thái độ của
toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường đã thực sự mẫu mực, lịch
sự, văn minh, là tấm gương tốt cho trẻ noi theo. Các mối quan hệ trong nhà
trường giữa cán bộ quản lý với giáo viên, giữa giáo viên với phụ huynh ngày
càng gần gũi, thân thiết và đoàn kết hơn.
* Bài học kinh nghiệm:
Sau những năm triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyên đề, muốn
để đạt được kết quả tốt, bản thân tôi đã tự rút ra một số bài học kinh nghiệm như
sau.
- Khi triển khai chuyên đề sẽ có rất nhiều việc phải làm, bởi vậy ngay từ
BGH, nhà trường, đến các đồng chí giáo viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, sát
thực, phù hợp với khă năng nhận thức của trẻ, với tình hình thực tiễn của địa
phương, nội dung, hình thức chặn chẽ và có biệt pháp chỉ đạo, làm việc khoa
học, trong đó lưu ý đến việc phân công, phân nhiệm, chức danh rõ ràng, từ trong
ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trong trường. Bồi dưỡng chuyên môn, nâng
cao năng lực, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ CBQL, GVMN.
- Tạo quang cảnh khuôn viên sư phạm, xây dựng môi trường giáo dục ở
trong và ngoài nhóm, lớp, ngoài nhà trường đảm bảo nội dung, hình thức phong
phú, góp phần không nhỏ vào việc tạo môi trường học tập thuận lợi cho trẻ. Việc
đầu tiên khi triển khai chuyên đề là phải quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi chung của trường cũng như của
từng nhóm, lớp, phát động phong trào và tổ chức tốt “Hội thi đồ dùng, đồ chơi
sáng tạo”. Việc này cần có sự quan tâm ủng hộ và đóng góp của nhiều lực lượng
trong và ngoài nhà trường.
- Để nhanh chóng hình thành, cung cấp những kiến thức, kỹ năng, thói
quen và kích thích hứng thú, tính tò mò, ham hiểu biết và tích cực tham gia hoạt
động trải nghiệm ở trẻ như yêu cầu của chuyên đề, nhà trường phải có nhiều
hình thức và biện pháp chỉ đạo, giáo viên phải suy nghĩ, sáng tạo tìm ra nhiều
thủ thuật hay để tiến hành tổ chức, hướng dẫn trẻ thực hiện ở các hoạt động, mọi
lúc, mọi nơi.
- Sự ủng hộ phối, kết hợp của các bậc phụ huynh, các ban ngành, đoàn thể
trong và ngoài nhà trường là rất quan trọng. Một trong những nguyên nhân
thành công của chuyên đề là có sự đóng góp, giúp đỡ của phụ huynh, các đoàn
thể. Sự đóng góp đó không chỉ hỗ trợ về nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ chuyên
đề, mà còn ở việc tham gia cùng với nhà trường thực hiện tốt những yêu cầu của
chuyên đề, giúp trẻ duy trì và củng cố những kiến thức khoa học đơn giản,
những nề nếp, thói quen, thái độ, giao tiếp ứng xử tốt đã được hình thành trong
nhà trường và đó cũng là kết quả thực hiện thắng lợi trong việc hình thành và
phát triền toàn diện nhân cách ban đầu, cũng như phát triển các lĩnh vực giáo
dục của trẻ và góp phần nâng cao chất lượng toàn diện chăm sóc - nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong trường mầm non.
2. Kiến nghị
Để tạo điều kiện cho trường mầm non làm tốt công tác thực hiện chuyên
đề trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm thì các cấp quản lý giáo dục cần tăng
24


cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý thuyết về xây dựng môi trường học tập
để nâng cao nhận thức cho giáo viên. Bên cạnh đó cần xây dựng các trường
điểm về xây dựng môi trường mở cho giáo viên được học tập rút kinh nghiệm.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi đã áp dụng thực hiện trên giáo
viên trường Mầm non Nga Vịnh và đã gặt hái được một số kết quả thiết thực.
Song tôi rất mong nhận được sự đóng góp giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo
phòng giáo dục và đào tạo huyện Nga Sơn và các bạn bè đồng nghiệp để bản
sáng kiến kinh nghiệm của tôi hoàn thiện hơn và áp dụng rộng rãi trong các
trường mầm non đáp ứng được sự nghiệp trồng người trong giai đoạn hiện nay.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người thực hiện

Ngô Thị Vấn
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số
17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 và thông tư 28 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sử đổi bổ xung).
2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non: Từ 3-36
tháng tuổi; Mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi; Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi; Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi
(Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ).
3. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non theo các chu kỳ
(Vụ Giáo dục mầm non).
4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm
non theo các năm học. (Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam)
5. Tâm lý học, giáo dục học các độ tuổi.
6. Tạp chí Giáo dục mầm non số 1 năm 2016 (Bộ Giáo dục và Đào tạo )
7. Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
trong trường mầm non (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).
8. Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non - Nguyễn Thị Thanh Hà
(2012), NXB Giáo dục.
9. Công văn số 1770/SGD&ĐT-GDMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ năm học 2016 - 2017, bậc học mầm non, ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Sở
GD&ĐT Thanh Hóa...
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×