Tải bản đầy đủ

Biện pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ 25 36 tháng tại trường mầm non nga điền

MỤC LỤC
NỘI DUNG
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3.Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây
dựng góc vận động.
Giải pháp 2: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ
trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ.
Giải pháp 3: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi
trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt.
Giải pháp 4: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi.
Giải pháp 5: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ
chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học
khác và ở mọi lúc, mọi nơi.

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo
dục, bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
3. Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận
3.2. Kiến nghị

Trang
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
7
8
10
12

17
18
18
19

0


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết: Phát triển vận động có vai trò to lớn trong việc rèn
luyện sức khẻo, nâng cao thể trạng của mỗi con người, đặc biệt là đối với trẻ
mầm non. “Giáo dục phát triển vận động là một trong những nhiệm vụ của giáo
dục phát triển thể chất nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mầm non” [1]. Hay nói
một cách đầy đủ nhất:“Giáo dục phát triển thể chất là một trong những nội
dung giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ trong chương trình giáo dục mầm
non. Những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục thể chất là hình thành cho trẻ sự
khéo léo, nhanh nhẹn, dẻo dai, bền bỉ; biết phối hợp các động tác, giữ thăng
bằng và kỹ năng định hướng trong không gian,…nhằm bảo vệ và tăng cường
sức khỏe, đồng thời giáo dục trẻ những phẩm chất đạo đức - ý chí lành
mạnh”[2].
Tuy nhiên sự phát triển của khoa học kỹ thuật với lối sống hiện đại đã
khiến thói quen đi lại, lao động chân tay, luyện tập vận động của con người gần
như biến mất. Tình trạng lười vận động đã đặt con người nói chung và trẻ em
nói riêng vào trạng thái nguy hiểm tới sức khỏe một cách trầm trọng và đang trở
thành mối đe dọa lớn trong tương lai. Giáo dục phát triển thể chất là nền tảng
ban đầu để thực hiện mục tiêu giáo dục và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ
mầm non. Sự phát triển thể chất cho trẻ mầm non đặt nền móng vững chắc cho
sự phát triển thể lực suốt đời sau này của trẻ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến
sự phát triển tâm lý và nhân cách trẻ. Vì vậy, qua giáo dục thể chất trẻ được vận
động phù hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ thần kinh, giúp
cho quá trình cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy phát triển tốt đồng thời giáo viên
cần tổ chức cho trẻ vận động đúng phương pháp, khoa học sẽ thúc đẩy sự trưởng
thành, trẻ mạnh dạn, sức khỏe tốt, có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vì
vậy việc tìm ra các biện pháp phát triển tốt thể chất cho trẻ trong trường mầm
non là thật sự đúng đắn và cần thiết. Đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là
trẻ 25-36 tháng nói riêng, ngoài việc chăm sóc cẩn thận và nuôi dưỡng theo nhu
cầu phát triển, trẻ còn cần phải có sự giao tiếp tình cảm, luyện tập thường xuyên
có mục đích với người lớn dưới hình thức trò chơi. Bên cạnh đó chúng ta thấy
rằng các trò chơi liên quan đến vận động của cơ thể làm cho trẻ sảng khoái tinh
thần vui vẻ, trẻ trở nên hoạt bát, nhanh nhẹn và tự tin hơn. Do đó, trò chơi vận
động là một nội dung quan trọng trong giáo dục phát triển vận động, là phương
tiện tốt nhất giúp cho quá trình giáo dục thể chất trở nên hấp dẫn, bổ ích cho trẻ
và cho cả những người xung quanh. Các trò chơi kèm theo vận động giúp đẩy
mạnh sự trao đổi chất, tăng cường hô hấp và tuần hoàn máu. Nhưng thực tế hiện
nay việc tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ chưa thật sự được nhiều giáo viên
mầm non quan tâm thực hiện tốt, chưa chủ động sáng tạo, đang còn thụ động, đa
số trẻ còn sợ sệt, nhút nhát, chưa mạnh dạn, tự tin trong các trò chơi vận động.
Từ thực tế, những mâu thuẫn bất cập giữa hiệu quả thực hiện với yêu cầu
về giáo dục, tổ chức các trò vận động cho trẻ, tôi có ý tưởng muốn nghiên cứu
một số biện pháp mới để nâng cao chất lượng các trò chơi vận động cho trẻ.
1


Chính vì vậy tôi đã lựa chọn, đi sâu vào nghiên cứu, ứng dụng: “Một số
giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển
thể chất cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi tại trường mầm non Nga Điền - Nga Sơn Thanh Hóa”.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
+ Tìm ra một số biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng sử dụng các trò
chơi vận động, nhằm phát triển vận động cho trẻ 25- 36 tháng tuổi tại trường
mầm non Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hóa.
+ Xây dựng, tổ chức hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi… phục vụ cho tổ
chức các trò chơi vận động cho trẻ.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Trẻ 25 - 36 tháng tại trường mầm non Nga Điền- Nga Sơn - Thanh Hóa.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tài liệu: Sách lý luận, chương trình giáo dục mầm non, tuyển
tập các trò chơi vận động cho trẻ.
- Phương pháp phỏng vấn: Thu thập thông tin để giáo viên nắm bắt một số
nội dung liên quan đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ.
- Quan sát ghi chép: Quan sát quá trình trẻ tham gia các hoạt động giáo dục
thể chất và mức độ hứng thú của trẻ nhằm điều tra khảo sát khả năng và nhu cầu
vận động của trẻ tại lớp. Sau khi quan sát thu thập những vấn đề liên quan và ghi
chép lại một cách cụ thể, chính xác với từng trẻ.
- Thực nghiệm sư phạm.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
“Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là quá trình tác động nhiều mặt vào cơ
thể trẻ, tổ chức cho trẻ vận động và sinh hoạt hợp lí nhằm làm cho cơ thể trẻ
phát triển đều đặn, sức khoẻ được tăng cường, tạo cơ sở cho sự phát triển toàn
diện.” [3].
Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, phát triển thể chất
thông qua phát triển vận động là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và là chuyên
đề trọng tâm trong năm học 2018 - 2019 đối với trẻ mầm non nói chung và đặc
biệt là trẻ nhà trẻ nói riêng.
Vận động có thể giúp con người loại bỏ trạng thái tâm lý căng thẳng, làm
cho con người quên đi âu sầu, phiền não, tâm trạng vui vẻ lên. Trẻ em vốn có
đặc điểm hiếu động, thích vận động. Vận động cơ thể thích đáng có thể kích
thích trung khu tình cảm của trẻ, làm cho trẻ vui vẻ, tình cảm hưng phấn, vận
động có thể chuyển dịch tâm lý, giảm thiểu việc tạo ra các tình cảm không lành
mạnh ở trẻ hoặc làm cho tình cảm không lành mạnh của trẻ được loại bỏ vì vậy
đối với trẻ mầm non, trẻ cần được phát triển các vận động cơ bản (vận động
thô) như: Đi, chạy nhảy, leo trèo, thăng bằng, bật…; các vận động tinh như: vận
động của bàn tay, sự khéo léo của các ngón tay, phối hợp vận động mắt- tay, kỹ
năng sử dụng các đồ dùng, dụng cụ; Phát triển nhóm cơ, xương như: cơ tay, cơ

2


chân,cơ lưng, cơ bụng… và trẻ thực hiện được các vận động theo nhạc, nhịp
điệu, hiệu lệnh bằng lời với các dụng cụ bóng, gậy, vòng, quả…
Tham gia vào các trò chơi vận động trẻ tự điều chỉnh được nhịp điệu, lượng
vận động và loại trừ sự mệt mỏi. Đồng thời trò chơi vận động tác động vào hệ
thần kinh, các quá trình hưng phấn, ức chế được hoàn thiện và cân bằng. Đây
chính là điều kiện để hình thành các thói quen vận động cho trẻ. Trò chơi vận
động còn làm thỏa mãn cảm xúc đem lại sự vui sướng, tăng quá trình tuần hoàn,
hô hấp của cơ thể trẻ, làm thay đổi trạng thái cơ thể giữa các hoạt động.
Có thể nói, trò chơi vận động là hình thức hoạt động phát triển vận động
phù hợp và có hiệu quả nhất ở lứa tuổi mầm non nói chung và trẻ 25 - 36 tháng
nói riêng. Khi chơi, trẻ luyện tập các hành động vận động một cách hứng thú,
nhiều lần mà không mệt mỏi thong qua việc tuân thủ luật chơi, quy tắc chơi của
trò chơi.
Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục phát
triển vận động trong đó có trò chơi vận động cho trẻ nói riêng có hiệu quả, Bộ
Giáo dục và đào tạo đã ra ban hành theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày
30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, “giáo dục phát triển vận
động là một nội dung thuộc lĩnh vực phát triển thể chất, có vai trò quan trọng
và cần thiết trong việc rèn luyện cho trẻ” [4]. Bên cạnh đó thực hiện quyết định
số 641/QĐTTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của thủ tướng Chính phủ, Vụ giáo
dục mầm non xây dựng chuyên đề: “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển
vận động cho trẻ trong trường mầm non” và đã được Sở Giáo Dục và Đào tạo
Thanh Hóa, phòng Giáo Dục và Đào tạo Huyện Nga Sơn tổ chức triển khai thực
hiện từ năm 2013 đến nay.
Muốn thực hiện nội dung chuyên đề thì chúng ta phải nhận thức được rằng:
Đối với trẻ ở độ tuổi mầm non và đặc biệt là trẻ 25- 36 tháng khi trẻ được tham
gia vào các trò chơi vận động thường xuyên trẻ sẽ hứng thú và lĩnh hội tốt
những nội dung, kiến thức, khắc sâu kiến thức một cách vững chắc làm tiền đề
phát triển nhân cách cho trẻ sau này.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
* Những thuận lợi:
- Là trường đạt chuẩn Quốc gia, có khuôn viên thoáng mát, sạch sẽ có hệ
thống đồ chơi ngoài trời đảm bảo theo quy định. Tổ chức nuôi bán trú 100% tại
trường nên có đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị để phục vụ cho quá trình chăm
sóc - giáo dục. Trong năm học này trường xây dựng khu vui chơi thể chất để
cho trẻ hoạt động mọi lúc mọi nơi, để giúp cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao.
- Bản thân tôi đã tốt nghiệp ĐHSPMN, luôn nhiệt tình trong công việc, hết
lòng yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc chăm sóc giáo dục
trẻ, hiểu từng sinh lý của trẻ lứa tuổi mầm non và nhiều năm liền được phân
công dạy trẻ lứa tuổi 25 - 36 tháng.

3


- Tỷ lệ trẻ ra lớp đông, trẻ đến lớp đều ngoan, thông minh, nhanh nhẹn,
hứng thú tham gia các trò chơi vận động, hình thành được một số kỹ năng cần
thiết trong vận động.
- Đa số phụ huynh nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của nhà trường và rất
quan tâm đến các cháu.
* Những khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trường, lớp tôi cũng gặp không ít những khó
khăn:
- Nhà trường chưa có phòng giáo dục thể chất riêng cho trẻ tập vào những
hôm trời nắng to hay trời mưa, trời rét. Đồ dùng phục vụ cho giáo dục vận động
theo yêu cầu còn thiếu. Một số dụng cụ thể dục chưa đầy đủ, chưa phong phú
- Bản thân là giáo viên trẻ nên khả năng vận dụng sáng tạo trong các hoạt
động giáo dục phát triển vận động chưa cao.
- Đa số trẻ chưa được hoạt động vận động một cách đầy đủ, chưa tham gia
vào các hoạt động một cách say sưa, tích cực, trẻ chưa mạnh dạn,tự tin đang còn
nhút nhát, sợ sệt trong vận động.
- 90% phụ huynh học sinh trong lớp làm nghề nông, kinh tế thấp nên một
số phụ huynh chưa có nhiều thời gian quan tâm đến việc chăm sóc và rèn luyện
thể lực cho trẻ.
* Kết quả của thực trạng: Từ những thực trạng trên, đầu năm học tôi tiến
hành khảo sát: Khả năng nhận thức, mức độ chất lượng trên trẻ thực tế, từ đó có
biện pháp tác động phù hợp để phát huy tính tích cực chủ động của trẻ qua các
hoạt động.
Phụ lục 1: Kết quả của thực trạng đầu năm học 2018 - 2019
- Chất lượng trên trẻ:
* Bảng 1: Kết quả khảo sát chất lượng trên trẻ đầu năm
(tháng 9/ 2018) kèm theo phụ lục minh họa.
Qua bảng khảo sát cho thấy kết quả chung trên trẻ còn thấy: Tỷ lệ trẻ đạt
khá tốt còn thấp, tỷ lệ trung bình, chưa đạt còn cao. Với thực trạng trên để nâng
cao chất lượng giáo dục phát triển vận động tôi đã nghiên cứu tìm tòi sáng tạo
và áp dụng các phương pháp mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vận động
đến từng trẻ.
2. 3. Các giải pháp đã thực hiện để giải quyết vấn đề.
Trong tất cả các hoạt động học thì việc tổ chức trò chơi lồng ghép để củng cố
kiến thức cho trẻ là không thể thiếu được. Nếu trong việc cung cấp kiến thức cho trẻ
mà không có trò chơi thì hoạt động đó không thành công và không tạo được hứng
thú cho trẻ. Trẻ sẽ tiếp thu một cách cứng nhắc, buồn chán. Chính vì thế trong tất cả
các hoạt động học tôi luôn tìm tòi những trò chơi hấp dẫn với trẻ. Qua nghiên cứu và
tiếp thu chuyên đề vận động, tôi đã có những giải pháp hữu ích nhằm tạo sự phát
triển thể chất tốt hơn cho trẻ nhóm 25 - 36 tháng tuổi qua một số giải pháp và hình
thức tích cực trong hoạt động giáo dục thể chất như sau:
Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc
vận động .
4


* Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động:
Dựa vào phân phối chương trình năm học và các giai đoạn phát triển vận
động của trẻ 25 - 36 tháng tôi đã lập kế hoạch phát triển vận động cho trẻ từ
tháng 9/2018 đến tháng 5/2019. Sau khi xây dựng kế hoạch, trong buổi sinh hoạt
chuyên môn định kỳ, tôi cùng các đồng nghiệp trong khối nhà trẻ bàn bạc, chỉnh
sửa và đi đến thống nhất. Bản kế hoạch phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng
đã được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao và tạo những điều kiện tốt nhất
để tôi và trẻ cùng thực hiện.
Ví dụ: Kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động (Độ tuổi: 25 - 36 tháng)
Năm học: 2018 - 2019
T
T

1

2

3

4

5

Chủ đề

Bé và các
bạn
Đồ dùng
đồ chơi
của béTết trung
thu
Các bác
các cô
trong nhà
trẻ -Ngày
20/11
Những
con vật
đáng yêu
xung
quanh bé

Cây rau
quả và
những
bông hoa
đẹp

Tên trò
chơi vận động
- Bóng tròn to
- Tìm bạn
- Về đúng nhà.
- Bắt bướm
- Ai nhanh nhất

- Gà trong vườn
rau
- Gieo hạt
- Trồng rau về
đúng vườn
- Ai nhanh
nhất, Hái quả
- Qua cầu hỏi
hoa
- Bắt chước tạo
dáng
- Mèo và chim
sẻ.
- Trời nắng trời
mưa
- Tay úp, tay
ngửa
- Thi ai nhanh

Mục đích

Tên trò
chơi dân
gian

Phát triển cơ
bắp, tạo cảm
giác vui sướng,
thích thú…

- Nu na
nu nống,
Chi chi
chành
chành
Giúp trẻ rèn
- Tập tầm
luyện phát
vông,triển cơ chân… Lộn cầu
vồng”
Phát triển vận
động chạy, bò
chui và phản
ứng vận động
kịp thời theo
tín hiệu…

Mục đích
Giúp trẻ
phát triển cơ
tay, chân…

Phát triển
ngôn ngữ và
khả năng
vận động
theo nhịp
điệu…
- Gắp hạt Rèn luyện
bỏ giỏ
sự khéo léo
- Kéo cưa của các ngón
lửa xẻ
tay…

Thời
gian
thực
hiện
3 tuần
(5/9/1825/9/18)
3 tuần
(26/916/10)

3 Tuần
(14/1104/12)

Giúp trẻ khéo
léo, giữ thăng
bằng khi vận
động…

- Rồng
rắn lên
mây
- Bịt mắt
bắt dê

Phát triển
ngôn ngữ,
phát triển cơ
chân…

4 tuần
(05/122/1/
2019)

Giúp trẻ phát
triển cơ tay,
lưng bụng…

- Nu na
nu nống

Phát triển cơ
tay, chân…

3 tuần
(03/129/2)

5


Ngày tết
vui vẻ

Rèn luyện vận
- Bong bóng xà động nhóm cơ
phòng, ai nhanh chân nhảy
nhất, bé giúp mẹ bật…
cất dọn

- Kéo cưa Phát triển
lừa xẻ,
ngôn ngữ
dung
vận động…
dăng
dung dẻ

3 tuần
(11/2 –
1/3)

Mẹ và
những
người
thân yêu
của béNgày 08/3
Bé đi
khắp mọi
nơi bằng
phương
tiện giao
thông gì?

Rèn luyện vận
- Bong bóng xà động nhóm cơ
phòng
chân nhảy
- Ném bóng vào bật…
khung thành

- Dung
dăng
dung dẻ

4 tuần
(17/1013/11)

- Máy bay, ô tô
và chim sẻ, lái
tàu hỏa, về đúng
bến, tín hiệu.

Phát triển vận
động của các
nhóm cơ…

- Dung
dăng
dung dẻ,
lộn cầu
vồng.

- Trời nắng trời
mưa, ai nhanh
hơn

Phát triển vận
động cơ bản,
phản ứng kịp
thời theo tín
hiệu…
Phát triển vận
động cơ bản
đặc biệt là cơ
tay, chân cho
trẻ…

- Lộn cầu Phát triển cơ
vồng.
tay cho trẻ…

3 tuần
(1/422/4)

- Trốn
tìm, mèo
đuổi
chuột

4 tuần
(23/422/5)

6

7

8

Mùa hè
đến rồi

9

10

Bé lên
mẫu giáoNgày sinh
nhật Bác
Hồ 19/5Lễ tổng
kết năm
học-Tết
thiếu nhi
1/6

- Bóng tròn to Đuổi bắt- Ném
trúng đích.

Phát triển
ngôn ngữ
vận động…
Phát triển
ngôn ngữ
vận động…

Phát triển
phản xạ
nhanh, phát
triển cơ tay
chân cho
trẻ…

4 tuần
(4/329/3)

* Xây dựng góc vận động:
Sau khi xây dựng kế hoạch các trò chơi vận động tập luyện cho trẻ tôi tiếp
tục xây dựng góc vận động để thuận tiện cho trẻ sử dụng và tuyên truyền đến tất
cả cả các bậc phụ huynh, tôi chọn vị trí trước cửa lớp. Ngoài ra tôi còn sắp xếp
các đồ dùng dụng cụ để cho trẻ dễ lấy, dễ sử dụng, đến mỗi họat động như thể
dục sáng, giờ học thể dục, hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự lấy đồ dùng đồ chơi
phù hợp với vận động mà cô giáo yêu cầu.
Ví dụ: Khi xây dựng góc vận động trẻ có thể tự tham gia vận động, chơi
các trò chơi vận động mà khi trẻ được bố mẹ đón và cho chơi ở sân trường,
trong lớp học có thể rủ bạn cùng tập lại bài tập mà buổi sáng đã học cho bố mẹ
xem như bài tập “Đi trong đường hẹp, bò chui qua cổng”, bò có mang vật trên
lưng, chơi các trò chơi như lăn bóng.
6


Hình ảnh minh họa xây dựng góc vận động trong lớp
Khi xây dựng góc vận động tôi nhận thấy trẻ lớp tôi tiến bộ nhiều hơn, trẻ
chơi các trò chơi trong góc vận động hứng thú hơn, trẻ tự nhiên và tích cực hơn,
đồng thời giúp phụ huynh lớp tôi hiểu tầm quan trọng của các trò chơi vận động
trong giáo dục thể chất, từ đó phụ huynh quan tâm hơn đến vận động của con
mình
Kết quả: Việc lựa chọn xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế và sắp
xếp nội dung các trò chơi vận động, trò chơi dân gian theo chủ đề ngay từ đầu
năm. Nên khi thực hiện rất phù hợp, trẻ có những giờ tập luyện với những trò
chơi vận động vừa sức nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Do đó không
những trẻ phát triển được các vận động tinh, thô, mà bên cạnh đó các tố chất
nhanh mạnh, bền, khéo cũng được phát triển. Đồng thời, nhờ vào việc xây dựng
góc vận động trong lớp đã kích thích trẻ tham gia tích cực vào các trò chơi vận
động.
Giải pháp 2: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và
cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ.
Thể lực của trẻ không chỉ được rèn luyện ở trường là đủ mà trẻ phải được
rèn luyện ở mọi lúc, mọi nơi. Do đó cần phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa
gia đình và nhà trường để cùng nâng cao thể lực cho trẻ. Ngay từ đầu năm học,
dưới sự chỉ đạo nhà trường tôi đã tổ chức họp phụ huynh, thông qua nhiệm vụ
trọng tâm trong năm học và đề ra phương hướng để nâng cao chất lượng chăm
sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường. Trong buổi họp phụ huynh tôi đã thông báo
những trẻ bị suy dinh dưỡng, thấp còi để phụ huynh biết. Vấn đề này đã được
đưa ra trước cuộc họp, đã được phụ huynh đặc biệt quan tâm và thảo luận sôi
7


nổi. Tôi trao đổi với phụ huynh về kiến thức, kinh nghiệm để giúp trẻ phát triển
thể lực tốt, sự cần thiết phải nâng cao thể lực cho trẻ như thế nào. Tôi đề nghị
các bậc phụ huynh cần quan tâm tìm hiểu cách rèn luyện ở trường để tìm ra
phương pháp hiệu quả kết hợp cùng nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ.
Trong các giờ đón trả trẻ, bản thân tôi luôn trao đổi với phụ huynh về sự phát
triển thể chất của trẻ cũng như các vấn đề phát triển khác về tình cảm, trí tuệ, ngôn
ngữ…của trẻ là rất cần thiết. Cùng với phụ huynh, các bác cấp dưỡng động viên
khuyến khích trẻ ăn nhiều, ăn hết khẩu phần đầy đủ các chất dinh dưỡng, thường
xuyên vận động tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh và phát triển bình thường. Nhắc
nhở phụ huynh theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng theo kỳ, mỗi năm 4
kỳ và 2 lần khám sức khỏe, theo dõi sổ bé chăm ngoan.
Với những phụ huynh không có thời gian quan tâm tới việc chăm sóc, rèn
luyện thể lực cho trẻ thì tôi tìm nhiều hình thức để trao đổi như: Trao đổi qua
ông bà, gọi điện thoại, in những bài đăng nổi bật viết về tầm quan trọng của việc
phát triển thể lực cho trẻ nhỏ rồi gửi về nhà cho phụ huynh đọc.
Ngoài ra tôi còn vận động phụ huynh cùng sưu tầm, đóng góp nguyên vật
liệu và cùng làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc rèn luyện thể lực của trẻ đạt
kết quả. Tôi phô tô các trò chơi vận động, trò chơi dân gian gủi cho các phụ
huynh để giáo dục các cháu tại gia đình.
Kết quả: Các cô giáo ở lớp đã tạo được niềm tin với phụ huynh, phụ huynh
rất tin tưởng khi đưa con tới lớp. Tôi cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền tới
từng phụ huynh về vấn đề nâng cao chất lượng thể lực cho trẻ. Phụ huynh đã
nhiệt tình ủng hộ, quyên góp nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ
cho hoạt động chơi và học tập của trẻ tại trường
Giải pháp 3: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường,
phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt.
Mỗi trò chơi vận động đều có một cách chơi khác nhau. Có trò chơi mang
tính chất tập thể thường có số lượng người tham gia chơi đông đòi hỏi địa điểm
chơi phải rộng rãi, an toàn, vệ sinh như trò chơi: “Đuổi bắt”, “Gà trong vườn
rau” “Mèo và chim sẻ’’…Nhưng có trò chơi tĩnh, trẻ hay ngồi theo nhóm nhỏ
như trò chơi : “Tập tầm vông”,“Chi chi chành chành”, “Ai đoán giỏi, “Xây vườn
hoa”…Chính vì vậy tôi cần nắm rõ cách chơi, luật chơi, đặc điểm của từng trò
chơi để từ đó lựa chọn địa điểm cho phù hợp trước khi tổ chức cho trẻ chơi. Việc
chuẩn bị tốt địa điểm cho buổi chơi bao nhiêu thì kết quả tổ chức trò chơi càng
hiệu quả bấy nhiêu.
Trước khi tổ chức chơi thì vấn đề chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ chiếm
một vai trò quan trọng. Với tư duy trực quan hành động trẻ rất dễ bị thu hút bởi
các đồ dùng đồ chơi lạ mắt, màu sắc sặc sỡ. Đồ dùng đồ chơi của các trò chơi
phải đa dạng và phong phú mang tính chất đặc trưng được thiết kế dựa vào nội
dung của trò chơi. Mỗi trò chơi có một hoặc nhiều loại đồ dùng đồ chơi tương
ứng mà thiếu nó trò chơi sẽ không tiến hành được.
Ví dụ: Khi tổ chức trò chơi “Cáo và thỏ” tôi đã chuẩn bị cho mỗi trẻ một
mũ Thỏ, còn tôi một mũ Cáo. Hay trò chơi trò chơi “Gà trong vườn rau” tôi
8


chuẩn bị mũ Gà để cho trẻ đội. Chính vì vậy, trước khi tổ chức cho trẻ chơi một
trò chơi nào đó giáo viên cần tìm hiểu rõ về cách chơi để từ đó chuẩn bị đầy đủ
các yếu tố cần thiết cho trò chơi. Ngoài những đồ dùng, đồ chơi có sẵn, tôi đã
làm thêm được một số đồ dùng khác để phục vụ cho các trò chơi của trẻ và phù
hợp với nội dung
Khi lựa chọn những đồ dùng, đồ chơi để tổ chức trò chơi vận động cho
trẻ, tôi cân nhắc những điểm sau: Đồ dùng có màu sắc đẹp, hấp dẫn đối với trẻ,
dễ phục hồi hoặc sửa chữa, dễ kiếm (lốp xe máy, lốp xe ô tô….), dễ bảo quản
hay cất giữ, an toàn (Không độc hại, không có cạnh sắc, không nhọn..), rẻ tiền
(tận dụng nguyên vật liệu phế thải, đồ dùng mua và của địa phương).
Cùng với việc thực hiện các chuyên đề, năm học 2018 - 2019 nhà trường
vẫn đi sâu vào thực hiện chuyên đề phát triển vận động. Nhà trường đã mua bổ
sung thêm đồ dùng vận động như bóng, vòng, gậy, thú nhún, cổng chui…theo
danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ giáo dục và đào
tạo quy định. Bên cạnh những đồ dùng đồ chơi mua, tôi còn làm các đồ dùng
phục vụ cho các trò chơi vận động từ những nguyên vật liệu phế thải, sẵn có tại
địa phương như làm một số đồ dùng, đồ chơi sáng tạo như: Nơ tay, lục lặc, hoa
các màu. Và các đồ dùng đó được làm từ các nguyên vật liệu phế thải đã qua sử
dụng như: Vỏ hộp sữa, vỏ hộp bia, bìa cứng, thùng cát tông, ống nước nhựa,
giấy màu, giấy báo,…đã được thiết kế tạo ra những đồ dùng phù hợp với từng
trò chơi tương ứng với từng chủ đề .

Hình ảnh minh họa Làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu của địa phương
Kết quả: Khi chuẩn bị được một địa điểm chơi chu đáo trẻ sẽ được thoải
mái tự do chơi mà không gặp vấn đề về vệ sinh cũng như an toàn trong khi chơi.
Đồng thời việc chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trò chơi vận động có một ý nghĩa
quan trọng quyết định đến hiệu quả của trò chơi. Khi trẻ được sử dụng các đồ
dùng đồ chơi đó sẽ kích thích trẻ hứng thú tham gia chơi. Ngoài ra cho trẻ làm

9


quen với tên gọi và cách sử dụng các đồ dùng, đồ chơi có kích thước, hình dáng
hài hòa, màu sắc đẹp, tươi sáng giúp trẻ có được tình cảm, cảm xúc thẩm mỹ,
giúp mở rộng tầm hiểu biết cho trẻ.
Giải pháp 4: Tạo hứng thú thu hút trẻ tích cực tham gia chơi.
Để trò chơi không bị nhàm chán, tăng thêm hứng thú cho trẻ, kích thích trẻ
hoạt động tích cực, mạnh dạn, tự tin, yêu cầu giáo viên phải luôn điều chỉnh
hình thức, nâng cao yêu cầu của trò chơi, đưa thêm trò chơi mới thay đổi nhịp
điệu đội hình…Chính vì vậy tôi đã tìm nhiều hình thức mới, sử dụng âm nhạc
lời ca và các đồ dùng trực quan để lôi cuốn trẻ vào các trò chơi như trò chơi:
“Qua cầu hái hoa”; “Đến thăm nhà bác Gấu’’ở chủ đề “Mẹ và những người thân
yêu của bé” và nhiều trò chơi trong các chủ đề khác. Tôi tạo hứng thú bằng
cách:
* Sử dụng âm nhạc vào trong trò chơi để tạo hứng thú thu hút trẻ tích
cực tham gia chơi:
Như chúng ta đã biết âm nhạc có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, trí não, tâm
trạng và tinh thần. Với trẻ em, âm nhạc càng đặc biệt quan trọng bởi trẻ đang
trong thời kỳ phát triển.Thường thì trước đây các giáo viên chỉ sử dụng âm nhạc
trong giờ học âm nhạc và đôi khi cũng có sử dụng ở các hoạt động khác. Nhưng
với trò chơi vận động để phát triển thể chất thì các giáo viên hầu như chỉ cho trẻ
chơi và kết hợp với hát hoặc đọc lời của trò chơi. Vì vậy mà các trò chơi dễ
nhàm chán không kích thích trẻ chơi lâu dài.
Do đó để kích thích trẻ tích cực tham gia vào trò chơi vận động tôi đã sử
dụng âm nhạc để tạo hứng thú cho trẻ. Với những trò chơi có lời đồng dao như:
trò chơi” Nu na nu nống, dung dăng dung dẻ…Tôi tìm nhạc trên mạng sau đó
cóp vào đĩa và mở cho trẻ nghe. Trẻ vừa chơi, vừa đọc kết hợp nghe tiếng nhạc
đặc biệt là những lúc trống dồn trẻ tỏ ra rất phấn khích.
* Sử dụng đồ dùng trực quan vào trong trò chơi để tạo hứng thú thu hút
trẻ tích cực tham gia chơi:
Nội dung phát triển vận động bao gồm: Phát triển các nhóm cơ; Phát triển
các vận động cơ bản và phát triển vận động tinh. Bài tập phát triển chung giúp
trẻ phát triển các nhóm cơ. Chính vì vậy, thay vì cho trẻ tập tay không trên nền
nhạc thì tôi đã lựa chọn các dụng cụ như phách tre, bóng, dây, lá sen, cờ,…và
bài tập phù hợp với dụng cụ đó cho trẻ tập luyện để đạt hiệu quả cao nhất. Sau
khi tập các bài tập phát triển chung, vận động cơ bản của hoạt động thể dục để
cho trẻ hứng thú hơn tôi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi như qua suối hái hoa,
con rùa…
VD1: Trò chơi “Qua cầu hái hoa”. Để tạo hứng thú cho trẻ chơi tôi đã thay
đổi hình thức chơi. Đó là cho trẻ thi đua đi qua cầu (Ghế thể dục) đến hái hoa
mang về tặng cho mẹ. Việc thay đổi như vậy khiến trẻ lớp tôi không còn bị áp
lực như đang học bài nữa mà là đang được chơi do đó trẻ rất hào hứng tham gia
chơi

10


Ví dụ: Bài tập với những chiếc lá sen
Với những chiếc lá sen và những bông hoa sen tôi thay đổi hình thức tổ
chức cho trẻ được hóa vai thành những chú ếch đi chơi trong đầm sen, cho trẻ
tập những động tác ngộ nghĩnh và vận động đơn giản của họ hàng nhà ếch, sau
mỗi động tác xen vào là những vận động rất đáng yêu của ếch:
- Hô hấp: ếch hít thở
- ĐT tay: tay cầm lá sen đưa ra trước, đưa lên cao
- ĐT chân: Đứng thẳng, hai tay cầm lá sen phía trên đầu, nhún chân, khuỵu
gối.
- ĐT bụng - lườn: Ngồi duỗi thẳng hai chân, tay cầm lá sen giơ thẳng lên
cao gập người về phía trước, tay chạm mũi bàn chân.
- ĐT bật: tay chống hông bật tiến, lùi qua lá sen.
Sau khi trẻ tập bài tập xong tôi cho trẻ chơi trò chơi bắt chước tạo dáng các
chú ếch con. Tôi nêu cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi như: Trẻ làm các chú ếch,
khi nói chú ếch con ngủ, trẻ bật vào trong lá sen, ngồi xuống và ngủ. Khi cô nói
chú ếch con vươn vai, trẻ làm động tác….

Hình ảnh minh họa trẻ chơi và tập các động tác với các đồ dùng trực
quan, dụng cụ sáng tạo
Kết quả: Việc tạo hứng thú, thay đổi hình thức của trò chơi và tìm những
lời mới, đưa âm nhạc vào trò chơi đã làm cho trò chơi trở lên mới lạ, hấp dẫn
qua đó trẻ lớp tôi rất hào hứng, tích cực tham gia vào các trò chơi, trẻ tự do,
thoải mái, tích cực vận động, kích thích mạnh mẽ sự trao đổi chất, thúc đẩy sự
hoàn thiện về cấu trúc, chức năng của cơ thể, đảm bảo sự phát triển hài hòa về
thể chất, tăng cường sức khỏe cho trẻ. Mặt khác khi được chơi kết hợp với âm
nhạc trẻ lớp tôi ngày càng tiến bộ hơn về khả năng nghe nhạc.

11


Giải pháp 5: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức
các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc,
mọi nơi.
Mỗi hoạt động của trẻ đều nhằm đạt được một mục đích nhất định. Vì thế,
hoạt động nào cũng có tính chất riêng của nó. Chính vì vậy, tôi đã chú ý lựa
chọn và tổ chức các trò chơi vận động sao cho phù hợp với tính chất của từng
hoạt động, lựa chọn những trò chơi có vận động phù hợp với mức độ thể lực và
kỹ năng vận động của trẻ. Nội dung trò chơi phải phù hợp với thời tiết và thời
gian của năm. Nội dung trò chơi vận động cho trẻ chủ yếu là những trò chơi vận
động có hành động chơi đơn giản như đi bộ, chạy, nhảy (bao gồm nhảy lò cò
trên 1 chân), ném xa, bước qua chướng ngại vật, bò, trườn….sẽ giúp trẻ nhanh
chóng, tự tin học đi, chạy, định hướng trong không gian, giữ thăng bằng, nhìn
thấy và vượt qua chướng ngại vật...
Theo chương trình GDMN mới, giáo viên có thể tổ chức cho trẻ qua các
hoạt động giáo dục sau:
+ Thời gian đón trẻ vào buổi sáng và trả trẻ vào buổi chiều.
+ Trong các buổi vui chơi trong lớp hoặc ngoài trời.
+ Trong các giờ hoạt động chơi, tập có chủ định.
+ Sau giờ ngủ….
* Với hoạt động ngoài trời: Tận dụng không gian rộng và thoáng, tôi tổ
chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhằm rèn luyện vận động đẩy, ném, bắt
bóng cho trẻ như trò chơi: “Bắt bóng”, “Lăn bóng vào khung thành”; “Đẩy
bóng trong vòng tròn”; …
Hay như các trò chơi rèn luyện vận động bật, nhảy. Mục đích của những trò
chơi này là rèn luyện cơ chân, phối hợp vận động với 2 tay và giữ thăng bằng tôi
thường tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi như: Thỏ trắng; chim non bay về tổ…
Ví dụ: Với trò chơi: “Thỏ trắng”
+ Chuẩn bị: Kê một dãy ghế ở một phía của sân chơi.
+ Cách chơi: Trẻ ngồi trên ghế đóng vai “Thỏ”. Cô dùng sắc xô gõ nhịp để
“Các chú thỏ” nhảy ra khỏi nhà - trẻ nhảy chụm chân mô phỏng các động tác
của thỏ. “Các chú thỏ” nhảy đến xung quanh cô. Cô đọc:
“Thỏ đi tắm nắng
Vươn vai, vươn vai
Thỏ vẫy đôi tai
Đùa trong nắng mới”
Trẻ đưa hai tay lên cao, vẫy vẫy giống như thỏ vẫy tai. Cô đọc tiếp:
“Thỏ con bị lạnh
Cần sửa ấm ngay”
Trẻ vỗ hai tay vào nhau. Cô đọc tiếp:
“Chó sói đang đến
Chạy nhanh về nhà”

12


Trẻ chạy thật nhanh về “nhà” (chạy đến ghế và ngồi vào đó)
Hoặc các trò chơi rèn luyện vận động đi và chạy. Các trò chơi này thường
tổ chức cho cả lớp được chơi chẳng hạn như các trò chơi: Bong bóng xà phòng,
bóng tròn to, bắt chước tạo dáng, bé và con cáo, gấu trong rừng…..Tôi luôn
động viên tất cả trẻ tham gia vào trò chơi càng đông càng vui khi tất cả cùng
nhau tham gia chơi trò chơi cùng bạn chơi sẽ tạo sự gắn bó đoàn kết tạo sự thân
thiện giữa các bé với nhau.

Hình ảnh cô và trẻ đang chơi trò chơi “ Bóng tròn to”
* Với hoạt động góc: Với điều kiện nhóm lớp còn chật hẹp nên tôi tổ chức
cho trẻ chơi các trò chơi theo nhóm nhỏ: “Kéo cưa lửa xẻ”, “Chi chi chành
chành”, “Xây dựng vườn hoa”, “Cho em ăn”
Tôi đã sắp xếp một góc chơi với các đồ chơi vận động riêng để cho trẻ tự
do vận động và tại góc chơi này tôi chuẩn bị rất nhiều các đồ dùng phục vụ cho
trẻ chơi như: Thú nhún, vòng, hoa và gậy thể dục… Qua đó trẻ được thoải mái
vận động theo ý thích của mình
* Với hoạt động chơi, tập có chủ định (chủ yếu diễn ra trong lớp)
- Với hoạt động thể dục: Một hoạt động thể dục thường chỉ cung cấp cho
trẻ một vận động mới và một vận động ôn. Nên tôi tổ chức vận động ôn cho trẻ
thông qua trò chơi vận động để rèn luyện thân thể khỏe mạnh củng cố tố chất
nhanh, khéo, luyện tập cho trẻ khả năng phản ứng nhanh đúng theo tín hiệu.
Đồng thời phát huy tính tích cực của trẻ khi tham gia hoạt động.
- Với hoạt động nhận biết, văn học, tạo hình khi lựa chọn trò chơi cần đáp
ứng tiêu chí sau:
+ Nhằm phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
13


+ Cung cấp cho trẻ kỹ năng chơi theo nhóm, kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi.
+ Rèn luyện trí nhớ và khả năng tư duy cho trẻ.
VD: Hoạt động nhận biết quả cà chua, quả mướp sau khi tôi cho trẻ nhận
biết gọi tên, nhận biết đặc điểm nổi bật của quả cà chua, quả mướp. Thì đến
phần trò chơi củng cố tôi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Thi xem ai nhanh”. Cách
chơi: Khi cô nói tìm cho cô quả cà chua, hoặc quả mướp, trẻ tìm quả cà chua
hoặc quả mướp giơ lên theo yêu cầu của cô và nói. Hay trò chơi “Đưa quả về
đúng rổ”.
Cách chơi: Khi cô yêu cầu trẻ đưa quả về đúng rổ thì trẻ nào có quả cà chua
mang để vào đúng rổ đựng cà chua, trẻ nào có quả mướp thì mang về rổ đựng
quả mướp (Trò chơi này cô cho trẻ vừa đi vừa hát).

Hình ảnh: Trẻ chơi trò chơi chuyển quả về đúng rổ
Với các trò chơi này có thể áp dụng với nhiều chủ đề khác tùy vào nội dung
của trò chơi và chủ đề mà cô có cách đặt tên khác nhau. Nhưng vẫn mang một
mục đích chính nhằm củng cố ôn luyện kiến thức và kỹ năng vận động cho trẻ
Hay giờ văn học: Để tránh tình trạng trẻ bị nhàm chán mệt mỏi khi ngồi
nghe cô kể chuyện tôi luôn tổ chức đan xen những trò chơi vận động để nhằm
thay đổi trạng thái giữa động và tĩnh cho trẻ. Từ nội dung câu chuyện tôi chuyển
sang trò chơi một cách nhẹ nhàng để trẻ thông qua “ Chơi mà học, học mà chơi”.
VD: Khi cô kể câu chuyện sáng tạo theo tranh “2 Bác thợ mộc đang kéo
cưa xẻ gỗ” khi đàm thoại với trẻ, tôi cho cả lớp trò chơi kéo cưa lừa xẻ.

14


Hình ảnh: Trẻ đang chơi trò chơi kéo cưa lừa xẻ
* Với hoạt động ăn, ngủ:
Nhà trường đã xây dựng thực đơn theo mùa, với tuần chẵn, tuần lẻ, trẻ
được thay đổi món ăn hàng ngày. Hơn nữa các loại thực phẩm nhà trường đặt
mua ở các chủ cửa hàng rau sạch luôn đảm bảo chất lượng tươi ngon, hợp vệ
sinh, vì vậy năm học vừa rồi không có trường hợp ngộ độc nào xảy ra.
Bản thân các cô nuôi trong nhà trường đều có bằng trung cấp kĩ thuật nấu
ăn, có cô nhiều năm đạt cô nuôi giỏi cấp huyện, hàng ngày các cô chế biến món
ăn rất ngon hợp khẩu vị với trẻ.
Riêng với bản thân tôi là người phụ trách trực tiếp cho trẻ ăn, trước khi vào
giờ ăn tôi cho trẻ đi rửa tay và tự lấy ghế vào bàn ăn. Hàng ngày trẻ tự đi lấy
ghê, bê ghế bằng 2 tay giúp rèn luyện cho vận động đi của trẻ. Tập cho trẻ tự
cầm thìa xúc trong giờ ăn, động viên trẻ viên trẻ tự xúc ăn hết xuất ăn của mình
là việc làm vô cùng cần thiết.Mặt khác, khi trẻ tự cầm thìa xúc cơm ăn hay trẻ
nhặt cơm rơi vào khay… giúp cho trẻ phát triển cử động của bàn tay, ngón tay.
Sau khi xong, tôi tập cho trẻ lau miệng, lau tay, uống nước và tập cho trẻ xếp
bát, thìa vào khay.Giờ cho trẻ ăn tôi thường động viên trẻ, đưa ra các hình thức
thi đua trong bữa ăn, quan tâm đến chất lượng bữa ăn để xem những món ăn nào
trẻ thích và những món ăn nào trẻ ăn chưa được ngon miệng để từ đó tham mưu
với ban giám hiệu điều chỉnh thực đơn cho phù hợp vớ khẩu vị của trẻ. Chính vì
vậy trẻ ăn rất ngon miệng, hết xuất và qua các đợt cân định kì, 100% các cháu
đều tăng cân.

15


Hình ảnh: Trẻ trong giờ ăn trưa
Quan tâm tới chế độ ăn uống là chưa đủ tôi còn luôn chú trọng đến giấc ngủ
và chế độ chăm sóc vệ sinh cho trẻ chính vì vậy khi tổ chức giờ ngủ cho trẻ tôi
chuẩn bị chu đáo đồ dùng phục vụ cho giờ ngủ. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ có
một giấc ngủ sâu, ngon giấc. Những trẻ nào khó ngủ tôi cho trẻ đó nằm riêng, vỗ về
động viên cho trẻ ngủ đủ giờ, đủ giấc và không ảnh hưởng tới trẻ khác.
Với chế độ vệ sinh trẻ tôi cùng các cô giáo luôn thực hiện đúng theo lịch vệ
sinh và các quy trình vệ sinh đối với trẻ. Trẻ được vệ sinh trước và sau bữa ăn,
phòng lớp sạch sẽ thoáng mát, đồ chơi thường xuyên rửa, phơi nắng. Vì vậy mà
dịch bệnh không bị bùng phát.
Đồng thời chúng tôi cũng bắt đầu giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ
lớp mình. Đó là việc tập cho trẻ nhanh quen với chế độ sinh hoạt ở nhà trẻ, bước
đầu hình thành một số thói quen tốt về vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe và an
toàn.
VD: Tôi tập cho trẻ thói quen tốt như: ăn uống từ tốn, nhai kĩ để thức ăn dễ
hấp thụ, không ngậm mút ngón tay, bỏ ngậm đồ chơi vào mồm hoặc dạy trẻ
bước đầu biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
Ngoài ra tôi còn tận dụng mọi thời gian trong ngày để tạo điều kiện cho trẻ
được rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi như: Hoạt động ngoài trời, tham quan dạo
chơi….Tôi tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động, tập các bài tập để củng cố
những thói quen vận động mà trẻ đã được học trong giờ học thể dục để phát
triển các tố chất thể lực.
Kết quả: Cùng với việc tổ chức các trò chơi vận động kết hợp với chế độ
chăm sóc nuôi dưỡng đến cuối năm học trẻ lớp tôi đều có thể lực tốt .Trẻ khỏe

16


mạnh, các bệnh về đường tiêu hóa ít khi xảy ra, trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, tự tin
trong mọi hoạt động. Kỹ năng vận động, năng lực phối hợp cảm giác, năng lực
định hướng trong vận động tốt. 95% trẻ có thói quen vệ sinh tốt, giữ gìn vệ sinh
thân thể gọn gàng, sạch sẽ.
* Với hoạt động đón và trả trẻ :
- Nên lựa chọn và tổ chức cho trẻ chơi với các trò chơi vận động nhẹ
nhàng để đảm bảo cho trẻ được nghỉ ngơi tích cực như trò chơi: “Nu na nu
nống”, “ Tập tầm vông”, “Bắt bướm”, “Tung bóng”…
- Trẻ rất hứng thú khi được tham ra chơi trò chơi tung bóng cùng cô và
các bạn. Giúp trẻ tự tin vui vẻ trong giờ hoạt động hơn rất nhiều
Kết quả:Với cách sắp xếp các trò chơi phù hợp theo từng chủ đề, thời
điểm. Trẻ lớp tôi hứng thú hơn rất nhiều mỗi khi được vận động, trẻ được vận
động một cách thoải mái không gò bó. Đồng thời việc thường xuyên được tham
gia vào các trò chơi, nhận thức và thể lực của các trẻ trong lớp tôi được nâng cao
rõ rệt. Trẻ nhanh nhẹn, năng động, tự tin và hồn nhiên trong giao tiếp với mọi
người. Trẻ trong lớp tôi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý
thức tập thể của trẻ.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.
* Về phía giáo viên:
Bản thân tôi nắm chắc các phương pháp rèn luyện thể lực cho trẻ, nhận
thức được tầm quan trọng của việc rèn thể lực cho trẻ nên việc rèn thể lực cho
trẻ được thực hiện thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả cao, tôi thấy mình thêm
tự tin và sáng tạo trong khi tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ
Qua các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất và qua kiểm tra thi đua
cuối năm học của ngành, lớp được xếp loại lớp xuất sắc.
* Về phía học sinh:
Sau một thời gian thực hiện các giải pháp nêu trên, lớp tôi cũng đạt được
những kết quả sau:
* Bảng 2: Kết quả khảo sát chất lượng cuối năm học
(tháng 4/ 2018) kèm theo phụ lục minh họa
Kết quả: Tỷ lệ đạt: 97 %; tỷ lệ trẻ chưa đạt: 3%.
Như vậy khi ứng dụng các biện pháp, hình thức mới cho thấy kết quả của
trẻ lần 2 tăng lên rất cao.
100% trẻ khỏe mạnh, sạch sẽ, mạnh dạn, hồn nhiên, bước đầu biết lao
động tự phục vụ bản thân, có thói quen vệ sinh ở mọi lúc, mọi nơi. Nắm chắc
kiến thức yêu cầu từng độ tuổi đề ra. Trẻ được củng cố, rèn luyện các kỹ năng
vận động, phát triển vận động cơ bản (đi, chạy, nhảy…) hoặc vận động tinh
(ngón tay, bàn tay…). Củng cố và phát triển các tố chất thể lực: nhanh, mạnh,
bền, khéo cho trẻ. Có khả năng phản ứng nhanh, đúng theo tín hiệu. Đồng thời
giáo dục trẻ ý thức tổ chức, biết hợp tác cùng bạn khi tham gia các hoạt động.
Qua việc cho trẻ tiếp xúc, tri giác với đồ dùng đẹp có màu sắc tươi sáng sẽ
hình thành ở trẻ những bài học đầu tiên về cái đẹp cho trẻ.

17


Trẻ hứng thú vừa học vừa chơi, bố mẹ an tâm, tin tưởng khi thấy các con
khỏe mạnh cơ thể cân đối, hài hòa.
* Về phía phụ huynh:
Phụ huynh thấy được tầm quan trọng của việc phát triển thể chất cho trẻ,
luôn quan tâm đến sự phát triển sau này của con em mình.
Các bậc phụ huynh đã quan tâm đến hoạt động của con tại trường, yên
tâm tin tưởng các cô khi gửi con đến lớp, phấn khởi khi thấy con em mình có thể
lực và sức khỏe tốt.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Trò chơi vận động có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ.
Trò chơi vận động là hình thức vui chơi, nghỉ ngơi tích cực vừa là phương tiện
để giáo dục trẻ một cách toàn diện. Trò chơi vận động thu hút nhiều trẻ tham gia
chơi và hoàn thiện kỹ năng vận động cho trẻ ngoài ra trò chơi vận động còn tạo
điều kiện để rèn luyện tố chất và phát triển thể lực.
Trò chơi vận động không chỉ thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ mà nó góp
phần nâng cao nhận thức, phát triển các giác quan và tăng cường thể lực.
Thông qua vận động, giúp trẻ phát huy tính tích cực, tinh thần tập thể biết
chia sẻ với bạn bè, có lòng dũng cảm, tính kiên trì và kỷ luật tốt
Trò chơi vận động làm tăng quá trình tuần hoàn hô hấp làm thay đổi trạng
thái cơ thể giữa các hoạt động, giúp trẻ trở về trạng thái cân bằng, tăng cường
lực sống đem lại sự vui vẻ, thoải mái cho trẻ.
Trò chơi vận động góp phần nâng cao nhận thức còn giúp trẻ phát triển
ngôn ngữ và trí tưởng tượng. Nội dung của các trò chơi vận động phong phú và
phản ánh những hiện tượng đơn giản của cuộc sống tự nhiên, xã hội diễn ra hàng
ngày rất gần gũi với cuộc sống của trẻ. Tên trò chơi hấp dẫn, hành động thỏa
mãn nhu cầu về thể lực, trí tuệ của trẻ, luật chơi, cách chơi khá đơn giản, dễ nhớ,
dễ hiểu, đồ dùng đồ chơi kèm theo cũng không đòi hỏi sự đầu tư kinh phí nhiều,
có thể tận dụng đồ dùng vận dụng sẵn có xung quanh ta.
Trò chơi vận động có thể tổ chức ở mọi nơi mọi lúc nó ít bị gò bó. Đối
tượng tham gia chơi cũng linh hoạt có thể chơi một mình hoặc số đông.
Với kết quả đạt được của lớp (NT 25-36 tháng) trường MN Nga Điền Nga Sơn - Thanh Hóa ở sáng kiến cho thấy nếu biết phối hợp các biện pháp tổ
chức các trò chơi cho trẻ nói chung, trẻ nhà trẻ nói riêng sẽ đạt kết quả tốt .
Qua một thời gian thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và qua
việc nghiên cứu đề tài này. Tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Giáo viên yêu nghề, mến trẻ, gần gũi với trẻ, luôn tạo tâm thế thoải mái, tự
nhiên khi tham gia vận động.
Cần tổ chức thường xuyên cho trẻ chơi các trò chơi vận động, để phát triển
thể lực cho trẻ nhỏ.
Trước khi tổ chức cho trẻ chơi cần chuẩn bị địa điểm, đồ dùng, đồ chơi
phục vụ cho trò chơi thật đầy đủ

18


Khi cho trẻ chơi cần tìm hiểu kỹ nội dung cũng như cách chơi, luật chơi để
từ đó chuẩn bị những yếu tố cần thiết khi tham gia chơi.
Giáo viên cần giáo dục trẻ những cảm xúc tích cực, bảo đảm sự sảng khoái,
trạng thái vui tươi, phát triển khả năng vượt qua những trạng thái tâm lý tiêu cực.
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đóng góp nguyên vật
liệu, luôn phối hợp cùng giáo viên để chăm sóc giáo dục trẻ có thể lực tốt từ đó
giúp cho sự phát triển toàn diện sau này của trẻ.
Những người lớn xung quanh nhất là các cô giáo, các bậc phụ huynh, các
anh chị ở gia đình phải thật sự chú ý rèn luyện cho trẻ thói quen vệ sinh cá nhân,
vệ sinh cộng đồng vì nó có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe trẻ.
Những kinh nghiệm của tôi rất đơn giản, giáo viên có thể dễ dàng thực hiện
được. Qua buổi họp chuyên môn trong khối, tôi đã đưa ra cùng đồng nghiệp
thảo luận và đã được nhiều giáo viên áp dụng và cũng đã đạt được kết quả tốt.
3.2. Kiến nghị
Đề xuất BGH tổ chức nhiều hơn nữa các buổi thảo luận về chuyên môn,
các hình thức tổ chức hoạt động để chị em học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Tạo
điều kiện bổ sung những tài liệu tham khảo, trang thiết bị và đồ dùng phục vụ
trong công tác giáo dục thể chất cho trẻ.
Ban giám hiệu cần có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức chăm
sóc giáo dục trẻ trong quá trình phát triển thể chất và có những biện pháp hữu
hiệu để giáo viên thực hiện được tốt hơn.
Mỗi giáo viên phải có ý thức hơn về tầm quan trọng của việc phát triển thể
chất đối với quá trình hình thành nhân cách trẻ sau này
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ mà tôi rút ra trong quá trình công tác.
Do điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, đề tài mới chỉ là những nghiên cứu bước
đầu nên không tránh khỏi những thiếu sót, tôi mong được sự góp ý của Hội đồng
khoa học các cấp để đề tài sau tôi viết được tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Hiệu trưởng

Nga Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2019
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung của người khác.
Người viết sáng kiến

Bùi Thị Lan

Phạm Thị Nhung

19


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ
trong trường mầm non (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)
2. Phùng Thị Tường, Đặng Lan Phương, Trò chơi vận động và bài tập thể
dục sáng cho trẻ từ 2 - 6 tuổi, NXB Giáo dục Việt Nam.
3. Đặng Hồng Phương, Giáo trình phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ
mầm non, NXB Giáo dục.
4. Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết, Hướng dẫn thực hiện chương trình
giáo dục mầm non Nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi) theo thông tư 28/2016, NXB Giáo
dục Việt Nam.
5. Các văn bản hướng dẫn: Quyết định số 641/QĐTTg ngày 28 tháng 4
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Vụ giáo dục mầm non xây dựng chuyên
đề: “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường
mầm non”.

20


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Phạm Thị Nhung
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non xã Nga Điền - Nga
Sơn - Thanh Hóa.

TT

1

2

3

Tên đề tài SKKN
Nâng cao chất lượng giáo
dục âm nhạc cho trẻ 3 - 4 tuổi tại
trường mầm non Nga Điền - Nga
Sơn - Thanh Hóa.
Một số giải pháp phát triển
ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng ở
trường mầm non Nga Điền - Nga
Sơn - Thanh Hóa.
Một số giải pháp nâng cao
chất lượng sử dụng trò chơi vận
động, nhằm phát triển thể chất cho
trẻ 25 - 36 tháng tuổi tại trường
mầm non Nga Điền - Nga Sơn Thanh Hóa.

Cấp đánh
giá xếp loại
(Phòng,
sở,Tỉnh.)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B,
hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Phòng giáo
dục

B

2015-2016

Phòng giáo
dục

C

2017-2018

Phòng giáo
dục

A

2018-2019

21


PHỤ LỤC
Phụ Lục 1: Kết quả khảo sát trẻ đầu năm học 2018 - 2019
Bảng 1: Kết quả khảo sát trẻ chất lượng đầu năm (tháng 9/ 2018)
Kết quả
TT

Nội dung
khảo sát

1

Trò chơi rèn luyện vận động đi
và chạy

2

Trò chơi rèn luyện vận động
bật, nhảy
Trò chơi vận động rèn luyện bò,
trườn
Trò chơi rèn luyện đẩy, ném và
bắt bóng.
Trò chơi định hướng không gian

3
4
5
6
7

Trò chơi vận động khéo léo của
bàn tay và các ngón tay
Trò chơi dân gian

Tổng số
trẻ

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỷ lệ
%

Số trẻ

Tỷ lệ
%

26

22

85

4

15

26

24

92

2

0,8

26

22

85

4

15

26

21

81

5

19

26

22

85

4

15

26

22

85

4

15

26

21

81

5

19

Phụ Lục 2: Kết quả đạt được cuối năm học 2018 - 2019
22


Bảng 2: Kết quả khảo sát chất lượng trẻ tháng 4/2019
Kết quả
TT

Nội dung
khảo sát

1

Trò chơi rèn luyện vận động đi
và chạy

2

Trò chơi rèn luyện vận động
bật, nhảy
Trò chơi vận động rèn luyện bò,
trườn
Trò chơi rèn luyện đẩy, ném và
bắt bóng.
Trò chơi định hướng không gian

3
4
5
6
7

Trò chơi vận động khéo léo của
bàn tay và các ngón tay
Trò chơi dân gian

Tổng số
trẻ

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỷ lệ
%

Số trẻ

Tỷ lệ
%

26

26

100

0

0

26

26

100

0

0

26

26

100

0

0

26

26

100

0

0

26

26

100

0

0

26

26

100

0

0

26

26

100

0

0

23


24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×