Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 1 bài 1: Tứ giác


Trong mỗi hình dưới đây gồm mấy đoạn thẳng ?
Đọc tên các đoạn thẳng trong mỗi hình ?
C

D

M

D

C

O

E

G

N


P

A

B


Định nghĩa : Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn
thẳng AB , BC , CD , DA , trong đó bất kỳ hai đoạn
thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng .
A

B

A , B , C , D : đỉnh
AB , BC , CD , DA : cạnh

C

D
Hình bên có phải là tứ giác không ?


? 1 Trong các tứ giác ở hình sau , tứ giác nào luôn nằm
trong nửa mặp phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ
cạnh nào của tứ giác?
I

N

R

O

E

M

D

C

P
A

G
Q

B


A

D

B

C

Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt
phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào
của tứ giác


? 2 Quan sát tứ giác ở hình vẽ rồi điền vào chỗ trống

A

A và B ; C và D
a, Hai đỉnh kề nhau : ....

B
.N
.M

- Hai đỉnh đối nhau : ..A và C ; B và D
b , Đường chéo ( đoạn thẳng nối hai
đỉnh đối nhau ) : .. AC ; BD

C
c , Hai cạnh kề nhau :..AB và BC ; BC và CD ;
CD và DA

D

AB và CD ; BC và DA
- Hai cạnh đối nhau : ...
d , Góc : ... ; B ; C ; D
Điểm nằm trong tứ giác :..M ;

Điểm nằm ngoài tứ
giác : ...N


? 3 a, Nhắc lại định lý về tổng ba góc trong tam giác ?
 + B + C = 1800
b, Vẽ tứ giác ABCD tuỳ ý . Dựa vào định lý về tổng ba góc
trong tam giác , hãy tính tổng  + B + C + D
A
B
D

C


Định lý : Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600
Bài tập : Điền tiếp vào chỗ ... để được kết luận đúng :
AB ; BC ; CD ; DA
1, Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng .....
2, Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào ...Cũng không cùng nằm trên
một đường thẳng
0
B
+
C
+
D
=
180
3, Tứ giác ABCD : Â + ...


Bài 1 : Tìm x trong các hình sau
800

HS1 :

C

B 1200
E

F

x
H

1100
A

G

x
D


B

HS2 :

D

x

A

I

E

600
K
x
N

1050
M


Hoạt động nhóm
Tứ giác ABCD có Â = 650, góc B = 1170 , góc C = 710 .
Tính số đo góc ngoài của đỉnh D
B
C

A

D


Hướng dẫn về nhà
-Học thuộc các định nghĩa , định lý trong bài .
-Chứng minh được định lý tổng các góc trong tam giác
-BTVN : 2 ; 3 ; 4 ; 5 / 66 + 67 SGK và 2 ; 9 / 61 SBT
-Đọc bài có thể em chưa biết / 68 SGK
Hướng dẫn bài 3 / 67 SGK
a, Dựa vào GT để KL AC là đường trung trực của BD
b, Chứng minh tam giác ABC = tam giác ADC ( c, c , c )
Suy ra góc B = góc DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×