Tải bản đầy đủ

Đề số 12 đề kiểm tra 15 phút học kì 2 ngữ văn 9

Đề số 12 Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 9
Bình chọn:

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Ngữ văn 9


Đề số 11 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 9 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 8 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9


Đề bài
Cho đoạn trích sau:
Xuân đã về từ tối hôm qua. (1) .......... cả đất trời đều rung động (2) .......... tạo vật
đều xôn xao. (3) ………… mới chỉ qua một đêm mà sắc cỏ đã bừng dậy một màu xanh
non bát ngát. Chim én cũng dập dìu bay về từng đàn (4) ………... Những cánh én mùa
xuân, ước gì mỗi đứa chúng mình đều trở thành cánh én mùa xuân (5) …………?
1. Điền vào chỗ trống thích hợp thành phần tình thái, cảm thán.
2. Chỉ rõ chức năng tình thái và cảm thán trong đoạn văn trên.

Lời giải chi tiết
Điền vào chỗ trống thích hợp thành phần tình thái, cảm thán và chi rõ chức năng
tình thái và cảm thán trong đoạn văn trên:
(1) (2): Dường n
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-15-phut-de-so-12-hoc-ki-2-ngu-van-9c36a43268.html#ixzz5vy0cBYX6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×