Tải bản đầy đủ

Đề số 7 đề kiểm tra 15 phút học kì 2 ngữ văn 9

Đề số 7 Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 9
Bình chọn:

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 8 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 9 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 11 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9


Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

Đề bài
Cho biết hàm ý trong các câu sau:
1.
Vợ chàng quỷ quái tinh ma
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau.
(Truyện Kiểu - Nguyễn Du)
2.
Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.
(Truyện Kiểu - Nguyễn Du)

Lời giải chi tiết
1. Kẻ cắp bà già gặp nhau: “Kẻ cắp” là kẻ có nhiều thủ đoạn, mánh lới nhưng nếu gặp “bà
già” có nhiều kinh nghiệm sống lão luyện, cẩn thận thì cũng khó mà thi thố được.
Hàm ý của câu thơ có th

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-15-phut-de-so-7-hoc-ki-2-ngu-van-9c36a43261.html#ixzz5vxzYkA89Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×