Tải bản đầy đủ

Đề số 6 đề kiểm tra 15 phút học kì 2 ngữ văn 9

Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 9
Bình chọn:

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 7 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 8 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 9 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9


Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

Đề bài
Câu 1: (3 điểm) Chép thuộc khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Vỉễn Phương.
Câu 2: (7 điểm) Em có suy nghĩ gì về ước nguyện của nhà thơ?

Lời giải chi tiết
Câu 1: Chép đúng khổ thơ cuối của bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương.
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
Câu 2: Suy nghĩ về ước nguyện của nhà thơ:
- Điệp ngữ “muốn làm” được lặp đi nhiều lần như một niềm chung thủy sắt son, một ước
nguyện rất chân thành của nhà thơ trước khi rời xa, từ giã giấc ngủ nghìn thu của người.
- Muốn làm: con chim h

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-15-phut-de-so-6-hoc-ki-2-ngu-van-9c36a43260.html#ixzz5vxzOJPbiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×