Tải bản đầy đủ

Đề số 4 đề kiểm tra 15 phút học kì 2 ngữ văn 9

Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 9
Bình chọn:

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 5 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 6 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 7 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 8 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9


Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

Đề bài
Đọc kĩ đoạn văn dưới đây:
“Lại vào nửa đèm. Bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào. Mèo con vẫn nằm thức. Nó đoán hôm nay
thằng Chuột Cống sẽ đến. Có lúc Mèo Con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn
kiếp ấy đến ngay đế đánh nhau. Nhưng có lúc Mèo Con lại rợn”...
(Mèo con – Tô Hoài)
Chỉ rõ các phép liên kết câu có trong đoạn văn.

Lời giải chi tiết
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-15-phut-de-so-4-hoc-ki-2-ngu-van-9c36a43258.html#ixzz5vxyvp5FFTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×