Tải bản đầy đủ

Đề số 1 đề kiểm tra 15 phút học kì 2 ngữ văn 9

Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2 Ngữ văn 9
Bình chọn:

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 2 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 3 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 4 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9Đề số 5 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 9


Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KÌ 2 - NGỮ VĂN 9

Đề bài
Từ văn bản Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi, em hãy cho biết vì sao con
người cần tiếng nói của văn nghệ? Sức mạnh kì diệu của văn nghệ đối với tâm hồn của
con người?

Lời giải chi tiết
1. Con người cần tiếng nói của văn nghệ, vì:
- Văn nghệ làm cho đời sống tâm hồn của con người phong phú, giúp con người thêm yêu
cuộc sống xung quanh mình.
- Văn nghệ là sợi dây nối mật thiết con người với thế giới bên ngoài.
- Văn nghệ nâng bước cho con người, vượt qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc
đời để làm cho cuộc đời thêm ý vị.
2. Sức mạnh kì diệu của văn nghệ đối
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-kiem-tra-15-phut-de-so-1-hoc-ki-2-ngu-van-9c36a43251.html#ixzz5vxyOGBKHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×