Tải bản đầy đủ

Trần nguyên đán nhiều tác giả

nhiều tác giả

Trần Nguyên Đán

nhiều tác giả

Trần Nguyên Đán
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Trần Nguyên Đán

nhiều tác giả
Trần Nguyên Đán
Tiểu sử

Trần Nguyên Đán (1325-1390)
Nhà thơ Việt Nam, danh sĩ đời Trần. Hiệu Băng Hồ; là chắt của Trần Quang Khải và là ông
ngoại Nguyễn Trãi. Quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định.
Vốn dòng tôn thất, ông được bổ dụng ngay từ trẻ; đời Dụ Tông làm Ngự sử đại phu; đời Nghệ Tông

lên chức Tư Ðồ, tước Chương Túc Hầu.
Nhà Trần suy vi, ông rất lo lắng về mưu đồ của Hồ Quý Ly, nên thường cảnh giác nhà vua phải lưu
tâm thái độ của Quý Ly. Ít lâu sau, ông trí sĩ, lui về ở Côn Sơn, kiến trúc vùng động Thanh Hư, sống
ẩn dật từ năm 1385.
Năm 1390, ông mất, thọ 65 tuổi.
Thơ của Trần Nguyên Ðán chủ yếu là thơ giãy bày tâm sự. Lòng thương dân và cảm giác thấy mình
bất lực đến trở thành vô dụng, ngay cả khi về ở ẩn , đã là nỗi dằn vặt trong ông; và điều đau xót ấy
cũng là những tác phẩm hay nhất của ông.
Tác phẩm chính:
"Băng Hồ ngọc hác tập"
"Bách Thế thông kỷ"

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Trần Nguyên Đán

nhiều tác giả

Tác phẩm của ông đã mất mát phần lớn, hiện chỉ còn khoảng 51 bài thơ chép trong "Trích diễn thi
tập", "Toàn Việt thi lục".
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.hue.vnn.vn
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×