Tải bản đầy đủ

Nhà thơ huy cận nhiều tác giả

nhiều tác giả

Nhà Thơ Huy Cận

nhiều tác giả

Nhà Thơ Huy Cận
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Nhà Thơ Huy Cận

nhiều tác giả
Nhà Thơ Huy Cận
Tác Giả - Tác Phẩm

Nhà thơ Huy Cận.
Vĩnh biệt nhà thơ Huy Cận
Sau một thời gian bị bệnh nặng, mặc dù được các thày thuốc tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao,
sức yếu, nhà thơ Huy Cận đã qua đời tại Hà Nội lúc 20h53 ngày 19/2, thọ 86 tuổi.

Ông tên thật là Cù Huy Cận, sinh ngày 31/5/1919, tại làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
trong một gia đình nhà Nho nghèo yêu nước. Ông đậu Tú tài Tây ở Huế, sau đó theo học và tốt
nghiệp kỹ sư Canh Nông Hà Nội (năm 1943).
Ngay từ thời kỳ còn trẻ ông đã thể hiện một tài năng thơ ca. Tập thơ đầu tay của ông có tên “Lửa
thiêng” xuất bản năm 1940, đánh dấu sự có mặt của Huy Cận, một nhà thơ lớn của dân tộc suốt 65
năm qua.
Ông sớm giác ngộ cách mạng. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, ông đã là đại biểu Quốc hội của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I và đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 2, 7.
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Nhà Thơ Huy Cận

nhiều tác giả

Nhà thơ Huy Cận từng là thứ trưởng Bộ Văn hóa, bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin của Văn
phòng Hội đồng Bộ trưởng, chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam… Uy tín về
quá trình hoạt động và sự nghiệp thơ ca của ông nổi tiếng trong nước và nước ngoài.
Huy Cận có những tập thơ chính: Lửa thiêng (1940), Kinh Cầu tự (1942), Vũ trụ ca (1943), Trời mỗi
ngày lại sáng (1958), Đất nở hoa (1960), Những năm sáu mươi (1968), Cô gái Mèo (1972), Chiến
trường gần chiến trường xa (1973), Ngày hằng sống ngày hằng thơ (1975), Ngôi nhà giữa nắng
(1978). Ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa nghệ thuật đợt I, năm 1996.
Ông được xem là một trong những nhà thơ tiên phong của phong trào thơ mới và là cây đại thụ của
nền thơ cách mạng Việt Nam.
Nhà thơ Huy Cận mất đi giữa những ngày giới văn học nghệ thuật đón chào xuân mới và chuẩn bị tổ
chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 3, là một tin buồn và mất mát lớn cho giới văn học nghệ thuật và
thơ ca Việt Nam.
(Theo SGGP)

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: SGGP
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 29 tháng 3 năm 2005

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×