Tải bản đầy đủ

Nguyễn thị long an nhiều tác giả

nhiều tác giả

Nguyễn Thị Long An

nhiều tác giả

Nguyễn Thị Long An
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Nguyễn Thị Long An

nhiều tác giả
Nguyễn Thị Long An
Tác giả - Tác Phẩm

Đôi dòng tiểu sử
Tên thật Nguyễn Kim Phượng. Sinh và lớn lên tại Tân An (Long An) miền Nam. Giáo chức. vượt
biên đường bộ qua ngã Campuchea năm 1981, ở trại tị nạn đến cuối 1983, đến Hoa Kỳ. Khởi viết
vào năm 1986 trên các tạp chí Văn , Văn Học, Sóng Văn.

Tác phẩm đã xuất bản:
Bên Sông Vàm Cỏ (truyện, Xuân Thu 1992)

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: DacTrung
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 6 năm 2005

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×