Tải bản đầy đủ

Nguyễn sưởng nhiều tác giả

nhiều tác giả

Nguyễn Sưởng

nhiều tác giả

Nguyễn Sưởng
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Nguyễn Sưởng

nhiều tác giả
Nguyễn Sưởng
Tiểu sử

Nhà thơ Nguyễn Sưởng, hiệu là Thích Liên, thành viên của Bích Động thi xã (gồm Nguyễn Sưởng,
Nguyễn Ức, Nguyễn Trung Ngạn và Trần Quang Triều.). Ông sống vào giữa thế kỷ XIV, có thời gian
làm quan dưới triều Trần nhưng sớm chán công danh, vui với bầu bạn và thiên nhiên. Tác phẩm còn
lưu lại mấy bài thơ như Thôn cư (Ở làng), Trùng đáo Quỳnh Lâm Bích Động am lưu đề (Thơ đề

nhân lúc trở lại Quỳnh Lâm Bích Động), Bạch Đằng Giang...
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn:
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 17 tháng 4 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×