Tải bản đầy đủ

Khuông việt đại sư nhiều tác giả

nhiều tác giả

Khuông Việt Đại sư

nhiều tác giả

Khuông Việt Đại sư
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Khuông Việt Đại sư

nhiều tác giả
Khuông Việt Đại sư
Tiểu sử

NGÔ CHÂN LƯU (933-1011)
Nhà sư và nhà văn Việt Nam đời Ðinh và Tiền Lê. Tên quen thuộc là Khuông Việt Ðại sư. Quê ở
làng Cát Lợi, huyện Thường Lạc, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Ông tinh thông tam giáo. Khi xuất gia, học với sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, thành Ðại La, được

truyền tâm ấn; đứng vào thế hệ thứ tư, dòng thiền Quang Bích.
Năm 973, ông được Ðinh Tiên Hoàng trọng vọng, mời về Hoa Lư, ban cho hiệu là Khuông Việt Ðại
sư, phong chức Tăng thống.
Ðời Tiền Lê, ông được tham dự triều chính. Năm 986, ông và sư Ðỗ Pháp Thuận phụng mạng tiếp sứ
nhà Tống là Lý Giác.
Ông mất ngày 22/03/1011.
Tác phẩm chính:
"Thuyền uyển tập anh ngữ lục"
"Truyền đăng lục"
"Thơ tiễn sứ Tống"
Khúc ca "Vương lang quy"....

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Khuông Việt Đại sư

nhiều tác giả

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.hue.vnn.vn
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 12 tháng 4 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×