Tải bản đầy đủ

Dương không lộ nhiều tác giả

nhiều tác giả

Dương Không Lộ

nhiều tác giả

Dương Không Lộ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Dương Không Lộ

nhiều tác giả
Dương Không Lộ
Tiểu sử

Không Lộ thiền sư (?-1119)
Thiền sư Dương Không Lộ, người làng Hải Thanh, huyện Giao Thuỷ (nay tỉnh Nam Định), gia đình
làm nghề chài lưới, chỉ riêng ông đi tu. Sau khi học đạo Phật, ông về tu ở chùa Keo (tỉnh Thái Bình)
và đi truyền đạo ở nhiều nơi trong nước. Truyền rằng thời ấy có thái tử bên Trung Quốc bị bệnh

nặng, không ai chữa khỏi, phải cho mời ông. Chữa khỏi bệnh cho Thái tử, ông chỉ nhận đồng đem về
nước, đúc hàng loạt chuông lớn, ban cho các nhà chùa. Do đó, nhiều làng có nghề đúc đồng đều thờ
ông làm tổ sư nghề.
Thơ văn để lại chỉ còn hai bài thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng chữ Hán mà "Ngư nhàn" là tiêu biểu.
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn:
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 12 tháng 4 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×