Tải bản đầy đủ

Bùi huy bích nhiều tác giả

nhiều tác giả

Bùi Huy Bích

nhiều tác giả

Bùi Huy Bích
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Bùi Huy Bích

nhiều tác giả
Bùi Huy Bích
Tiểu sử

Bùi Huy Bích (1744 - 1818)
Nhà nghiên cứu, nhà thơ Việt Nam. Tự là Hy Chương, Ảm Chương; hiệu Tồn Am, Tồn Am Bệnh
Tẩu. Sinh năm 1744, người làng Ðịnh Công, huyện Thanh Trì, sau di cư sang làng Thịnh Liệt, huyện
Thanh Trì, tỉnh Hà Đông.

Ông xuất thân trong một gia đình dòng dõi. Nội tổ là Bùi Xương Tự, thân phụ là Bùi Trọng Tân đều
là nhân vật có tiếng trong lịch sử và văn học nước nhà.
Là học trò của Bảng nhãn Lê Quý Ðôn. Năm 1762, đỗ Hương cống. Năm 1769, đỗ Tiến sĩ. Từng giữ
các chức: Hiệu lý Viện Hàn Lâm, rồi thăng làm Thị chế, kế được thụ chức Thiên sai tri hộ phiên,
kiêm chức Ðông các hiệu thư.
Năm 1777, ông làm Ðốc đồng Nghệ An. Năm 1778, lên làm Hiệp trấn. Về sau, kiêm chức Tả thị lang
Bộ lại, Hành tham tụng, tước Kế Liệt Hầu. ít lâu sau, ông cáo bệnh, về ở ẩn.
Sau này Gia Long có vời ông ra làm quan, nhưng ông từ chối.
Ông mất ngày 25/05/1818.
Tác phẩm chính:
"Lữ trung tạp thuyết" (2 quyển)

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Bùi Huy Bích

nhiều tác giả

"Bích Câu thi tập"
"Nghệ An thi tập"
"Thóai Hiên thi tập"
"Hòang Việt thi tuyển" (6 quyển)
"Hòang Việt văn tuyển" (8 quyển)......
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.hue.vnn.vn
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×