Tải bản đầy đủ

Anh đức nhiều tác giả

nhiều tác giả

Anh Đức

nhiều tác giả

Anh Đức
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Anh Đức

nhiều tác giả
Anh Đức
Tác giả - tác phẩm

Nhà văn Anh Đức
Tên khai sinh: Bùi Đức Ái, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1935, tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An
Giang. Nơi ở hiện nay: 105 Nguyễn Văn Thủ, quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam. Tốt nghiệp đạii học. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam (1957).

Từ năm 1953 là biên tập viên báo Cứu Quốc Nam Bộ, nhiều năm gắn bó với các công việc làm báo,
sáng tác văn học. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là trưởng ngành văn, Tổng biên tập tạp chí
Văn nghệ giải phóng; ủy viên Ban thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên Đảng đoàn các khóa 2 và
3. Đại biểu quốc hội khóa 7. Hiện nay là ủy viên Ban thư ký Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh,
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Anh Đức

nhiều tác giả

Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Tổng biên tập tạp
chí Văn, ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa 5.
Tác phẩm đã xuất bản: Biển động (truyện, 1952); Lão anh hùng dưới hầm bí mật (truyện, 1956); Một
truyện chép ở bệnh viện (truyện, 1958); Biển xa (truyện, 1960); Bức thư Cà Mau (truyện, 1965);
Giấc mơ ông lão vườn chim (truyện, 1970); Hòn đất (tiểu thuyết, 1966); Đứa con của đất (tiểu
thuyết, 1976); miền sóng vỗ (tập truyện, 1985).
Giải thưởng văn học: Văn nghệ Cửu Long Nam Bộ (1952), Giải nhất truyện ngắn của tạp chí Văn
nghệ (1958), Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu (truyện, 1965)...

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: www.binhthuan.gov.vn
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 1 tháng 11 năm 2004

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×