Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường mầm non họa mi

SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

MỤC LỤC
STT

NỘI DUNG

TRANG

1

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
II. Mục đích (Mục tiêu) nghiên cứu

2
2
3

Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề

II. Thực trạng vấn đề
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
IV. Tính mới của giải pháp
V. Hiệu quả SKKN
Phần thứ 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
II. Kiến nghị

3
3
4
5
11
11
12
12
13

2

3

Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

1

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
I. Đặt vấn đề
Trẻ em là nguồn hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của Đất nước. Những
người làm cha, làm mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi con của họ là những đứa trẻ khỏe
mạnh, thông minh và ngoan ngoãn, biết lễ phép, kính trọng, vâng lời ông bà, cha mẹ,
thầy cô giáo. Tương lai của đất nước sẽ rạng rỡ vô cùng khi xã hội của chúng ta có
một thế hệ trẻ sau này là những con người có sức khỏe, vừa có đức, vừa có tài. Rồi
mai đây những người con ấy sẽ là lớp kế cận, tiếp tục gánh vác sự nghiệp của cha ông
ta dựng nước và giữ nước, thực hiện lòng mong mỏi của Bác Hồ “Non Sông Việt
Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các
cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các
cháu”.
Vậy chúng ta những người làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
cần phải làm gì để giáo dục trẻ phát triển toàn diện cả vể thể chất lẫn tinh thần. Nhất
là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: “Giáo dục
không chỉ là một bộ phận khăng khít của nền kinh tế mà còn là động lực hàng đầu
thúc đẩy sự phát triển của xã hội”.
Giáo dục lễ giáo cho trẻ là một phần quan trọng trong nội dung giáo dục trẻ, đó
là khâu đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ đặc biệt là lứa tuổi mầm non.
Vì vậy, trong mục tiêu giáo dục đào tạo ghi rõ hình thành cho trẻ những cơ
sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa: khỏe mạnh, nhanh nhẹn,
phát triển hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương, biết quan tâm, nhường nhịn giúp đỡ
mọi người, biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, thông minh, ham hiểu biết, thích khám
phá và tìm tòi một số kỹ năng cơ bản như: nhẹ nhàng, khéo léo, biết xin lỗi và nhận
lỗi khi mình có lỗi. Muốn hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ lứa tuổi mầm
non, việc giáo dục lễ giáo cho trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng, cần thiết và có ý
nghĩa.
Nhưng nhận thức của một số phụ huynh còn hạn chế, có phụ huynh thì
chiều con quá mức, thích gì có nấy, cũng có phụ huynh do công việc bộn bề kiếm
sống, có điều kiện về kinh tế nên giao hẳn việc chăm sóc giáo dục con cái cho người
giúp việc. Việc đưa trẻ đến trường mầm non chưa được chú trọng, còn để trẻ ở nhà
chơi tự do, tiếp xúc với môi trường chưa lành mạnh, mà trẻ mầm non còn đang ở độ
tuổi tập ăn, tập nói.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

2

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

Trẻ mầm non ban đầu trẻ chưa biết kính trọng, thưa gửi lễ phép, còn trả lời
trống không với người lớn tuổi, với bạn bè, với cô giáo. Trước thực trạng đó là người
giáo viên tôi không thể không suy nghĩ và nhận thấy rằng việc giáo dục lễ giáo cho
trẻ mầm non hiện nay đang là vấn đề bức xúc, là việc làm cần thiết có vai trò to lớn
trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo. Đây là vấn đề của toàn xã hội, việc giáo
dục lễ giáo nhằm tăng cường hiểu biết, mối quan hệ giao tiếp với cộng đồng nhằm
đưa trẻ vào môi trường sư phạm thật lành mạnh và trong sáng. Vì vậy, tôi đã chọn đề
tài: “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ở lớp chồi 2, trường Mầm
non Họa Mi.”
II. Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu
Giúp cho trẻ có được nhiều vốn kinh nghiệm sống, biết được những điều gì nên
làm và điều gì không nên làm, biết xử lý tình huống khi gặp khó khăn, giúp trẻ tự tin
chủ động hơn, khơi gợi sự tư duy, sáng tạo để xử lý tình huống giúp trẻ có trách
nhiệm với nhiệm vụ của mình, quan tâm nhường nhịn giúp đỡ mọi người, biết yêu
thích và giữ gìn cái đẹp, ham hiểu biết, thích tìm tòi khám phá thế giới xung quanh,
hình thành một số kỹ năng cơ bản trong cách ứng xử với mọi người như: nhẹ nhàng,
khéo léo, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ...
Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
Từ ngàn xưa kinh nghiệm của cha ông ta đã· đúc kết, nhiệm vụ học đầu tiên của
mỗi con người phải là "Tiên học lễ, hậu học văn" lễ phép là nét đẹp văn hoá được đặt
lên hàng đầu. Trong thời đại hiện nay tiếp thu nhiều nền văn hoá khác nhau nên đâu
đó vẫn còn nhiều câu chuyện thương tâm về đạo đức lễ giáo của con người, việc mà
tôi và mọi người đã nghe và thấy trên thông tin đại chúng, trong cuộc sống hằng
ngày.
Trong Văn kiện đai hội Đảng lần thứ VII, đại hội đảng lần thứ VIII và Nghị


quyết Trung ương II, Đảng đã khẳng định phát triển sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp
của toàn xã hội, của Nhà nước, của cộng đồng, của gia đình và của mọi công dân, kết
hợp tốt giáo dục trường học và giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, xây dựng môi
trường giáo dục lành mạnh người lớn làm gương cho trẻ em noi theo.
Theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình giáo dục mầm non, thì giáo
dục lễ giáo cho trẻ mầm non là sự hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ, qua sự
quan sát đánh giá trẻ của giáo viên thông qua các hoạt động trong ngày, nhằm giáo
Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

3

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

dục đạo đức, lối sống cho trẻ, qua tiếp xúc với câu chuyện, bài thơ có nội dung giáo
dục lễ giáo tác động đến sự giáo dục lễ giáo cho từng cá nhân trẻ về tình cảm, ý chí
nhằm mục đích phát triển nhân cách cho trẻ.
Giáo dục lễ giáo là chuẩn mực của quá trình giáo dục đạo đức cho trẻ, nó đóng
một vai trò to lớn trong việc phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Có thể nói: không
thể thiếu được giáo dục lễ giáo trong vệc giúp trẻ trở thành con người mới của xã hội
chủ nghĩa. Giáo dục lễ giáo chính là hình thành cho trẻ kỹ năng tự phục vụ bản thân,
có những hành vi, cách ứng xử phù hợp, có văn hoá trong gia đình, trường lớp và
ngoài xã hội.
Bác Hồ đã từng nói: “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”
Giáo dục lễ giáo cho trẻ nói chung, cho trẻ mầm non nói riêng là vô cùng quan
trọng . Trẻ mầm non giống như một trang giấy trắng. Người lớn chúng ta viết vào đó
thế nào sẽ thành thế đó. Những tính cách, thói quen được hình thành cho trẻ ngay từ
lứa tuổi mầm non sẽ theo trẻ trong suốt cuộc đời và rất khó thay đổi.
II. Thực trạng vấn đề
Năm học 2018- 2019 tôi được phân công chủ nhiệm lớp chồi 2, phân hiệu lẻ
trường Mầm non Họa Mi
- Tình hình của lớp:
+ Tổng số học sinh: 33. Nữ: 9
+ Giáo viên: 2 giáo viên, trình độ đại học
1. Thuận lợi
Bản thân là giáo viên trẻ, nhiệt tình có trình độ chuyên môn và có khả năng tiếp
cận với các môn một cách nhẹ nhàng lối cuốn trẻ vào tiết học. Ngoài ra còn tổ chức
tốt các hoạt động lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
Số lượng trẻ đi hoc chuyên cần cao.
Một số phụ huynh đã quan tâm đến việc giáo dục lễ giáo cho trẻ và đã phần nào
nhận thức được nội dung, ý nghĩa của giáo dục lễ giáo cho trẻ.
2. Khó khăn
Lớp tôi chủ nhiệm là lớp ghép, các cháu chưa học qua lớp mầm, nhà trẻ nên
nhiều trẻ trong giao tiếp còn nói thiếu chủ ngữ với người lớn tuổi, hay nói trống không,
với bạn bè còn nói tục, chửi bậy, chưa có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung.
Nhiều phụ huynh còn quá nuông chiều trẻ, luôn đáp ứng mọi thứ theo yêu cầu
của trẻ. Đa phần phụ huynh chưa quan tâm đến việc giáo dục lễ giáo cho trẻ, nhiều
Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

4

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

phụ huynh còn chưa gương mẫu trong các hành vi tại gia đình, điều đó dẫn đến việc
giáo dục lễ giáo của giáo viên đối với trẻ tại trường gặp nhiều khó khăn.
- Các nguyên nhân, các yếu tố tác động
Do việc giảm tỷ lệ sinh con nên số con trong mỗi gia đình ít đi, thì trẻ ngày
càng được nuông chiều thái quá. Một số phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng của
giáo dục lễ giáo cho con em ở lứa tuổi mầm non, nên thường khoán trắng cho giáo
viên.
Do số lượng trẻ trong lớp đông và ghép nhiều độ tuổi.
Trong quá trình giáo dục lễ giáo cho trẻ giáo viên còn cứng nhắc, máy móc
trong việc giáo dục trẻ. Đa phần giáo viên đánh giá về hành vi lễ giáo của trẻ thường
dựa vào kiến thức của trẻ, chưa có sự theo dõi, chú ý đến các hành vi của trẻ trong
các tình huống để đánh giá.
*Khảo sát năm học 2015 - 2016:
Kết quả
Số lượng

Tỷ lệ

Trẻ biết chào hỏi lễ phép

23/33

70%

Trẻ biết nhường nhịn bạn

20/33

61%

Trẻ biết cảm ơn, xin lỗi
Trẻ biết giúp đỡ cô và bạn trong các hoạt động

21/33

64%

19/33
20/33

58%
61%

Nội dung khảo sát

Trẻ biết giữ gìn vệ sinh chung

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.
Giáo dục lễ giáo nhằm hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách của
con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế mỗi cô giáo mầm non có trách
nhiệm góp phần đào tạo thế hệ trẻ những con người phát triển toàn diện về nhân cách
Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

5

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

và trí tuệ cho trẻ mẫu giáo.
Sau đây tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm của bản thân tôi đã áp dụng lồng
ghép giáo dục lễ giáo vào tất cả các hoạt động:
1.Giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các hoạt động học .
- Lồng nội dung giáo dục lễ giáo vào các môn học có nhiều ưu thế nhằm hình
thành cho trẻ những thói quen, hành vi có văn hoá.
Ví dụ: Tiết khám phá khoa hoc “Cây xanh và môi trường sống”.
Cô giáo có thể đàm thoại: Cây xanh để làm gì? Cây xanh có ích lợi như thế
nào? Muốn có nhiều cây xanh chúng ta phải làm gì?
Qua lợi ích của cây xanh, cô giáo dục cháu không ngắt ngọn bẻ cành, mà phải
biết bảo vệ chăm sóc cây xanh để cây cho ta nhiều lợi ích.
Đối với giờ học phát triển thể chất: Cô giáo dục trẻ siêng năng thể dục, tập đều
đặn giúp cơ thể khoẻ mạnh, trong lúc tập các con không chen lấn, không xô đẩy nhau.
Ví dụ: Tiết học tạo hình: “Vẽ người thân trong gia đình”.
Cô có thể đàm thoại:
- Gia đình cháu gồm có những ai?
- Gia đình cháu thuộc gia đình nhỏ hay gia đình lớn?
- Mọi người sống trong gia đình phải như thế nào với nhau?
Giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng đối với ông bà, cha mẹ, anh chị, biết
nhường nhịn em bé.
+ Giờ học làm quen với toán
Nhắc nhở cháu ngồi ngay ngắn, cất đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp, biết giữ gìn
bảo quản đồ dùng.
+ Giờ làm quen văn học: Qua chuyện “Tích Chu”.
Cô đàm thoại cùng trẻ:
Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

6

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

Tích Chu sống với bà, bà đối xử như thế nào?
Khi bà bị ốm Tích Chu có biết giúp đỡ bà không?
Tích Chu làm gì mà không lấy nước cho bà uống?
Khi bà bị hóa thành chim bay đi Tích Chu thế nào?
Tích chu hối hận và làm gì để giúp bà trở thành người lại?
Cô giáo dục cháu phải thật thà, biết chăm lo, thương yêu giúp đỡ mọi người khi
gặp khó khăn, không được ham chơi, hình thành cho trẻ lòng nhân ái đối với mọi
người xung quanh.
Ví dụ: Trong môn Giáo dục âm nhac: Dạy hát “Cô giáo em”
Trong tiết học này cô giáo giới thiệu về nghề giáo viên và hỏi trẻ trên lớp được
học những gì? Ai là người chăm sóc các con? Cô giáo phải làm các công việc gì?
Qua đó giáo dục trẻ về “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu của dân tộc
ta, ngoài ra trẻ phải biết kính trọng, lễ phép, yêu thương cô giáo của mình.
Tóm lại hoạt động học cô giáo cần tận dụng tất cả các tiết học phù hợp để lồng
ghép giáo dục lễ giáo cho trẻ. Sau một thời gian thực hiện những thói quen về lễ giáo
chất lượng lớp tôi tăng lên rõ rệt, trẻ biết chào hỏi, thưa trình, biết nói lời cảm ơn, xin
lỗi, yêu mến cô giáo, đoàn kết với bạn bè, tôi thấy vui mừng và tiếp tục áp dụng.
2. Giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các hoạt động vui chơi.
Đối với trẻ mẫu giáo “Học mà chơi, chơi mà học” trong giờ chơi trẻ được trải
nghiệm thực tế qua các hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, cũng chính trong giờ
chơi, trẻ bộc lộ tính cách một cách rõ nhất bằng cách chơi cùng bạn, chơi theo nhóm,
những lúc trẻ chơi cô cần quan sát để uốn nắn kịp thời.
Ví dụ: Qua trò chơi phân vai – y tá – bác sĩ.
Bác sĩ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xưng hô, cô, chú, bác, cháu đau chỗ
nào? Đau ra sao?...
Y tá phát thuốc dặn bệnh nhân uống thuốc ngày mấy lần, bệnh nhân nhận
thuốc, nhận đơn thuốc bằng hai tay và nói lời cảm ơn đối với cô y tá, bác sĩ.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

7

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

+ Trẻ chơi bán hàng:
Người bán hàng: Cô, chú mua gì ?
Người mua: Bao nhiêu một cân cá vậy cô?
Qua hoạt động vui chơi cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần trong giao tiếp,
trong ứng xử, chào hỏi đối với mọi người xung quanh mình.
Ví dụ: Qua trò chơi xây dựng: trẻ xây “Trang trại chăn nuôi” qua góc chơi này
cô cần giáo dục trẻ biết ơn những bác nông dân đã tạo ra các sản phẩm ngon, sạch
cho chúng ta, chúng ta phải biết ơn công sức lao động của mọi người.
Trẻ mầm non vui chơi là hoạt động diễn ra hằng ngày, là một giáo viên tôi luôn
có gắng lồng ghép giáo dục lễ giáo vào các hoạt động vui chơi nhằm mang lại hiệu
quả tốt hơn mà không gây nhàm chán. Trẻ biết nhường nhịn nhau khi chơi, biết xin
lỗi bạn khi làm bạn đau, biết đoàn kết trong quá trình chơi nhóm, tôi thấy vui mừng
và tiếp tục áp dụng.
3.Giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi.
Giờ đón trẻ hoặc trả trẻ tôi rất ân cần và chuẩn mực trong xưng hô với bố mẹ
trẻ, tôi tập trẻ đến lớp chào cô, sau đó chào tạm biệt bố mẹ để vào lớp học.
Trong giờ chơi tự do, hay giờ lao động, sinh hoạt ngoài trời. nếu cháu làm việc
gì sai đối với bạn, với cô thì phải biết xin lỗi cô, xin lỗi bạn, ai cho gì thì nhận bằng
hai tay và nói lời cảm ơn.
Giờ chơi cháu đoàn kết với bạn bè, không tranh giành đồ chơi.
Giờ dạo chơi sinh hoạt ngoài trời.
Ví dụ: Tham quan vườn cây ăn quả.
Đàm thoại:
- Muốn có nhiều quả ngon ta phải làm gì?
- Khi ăn quả các con nhớ đến ai?

Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

8

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

Giáo dục cháu kính trọng, yêu những người lao động, khi ăn phải từ tốn, chậm
rãi không vứt vỏ và hạt bừa bãi. Các cháu biết giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh
lớp, biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh nên tôi đã tiếp tục áp dụng.
4.Xây dựng môi trường lớp học để giáo dục lễ giáo cho trẻ.
Cùng với toàn trường thực hiện chủ đề năm học, xây dựng: “trường học thân
thiện” tạo cảnh quan môi trường cũng như tạo môi trường cho trẻ hoạt động và khám
phá, luôn chú trọng việc tạo môi trường học phù hợp với độ tuổi, môi trường học là
môi trường mở để trẻ có thể tham gia tích cực và vận dụng khả năng sáng tạo của
mình.
Khi xây dựng môi trường và cảnh quan cho lớp học phải luôn kéo trẻ vào các
hoạt động này để trẻ trực tiếp trải nghiệm khi đó trẻ sẽ thấy được lợi ích của những
việc đó và những lần sau đó trẻ sẽ yêu thích được tham gia cùng cô và trẻ ghi nhớ
những công việc đó một cách tốt hơn.
Cô tạo các góc thiên nhiên và yêu cầu trẻ chăm sóc như tưới cây, lau lá, làm đất
qua việc làm này trẻ được gần gũi hơn với thiên nhiên, biết yêu thiên nhiên.
Cuối tuần cô cùng trẻ dọn dẹp lớp học sắp xếp lại các góc chơi, qua đây cho trẻ
làm quen với lao động, giáo dục trẻ người nhỏ làm việc nhỏ góp một phần công sức
vào sự phát triển của xã hội. Ngoài ra trẻ còn có thể giúp cô một số công việc nhỏ
như sắp xếp lại sách vở, đồ dùng học tập, khi trẻ được làm trẻ hiểu được sự gọn gàng
ngăn nắp là thật sự cần thiết.
Cuối tuần cô bình cờ, nêu gương từng trẻ khi tham gia hoạt động , cô phải nhận
xét từng cá nhân trẻ, trẻ này vì sao chưa ngoan? tuần sau con đi học phải như thế
nào? khi trẻ được cô và các bạn nhận xét trẻ thấy vì sao mình chưa ngoan, khuyến
khích động viên trẻ cho tuần học tới ngoan hơn.
5. Giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các sự kiện, ngày lễ.
Như chúng ta đã biết truyền thống của người Việt chúng ta luôn tôn sư trọng
đạo. Vì vậy thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội như ngày giỗ Tổ Hùng Vương,
ngày 20/11… Từ ý nghĩa của những ngày lễ lớn, tôi đã tổ chức các hoạt động văn
nghệ để chào mừng, đồng thời ôn lại truyền thống của dân tộc để giáo dục trẻ lòng tự
hào dân tộc, biết kính trọng những người đã hy sinh cho lợi ích dân tộc, lợi ích trồng
Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

9

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

người. Nhằm hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu đối với người lớn tuổi, thông
qua đó khuyến khích trẻ học tập và phấn đấu thành con người có ích cho xã hội.
6. Giáo viên phải rèn luyện bản thân là tấm gương cho trẻ.
Một ngày thời gian trẻ ở trên trường với cô rất nhiều vì vậy trẻ quan sát từng
việc làm của cô, trẻ coi cô là thần tượng, cô phải thật là nhẹ nhàng, cư xử đúng mực
khi giao tiếp với trẻ, cô phải tôn trọng trẻ, luôn coi trẻ là bạn vì như vậy giao tiếp với
trẻ trở nên nhẹ nhàng và có hiệu quả.
Cô giáo phải ý thức được việc mình là hình mẫu của trẻ để có những việc làm
chuẩn mực khiến trẻ cảm thấy cô thực sự là người mẹ thứ hai của trẻ, yêu thương trẻ
bằng cả tấm lòng.
Ví dụ: Trong giờ ăn trẻ ăn chậm hay nói chuyện cô cần nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng
cũng như động viên trẻ để trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình, qua việc làm đó của cô
giáo trẻ nhận thấy được tình yêu thương của cô dành cho mình, cũng chính từ cách cư
xử đó trẻ cũng sẽ cư xử nhẹ nhàng với các bạn của mình.
Trong lớp trẻ đánh nhau cô là người phân xử, cô phải thật nhẹ nhàng khuyên
bảo tìm ra nguyên nhân hai bạn đánh nhau, nhắc nhở trẻ có hành vi sai, nói với trẻ
đánh nhau là hành động không tốt và khiến cho bạn đau và yêu cầu trẻ xin lỗi nếu trẻ
làm sai từ đó trẻ nhận thấy rằng làm sai phải xin lỗi và đánh bạn là hành động không
tốt. Cô luôn luôn gương mẫu trước trẻ trong tất cả các hoạt động khi trẻ ở cùng cô tại
trường.
7. Tuyên truyền tới bậc phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo
tới gia đình trẻ.
Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ và mẹ là cô giáo đầu tiên của trẻ, như
vậy chúng ta phải tuyên truyền tới phụ huynh tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo để
phụ huynh cùng với giáo viên giúp trẻ phát triển hoàn thiện về nhân cách.
Ngoài ra cô cũng cần trao đổi với phụ huynh khi ở nhà ngay từ những hành
động nhỏ như ăn, uống , mặc quần áo, phụ huynh nên để trẻ tự làm trẻ sẽ có những
trải nghiệm thực tế vậy sẽ tốt cho trẻ sau này.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

10

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

Trẻ cần phải được tự lập làm những công việc phù hợp với khả năng và sức
khỏe của mình, cha mẹ không nên làm thay con vì sẽ hình thành cho trẻ thói quen ỷ
lại, dựa dẫm vào người khác có tác động tiêu cực tới trẻ.
Cha mẹ trẻ cũng cần phối hợp với giáo viên một cách chặt chẽ hợp lý bằng việc
tham gia tình nguyện vào quá trình giáo dục trong nhà trường. Cha mẹ nên tham gia
vào các buổi nói chuyện tập thể hoặc trao đổi với giáo viên tham gia các buổi họp của
nhà trường. Qua đây giúp phụ huynh hiểu rằng học là một quá trình xuyên suốt và
bậc học mầm non là bậc học quan trọng làm nền tảng cho các bậc học khác.
Ngoài ra trẻ có được thói quen sử dụng đồ dùng một cách chính xác thuần thục
khéo léo không chỉ đòi hỏi trẻ phải thường xuyên luyện tập, thực hành mà còn phải
đáp ứng được những nhu cầu đó ở trẻ, cung cấp cho trẻ những mẫu hành vi văn hóa,
những hành vi đúng, đẹp, văn minh của chính cha mẹ và những người xung quanh
trẻ.
Giải pháp này vô cùng quan trọng và sẽ đạt được hiệu quả cao nếu có mối liên
kết chặt chẻ từ các bậc phụ huynh và nhà trường, phụ huynh và giáo viên.
IV. Tính mới của giải pháp
So với những giáo viên trước đây cũng từng dạy tích hợp lễ giáo vào các hoạt
động thì tôi thấy được rằng khi tôi sử dụng các giải pháp này vào bài dạy thì có hiệu
quả rõ rệt hơn khi chưa sử dụng. Điển hình như: Trẻ ngoan hơn, biết chào hỏi lễ phép,
biết giữ gìn vệ sinh chung, biết nhường nhịn bạn, biết cảm ơn, xin lỗi….
V. Hiệu quả SKKN
Sau những biện pháp tôi nghiên cứu và thực hiện chất lượng giáo dục về lễ
giáo tăng lên rõ rệt, đó là điều làm tôi phấn khởi, yêu nghề, yêu trẻ càng nhiều. Giúp
tôi có nghị lực trong công tác. Cụ thể dưới đây là kết quả khảo sát mức độ đạt được
về giáo dục lễ giáo cho trẻ 4- 5 tuổi.
* Kết quả khảo nghiệm:
Năm học 2016 – 2017

Nội dung khảo sát

Kết quả
Số lượng
Tỷ lệ

Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

11

Năm học 2017 - 2018
Kết quả
Số lượng
Tỷ lệ
Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

Trẻ biết chào hỏi lễ

31/33

94,%

32/33

97%

26/33

79%

28/33

85%

29/33

88%

31/33

94%

27/33

82%

30/33

91%

29/33

88%

31/33

94%

phép
Trẻ biết nhường nhịn
bạn
Trẻ biết cảm ơn, xin
lỗi
Trẻ biết giúp đỡ cô và
bạn trong các hoạt
động
Trẻ biết giữ gìn vệ sinh
chung
Có thể thấy khi áp dụng phương pháp này giúp trẻ mạnh dạn và tự tin hơn
khi giao tiếp. Những thói quen và hành vi tốt được tăng lên rõ rệt, sự thay đổi của
trẻ được biểu hiện mới qua từng ngày khi thực hiện nghiên cứu đề tài nói trên.
Phần thứ 3: Kết luận, kiến nghị
I. Kết luận
Việc giáo dục lễ giáo có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển toàn diện
về nhân cách của trẻ, việc đứa trẻ thích nghi nhanh hay chậm, hình thành những hành
vi phụ thuộc rất nhiều vào mức độ đúng đắn trong việc dạy trẻ của mỗi chúng ta, trình
độ nhận thức và tiếp thu của mỗi cháu khác nhau, hoàn cảnh sống từng gia đình mỗi
cháu không đồng đều. Vì vậy qua quá trình thực hiện bản thân nhận thấy muốn thực
hiện tốt việc này thì cha mẹ trẻ và giáo viên cần có lòng quyết tâm, sự bền bỉ, thường
xuyên nỗ lực cố gắng, phải tận tâm, tận lực. Và phải luôn cố gắng là tấm gương sáng
để trẻ học và noi theo, vì trẻ trong lứa tuổi này chủ yếu là bắt chước các hành vi ứng
xử để trẻ học theo, những hành vi tốt đó được trẻ thực hành, rèn luyện hằng ngày sẽ
trở thành những thói quen tốt giúp ích cho trẻ sau này. Qua các hoạt động lồng ghép
giáo dục lễ giáo cho trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt: “Đức- trí- thể- mỹlao động”
Qua việc nghiên cứu, điều tra, phân tích tôi nhận thấy việc giáo dục lễ giáo cho
trẻ tại lớp có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trẻ đến trường ngày một ngoan hơn, do có
nhiều trò chơi mang tính giáo dục cao, việc học mà chơi- chơi mà học trong trường
đã làm cho trẻ hứng thú trong việc học và ham thích đến trường, tỷ lệ chuyên cần
năm nay cao hơn năm trước.
Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

12

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

Chính vì vậy, giáo dục lễ giáo cho trẻ hằng ngày giúp trẻ hình thành những thói
quen tốt ngay từ nhỏ là tiền đề cho sự phát triển nhân cách sau này và để thế giới
ngày mai được tốt đẹp hơn, con người sống có trách nhiệm hơn, có sự tự tin, tự lập,
người với người sống với nhau có tình, có nghĩa hơn, biết ứng xử phù hợp… Chúng
ta hãy bắt đầu giáo dục lễ giáo cho trẻ ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này.
Trên đây là một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4- 5 tuổi ở lớp chồi 2
trong trường mầm non của tôi đã được áp dụng thành công trên trẻ.
II. Kiến nghị
- Với nhà trường: tạo điều kiện cho giáo viên được đi dự giờ cũng như tham
gia các chuyên đề của các trường bạn để nâng cao kinh nghiệm chuyên môn.
- Với Phòng giáo dục: Tổ chức các chuyên đề, hội thảo để giáo viên có nhiều
cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ những khó khăn trong chuyên môn để
kịp thời tháo gỡ những vướng mắc.
Đây là một kinh nghiệm của bản thân nên tôi chắc hẳn còn nhiều thiếu sót,
mong được sự đóng góp chân tình từ các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp. Tôi xin chân
thành cảm ơn!
.
Quảng điền, ngày 05 tháng 03 năm2019
Người viết

Nguyễn Thị Duyên

Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

13

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

Nhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học cấp trường
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Quảng điền, ngày …. tháng…… năm 2019
CT HỘI ĐỒNG

Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

14

Trường Mầm non Họa Mi


SKKN: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường Mầm non Họa Mi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TT

Tên tài liệu

Tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản

1

-Tâm lý học trẻ em lứa tuổi “ Nguyễn Thành lam – Hoàng
mần non
Ngọc Dung

2

- Giáo dục học mầm non 1,2,3

Dương Duy An

3

- Luật Giáo dục

Quốc hội

4

- Cơ sở dạy trẻ làm quen với
các hoạt động giáo dục trong Qua các giờ lên tiết
trường mầm non

5

6

- Giáo trình: phương pháp tổ
chức hoạt động vui chơi cho Qua các môn học, trò chơi
trẻ mầm non
- Chương trình hướng dẫn tổ
chức thực hiện các hoạt động
giáo dục trong trường mầm Theo chương trình giáo dục mầm non
mới.
non theo chủ đề các độ tuổi

7

- Tuyển tập các trò chơi cho trẻ
Sưu tầm
mầm non.

8

Tạp chí trẻ thơ ; tạp chí giáo
dục ; tạp chí gia đình& trẻ thơ

9

Tài liệu bồi dưỡng thường
xuyên cho giáo viên Mầm non

Người thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

15

Trường Mầm non Họa MiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×