Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt

TOÁN HÌNH HỌC 8 – BÀI GIẢNG

Tiết 63: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều


Phần B : Hình chóp đều
Tiết 63: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

1 . Hình chóp

S

Mặt bên
Chiều cao
A

D
H

B


C

Mặt đáy

Hình 116

-Hình chóp có mặt đáy là một đa giác, mặt bên là các
tam giác có chung đỉnh . Đỉnh này là đỉnh của hình
chóp .
- Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với
mặt phẳng đáy gọi là đường cao của hình chóp .
- Hình chóp S.ABCD là hình chóp tứ giác .


Phần B : Hình chóp đều
Tiết 63: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
S

1 . Hình chóp
2 . Hình chóp đều
- Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một
đa giác đều, các mặt bên là những tam giác cân
bằng nhau có chung đỉnh ( là đỉnh hình chóp )
D

A
C
B
Hình chóp đều S.ABCD


S
A

B
H

D
A
H
B

C

D

C

Hai tam giác SAH và SCH có bằng nhau hay không ?
0


SAH  SCH (C .C .C ) �
 SHC
 ra
90SH
�vuông
SH 
Từ SHA
đó ta có
thể suy
gócAC
với AC không ?
SH  BD
Tương tự,

SH
với mặt
ABCD
SH làkhông
đường
caocó
củalàhình
chóp
Vậyvuông
SH cógóc
vuông
góc phẳng
với mặt
phẳngnên
ABCD
? SH
đường
tứcao
giác
củađều
hìnhSABCD.
chóp đều không ?

EmChân
có nhận
đường
xét cao
gì vềHvịlàtrítâm
chân
đường
đường
tròn
caođiHqua
củacác
hìnhđỉnh
chópcủa
tứ mặt
giác đáy
đều S.ABCD ?


Phần B : Hình chóp đều
Tiết 63: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
S

1 . Hình chóp
2 . Hình chóp đều
- Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một
đa giác đều, các mặt bên là những tam giác cân
bằng nhau có chung đỉnh ( là đỉnh hình chóp )
D

A

- Chân đường cao của hình chóp đều là tâm của
đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy .

H
C
B
Hình chóp đều S.ABCD

- Đường cao vẽ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của
hình chóp đều gọi là trung đoạn của hình chóp
đó .


Cách vẽ hình chóp tứ giác đều
S

Bước 1 : Dựng mặt đáy ABCD (dưới dạng hình
bình hành ).Sau đó lấy giao điểm H của hai đường
chéo .
Bước 2 : Vẽ đường cao vuông góc với ABCD tại
H.

D

C

Bước 3 : Chọn đỉnh S bất kỳ trên đường cao .

H

Bước 4: Nối S với các đỉnh của ABCD.

A

B


Hãy thực hiện ?
Trang 117 SGK
?
Ñaù
y laø
hình vuoâ
ng

Tam giaù
c
ñeà
u

Hình 118Phần B : Hình chóp đều
Tiết 63: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

1 . Hình chóp
2 . Hình chóp đều
3 . Hình chóp cụt đều

S

P

Nhận xét: Mặt bên là hình thang
cân.

D
A

H
C
B


Bài 36 ( SGK – 118)

Chóp tam giác
đều

Chóp
tứ giác đều

Chóp ngũ
giác đều

Chóp lục
giác đều

Mặt đáy

Tam giác đều

Tứ giác đều

Mặt bên

Tam giác cân

Tam giác cân

Số cạnh
đáy

3

4

5

6

Số cạnh

6

8

10

12

Số mặt

4

6

7

5

Ngũ giác đều
Tam giác cân

Lục giác đều
Tam giác cân


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Luyện cách vẽ hình chóp, hình chóp đều.
- Làm bài 38,39/ SGK/ 119; bài 56,57/ SBT/ 122
- Chuẩn bị: vẽ, cắt và gấp miếng bìa như hình 123/
SGK/ 120.
- Đọc trước bài: “Diện tích xung quanh của hình chóp
đều”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×