Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt

Bài giảng Toán 8 – Hình học
Tiết 63
§7 HÌNH CHÓP ĐỀU
VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU


Phát biểu nào sau đây là đúng :
A. hình lăng trụ đứng là hình có các mặt bên
đều là những hình bình hành
B. Hình lăng trụ đứng là hình có các cạnh
bên đều là những hình thoi
C. Hình lăng trụ đứng là hình có các mặt bên
đều là những hình thang vuông
D. Hình lăng trụ đứng là hình có các mặt bên
đều là các hình chữ nhật


Các em hãy xem mô hình của kim tự
tháp Kê_ốp ở Ai Cập:Tiết 63

§7. HÌNH CHÓP ĐỀU
VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

1. Hình chóp

Đỉnh
S

SABCD
chóp
.ABCD
ABCD
-Hình
Đáy:Tứ
giỏcS
Chiều cao
- Đỉnh:
- Mặt bên: SAB, SBC, SCD, SAD
- Đáy: Tứ giác
- Đỉnh: S

Gọi

hình
chóp
tứ
giác
- Đường cao: SH
- Cạnh bên: SA, SB, SC, SD

Cạnh bên

Mặt bên
A

D
H
C

B
Mặt đáy


2. Hình chóp đều

S

Đỉnh

Cạnh bên
mặt bên

Trung đoạn

Đường cao
D
A

H
I

C
B

Mặt đáy

- Đáy : hình vuông
Hình chóp đều là hình chóp có đáy là một đa giác đều,
- Mặt bên:SAB, SBC, SCD, SAD là tam giác cân bằng nhau
các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung
đỉnh
(làS.ABCD
đỉnh của hình
chóp)
Ta
gọi
lă hình
chóp tứ giâc đều


Cách vẽ hình
1) Vẽ đáy ABCD là hình vuông
( nhìn phối cảnh là hình bình hành)
2) Vẽ hai đường chéo của đáy và
từ giao điểm của hai đường chéo
vẽ đường cao với mặt phẳng đáy.

D

A
3) Trên đường cao lấy đỉnh S vàS
nối S với các đỉnh của hình vuông

H
B

CHình ảnh thực tế

h

h=138m

kimcao
tự tháp
Kê-ốp
Ai Cập
Chiều
của kim
tự ở
tháp
Kê-ốp ở
Ai Cập là h = 138m
?

Cắt từ tấm bìa cứng thành các hình
như ở hình 118 rồi gấp lại để có
những hình chóp đều.

Đáy là
hình
vuông

Đáy là
tam giác
đếu

Hình 118


Hãy so sánh hình chóp và hình lăng trụ đứng?

H×nh chãp

H×nh l¨ng trô đứng

1 đáy

2 đáy

Mặt bên là các tam giác

Mặt bên là hình chữ nhật

Các cạnh bên cắt nhau tại đỉnh

Các cạnh bên song song và
bằng nhau


Bài tập:
Hãy xét sự đúng, sai của các phát biểu sau:

a)Hình chóp đều có đáy là hình thoi và
chân đường cao trùng với giao điểm hai
đuờng chéo của đáy.

b)Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật
và chân đường cao trùng với giao điểm
hai đuờng chéo của đáy.


A

3. Hình chóp cụt đều.

Q

R

Cắt hình chóp đều bằng một
mặt phẳng song song với đáy

N
M
D

E

Phần hình chóp nằm giữa mặt
phẳng đó và mặt phẳng đáy của
hình chóp gọi là hình chóp cụt đều.

H
C
B

Nhận xét: Mỗi mặt bờn của hỡnh chúp cụt
đều là một hỡnh thang cõn.Bài tập

Đáy
Mặt bên

Chóp
tam giác đều

Chóp
Chóp
tứ giác đều ngũ giác đều

Tam giác đều

Hình vuông

Tam giác cân

Tam giác cân

Tam giác cân

Tam giác cân

3

4

5

6

6

8

10

12

4

5

6

7

Ngũ giác đều

Chóp
lục giác đều

Lục giác đều

số cạnh đáy
số cạnh
số mặt


Bài học chúng ta
kết thúc tại đây.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×