Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

PHÒNG GIÁO DỤC BỈM SƠN
TRƯỜNG THCS LẤ QUÍ ĐỄN
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN LỚP 8
TIẾT 42

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
VÀ CÁCH GIẢI
Người soạn: NGUYỄN THẾ VẬN


KIỂM TRA BÀI CŨ
ĐIỀN VÀO DẤU ( ...) ĐỂ ĐƯỢC CÁC KHẲNG
ĐỊNH ĐÚNG:

A/.TRONG MỘT ĐẲNG THỨC SỐ, TA CÓ
THỂ.................. .MỘT HẠNG TỬ TỪ ...
SANG ... VÀ ... HẠNG TỬ ĐÓ.
B/.TRONG MỘT ĐẲNG THỨC SỐ, TA CÓ
THỂ ... CẢ HAI VẾ VỚI ... KHÁC 0.
C/.TRONG MỘT ĐẢNG THỨC SỐ, TA CÓ
THỂ ...CẢ HAI VẾ VỚI ... KHÁC 0.ĐÁP ÁN KIỂM TRA BÀI CŨ
• Trong một đẳng thức số, ta có thể chuyển một
hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng
tử đó.
• Trong một đẳng thức số, ta có thể nhân cả hai
vế với cùng một số .
• Trong một đẳng thức số, ta có thể chia cả hai vế
với cùng một số khác 0.


ĐỊNH NGHĨA :
Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng ax + b =
0, trong đó a, b là các số đã cho; b khác 0


Em hãy nối mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được
các khẳng định đúng

A

2+x=0
• x2 + 0,5 = 0
• 2007 t = 0
• 0y - 3 = 0


B
• không phải là
phương trình bậc
nhất một ẩn.
• phương trình bậc
nhất một ẩn t.
• phương trình bậc
nhất một ẩn x


QUY TẮC CHUYỂN VẾ

TRONG MỘT PHƯƠNG TRÌNH, TA
CÓ THỂ CHUYỂN MỘT HẠNG TỬ
TỪ VẾ NÀY SANG KIA VÀ ĐỔI DẤU
HẠNG TỬ ĐÓ


QUY TẮC NHÂN VỚI MỘT SỐ
• Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai
vế với cùng một số khác 0
• Trong một phương trình, ta có thể chia cả hai vế
cho cùng một số khác 0


Ví dụ 1: Giải phương trình 3x – 9 = 0
Phương pháp giải:

3x – 9 = 0 tương đương với 3x = 9 (chuyển –9
sang vế phải và đổi dấu)
tương đương với x = 3 (Chia cả hai vế cho 3)

Kết luận: Phương trình có một nghiệm duy nhất x = 3.


Trong thực hành, ta thường giải phương trình
bậc nhất một ẩn như sau:
Ví dụ 2: Giải phương trình :2x - 10,8 = 0
Giải
2x - 10,8 = 0
⇔ 2x = 10,8
⇔ x = 10,8 : 2 = 5,4
Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm là x = 5,4


KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×