Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

- Tên sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với

chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi”

- Tác giả: Chu Thị Thanh Hương
- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thiện Kế
- Chức vụ: Giáo viên
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP (Chuyên ngành Mầm Non)


Tháng 01 năm 2019
Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Bình Xuyên

a) Tác giả sáng kiến: Chu Thị Thanh Hương.
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1979; Gới tính: Nữ
- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thiện Kế
- Chức danh: Giáo viên.
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP (Chuyên ngành Mầm Non)
- Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến: 100%
b) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Chu Thị Thanh Hương
c) Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng; mô tả bản chất của sáng kiến; các
thông tin cần được bảo mật (nếu có):
- Tên sáng kiến:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5 - 6
tuổi.
- Lĩnh vực áp dụng:
+ Áp dụng vào lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ (làm quen với chữ cái)


+ Áp dụng vào công tác giảng dạy, tuyên truyền kiến thức kỹ năng cho phụ
huynh dạy trẻ tại nhà.
- Mô tả sáng kiến:
+ Về nội dung của sáng kiến:
Sáng kiến đưa ra một số giải pháp để giúp trẻ làm quen với chữ cái. Giúp trẻ
hứng thú hơn với việc học chữ cái qua các trò chơi, các hoạt động trong ngày, ngày
hội, ngày lễ, qua việc trải nghiệm với thực tế, qua việc chơi và học với các nguyên
vật liệu thiên nhiên. Bản thân giáo viên và đồng nghiệp có thêm kinh nghiệm trong
việc tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái, biết cách xây dựng môi
trường chữ cái cho trẻ hoạt động.
Giải pháp 1: Đổi mới hình thức giáo dục trẻ.
Đổi mới từ việc xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức hoạt động học, hoạt động
vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngày hội, ngày lễ…
Khi xây dựng kế hoạch bám sát vào kế hoạch của nhà trường, của hiệu phó
chuyên môn và tình hình thực tế của trẻ. Tôi đưa vào kế hoạch lồng ghép dạy trẻ
làm quen với chữ cái qua các môn học khác và trong các hoạt động hàng ngày của
trẻ tại trường mầm non.
Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường cho trẻ làm
quen với chữ cái nhằm khuyến khích, thu hút trẻ vào các hoạt động làm quen với
chữ cái và tạo tình huống dạy trẻ để trẻ cảm thấy thoải mái trong giờ học, trẻ dễ
tiếp thu kiến thức.
Sử dụng phần mềm cho trẻ làm quen với chữ cái giúp trẻ hứng thú học, chú ý
nghe mà còn phải tư duy và trẻ được phát âm rất nhiều và thay cho việc rút chữ cái
đã học thì tôi cho trẻ đọc tất cả các chữ cái trong từ, thậm chí có cả những chữ cái
trẻ chưa được học trên lớp để phát hiện khả năng của trẻ. Từ đó đưa ra những câu
hỏi phù hợp với trẻ sau đó cô giáo mới chính xác hóa lại các âm vị bằng cách phát
âm trước mặt trẻ để trẻ quan sát sự chuyển động của cơ quan phát âm.
Ví dụ: Đọc chữ “u” thì miệng hơi khum ….
Giải pháp 2: Tích hợp phù hợp với các lĩnh vực và các hoạt động khác.
Xây dựng nội dung giáo dục, môi trường cho trẻ làm quen với chữ cái tích
hợp vào các môn học khác, giúp trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng và phát huy tích
tích cực của trẻ và để phát huy khả năng của trẻ trong việc cho trẻ làm quen với
chữ cái, thì cần phải năng động sáng tạo trong việc lồng ghép, tích hợp vào các
môn học khác linh hoạt, phù hợp.
Việc tích hợp cho trẻ làm quen với chữ cái qua các môn học khác là việc làm
vô cùng quan trọng và cần thiết. Song để tích hợp như thế nào cho hiệu quả, không
quá ôm đồm, gây áp lực cho trẻ lại không hề dễ.


Để làm tốt nội dung này thì phải nghiên cứu kỹ bài dạy. Tích hợp theo nội
dung của bài, nội dung liên quan đến vấn đề nào thì tích hợp cho trẻ làm quen với
chữ cái phù hợp với nội dung đó. Chẳng hạn: Với câu truyện “Chiếc áo đẹp” cô kể
cho trẻ nghe câu chuyện sau đó cô đưa ra hình ảnh bên dưới có từ “chiếc áo đẹp”
cho trẻ đọc và giới thiệu hoặc cô đưa ra nội dung câu chuyện bài thơ cho trẻ đọc và
tìm chữ cái trong nội dung bài thơ câu truyện ….
Ví dụ: Bài thơ “Bạn mới” Đưa ra tranh bên dưới có cụm từ “bạn mới” cho trẻ
đọc chữ cái trong từ và cô giới thiệu cữ Ơ….
Âm nhạc: Có thể tích hợp âm nhạc vào dạy trẻ làm quen với chữ cái như cho
trẻ hát các bài hát về chữ cái để tăng sự hứng thú của trẻ.
Môi trường xung quanh: Trong hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường
xung quanh, tìm hiểu trò chuyện về các sự vật, hiện tượng xung quanh trẻ cô giáo
đưa ra các hình ảnh, địa danh… và bên dưới có ghi các cụm từ chỉ tên giúp trẻ hiểu
rõ hơn về nội dung tranh qua đó trẻ cũng nhận ra được các chữ cái trẻ đã biết và
chưa biết…
Tạo hình: Trong môn tạo hình các chữ cái xuất hiện ở tên trẻ và các sản phẩm
tạo hình của trẻ. Cho trẻ tô màu các chữ cái rỗng, cắt dán các nét chữ cái ghép lại
với nhau để tạo ra chữ cái hoàn chỉnh…
Giờ chơi hoạt động ngoài trời và hoạt động theo ý thích: Trong giờ hoạt động
theo ý thích cô cho trẻ chơi với chữ cái, gắn chữ cái lên bảng, ôn lại các chữ cái đã
học, làm quen với chữ cái mới, xếp chữ cái bằng que, hột hạt, vẽ chữ trên sân, trên
cát…
Hoạt động ngoại khóa ngày hội ngày lễ: Tổ chức các buổi ngoại khóa, tham
quan tạo cơ hội cho trẻ làm quen với chữ cái trên đường trẻ đi, những đối tượng
mà trẻ nhìn thấy.
Giải pháp 3: Làm quen với chữ cái thông qua trò chơi và các bài tập.
Có nhiều bài tập, trò chơi để trẻ làm quen với chữ cái, tùy theo thời gian, nội
dung và khả năng của trẻ mà chúng ta có thể lựa chọn các bài tập hoặc trò chơi phù
hợp với trẻ để cho trẻ làm quen với chữ cái tiếng việt và để cho giải pháp này đạt
được hiệu quả cao thì giáo viên cần phải tổ chức thường xuyên, có tính liên tục và
ở nhiều hình thức khác nhau không chỉ sử dụng trên giời học các bài tập trò chơi
làm quen với chữ cái còn có thể sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi.
Phối hợp với chính quyền nhà trường, đoàn thanh niên, công đoàn tổ
chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu vận động, đóng kịch, tr ải
nghiệm thực tế…. một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia ch ủ động,
tự giác của trẻ. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui ch ơi gi ải
trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
Giải pháp 4: Tạo môi trường chữ cái lấy trẻ làm trung tâm.
Cho trẻ làm quen với chữ cái được thực hiện mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy
mà việc tạo môi trường cho trẻ làm quen với chữ cái được th ực hiện ở khắp


mọi nơi, trong lớp học, ngoài lớp học để tạo điều kiện tối đa cho tr ẻ tham
gia vào các hoạt động làm quen với chữ cái.
Cần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phù h ợp v ới đ ặc
điểm tâm sinh lý của trẻ theo lứa tuổi và luôn luôn phải lấy trẻ làm trung
tâm. Hành lang lớp học được trang trí thân thiện, có cây xanh, hoa t ươi g ần
giũ với thiên nhiên, trên mỗi loại cây đều đánh tên cây, tên các loại hoa b ằng
các mẫu chữ cái tiếng việt chuẩn lưu hành. Khu vực nơi trưng bày sản ph ẩm
tạo hình của trẻ đều được ghi tên trẻ, tên bài, sản phẩm và n ổi bật nh ất là
chủ đề trong tháng, tên các góc chơi, các khu vực trong l ớp đ ều đ ược trang trí
đẹp mắt, ghi tên rõ ràng để hàng ngày trẻ đều quan sát được và ghi nh ớ.
Không chỉ trong lớp mà mà các khu vực như vườn hoa, vườn rau, khu v ực
vườn cổ tích, góc vận động, các bảng biểu cũng có màu sắc đẹp m ắt khoa
học và thu hút trẻ. Chữ viết xuất hiện ở khắp mọi nơi, có th ể d ễ dàng b ắt
gặp những chữ cái mà trẻ đã học, làm quen nhận dạng ch ữ cái m ới lạ mà tr ẻ
chưa biết điều đó càng kích thích sự hứng thú tò mò ham h ọc h ỏi khám phá
của trẻ.
Trang trí sắp xếp phòng, lớp các góc chơi đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện,
an toàn, phù hợp với nội dung giáo dục có các đ ồ dùng đ ồ ch ơi nguyên v ật
liệu đa dạng phong phú, hấp dẫn trẻ, tạo môi tr ường ngôn ngữ đ ể tr ẻ tương
tác và phát triển các kỹ năng. Các góc trong lớp, góc xu ất hi ện nhi ều ch ữ cái
nhất đó là góc học tập và sách, thư viện của bé.
Ví dụ tại góc học tập tôi trang trí góc lấy trẻ làm trung tâm, góc m ở đ ể
trẻ có thể vừa học vừa chơi với những chữ cái hoặc bộ nét chữ rời…
Xây dựng góc thư viện: Ở đây trẻ được làm quen với những quy ển
truyện tranh, sách phù hợp với lứa tuổi của trẻ, những bộ sách song ng ữ giúp
trẻ tiếp cận thêm một ngoại ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ thông qua cách
nhận biết đồ vật con vật …sẽ giúp trẻ phát triển kh ả năng nhạy bén v ới
ngôn từ.
Giải pháp 5: Phát triển kiến thức của trẻ trên nền tảng kiến thức đã có.
Tùy vào khả năng nhận thức của trẻ, xây dựng các hoạt động phù hợp với
nhận thức của trẻ trên nền tảng kiến thức trẻ đã có để phát huy hết khả năng nhận
thức của trẻ, chú ý phát triển tính sáng tạo, tạo cho trẻ cách học, cách suy nghĩ, tư
duy như thế nào và quan tâm hình thành và phát triển khả năng biểu đạt, suy nghĩ,
lời nói của trẻ….
Ví dụ: Khi trẻ đã nhận biết được chữ cái “b” cô gợi ý để trẻ phân tích chữ cái
xem chữ cái đó có những đặc điểm gì hoặc có thể gợi ý để trẻ tạo dáng chữ theo trí
tưởng tượng của trẻ.
Giải pháp 6: Sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên, các nguyên vật liệu
phế thải làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
Sử dụng nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương gần gũi với trẻ đưa vào làm đồ
dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động nhằm nâng cao phát triển khả năng sáng tạo và trí


tưởng tượng của trẻ, tạo hứng thú tích cực cho trẻ ham học và vui chơi để từ đó
năng cao hiệu quả của việc cho trẻ làm quen với chữ cái.
Ví dụ: Cho trẻ chơi với sỏi, nắp chai….trẻ sẽ thỏa sức sáng tạo xếp hình các
chữ cái theo trí nhớ của mình sẽ giúp trẻ khắc sâu kiến thưc sau mỗi lần chơi….
Việc sử dụng các nguyên vật liệu phế thải sẽ tiết kiệm được tiền mua sắm
vật liệu lại vừa dễ làm dễ sử dụng trong giờ học và các hoạt động. Qua đó hình
thành ý thức tuyên truyền với mọi người xung quanh từ trẻ đến phụ huynh về việc
bảo vệ môi trường và như vậy chúng ta đã giảm được lượng rác thải giảm chi phí
cho việc xử lý rác thải trong vệ sinh môi trường.
Khi sử dụng các đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu sẵn có vào
trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động nhất là hoạt động cho trẻ làm quen với
chữ cái thì chất lượng ngày càng được nâng cao.
Giải pháp 7: Kết hợp với phụ huynh.
Để có thể đạt chất lượng cao nhất trong giáo dục thì việc tuyên truyền, kết
hợp với phụ huynh là điều kiện vô cùng quan trọng. Ngoài kiến thức được truyền
đạt tại hoạt động trên lớp, trẻ cần được ôn luyện mọi nơ, mọi lúc. Đối với môn học
cho trẻ làm quen với chữ cái thì việc ôn luyện ở nhà là điều kiện vô cùng cần thiết
do vậy bản thân tôi rất chú trọng tới việc trao đổi, phối hợp với cha mẹ trẻ về nội
dung này.
Trong buổi họp phụ huynh của lớp tôi đã dành thời gian để nhấn mạnh tầm
quan trọng của hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi. Vấn đề phát

triển ngôn ngữ một cách có hệ thống cho trẻ ngay từ nhỏ là nhiệm vụ vô cùng
quan trọng và là tiền đề cho việc học đọc học viết của trẻ sau này ở trường
tiểu học.
Tại lớp tôi đã xây dựng góc tuyên truyền ở vị trí dễ quan sát nhất để giáo viên
có thể kịp thời trao đổi với phụ huynh về chương trình học, sức khỏe cũng như các
thông tin cần thiết. Tại đây tôi đã cập nhật thường xuyên chương trình học chữ cái
của trẻ theo từng chủ đề, từng tuần học để phụ huynh biết được con mình đã được
làm quen với chữ cái gì trong chủ đề đang học.
Trao đổi trực tiếp với cha mẹ trẻ về tình hình học tập của trẻ tại lớp. Sử dụng
công nghệ thông tin, mạng xã hội Zalo, facebook lập nhóm giáo viên với phụ
huynh của lớp do vậy sự trao đổi liên hệ giữa giáo viên và cha mẹ trẻ được cập
nhật thường xuyên và kịp thời hơn.
Từ sự trao đổi giữa giáo viên với phụ huynh, phụ huynh biết được công việc
chuẩn bị cũng như công sức cô giáo bỏ ra để tổ chức một hoạt động cho trẻ làm
quen với chữ cái là không hề nhỏ nhất là các đồ dùng, đồ chơi tự tạo để phục vụ
cho hoạt động. Từ đó giáo viên có thể vận động sự ủng hộ, đóng góp về cơ sở vật
chất từ phụ huynh để phục vụ cho các hoạt động nâng cao chất lượng làm quen với
chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi.


+ Về khả năng áp dụng của sáng kiến:
Sáng kiến có thể áp dụng vào công tác giảng dạy của giáo viên trên địa bàn
huyện đối với môn học làm quen với chữ cái và một số hoạt động khác của trẻ,
giúp trẻ nhận biết, phát âm chuẩn các chữ cái tiếng việt, trẻ nói năng mạch lạc rõ
ràng và tự tin hơn trong giao tiếp.
Sáng kiến có thể áp dụng được trong cơ sở giáo dục mầm non nói riêng và
trong cuộc sống hàng ngày của trẻ.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải
pháp trong đơn theo ý kiến của tác giả với các nội dung sau:
+ So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng sáng kiến.
Qua đề tài nghiên cứu này giúp giáo viên có thể nhận thấy được thực trạng
về khả năng tiếp nhận các chữ cái ở trẻ mầm non độ tuổi mẫu giáo 5 - 6 tuổi.
Sáng kiến kinh nghiệm giúp bản thân, đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm,
giải pháp trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái, góp phần
nâng cao trình độ kỹ năng giảng dạy.
Giúp trẻ yêu thích, hứng thú hơn với chữ cái tạo tiền đề cho việc học đọc và
viết sau này của trẻ.
Trẻ phát âm chữ cái chuẩn hơn, to, rõ ràng, góp phần phát triển ngôn ngữ
cho trẻ.
Tạo cơ hội cho trẻ tự mình khám phá môi trường chữ cái phong phú xung
quanh trẻ.
Trẻ luôn được làm trung tâm của hoạt động, mạnh dạn, tự tin thể hiện các
kiến thức của mình về chữ cái.
Phụ huynh có cái nhìn mới hơn về hoạt động giáo dục của con em mình tại
trường mầm non, thường xuyên phối hợp cho trẻ ôn lại các chữ cái tại nhà.
Cha mẹ luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các ho ạt đ ộng giáo
dục trẻ ở nhà trường.
Các bậc cha mẹ đã có thói quen liên kết phối h ợp chặt chẽ v ới cô giáo
trong việc dạy trẻ làm quen với chữ cái, trao đổi với giáo viên bằng nhi ều
hình thức thông qua sổ liên lạc, trao đổi qua giờ đón, trả trẻ, qua mạng xã
hội…
Giáo viên có thêm rất nhiều kinh nghiệm sống cho b ản thân có thêm
nhiều giải pháp trong giảng dạy nhất là trong lĩnh v ực phát tri ển ngôn ng ữ


và đưa ra được “Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái

cho trẻ 5 - 6 tuổi”.
=> Sau một thời gian nghiên cứu và áp dụng “ Một số giải pháp nâng cao

chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi”
Cho thấy khả năng làm quen với chữ cái cho trẻ đã có những chuyển biến
tích cực. Cụ thể:
Nội dung khảo sát

TS trẻ Khi chưa áp dụng
biện pháp

Sau khi chưa
áp dụng biện
pháp

TS

TL(%)

TS

TL(%)

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
làm quen với chữ cái trong hoạt
động học.

27

79

34

100

Nhận biết đúng mặt 29 chữ cái

27

79

34

100

25

73

34

100

24

70

34

100

Trẻ nhận biết cách phát âm 29
chữ cái rõ ràng.
Phụ huynh cùng trẻ ôn luyện,
thực hiện các bài tập về chữ cái
tại nhà

34

+ Lợi ích kinh tế:
Sau khi áp dụng các giải pháp trên đã thu được một số lợi ích kinh tế như:
- Giảm được số tiền mua vật liệu làm đồ dùng đồ chơi.
- Giảm được thời gian cô phải trực tiếp giảng dạy mà qua các cách tổ chức
trên thì trẻ được tự mình khám phá tìm hiểu ghi nhớ.
- Giảm áp lực qua việc học cho trẻ bởi trẻ học theo cách “học mà chơi, chơi
bằng học”
- Tiết kiệm thời gian cho phụ huynh bởi qua áp dụng các giải pháp này trẻ
học thuộc nhanh và ghi nhớ chính xác các chữ cái và cách phát âm của các chữ cái,
phụ huynh không mất nhiều thời gian để dạy trẻ và không phải cho trẻ đi học
thêm…
+ Số tiền làm lợi:
- Giảm được số tiền mua sách cho trẻ, giảm được số tiền đi học thêm, giảm
được số tiền phải đi lại do chi phí cho xăng xe…. bởi:
Qua việc áp dụng các giải pháp trên thì trẻ đã học tốt hơn với việc làm quen
với chữ cái ngay ở trên lớp và được phụ huynh ôn luyện ở nhà bằng việc sử dụng
các đồ dùng bằng các nguyên vật liệu sẵn có và các nguyên vật liệu thiên nhiên.
Ví dụ: Lớp có 34 trẻ sẽ phải mua 34 cuốn sách mỗi cuốn 12.000 đồng.
34 cuốn sách x 12.000 đồng = 408.000 đồng.


+ Mang lại hiệu quả kinh tế:
Giảm được thời gian cho cô giáo và phụ huynh trong việc dạy trẻ, giảm
được số tiền mua sách mua đồ dùng, giảm được tiền xăng xe…..
+ Mang lại lợi ích xã hội:
Việc sử dụng các nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu thiên nhiên mang
lại nhiều lợi ích cho xã hội.
- Làm giảm lượng rác thải ra môi trường.
- Giảm chi phí xử lý rác thải.
- Làm cho không khí trong lành.
- An toàn cho trẻ sử dụng.
- Trang trí và làm đẹp cho khuôn viên khu vui chơi nơi công cộng, làm đẹp
môi trường lớp học.
- Các thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không
d) Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Về cơ sở vật chất - trang thiết bị: Có đủ cơ sở vật chất - trang thiết bị phục
vụ cho công tác giảng dạy.
- Về trẻ: Có nhận thức, năng lực, thể chất tương đối đồng đều
- Về giáo viên: Có kiến thức về giáo dục Mầm non, có kỹ năng sư phạm,
nắm vững phương pháp dạy học cho trẻ làm quen với chữ cái theo chương trình
giáo dục mầm non mới, sáng tạo trong tiết dạy, bám sát vào hướng dẫn tổ chức
thực hiện chương trình giáo dục mầm non
- Khi tổ chức hoạt động phải luôn lấy trẻ làm trung tâm.
- Phụ huynh học sinh: Phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng - giáo dục trẻ.
đ) Về khả năng áp dụng của sáng kiến cho những đối tượng, cơ quan, tổ
chức nào hoặc những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu
có):
Đề tài phát triển ngôn ngữ và đặc biệt là lĩnh vực cho trẻ làm quen với chữ cái
luôn luôn đồng hành với mọi hoạt động sống của con người, của trẻ nên sáng kiến
có thể áp dụng trong tất cả các lĩnh vực giáo dục và trong một số lĩnh vực khác
cũng rất hiệu quả.
Sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng tại các trường, lớp mầm non trên địa
bàn huyện Bình xuyên và tỉnh Vĩnh Phúc.
Tôi làm đơn nay trân trọng đề nghị Hội đồng sáng kiến xem xét và công
nhận sáng kiến. Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng
sự thật, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về thông tin đã nêu trong đơn.


Thiện Kế, ngày 28 tháng 01 năm 2019
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Chu Thị Thanh Hương


(Mẫu số 02)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MẦM NON THIỆN KẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……………

Thiện kế., ngày 28 tháng 01 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Bình Xuyên
Đơn vị công tác (Phòng, ban, trường…) nhận được đơn đề nghị công nhận
sáng kiến của Ông (bà) Chu Thị Thanh Hương..
- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1979

Nam, nữ: Nữ

- Đơn vị công tác: Trường mầm non Thiện Kế
- Chức danh;
- Trình độ chuyên môn; ĐHSP (Chuyên ngành Mầm Non).
- Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến: 100%
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Chu Thị Thanh Hương.

“Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen
với chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi”
- Tên sáng kiến:

- Lĩnh vực áp dụng: Phát triển ngôn ngữ (làm quen với chữ cái)
Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị công nhận sáng kiến.
- Tôi tên là………..
- Chức vụ………
Thay mặt (phòng, ban, trường…) nhận xét, đánh giá như sau:
1.Đối tượng được công nhận sáng kiến: Là giải pháp nào trong các giải
pháp nêu dưới đây:
- Giải pháp kỹ thuật:………………………………………………….
- Giải pháp quản lý:…………………………………………………..
- Giải pháp tác nghiệp:……………………………………………….


- Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật:………………………………
2. Nhận xét, đánh giá về nội dung sáng kiến: Nêu rõ quan điểm của cá
nhân theo các nội dung (bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây):
a) Đảm bảo tính mới, tính sáng tạo: ….vì
- Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp
trước;
- Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến
mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;
- Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng
thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp
dụng, phổ biến;
- Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải
thực hiện.
(Trường hợp chưa đảm bảo tính mới, tính sáng tạo thì trả lời rõ chưa đạt, lý
do)
b) Giải pháp có khả năng mang lại lợi ích thiết thực:
- Mang lại hiệu quả kinh tế: (nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật)
- Mang lại lợi ích xã hội: (nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện
điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người)
c) Về khả năng áp dụng của sáng kiến cho những đối tượng, cơ quan, tổ
chức nào....
3. Kiến nghị đề xuất:
- Nêu rõ đề xuất của mình (công nhận hay không công nhận sáng kiến)
- Phòng, ban (Trường)….Đề nghị Hội đồng sáng kiến xét công nhận (hoặc
không công nhận) sáng kiến
Xin trân trọng cảm ơn./.
HIỆU TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ và tên)


Mẫu số 5

Mã số

“Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm
quen với chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi”
- Tên sáng kiến:

- Lĩnh vực áp dụng: Phát triển ngôn ngữ (làm quen với chữ
cái)


- Họ tên tác giả: Chu Thị Thanh Hương
- Đơn vị công tác: Trường mầm non Thiện Kế

Tháng 01, năm 2019

Họ tên, chữ ký người chấm điểm

Người số 1:……………………………………….
Người số 2:……………………………………….

Điểm

Mã số


“Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen
với chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi”
- Tên sáng kiến:

- Mô tả sáng kiến:
+ Về nội dung của sáng kiến:
Sáng kiến đưa ra một số giải pháp để giúp trẻ làm quen với chữ cái. Giúp trẻ
hứng thú hơn với việc học chữ cái qua các trò chơi, các hoạt động trong ngày, ngày
hội, ngày lễ, qua việc trải nghiệm với thực tế, qua việc chơi và học với các nguyên
vật liệu thiên nhiên. Bản thân giáo viên và đồng nghiệp có thêm kinh nghiệm trong
việc tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái, biết cách xây dựng môi
trường chữ cái cho trẻ hoạt động.
Giải pháp 1: Đổi mới hình thức giáo dục trẻ.
Đổi mới từ việc xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức hoạt động học, hoạt động
vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngày hội, ngày lễ…
Khi xây dựng kế hoạch bám sát vào kế hoạch của nhà trường, của hiệu phó
chuyên môn và tình hình thực tế của trẻ. Tôi đưa vào kế hoạch lồng ghép dạy trẻ
làm quen với chữ cái qua các môn học khác và trong các hoạt động hàng ngày của
trẻ tại trường mầm non.
Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường cho trẻ làm
quen với chữ cái nhằm khuyến khích, thu hút trẻ vào các hoạt động làm quen với
chữ cái và tạo tình huống dạy trẻ để trẻ cảm thấy thoải mái trong giờ học, trẻ dễ
tiếp thu kiến thức.
Sử dụng phần mềm cho trẻ làm quen với chữ cái giúp trẻ hứng thú học, chú ý
nghe mà còn phải tư duy và trẻ được phát âm rất nhiều và thay cho việc rút chữ cái
đã học thì tôi cho trẻ đọc tất cả các chữ cái trong từ, thậm chí có cả những chữ cái
trẻ chưa được học trên lớp để phát hiện khả năng của trẻ. Từ đó đưa ra những câu
hỏi phù hợp với trẻ sau đó cô giáo mới chính xác hóa lại các âm vị bằng cách phát
âm trước mặt trẻ để trẻ quan sát sự chuyển động của cơ quan phát âm.
Ví dụ: Đọc chữ “u” thì miệng hơi khum ….
Giải pháp 2: Tích hợp phù hợp với các lĩnh vực và các hoạt động khác.
Xây dựng nội dung giáo dục, môi trường cho trẻ làm quen với chữ cái tích
hợp vào các môn học khác, giúp trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng và phát huy tích
tích cực của trẻ và để phát huy khả năng của trẻ trong việc cho trẻ làm quen với
chữ cái, thì cần phải năng động sáng tạo trong việc lồng ghép, tích hợp vào các
môn học khác linh hoạt, phù hợp.
Việc tích hợp cho trẻ làm quen với chữ cái qua các môn học khác là việc làm
vô cùng quan trọng và cần thiết. Song để tích hợp như thế nào cho hiệu quả, không
quá ôm đồm, gây áp lực cho trẻ lại không hề dễ.


Để làm tốt nội dung này thì phải nghiên cứu kỹ bài dạy. Tích hợp theo nội
dung của bài, nội dung liên quan đến vấn đề nào thì tích hợp cho trẻ làm quen với
chữ cái phù hợp với nội dung đó. Chẳng hạn: Với câu truyện “Chiếc áo đẹp” cô kể
cho trẻ nghe câu chuyện sau đó cô đưa ra hình ảnh bên dưới có từ “chiếc áo đẹp”
cho trẻ đọc và giới thiệu hoặc cô đưa ra nội dung câu chuyện bài thơ cho trẻ đọc và
tìm chữ cái trong nội dung bài thơ câu truyện ….
Ví dụ: Bài thơ “Bạn mới” Đưa ra tranh bên dưới có cụm từ “bạn mới” cho trẻ
đọc chữ cái trong từ và cô giới thiệu cữ Ơ….
Âm nhạc: Có thể tích hợp âm nhạc vào dạy trẻ làm quen với chữ cái như cho
trẻ hát các bài hát về chữ cái để tăng sự hứng thú của trẻ.
Môi trường xung quanh: Trong hoạt động cho trẻ làm quen với môi trường
xung quanh, tìm hiểu trò chuyện về các sự vật, hiện tượng xung quanh trẻ cô giáo
đưa ra các hình ảnh, địa danh… và bên dưới có ghi các cụm từ chỉ tên giúp trẻ hiểu
rõ hơn về nội dung tranh qua đó trẻ cũng nhận ra được các chữ cái trẻ đã biết và
chưa biết…
Tạo hình: Trong môn tạo hình các chữ cái xuất hiện ở tên trẻ và các sản phẩm
tạo hình của trẻ. Cho trẻ tô màu các chữ cái rỗng, cắt dán các nét chữ cái ghép lại
với nhau để tạo ra chữ cái hoàn chỉnh…
Giờ chơi hoạt động ngoài trời và hoạt động theo ý thích: Trong giờ hoạt động
theo ý thích cô cho trẻ chơi với chữ cái, gắn chữ cái lên bảng, ôn lại các chữ cái đã
học, làm quen với chữ cái mới, xếp chữ cái bằng que, hột hạt, vẽ chữ trên sân, trên
cát…
Hoạt động ngoại khóa ngày hội ngày lễ: Tổ chức các buổi ngoại khóa, tham
quan tạo cơ hội cho trẻ làm quen với chữ cái trên đường trẻ đi, những đối tượng
mà trẻ nhìn thấy.
Giải pháp 3: Làm quen với chữ cái thông qua trò chơi và các bài tập.
Có nhiều bài tập, trò chơi để trẻ làm quen với chữ cái, tùy theo thời gian, nội
dung và khả năng của trẻ mà chúng ta có thể lựa chọn các bài tập hoặc trò chơi phù
hợp với trẻ để cho trẻ làm quen với chữ cái tiếng việt và để cho giải pháp này đạt
được hiệu quả cao thì giáo viên cần phải tổ chức thường xuyên, có tính liên tục và
ở nhiều hình thức khác nhau không chỉ sử dụng trên giời học các bài tập trò chơi
làm quen với chữ cái còn có thể sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi.
Phối hợp với chính quyền nhà trường, đoàn thanh niên, công đoàn tổ
chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu vận động, đóng kịch, tr ải
nghiệm thực tế…. một cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia ch ủ động,
tự giác của trẻ. Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui ch ơi gi ải
trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
Giải pháp 4: Tạo môi trường chữ cái lấy trẻ làm trung tâm.
Cho trẻ làm quen với chữ cái được thực hiện mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy
mà việc tạo môi trường cho trẻ làm quen với chữ cái được th ực hiện ở khắp


mọi nơi, trong lớp học, ngoài lớp học để tạo điều kiện tối đa cho tr ẻ tham
gia vào các hoạt động làm quen với chữ cái.
Cần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phù h ợp v ới đ ặc
điểm tâm sinh lý của trẻ theo lứa tuổi và luôn luôn phải lấy trẻ làm trung
tâm. Hành lang lớp học được trang trí thân thiện, có cây xanh, hoa t ươi g ần
giũ với thiên nhiên, trên mỗi loại cây đều đánh tên cây, tên các loại hoa b ằng
các mẫu chữ cái tiếng việt chuẩn lưu hành. Khu vực nơi trưng bày sản ph ẩm
tạo hình của trẻ đều được ghi tên trẻ, tên bài, sản phẩm và n ổi bật nh ất là
chủ đề trong tháng, tên các góc chơi, các khu vực trong l ớp đ ều đ ược trang trí
đẹp mắt, ghi tên rõ ràng để hàng ngày trẻ đều quan sát được và ghi nh ớ.
Không chỉ trong lớp mà mà các khu vực như vườn hoa, vườn rau, khu v ực
vườn cổ tích, góc vận động, các bảng biểu cũng có màu sắc đẹp m ắt khoa
học và thu hút trẻ. Chữ viết xuất hiện ở khắp mọi nơi, có th ể d ễ dàng b ắt
gặp những chữ cái mà trẻ đã học, làm quen nhận dạng ch ữ cái m ới lạ mà tr ẻ
chưa biết điều đó càng kích thích sự hứng thú tò mò ham h ọc h ỏi khám phá
của trẻ.
Trang trí sắp xếp phòng, lớp các góc chơi đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện,
an toàn, phù hợp với nội dung giáo dục có các đ ồ dùng đ ồ ch ơi nguyên v ật
liệu đa dạng phong phú, hấp dẫn trẻ, tạo môi tr ường ngôn ngữ đ ể tr ẻ tương
tác và phát triển các kỹ năng. Các góc trong lớp, góc xu ất hi ện nhi ều ch ữ cái
nhất đó là góc học tập và sách, thư viện của bé.
Ví dụ tại góc học tập tôi trang trí góc lấy trẻ làm trung tâm, góc m ở đ ể
trẻ có thể vừa học vừa chơi với những chữ cái hoặc bộ nét chữ rời…
Xây dựng góc thư viện: Ở đây trẻ được làm quen với những quy ển
truyện tranh, sách phù hợp với lứa tuổi của trẻ, những bộ sách song ng ữ giúp
trẻ tiếp cận thêm một ngoại ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ thông qua cách
nhận biết đồ vật con vật …sẽ giúp trẻ phát triển kh ả năng nhạy bén v ới
ngôn từ.
Giải pháp 5: Phát triển kiến thức của trẻ trên nền tảng kiến thức đã có.
Tùy vào khả năng nhận thức của trẻ, xây dựng các hoạt động phù hợp với
nhận thức của trẻ trên nền tảng kiến thức trẻ đã có để phát huy hết khả năng nhận
thức của trẻ, chú ý phát triển tính sáng tạo, tạo cho trẻ cách học, cách suy nghĩ, tư
duy như thế nào và quan tâm hình thành và phát triển khả năng biểu đạt, suy nghĩ,
lời nói của trẻ….
Ví dụ: Khi trẻ đã nhận biết được chữ cái “b” cô gợi ý để trẻ phân tích chữ cái
xem chữ cái đó có những đặc điểm gì hoặc có thể gợi ý để trẻ tạo dáng chữ theo trí
tưởng tượng của trẻ.
Giải pháp 6: Sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên, các nguyên vật liệu
phế thải làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
Sử dụng nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương gần gũi với trẻ đưa vào làm đồ
dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động nhằm nâng cao phát triển khả năng sáng tạo và trí


tưởng tượng của trẻ, tạo hứng thú tích cực cho trẻ ham học và vui chơi để từ đó
năng cao hiệu quả của việc cho trẻ làm quen với chữ cái.
Ví dụ: Cho trẻ chơi với sỏi, nắp chai….trẻ sẽ thỏa sức sáng tạo xếp hình các
chữ cái theo trí nhớ của mình sẽ giúp trẻ khắc sâu kiến thưc sau mỗi lần chơi….
Việc sử dụng các nguyên vật liệu phế thải sẽ tiết kiệm được tiền mua sắm
vật liệu lại vừa dễ làm dễ sử dụng trong giờ học và các hoạt động. Qua đó hình
thành ý thức tuyên truyền với mọi người xung quanh từ trẻ đến phụ huynh về việc
bảo vệ môi trường và như vậy chúng ta đã giảm được lượng rác thải giảm chi phí
cho việc xử lý rác thải trong vệ sinh môi trường.
Khi sử dụng các đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu sẵn có vào
trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động nhất là hoạt động cho trẻ làm quen với
chữ cái thì chất lượng ngày càng được nâng cao.
Giải pháp 7: Kết hợp với phụ huynh.
Để có thể đạt chất lượng cao nhất trong giáo dục thì việc tuyên truyền, kết
hợp với phụ huynh là điều kiện vô cùng quan trọng. Ngoài kiến thức được truyền
đạt tại hoạt động trên lớp, trẻ cần được ôn luyện mọi nơ, mọi lúc. Đối với môn học
cho trẻ làm quen với chữ cái thì việc ôn luyện ở nhà là điều kiện vô cùng cần thiết
do vậy bản thân tôi rất chú trọng tới việc trao đổi, phối hợp với cha mẹ trẻ về nội
dung này.
Trong buổi họp phụ huynh của lớp tôi đã dành thời gian để nhấn mạnh tầm
quan trọng của hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi. Vấn đề phát

triển ngôn ngữ một cách có hệ thống cho trẻ ngay từ nhỏ là nhiệm vụ vô cùng
quan trọng và là tiền đề cho việc học đọc học viết của trẻ sau này ở trường
tiểu học.
Tại lớp tôi đã xây dựng góc tuyên truyền ở vị trí dễ quan sát nhất để giáo viên
có thể kịp thời trao đổi với phụ huynh về chương trình học, sức khỏe cũng như các
thông tin cần thiết. Tại đây tôi đã cập nhật thường xuyên chương trình học chữ cái
của trẻ theo từng chủ đề, từng tuần học để phụ huynh biết được con mình đã được
làm quen với chữ cái gì trong chủ đề đang học.
Trao đổi trực tiếp với cha mẹ trẻ về tình hình học tập của trẻ tại lớp. Sử dụng
công nghệ thông tin, mạng xã hội Zalo, facebook lập nhóm giáo viên với phụ
huynh của lớp do vậy sự trao đổi liên hệ giữa giáo viên và cha mẹ trẻ được cập
nhật thường xuyên và kịp thời hơn.
Từ sự trao đổi giữa giáo viên với phụ huynh, phụ huynh biết được công việc
chuẩn bị cũng như công sức cô giáo bỏ ra để tổ chức một hoạt động cho trẻ làm
quen với chữ cái là không hề nhỏ nhất là các đồ dùng, đồ chơi tự tạo để phục vụ
cho hoạt động. Từ đó giáo viên có thể vận động sự ủng hộ, đóng góp về cơ sở vật
chất từ phụ huynh để phục vụ cho các hoạt động nâng cao chất lượng làm quen với
chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi.


+ Về khả năng áp dụng của sáng kiến:
Sáng kiến có thể áp dụng vào công tác giảng dạy của giáo viên trên địa bàn
huyện đối với môn học làm quen với chữ cái và một số hoạt động khác của trẻ,
giúp trẻ nhận biết, phát âm chuẩn các chữ cái tiếng việt, trẻ nói năng mạch lạc rõ
ràng và tự tin hơn trong giao tiếp.
Sáng kiến có thể áp dụng được trong cơ sở giáo dục mầm non nói riêng và
trong cuộc sống hàng ngày của trẻ.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải
pháp trong đơn theo ý kiến của tác giả với các nội dung sau:
+ So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng sáng kiến.
Qua đề tài nghiên cứu này giúp giáo viên có thể nhận thấy được thực trạng
về khả năng tiếp nhận các chữ cái ở trẻ mầm non độ tuổi mẫu giáo 5 - 6 tuổi.
Sáng kiến kinh nghiệm giúp bản thân, đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm,
giải pháp trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái, góp phần
nâng cao trình độ kỹ năng giảng dạy.
Giúp trẻ yêu thích, hứng thú hơn với chữ cái tạo tiền đề cho việc học đọc và
viết sau này của trẻ.
Trẻ phát âm chữ cái chuẩn hơn, to, rõ ràng, góp phần phát triển ngôn ngữ
cho trẻ.
Tạo cơ hội cho trẻ tự mình khám phá môi trường chữ cái phong phú xung
quanh trẻ.
Trẻ luôn được làm trung tâm của hoạt động, mạnh dạn, tự tin thể hiện các
kiến thức của mình về chữ cái.
Phụ huynh có cái nhìn mới hơn về hoạt động giáo dục của con em mình tại
trường mầm non, thường xuyên phối hợp cho trẻ ôn lại các chữ cái tại nhà.
Cha mẹ luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các ho ạt đ ộng giáo
dục trẻ ở nhà trường.
Các bậc cha mẹ đã có thói quen liên kết phối h ợp chặt chẽ v ới cô giáo
trong việc dạy trẻ làm quen với chữ cái, trao đổi với giáo viên bằng nhi ều
hình thức thông qua sổ liên lạc, trao đổi qua giờ đón, trả trẻ, qua mạng xã
hội…
Giáo viên có thêm rất nhiều kinh nghiệm sống cho b ản thân có thêm
nhiều giải pháp trong giảng dạy nhất là trong lĩnh v ực phát tri ển ngôn ng ữ
và đưa ra được “Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với chữ cái

cho trẻ 5 - 6 tuổi”.


=> Sau một thời gian nghiên cứu và áp dụng “ Một số giải pháp nâng cao

chất lượng làm quen với chữ cái cho trẻ 5 - 6 tuổi”
Cho thấy khả năng làm quen với chữ cái cho trẻ đã có những chuyển biến
tích cực. Cụ thể:
Nội dung khảo sát

TS trẻ Khi chưa áp dụng
biện pháp

Sau khi chưa
áp dụng biện
pháp

TS

TL(%)

TS

TL(%)

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
làm quen với chữ cái trong hoạt
động học.

27

79

34

100

Nhận biết đúng mặt 29 chữ cái

27

79

34

100

25

73

34

100

24

70

34

100

Trẻ nhận biết cách phát âm 29
chữ cái rõ ràng.
Phụ huynh cùng trẻ ôn luyện,
thực hiện các bài tập về chữ cái
tại nhà

34

+ Lợi ích kinh tế:
Sau khi áp dụng các giải pháp trên đã thu được một số lợi ích kinh tế như:
- Giảm được số tiền mua vật liệu làm đồ dùng đồ chơi.
- Giảm được thời gian cô phải trực tiếp giảng dạy mà qua các cách tổ chức
trên thì trẻ được tự mình khám phá tìm hiểu ghi nhớ.
- Giảm áp lực qua việc học cho trẻ bởi trẻ học theo cách “học mà chơi, chơi
bằng học”
- Tiết kiệm thời gian cho phụ huynh bởi qua áp dụng các giải pháp này trẻ
học thuộc nhanh và ghi nhớ chính xác các chữ cái và cách phát âm của các chữ cái,
phụ huynh không mất nhiều thời gian để dạy trẻ và không phải cho trẻ đi học
thêm…
+ Số tiền làm lợi:
- Giảm được số tiền mua sách cho trẻ, giảm được số tiền đi học thêm, giảm
được số tiền phải đi lại do chi phí cho xăng xe…. bởi:
Qua việc áp dụng các giải pháp trên thì trẻ đã học tốt hơn với việc làm quen
với chữ cái ngay ở trên lớp và được phụ huynh ôn luyện ở nhà bằng việc sử dụng
các đồ dùng bằng các nguyên vật liệu sẵn có và các nguyên vật liệu thiên nhiên.
Ví dụ: Lớp có 34 trẻ sẽ phải mua 34 cuốn sách mỗi cuốn 12.000 đồng.
34 cuốn sách x 12.000 đồng = 408.000 đồng.
+ Mang lại hiệu quả kinh tế:


Giảm được thời gian cho cô giáo và phụ huynh trong việc dạy trẻ, giảm
được số tiền mua sách mua đồ dùng, giảm được tiền xăng xe…..
+ Mang lại lợi ích xã hội:
Việc sử dụng các nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu thiên nhiên mang
lại nhiều lợi ích cho xã hội.
- Làm giảm lượng rác thải ra môi trường.
- Giảm chi phí xử lý rác thải.
- Làm cho không khí trong lành.
- An toàn cho trẻ sử dụng.
- Trang trí và làm đẹp cho khuôn viên khu vui chơi nơi công cộng, làm đẹp
môi trường lớp học.
- Các thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không
d) Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Về cơ sở vật chất - trang thiết bị: Có đủ cơ sở vật chất - trang thiết bị phục
vụ cho công tác giảng dạy.
- Về trẻ: Có nhận thức, năng lực, thể chất tương đối đồng đều
- Về giáo viên: Có kiến thức về giáo dục Mầm non, có kỹ năng sư phạm,
nắm vững phương pháp dạy học cho trẻ làm quen với chữ cái theo chương trình
giáo dục mầm non mới, sáng tạo trong tiết dạy, bám sát vào hướng dẫn tổ chức
thực hiện chương trình giáo dục mầm non
- Khi tổ chức hoạt động phải luôn lấy trẻ làm trung tâm.
- Phụ huynh học sinh: Phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng - giáo dục trẻ.
đ) Về khả năng áp dụng của sáng kiến cho những đối tượng, cơ quan, tổ
chức nào hoặc những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu
có):
Đề tài phát triển ngôn ngữ và đặc biệt là lĩnh vực cho trẻ làm quen với chữ cái
luôn luôn đồng hành với mọi hoạt động sống của con người, của trẻ nên sáng kiến
có thể áp dụng trong tất cả các lĩnh vực giáo dục và trong một số lĩnh vực khác
cũng rất hiệu quả.
Sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng tại các trường, lớp mầm non trên địa
bàn huyện Bình xuyên và tỉnh Vĩnh Phúc.
Tôi làm đơn nay trân trọng đề nghị Hội đồng sáng kiến xem xét và công
nhận sáng kiến. Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng
sự thật, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về thông tin đã nêu trong đơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×