Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

- Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
- Tác giả: NGUYỄN THỊ ÁI VÂN
- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Sơn Lôi
- Chức vụ: Giáo viên + TTCM tổ MG 5 - 6 tuổi
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm non

1


Tháng 01 năm 2019

2


Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Bình Xuyên
a) Tác giả sáng kiến: Nguyễn Thị Ái Vân
- Ngày tháng năm sinh: 11/02/1985

Nam, nữ: Nữ

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Sơn Lôi
- Chức danh: Giáo viên - TTCM tổ Mẫu giáo 5-6 tuổi
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP
- Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến: 100%
b) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Nguyễn Thị Ái Vân
c) Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng; mô tả bản chất của sáng kiến; các
thông tin cần được bảo mật:
- Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
- Lĩnh vực áp dụng: Công tác xây dựng môi trường giáo dục.
- Mô tả sáng kiến:
+ Về nội dung của sáng kiến:
* Lời giới thiệu:
“Ai hỏi cháu có trường nào vui thế? Các bạn đông mà sao lớp sạch ghê,
Khi về nhà là lại nhớ trường hơn, trường của cháu đây là trường Mầm non”
Vâng! Khi những đứa trẻ thân yêu của chúng ta, cảm nhận được ngôi trường
của chúng vừa vui, vừa sạch, vừa đẹp lại có nhiều các bạn, nhiều đồ chơi hấp dẫn,
để khi trẻ về đến nhà mình rồi mà vẫn nhớ trường da diết. Điều này chứng minh,
ngôi trường đó thực sự có một môi trường tốt, trẻ thực sự là trung tâm của mọi hoạt
động trong nhà trường.
3


Như chúng ta đều đã biết, tiêu chí “môi trường giáo dục” là một trong năm
tiêu chí quan trọng để xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời
yếu tố môi trường cũng là một trong bốn yếu tố quan trọng (Bẩm sinh - di truyền,
môi trường, giáo dục và tự ý thức) góp phần hình thành, phát triển và hoàn thiện
nhân cách của con người nói chung và của những đứa trẻ nói riêng. Chính vì vậy,
trẻ em cần được vui chơi - học tập ở môi trường tốt nhất, để trẻ có được nhiều cơ
hội để phát triển một cách thuận lợi nhất.
Hiện nay, mô hình “Trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” được coi là
mô hình tiên tiến nhất, có nhiều ưu việt nhất trong việc hình thành và phát triển
nhân cách cho trẻ. Khi chúng ta xây dựng thành công “Môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm” , đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tạo được cho trẻ đầy đủ các điều
kiện để trẻ có thể hoạt động chủ động, tích cực, hứng thú… và đứa trẻ sẽ có thể
chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sống một cách tự nhiên, bền vững.
Qua thực tế công tác xây dựng môi trường giáo dục, qua tìm hiểu sách báo,
tài liệu, qua học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp và nhận thức được tầm
quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đối với sự
phát triển của trẻ, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm thực hiện
tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để nghiên cứu,
tìm hiểu và rút ra những biện pháp tối ưu nhất.
* Các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm đó là:
Biện pháp 1: Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm:
Ông cha ta đã từng nói “Một người lo bằng kho người làm”, quả không sai
chút nào. Người cán bộ quản lý trong trường Mầm non lại càng quan trọng. Bởi họ
không chỉ lo việc quản lý công tác giáo dục như các cấp học khác, mà còn lo công
tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ. Khi người cán bộ quản lý “Có tâm, có tầm” họ sẽ
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những quyết định của bản thân cho
4


những vấn đề quan trọng của nhà trường và luôn tích cực lắng nghe, tiếp thu những
ý kiến tham mưu, đề xuất của cấp dưới.
Trong công tác xây dựng môi trường giáo dục, vai trò của họ lại càng quan
trọng hơn. Trong nhà trường chúng tôi, để có thể xây dựng được một môi trường
tốt như hiện nay, tập thể nhà trường chúng tôi nói chung và các đồng chí cán bộ
quản lí nói riêng đã vô cùng vất vả, từ công tác tự xây dựng cho đến công tác huy
động các nguồn lực từ cộng đồng xã hội. Các đồng chí đã luôn tư duy, suy nghĩ để
tìm ra các biện pháp tham mưu với lãnh đạo cấp trên như thế nào, để có thể đạt
được hiệu quả cao nhất. Cũng nhờ vậy, mà hiện nay nhà trường đã có được một
ngôi trường khang trang, kiên cố, xóa các phòng học nhờ, học tạm.
Bên cạnh đó, trong quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, bản thân tôi và đồng nghiệp cảm thấy còn gặp phải
khó khăn trong vấn đề tài chính, về nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi,... tôi
đã mạnh dạn tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, để các đồng chí thực hiện
công tác tuyên truyền, huy động, vận động sự chung tay, góp sức của toàn xã hội
như: Hội cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, các doanh nghiệp đóng
trên địa bàn …
Ngoài ra, tôi đã tham mưu để các đồng chí cán bộ quản lý “khuấy động”
phong trào xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, bằng cách tổ chức
các cuộc thi như: “Thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, “Thi
trang trí lớp học”, “Thi làm đồ dùng đồ chơi”…
Đối với những vấn đề mới, những vấn đề chưa rõ trong công tác “Xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” như: Thiết kế các góc hoạt động ở ngoài
sân, ở trong lớp, việc bố trí sắp xếp môi trường đồ dùng đồ chơi, kỹ năng chăm sóc
- giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm... Tôi đã mạnh dạn tham mưu
với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng về các kỹ năng
cần thiết đó cho toàn thể giáo viên trong trường. Nhờ vậy, mà đến nay chúng tôi
đều đã nắm vững các “Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”,
5


hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của mô hình trường mầm non mới đối với sự phát triển của
trẻ và cách thức tiến hành xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ, tôi còn gặp khó khăn trong vấn đề
làm thế nào để có thể coi trẻ em thực sự vừa là động lực, vừa là mục tiêu của mọi
hoạt động. Tôi đã đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường để được tư vấn, hỗ trợ.
Những điều mà bản thân họ chưa thực sự nắm rõ, họ đã tích cực tìm hiểu, suy nghĩ
và đã có những câu trả lời rất thỏa đáng cho những khúc mắc đó của tôi. Chính họ
đã đồng hành cùng chúng tôi để động viên, khuyến khích trẻ, tạo cơ hội cho trẻ tự
tin thể hiện khả năng của mình. Chẳng hạn, khi thấy trẻ có nhiều nỗ lực, cố gắng...
trong quá trình “giải quyết” các nhiệm vụ, họ đã đến tặng quà để động viên, khích
lệ các cháu.

Ban giám hiệu nhà trường tặng quà cho các cháu

6


Như vậy, để xây dựng thành công môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,
người cán bộ quản lý trường Mầm non có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế,
chúng ta cần tích cực tham mưu để họ luôn là những người cán bộ năng động, sáng
tạo, có kỹ năng lãnh đạo ưu việt và đặc biệt có “tầm nhìn xa trông rộng” để cùng
với tập thể giáo viên, phụ huynh và cộng đồng tạo được cho trẻ em một môi trường
học tập, vui chơi tốt nhất.
Biện pháp 2: Giáo viên chủ động tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, hứng
thú và khả năng của trẻ.
Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ngoài việc trẻ được đảm bảo an
toàn về mặt thể chất, tinh thần thì trẻ còn phải được cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc,
được tôn trọng, được yêu thương và được đánh giá đúng. Môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm, sẽ đáp ứng được một cách tối đa các nhu cầu, mong muốn trải
nghiệm, khám phá, tìm tòi ở trẻ. Vì vậy, để có thể làm tốt điều này, bản thân tôi đã
luôn chủ động tìm hiểu để có thể hiểu được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, hứng
thú, khả năng, thế mạnh của từng trẻ bằng nhiều cách thức khác nhau.
Chẳng hạn như, tôi đã tìm hiểu trẻ bằng cách thường xuyên trò chuyện, trao
đổi trực tiếp với trẻ, luôn động viên, khuyến khích để trẻ bộc lộ, chia sẻ những hiểu
biết của bản thân mình. Hoặc đã rất nhiều lần tôi xây dựng những tình huống giả
định có vấn đề để kích thích trẻ tự tìm hướng giải quyết, qua quá trình lắng nghe,
quan sát tôi đã có thể nhận ra những khả năng, thế mạnh mà trẻ có được… Qua đó,
trong quá trình thực hiện công tác xây dựng môi trường giáo dục, tôi đã thực sự
hiểu được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, hứng thú, khả năng của trẻ.
Điều quan trọng nhất khi thực hiện điều này, là chúng ta cần có kỹ năng thể
hiện tình cảm của mình đối với trẻ, tạo cho trẻ cảm giác được tôn trọng, được tin
tưởng và được lắng nghe. Như vậy, trẻ sẽ thực sự cảm thấy giáo viên là người
“bạn” đáng tin cậy để trẻ chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng, nguyện vọng và mong muốn
của mình một cách trung thực nhất . Khi áp dụng biện pháp này tôi đã không áp
đặt suy nghĩ của bản thân tôi, một người đã trưởng thành để lý giải cho những suy
7


nghĩ của trẻ, không coi những ý tưởng, suy nghĩ của trẻ là “vớ vẩn, viển vông” và
tuyệt đối tôi không bao giờ coi thường trẻ rằng “Trẻ con thì biết gì mà nói”…
Biện pháp 3- Giáo viên cần thực sự tâm huyết với nghề, luôn coi trẻ là
trung tâm của mọi hoạt động:
Mối quan hệ giữa giáo viên và trẻ, giữa trẻ với trẻ là một yếu tố vô cùng
quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Nhờ
tâm huyết với nghề, giáo viên chúng ta mới cảm thấy yêu nghề - mến trẻ, có đủ tính
kiên trì, nhẫn nại để luôn vui vẻ, luôn suy nghĩ tích cực và để rèn luyện bản thân
ngày càng hoàn thiện hơn trong mắt trẻ và cộng đồng xã hội.
Khi tôi cảm thấy bản thân mình thực sự tâm huyết với nghề thì tôi mới có
thể coi những đứa trẻ là trung tâm của mọi hoạt động. Tôi đã tìm ra nhiều cách
thức, thủ thuật để lôi cuốn, hấp dẫn trẻ vào các hoạt động trải nghiệm, khám phá,
tạo cho lớp học của tôi luôn có bầu không khí vui vẻ, thoải mái và tràn ngập niềm
vui. Vì vậy, những đứa trẻ đã luôn cảm thấy hào hứng, phấn khởi được tham gia
các hoạt động học tập, vui chơi,... mà tôi tổ chức.

Trẻ rất hào hứng khi tham gia hoạt động cùng cô
Cũng nhờ có sự tâm huyết với nghề mà tôi đã tích cực suy nghĩ, tìm tòi, học
hỏi và sáng tạo để có thể làm ra những đồ dùng đồ chơi đẹp, cần nhiều thời gian,
8


công sức để cho trẻ chơi và hướng dẫn trẻ cùng thực hiện. Chẳng hạn để có thể
hoàn thành được những bức tranh bằng đá cuội để cho trẻ chơi và tìm hiểu về gia
đình nhỏ, gia đình lớn, tôi đã khai thác hiểu biết của trẻ bằng cách đưa ra các câu
hỏi để trẻ kể về các thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
trẻ, sau đó khẳng định cho trẻ hiểu được gia đình có hai thế hệ là gia đình nhỏ, gồm
có bố mẹ và con cái, gia đình lớn thường gồm có 3 thế hệ trở lên và có nhiều thành
viên như: ông bà, cô, bác, bố mẹ, anh chị... Rồi huy động trẻ tìm kiếm nguyên vật
liệu như: Mẹt tre, đá cuội, vải vụn,... và hướng dẫn trẻ vẽ màu lên đá cuội, lên mẹt

Tranh đá cuội minh họa gia đình hai thế hệ
9


Tranh đá cuội minh họa gia đình ba thế hệ
Nhờ sự định hướng của cấp trên, tôi đã suy nghĩ để có thể bố trí các góc
hoạt động ở trong lớp sao cho hợp lý nhất, để vừa đảm bảo an toàn,vừa đảm bảo
tính thẩm mỹ, tính khoa học, thuận tiện và kích thích được trí tò mò, ham học hỏi,
khám phá của trẻ… Chẳng hạn, tôi đã ngăn các giá góc để phân chia các góc chơi
cho trẻ, nhưng vẫn đảm bảo cho quá trình giao lưu giữa các góc trong khi trẻ chơi.
Các góc chơi có tính chất tĩnh, tôi sẽ bố trí ở xa góc có tính chất động, các góc cần
nhiều ánh sáng hơn tôi sẽ bố trí gần cửa sổ, cửa chính... Các đồ dùng đồ chơi, giá

10


góc dễ di chuyển, cất xếp để lấy không gian cho các hoạt động khác và trẻ cũng có
thể tự thực hiện một các dễ dàng, an toàn sau khi trẻ chơi xong như: Đẩy giá góc
giáp tường, xếp đồ chơi lên giá kệ, treo dụng cụ âm nhạc lên phên lưới gắn trên
tường, dán các hình ảnh có nhám dính phía sau lên dạ ở tường ...

Hình minh họa một số góc chơi của trẻ

11


4- Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng xã hội
trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm:
Tôi đã luôn cố gắng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động
phụ huynh học sinh đang có con em gửi trong nhà trường và toàn thể cộng đồng
trong xã hội… để toàn thể mọi người xung quanh đều hiểu được ý nghĩa và tầm
quan trọng của môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đối với sự phát triển của
trẻ. Vì thế, lớp học của tôi nói riêng và nhà trường chúng tôi nói chung đã được sự
ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ mọi nguồn lực trong xã hội. Chẳng hạn, rất nhiều phụ
huynh học sinh đã giúp đỡ tôi tìm kiếm, thu gom những loại phế liệu để làm đồ
dùng đồ chơi cho trẻ như: Vải vụn, chai lọ, đá cuội, cây que, hột hạt... Hay đã giúp
đỡ chúng tôi rất nhiều ngày công để cải tạo vườn rau, vườn hoa, xây dựng góc chợ
quê, góc vận động, vườn cổ tích...
Khi biện pháp này thực hiện tốt, chúng ta còn có thể tạo ra các cơ hội để gia
đình của trẻ, hiểu được mục đích của các hoạt động trong nhà trường: Tất cả là vì
sự phát triển của trẻ em. Và họ sẽ ngày càng tin tưởng vào công tác chăm sóc,
giáo dục trẻ, và chính họ lại là một kênh tuyên truyền hiệu quả nhất tới toàn thể xã
hội cùng tham gia xây dựng, đóng góp về thời gian, sức lực, tài lực… cho công tác
chăm sóc - giáo dục trẻ và đặc biệt là công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm.
Trong khi áp dụng biện pháp này, chúng ta cần lưu ý: Luôn tôn trọng sự khác
biệt và nhu cầu của mỗi gia đình để có biện pháp phối hợp tốt với từng gia đình
trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ, tuyệt đối không có các suy nghĩ và biểu
hiện phân biệt về điều kiện và hoàn cảnh của mỗi gia đình, mỗi địa phương.
+ Về khả năng áp dụng của sáng kiến:
Các biện pháp nêu trên đã được áp dụng tại lớp 5 tuổi A trường Mầm non
Sơn Lôi và đã đem lại nhiều lợi ích rõ rệt. Các biện pháp đó còn có thể áp dụng cho
tất cả các lớp ở trường Mầm non Sơn Lôi và tất cả các trường Mầm non trong toàn
huyện Bình Xuyên.
12


- Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
+ So sánh lợi ích thu được:
* Kết quả khảo sát về chất lượng của trẻ lớp 5 tuổi A trước khi áp dụng sáng kiến:
Nội dung khảo sát
TS
HS

Trẻ hứng thú

Trẻ tò mò, thích

Trẻ tích cực, tự

Trẻ mạnh dạn, tự

tham gia các

khám phá, tìm

giác

tin, vui vẻ.

hoạt động

hiểu MTXQ

Đ

Đ

30

ĐĐSL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

15

50

15

50

14

47

16

53

16

53

14

47

15

50

15

50

* Kết quả đạt được sau khi áp dụng sáng kiến, theo sự đánh giá của Ban giám hiệu
nhà trường và phụ huynh học sinh:
Nội dung khảo sát
TS
HS

Trẻ hứng thú

Trẻ tò mò, thích

Trẻ tích cực, tự

Trẻ mạnh dạn, tự

tham gia các

khám phá, tìm

giác

tin, vui vẻ.

hoạt động

hiểu MTXQ

30

ĐĐĐĐSL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

30

100

0

0

30

100

0

0

30

100

0

0

30

100

0

0

+ Mang lại hiệu quả kinh tế: Sáng kiến đã giúp nâng cao chất lượng xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giảm được rất nhiều chi phí trong việc mua
sắm nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi, thuê thợ xây dựng, thiết kế, thuê chuyên
gia tư vấn, hỗ trợ công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm...
+ Mang lại lợi ích xã hội: Tạo cơ hội để phụ huynh học sinh và cộng đồng, hiểu rõ
hơn về vai trò của môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đối với sự phát triển
của trẻ. Huy động được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng. Cải thiện và
13


nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho trẻ
khám phá, trải nghiệm tích cực, chủ động và sáng tạo...
- Các thông tin cần được bảo mật: Không có
d. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
- Trường học đảm bảo diện tích theo quy định trong điều lệ trường Mầm non
- Chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển
của bậc học Mầm non.
- Giáo viên khỏe mạnh, tác phong chuẩn mực, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
vững vàng.
- Yêu nghề, mến trẻ, tận tình, chu đáo. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Sẵn sàng nhận và khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Nắm vững phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm “Giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm”
- Trẻ có cùng độ tuổi, khỏe mạnh. Tâm sinh lý phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Phụ huynh học sinh cho con em đến lớp đầy đủ.
đ- Danh sách những tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu:
Stt

Tên tổ chức / cá nhân

Địa chỉ

I

Tổ chức: Tập thể giáo viên
trường MN Sơn Lôi và Hội
PHHS của lớp và của nhà
trường
Cá nhân:
Đỗ Ng. Quốc
An
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Hồng Bảo
Nguyễn Chí
Công
Đỗ Xuân
Dương
Nguyễn Ngọc
Duyên

Sơn Lôi - Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Phạm vi /
Lĩnh vực
áp dụng sáng
kiến
Trường Mầm non
Sơn Lôi

Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi

Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A

II
1
2
3
4
5
6

14


7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Đặng Hải
Dương Anh
Nguyễn Mạnh
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Kim
Nguyễn Tâm
Nguyễn Hà
Trần Phương
Nguyễn Duy
Nguyễn Hải
Nguyễn Bảo
Nguyễn Khánh
Nguyễn Ánh
Đỗ Ngọc Ánh
Đặng Hải
Dương Duy
Nguyễn Xuân
Nguyễn Thị
Đặng Thị Thu
Đỗ Thị Thu
Trần Thanh
Đặng Phú
Nguyễn Thảo
Nguyễn Hải

Đông
Đức
Hùng
Hoa
Khánh
Lan
Linh
Linh
Mạnh
Nam
Ngọc
Ngọc
Nguyệt
Nhi
Phong
Quang
Quỳnh
Tính
Thảo
Thủy
Thủy
Trọng
Vân
Yến

Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi
Trường MN Sơn Lôi

Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi A

Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Hội đồng sáng kiến xem xét và công
nhận sáng kiến. Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng
sự thật, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hoàn toàn chịu
trách nhiệm về thông tin đã nêu trong đơn.
Sơn Lôi, ngày 23 tháng 01 năm 2019
NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Nguyễn Thị Ái Vân

15


16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×