Tải bản đầy đủ

SO TAY DANH NGON

Sổ tay Danh ngôn
Tác giả : Hải Bằng
14/ 02/ 2001 A gift for Our
Mục lục:
để tới
tâm)

Thoát
Trợ giúp

(Nhấn chuột vào đây
chơng mà bạn quan

1. Định nghĩa Tình yêu
2. Tinh yêu và Tình bạn
3. Đàn ông và Đàn bà
4. Yêu và Sống
5. Yêu và Ghét
6. Nụ hôn
7. Tâm hồn
8. Tuổi trẻ

9. Sắc đẹp
10. Hôn nhân
11. Gia đình
12. Hạnh phúc
13. Cô đơn
14. Xa cách
15. Kỷ niệm
16. Giả dối
17. Ghen
18. Chung thuỷ và Phản bội
19. Sách trích dịch


Ch¬ng 1
§Þnh nghÜa T×nh yªu

Trang ®Çu


Tình yêu là đứa trẻ do các nhà
thơ sinh ra.
Thế nên không roi vọt là nó sẽ h
thân.
Samuel Bulter
Nếu không có ớc vọng, yêu đơng
chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
William Congreve
Yêu nghĩa là không so sánh nữa.
Benard Grasset
Yêu nghĩa là không bao giờ phải
nói rất tiếc
Erich Segal
Yêu nhau không phải là nhìn
nhau, nhng là cùng nhau nhìn về
một hớng
Saint Exupéry

Trang đầu


là nỗi đam mê không Tình yêu
quy phục một điều gì, trái lại, mọi
thứ đều quy phục nó.
Madeleine de Scudéry
Tôi sớm nhận ra rằng ái tình
giống nh cơn khát; một giọt nớc
càng làm khát thêm.
Restif de la Bretone
ái tình giống nh rợu mùi, càng ít
toả bay càng nồng.
Charles Duclos
Yêu là chuộng một ngời khác
hơn bản thân mình.
Paul Leautaud
Yêu nghĩa là cho rằng ngời yêu
có lý khi mắc lỗi.

Trang đầu


Tình yêu là vác - xin ngừa lòng
tự ái.
Friedrich Hebbel
Yêu là thấy nơi ngời mình yêu
điều mình mong ớc chứ không
phải là điều mình tìm đợc.
Paul Reboux
Khó mà định nghĩa đợc tình
yêu. Ngoài biết bao điều bí ẩn,
chỉ có thể nói đợc rằng: Về tâm
hồn, tình yêu là khát vọng thống
trị; về tinh thần, tình yêu là sự
cảm thông; về thể xác, tình yêu
chỉ là sự thèm muốn ngấm ngầm

Trang đầu


Ch¬ng 2
T×nh yªu vµ T×nh b¹n

Trang ®Çu


Tự ái trong tình yêu chẳng
khác nào t lợi trong tình bạn.
George Sand
Tình yêu, ngay cả những
tình yêu hời hợt nhất, chỉ tỏa h
ơng thơm ở nơi mà tình bạn
đáp xuống.
Jules Romains

Trang đầu


Ch¬ng 3
§µn «ng vµ §µn bµ

Trang ®Çu


Đàn bà nằm ở hai thái cực: Với
đàn ông, họ là ngời tốt nhất hay
tệ nhất.
La Bruyere
Đàn bà khôn ngoan hơn đàn
ông vì họ biết ít hơn nhng hiểu
nhiều hơn.
James Stephans
Đàn ông yêu ái tình trớc rồi cuối
cùng mới yêu một ngời đàn bà. Đàn
bà yêu một ngời đàn ông trớc rồi
cuối cùng mới yêu ái tình.
Remy de Gourmont
Phụ nữ không có lỗi khi bác bỏ
những quy tắc đợc đa vào đời
sống, bởi lẽ chính đàn ông đã

Trang đầu


Đàn ông xây nhà, đàn bà xây
tổ ấm.
Tục ngữ Anh
Đàn ông ham muốn đàn bà,
đàn bà ham muốn sự ham muốn
của đàn ông, ít khi khác hơn.
Mary Coleridge
Ham muốn của đàn ông man
dại và chóng qua. Ham muốn của
đàn bà khéo léo, chậm hơn
nhiều và nh đến từ rất xa.
Leon Daudet
Đàn ông khen nịnh đàn bà là
không hiểu đàn bà, mà mạt sát
họ là càng không hiểu họ hơn.
Mme de Salm
Tình yêu của các chàng trai
không nằm ở trái tim mà ở đôi

Trang đầu


Ngời đàn ông chính trực có thể
yêu nh ngời điên nhng không nh ng
ời ngu.
La Rochefoucauld
Đàn ông ví nh những cánh diều,
ngời ta càng buông dây thì càng
nắm đợc họ.
Alexandre Dumas con
Ngời phụ nữ cần phải lựa chọn:
Với ngời đàn ông đợc các bà các cô
yêu thơng, nàng cảm thấy không
an tâm. Với ngời đàn ông không đ
ợc các bà các cô yêu thơng, nàng
cảm thấy không sung sơíng.
Anatole France
Không có gì khích lệ lòng can
đảm của ngời phụ nữ cho bằng sự
gan dạ của ngời đàn ông mà nàng

Trang đầu


Phụ nữ không bao giờ mạnh hơn khi họ tự
vũ trang bằng sự yếu đuối của mình.
Madame du Deffand
Nếu tình yêu là chuyện của đàn ông với
nhau, hẳn là họ đã tìm ra đợc cách chứng
minh nó rồi.
N. Glifford Barney
Đàn bà khờ dại nhất cũng có thể điều
khiển đợc ngời đàn ông thông minh, nhng
cần phải có đàn bà rất thông minh để
điều khiển đàn ông khờ dại.
Rudyard Kipling
Đàn bà không bao giờ thấy điều ngời ta
làm cho mình mà chỉ thấy điều ngời ta
không làm.
Georges Courteline
Đàn ông luôn cần có sự âu yếm và thơng
yêu.
Alfredde Vigny
Trang đầu


Có thể đánh lừa đợc ngời đàn
ông vào đam mê nhng phải có đủ
lý lẽ mới có thể đa họ đến sự thật.
John Dryden
Phụ nữ giống nhà ở của ngời Tây
Ban Nha: Nhiều cửa lớn mà ít cửa
sổ, bớc vào thì dễ hơn là nhìn rõ.
Jean Paul Pichter
Đàn bà là một vùng đất lạ mà đàn
ông dù có đến định c từ hồi còn trẻ
cũng chẳng bao giờ hiểu rõ phong
tục, chính sách và ngôn ngữ của
nó.
Conventry Patmore
Bạn ngắm một vì sao vì hai lẽ:
một là vì nó sáng, hai là vì nó vợt
quá tầm trí hiểu. Bên cạnh bạn còn
có một ánh sáng êm ái hơn và
huyền bí hơn, đó là ngời phụ nữ.

Trang đầu


Cứ để đàn ông khoác áo da s tử,
còn đàn bà mặc lông chiên cừu.
William Blake
Khi ngời đàn bà đánh vào tim
một ngời đàn bà khác, hầu nh bao
giờ nàng cũng tìm đợc chỗ nhạy
cảm và nh thể vết thơng không
chữa lành.
P. C. De Laclos
Đàn bà bị cám dỗ và đàn bà sa
ngã là một.
C. De Marivaux
Phụ nữ rất thích tiết kiệm...
trong sự hoang phí của họ.
Friedrich Hebbel
Giọt nớc mắt của một ngời đàn

Trang đầu


Rung cảm, yêu, chịu đau khổ,
hy sinh - những thứ này đã dệt nên
trang đời của ngời phụ nữ.
Honoré de Balzac
Phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh
bản thân nếu ta tạo cơ hội cho họ.
Đó là hình thức tìm lạc thú mà họ
rất a chuộng.
Somerset Maugham
Cả cuộc đời của ngời phụ nữ là
biên niên sử cảm tình.
Washington Irving

Đàn ông có ý muốn, đàn bà
có cách làm.
Olever Wendell Holmes
Đàn ông chỉ là đứa trẻ lớn.
John Dryden

Trang đầu


Tại sao đàn bà đẹp luôn kết hôn
với ngời đàn ông tầm thờng ? Tha,
vì ngời đàn ông khôn ngoan
không cới đàn bà đẹp.
Somersst Maugham
Kẻ cớp đòi tiền hoặc đòi mạng
sống của ta. Phụ nữ thì đòi cả
hai.
Samuel Butler
Nếu phải gục ngã, thà gục ngãvì
đòn của đàn ông còn hơn là
mang tiếng thua phụ nữ.
Sophocles
Đàn ông nói điều mình biết, phụ
nữ nói điều mình thích.
J. J. Rousseau
Dù ta đặt phụ nữ vào vị trí nào
đi nữa, họ cũng làm đẹp cho xã

Trang đầu


Đàn bà là gì ? Chẳng qua là một
lỗi lầm dễ chịu của Tạo hóa.
Hannah Cowley
Miệng: ở đàn ông là cửa đi tới
tâm hồn, ở đàn bà là lối đi ra của
trái tim.
Ambrose Bierce
Đàn bà chỉ nhớ những ngời đàn
ông làm cho họ cời, đàn ông chỉ
nhớ những ngời đàn bà làm cho họ
khóc.
H. de Reginier

Phụ nữ làm cho cách xử thế ở
đời đợc chau truốt và khiến ng
ời ta chuộng sự lễ độ. Họ là
thầy dạy chân chính về mỹ
quan và là ngời khích lệ mọi

Trang đầu


Với phụ nữ, điều gì dễ hiểu
nhất thì cũng còn đến phân nửa
để phải phỏng đoán.
J. N. Vernier
Nơi ngời phụ nữ, không có gì
đáng yêu cho bằng học hỏi việc nội
trợ khéo léo và khích lệ chồng làm
những việc tốt đẹp.
John Milton
Trên đời chỉ có hai cái đẹp: Phụ
nữ và hoa hồng.
Malherbe
Nếu Thợng đế dựng nên ngời phụ
nữ trớc.
Ngời đã thôi không tạo ra các loài
hoa.

Trang đầu


Đàn bà ghét ngời đàn ông không
đợc yêu mà cứ ghen, nhng họ lại
giận hờn khi ngời họ yêu mà không
biết ghen.
Ninon de Lenclos
Thợng đế tạo ra ngời phụ nữ chỉ
để thuần hoá ngời đàn ông.
Voltaire
Giữa chữ Có và chữ Không của
phụ nữ chẳng đủ chỗ cho một
cây kim qua lọt.
Cervantes
Ngời phụ nữ nào cũng đắng nh
mật, song có hai lúc họ thật dễ th
ơng: một trên giờng cới và một trên
giờng chết.
Palladas

Trang đầu


§µn bµ lo l¾ng vÒ t¬ng lai cho
®Õn khi lÊy chång, ®µn «ng chØ lo
l¾ng vÒ t¬ng lai khi cíi vî.
Woman s Home Companion

Trang ®Çu


Ch¬ng 4
Yªu vµ Sèng

Trang ®Çu


Khi ta yêu, ta là vũ trụ và vũ trụ
sống trong ta.
O. Pirmez
Chết vì thiếu tình yêu thì ghê
sợ quá, đó là sự chết ngạt về tâm
hồn.
Victor Hugo
Tình yêu làm nên những vị ngọt
tuyệt vời nhất và những nghịch
cảnh đau khổ nhất trên đời.
Madeleine de Scudéry
Phụ nữ cha yêu là cha sống.
Byron
Có thể yêu nhiều lần, nhng không
thể yêu nhiều lần cùng một ngời.
Duc De Levis
Không thể yêu thơng đợc lần thứ

Trang đầu


Ai khổ vì yêu, nên yêu hơn nữa.
Chết vì yêu là sống trong tình yêu.
Victor Hugo
Lòng buồn biết bao khi buồn vì
tình yêu.
Victor Hugo
Trong tâm hồn ngời phụ nữ chớm
yêu, có một nhu cầu rất lớn là chịu
đau khổ.
Charles Nodier
Cha biết yêu là gì thì cha biết
đau khổ là thế nào.
Thomas
Chỉ có ái tình vĩ đại dới bóng
cánh che chở của mộng mơ vĩ đại.
Edmond Rostand
Xích mích trong tình yêu là xích

Trang đầu


Sự xích mích của ngời đang yêu
làm cho tình yêu thêm tơi mới.
Terence
Chúng ta là hai ngời mà chỉ có
một trái tim.
Aitthh
A, tình yêu sẽ khiên chó tru lên
thành vần điệu.
Fracis Beaumont and John
Fletcher
Sau động từ Yêu thì Giúp là
động từ đẹp nhất trên đời.
Bertha Von Suttner
Lạc thú của ái tình luôn luôn cân
xứng với sự lo sợ.
Stendhal

Trang đầu


Mọi ngời sinh ra để yêu... Đó là
nguyên lý và cứu cánh duy nhất của
cuộc sinh tồn.
B. Disreseli
Tình yêu là niềm vui ngọt ngào
nhất và là nỗi đau nhức buốt nhất.
P. J. Bailey
Sống cho điều mình yêu mến
thì tốt đẹp hơn chết rất nhiều.
Duc de Richelieu
Không thể nói mình yêu một
cách đích thực nếu không yêu
đến cả những khuyết điểm của
đối tợng.
Calderon de La Barca
Dù em mang lầm lỗi, tôi vẫn cứ
yêu em.

Trang đầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×