Tải bản đầy đủ

Bất đồng vành khuyên

Vành Khuyên

Bất Đồng

Vành Khuyên

Bất Đồng
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Bất Đồng

Vành Khuyên
Bất Đồng
Nó bị bạn bè gọi là con nhỏ bất đồng .
Bất đồng cái gì ? Cái sai mà tỏ ra bất đồng là đúng chớ gọi bất đồng là ý gì .
Vậy mà nó bị gọi bao nhiêu lâu nay rồi đó .
Cái gì nó cũng thành thật và thẳng thắn .
Bạn nó mặc một cái áo mới . Cũng không đẹp gì ! Khoe hết đứa này tới đứa nọ , đứa nào cũng nói
đẹp , đến phiên nó , nó bảo không đẹp thì bạn nó chau mày , hỏi tại sao ?

Nó nhìn thẳng vào mắt bạn , tỉnh bơ , " tại tôi thấy không đẹp thôi "
Một lần khác , cả đám con trai xúm lại chọc con bé mới đổi vào lớp nó , đám bạn nó xem chừng
ganh , chọc con đó cho đáng đi , ai biểu cứ làm thinh , không thèm chơi với ai .
Nó thì không , lại trước mặt đám con trai , giơ cao cái dép cao su sắp đứt quai ra la lớn " tụi bay chọc
nó tiếp nữa , tao cho ăn dép ráng chịu " . Vậy là đám con trai lãng ra .
Thế mà gọi là bất đồng ..
Dần dần nó hiểu ra bạn nó cho nó bất đồng chỉ tại nó không giống chút nào với bạn của nó . Có sao
đâu , nhưng cái tệ hơn là tụi bạn nó không biết tôn trọng sự khác biệt của nó . Nó là ai , là con người
chứ có phải trâu bò gì mà bảo sao làm vậy , bảo sai cũng làm theo chớ . Chỉ chọc không thì đâu có gì
để nói , còn đàng này , bạn nó dần xa lánh nó , cô lập nó , hễ nó nói gì không thích hợp là đi xa chỗ
có nó ngay .. Nó được thế , bất đồng nhiều hơn vì thấy bọn bạn mình ngày càng dị hợm .
Cứ cho nó là bất đồng đi . Một ngày nào đó, khối đứa trong bọn bạn nó , thèm được " bất đồng " như
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net


Vành Khuyên

Bất Đồng
nó mà không biết còn đủ đầu óc để nhận ra thế nào là bất đồng , thế nào không .
Tội nghiệp thật .
Một ngày thật muốn xé trời , đạp đất .
Vành Khuyên
Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
Nguồn: Vành Khuyên
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 4 năm 2005

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×