Tải bản đầy đủ

Giáo trình kỹ thuật mới phun xăm điều khắc châu âu

eiẢ C TRÌNH
KỸ THUẬT MỚI PHUN XĂM
& ĐIÊỮ KHẮC CHÂU ÂU

Lưu HÀNH

NỘI BỘ - VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHÁC

MỤC
LỤC


Phần I: Phun thêu chân m à y ...................................................................... 5
I. Các kĩ năng CO’ bản:....................................................................................7
1. Các dụng cụ phun xăm thẩm mỹ cơ bản:...................................................7
2. Cách lựa chọn máy phun tố t:.................................. ....................................7
3. Lưu ý khi lắp ráp mấy phun:........................................................................ 7
4. Cách chọn mực tốt, chuẩn:......................................................................... 8

5. Cách bảo quản mảy phun xă m :..................................................................9
ổ. Quy trình chung khi phun xăm thẩm m ỹ:................................................... 9
a. Trước khi phun xăm:.................................................................................... 9
b. Các bước tiến hành phun xăm :...................................................................9
c. Sau khi phun xă m :........... .................. ........ ..................................... ,10
II. Kỹ thuật phun thêu chân m ày:...............................................................10
1. Phun mày là g ì? .................................. ............................................ ........ 10
2. Phun thêu chân mày là g ì? ........... ........................................... ................ 10
3. Phân biệt phun và x ă m :............................................................................. 11
III.Các kiểu phun và thêu:............................................................................ 11
1. Các kiểu Phun:........................................................ .................................... 11
2. Kỹ thuật phun tán bột công nghệ mới:................................................... 12
3. Các kiểu thêu:............................................................................................. 14
IV.Cách chọn dáng mày với từng khuôn m ặt:..................................... 15
1. Các hình dạng khuôn m ặt:........................................................................15
2. Cách đo vẽ chân mày chuẩn:...................... ............................................. 17
3. Tiêu chuẩn tạo nên một cặp chân mày đẹp:............................................19
V.

Quy trình phun thêu lông m ày:.................................................... 19

1. Các bước thực hiện:................................................................................... 19
2. Kỹ thuật phun chân m à y:.......................................................................... 20


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

3. Những lỗi thường gặp khi phun thêu chân mày:...................................... 20
4. Kỹ thuật gây tê chân mày:......................................................................... 21
VI.Cách pha màu chân m à y :......................................................................22
1. Các màu cơ bản:........................................................................................ 22
2. Cách pha màu mực:................................................................................. 22
VII.

Cách xử lý mày h ư :......................................................................23

1. Mày bị trồ đỏ'...............................................................................................23
2. Mày bị trổ xa n h :......................................................................................... 23
3. Xóa mày h ư ................................................................................................27
Phần II: PHUN MÍ M Ắ T.................................................................................. 29
I. Khái n iệm :............................................................................................... 29
II. Các kiểu phun mí mắt:...........................................................................29
1. Phun mí kiểu tự nhiên:............................................................................... 29
2. Phun mí mắt nư ớ c:.... ........ .......... ..........................................................30
3. Phun mí mắt đuôi c á :............... ................................................................ 30
4. Phun mí mở tròng:..... ................................................................................ 31
///.Quy trình phun mí mắt:......................................................................... 31
1. Các bước thực hiện:................................................................................. 31
2. Kỹ thuật phun mí m ắt:........................ ..................................................... 33
3. Các lỗi kĩ thuật khi phun mí và cách xử lý : ............................................33
4. Kỹ thuật ủ tê m í:....................................................................................... 33
IV.Cách pha màu mí m ắ t:......................................................................... 34
V.

Cách xử lý mí mắt h ư :.................................................................34
\
,

1. X ử lý mí mắt trỗ xanh'.............................................................................. 34
2. Xóa mí mắt hư-......................................................................................... 35
Phần III: PHUN HÒNG M Ô I.......................................................................... 36
I. Khái n iệ m :.............................................................................................. 36


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

II. Các kiểu phun m ôi:....................................................................... ........36
1. Phun môi pha lê :.............................................................................. ........36
2. Phun môi xí m uôi:............................................................................ ........36
3. Phun môi bóng Nhât, collagen:...................................................... ........37
4. Phun môi tê bào g ố c:...................................................................... ........37
III.Quy trình phun m ôi:...................................................................... ........37
1. Các bước thưc hiên:........................................................................ ........37
2. Kỹ thuât phun m ô i............................................................................ ........39
3. Các lỗi thường găp khi phun môi và cách xử lý ........................... ........42
4. Kỹ thuât ủ tê:.................................................................................... ........43
IV.Cách pha màu môi:......................... ............................................. ........44
V. Cách xử lý môi thâm:.................................................................... ........46
1. Xóa môi:............................................................................................ ........46
2. X ử lý môi thâm :................................................................................ ........ 46
3. X ử lý với môi thâm đen, nhe, thâm tím, thâm lỗ chồ:.................. ........ 48
4. CÁCH X ử LÝ MÔI THÂM CHO NAM G IỚ I.......................................... 48
5. CHẦM SÓC SAU PHUN MÔI......................................................... ........49
6. Phun môi 3D ( kĩ thuât phun môi Châu  u ):..........................................49
Phần IV: Phun hồng nhũ hoa............................................................. .........56
1. Khái n iê m :...................................................................................... .........56
II. Cách pha m àu:........................................................................................56
III.Cách xử lý thâm :................................................ ....................................56
IV.Quy trình thưc hiên : ................................................................... .........56
Phần V: Điêu khắc 3D-9D ................................................................... .........58
1. Khái n iê m :..................................................................................... .........58
1. Điêu khắc là g ì? .............................................................................. .........58
2. Đối tương nên và không nên sử dung điêu khắc lông mày:....... .........59
PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHÁC


<

3. Sư khác nhau giữa điêu khắc và phun thêu:................................ ........59

j
&
<

II. Cách thưc hiên điêu kh ắc:.......................................................... ........60
1. Dung cu hỗ tror. .............................................................................. ....... 60
2. Các màu mưc khắc: nâu đen, nâu tây, nâu kaki, nâu vàng....... ....... 61
3. Quy trình thưc h iê n :........................................................................ ........61
4. Kỹ thuât điêu kh ắ c:......................................................................... ........62

1
1
1
E 1

5. Cách sắp xếp sơi cơ bản (châu Á ) :............................................... ........63
6. Cách xử lý những lỗi trong điêu khắc:......................................... ........68
7. Môt số dáng mày điêu khắc Châu Ầu và Châu Á ....................... ........68
Phần VI: Kĩ thuât Ombre (phun tao h at).......................................... ........78
\. Ombre là gì?................................................................................... .........78
1. Đinh nghĩa Ombre:.......................................................................... .........78
2. Các ưu điểm cùa kĩthuât Ombre:............................................ .

.........78

1
........78
.................
..........

1. Phun lông m ày:............................................................................... .........79
II. Kĩ thuât phun O m bre:...............................................................

2. Phun mí (m akeup):......................................................................... .........80

'

3. Phun môi.......................................................................................... .........81

i


Phần VII: Phun thêu tóc...................................................................... ......... 82

\

I. Giới thiệu chung về Phun thêu chân tó c :............................... .........82
1. Khái niêm:........................................................................................ .........82
2. Ưu và nhươc diểm của Phun thêu chân tó c :............................... .........82
3. Đối tương thưc h iê n :...................................................................... .........82
II. Quy trình thưc hiên:..................................................................... .........84
III.Cách pha m àu:..............................................................................

86

1
PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

Phần I: Phun, thêu chân mày
[.

Các kĩ năng CO’ bản:
1. Các dung cu phun xăm thẩm mỹ cơ bản:
- Máy phun ( kim, cục biến điện, các loại đầu máy)
- Dao cạo lông mày
- Kim, kéo cắt kim
- Khay inox
- Khăn lau 1 lần và bông gòn thấm nước
- Đế và chum đựng mực
- Mực phun
- Cồn diệt khuẩn
- Băng keo ủ nhiệt
- Tăm nhọn, tăm bông
- Khẩu trang, găng tay
- Thuốc tê cream, tê nước
- Giường nằm

2. Cách lưa chón máy phun tốt:
a. Máy phải cỏ tính đản hồi:
Thích hợp với nhiều loại đầu kim, khi phun sẽ giảm cảm giác đau, sau khi
phun sẽ không bị sưng
"%

b. Đô rung
Nguyên ỉý hoạt động của máy xăm là vừa xoay vừa rung, độ rung phải ổn
định và đều, tốc độ nhanh. Nếu máy rung không ổn định, tốc độ không đều
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả về màu sắc sau khi phun
c.
Khi chon mảy phải đăc biẽt chú V 3 điều
Nghe kĩ: xem máy có rung đều không
Sờ: sờ máy rung thế nào, đều hay nóng khi hoạt động lâu không?
Thừ máy: thử trên móng tay xem độ rung thế nào? Nếu đều là được
3. Lưu V khi lắp ráp máV phun:
- Kiềm tra xem từng bộ phận máy đã thực sự ăn khớp với nhau chưa?
- Kiểm tra xem chấu kim có chắc không? Tránh tình trạng chấu kim
iộng, dẫn đến tình trạng khi đang phun, chấu kim văng ra khỏi máy
- kiểm tra xem đã gắn đúng đầu kim chưa?


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẤC

-

Kiểm tra xem kim đã gắn chắc vào trụ chưa?
Kiểm tra nguồn điện
Khởi động máy để kiểm tra máy chạy có êm không

4- Cách chon mưc tốt, chuẩn:
Tại sao 95% Microblading phải làm 2 lần mới hoàn chỉnh. Vì làm
Microblading chuẩn rất nông trên bề mặt da. Đối với tất cả các loại mực
không chứa thành phần kim loại thì hầu như phải sau lần thứ 2 mực mới
bám đêu và đẹp. Nếu loại mực bạn sử dụng chỉ cần làm một lần mà ăn
mực rõ nét thì 99% là có chứa kim loại, nếu bạn không tin có thể thử nhé!
Các bạn nên biết là mực được sản xuất tại Đức được đánh giá chất lượng
hàng đầu thế giới. Chính vì thế có nhiều hãng mực từ Trung Quốc cũng ghi
là sản xuất tại Đức. Một thí nghiệm nhỏ giúp các bạn có thể biết ngay tại
chỗ là mực của mình có chứa KIM LOẠI hay không:
Bạn có thể để mực trên miếng giấy bóng mỏng và thử với nam châm, nếu
bị hút chứng tỏ là đã có chứa sat ở trong đó. Nhiều bạn làm xăm dùng các
từ miêu tả kén da, hay kém bám... để miêu tả về những loại mực xăm khó
đi vào da và khó bám trên da.
Trong phun xăm có hai loại mực: mực vô cơ và mực hữu cơ
> Mực vô cơ gồm 2 nhóm là mực được làm từ khoáng chất và mực được
làm từ Oxit sắt.
Mực được làm từ Oxit sắt rất đễ bám vào da, khi xăm dễ ăn mực và mực
giữ rất bền. Nhưng khuyết điểm là sẽ màu dễ nhoè và LUÔN LUÔN để lại
những vệt xanh xám hoặc đỏ tím trên da vĩnh viễn không bay đi được.
Mực làm từ Oxit sắt không có hại cho cơ thể khách hàng nhưng cũng bị
cấm ở một số quốc gia trên thế giới, vấn đề ở chỗ những nhà sản xuất
mực không tên tuổi sẽ không dừng lại ở đấy. Để tăng thêm độ bám, bền và
độ sắc nét. Họ thường pha thêm kim loại hoặc cả thuỷ ngần vào và tất
nhiên sẽ không ghi trên thành phần của mực xăm. Và hậu quả thật khó
lường. Các k'im loại khi ở trên da, ngấm qua da đi vào cơ thể sản sinh ra
các chất độc gây hại đến gan, phổi, hệ miễn dịch và có thể gây ra các di
chứng vĩnh viễn chọ thai nhi nếu bà mẹ xăm trong lúc mang thai. Ngoài ra
còn có các dẫn chất và chầt tạo màu, nếu trong thành phần màu xăm có
các chất tạo màu azo mà không được phép sử dụng sẽ gây hại lớn chi cơ
thể của chủ thể, và một khi dưới tác động của máy xoá Laser khi xọá sửa
xăm sẽ bị phát tán khắp cơ thể và gây ra nguy cơ ung thư... Giá tiền của
các loại mực xăm này thường rẻ, vì dễ chế biến, nhiên liệu rẻ. Để biết mực


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐỈÊU KHẮC

xăm của mình có chứa sắt hay không bạn hãy dùng thí nghiệm nêu trên
nhé
> Nhóm thứ 2 là nhổm mực xăm hữu cơ.
Đặc điểm của loại mực xăm này là bám kém hơn một chút nhưng màu sắc
sáng bóng hơn. Và hoàn toàn không gây hại không chứa độc tố và không
để lại những vết màu trên da khi bay đi. Mực có thể bay hoàn toàn. Nhóm
mực nảy nhiên liệu đắt hơn nên thành giá cao hơn. Cùng với sự phát triền
thì sức khoẻ của con người ngày cảng được đề cao. Khách hàng không
còn quan tâm nhiều đến giá cả nữa. Và cũng rất vui lòng nếu mỗi năm phải
đến dặm lại lông mày một lần để đảm bảo an toàn và có thể thay đổi nếu
không còn thích xăm nữa...5. Cách bảo quản máy phun xăm:
Tránh để mực tràn vào lõi máy. Nếu đã lỡ để mực tràn: dùng đầu kim se
thật mỏng 1 lớp bông gòn.để vệ sinh lõi máy thật sạch
Nếu phần mỏ đầu máy bị dính mực: nhỏ vài giọt dầu vào đầu mỏ kim,
sau đó hướng kim xuống đất, đồng thời mở máy và lấy đầu kim se bông
gòn để lau chùi
Đầu máy mỗi lần sử dụng xong phải ngâm và rửa sạch tránh để màu
còn sót lại trong ống kim để tránh tình trạng mực chồng chéo lên nhau
Sau mỗi lần sử dụng máy phun, nhỏ 1 ít dầu máy vào lõi để kéo dài tuổi
thọ của máy

ổ. Quy trình chung khi phun xăm thẩm mỹ:
a. Trước khi phun xăm:
Làm tốt công tác tư vấn, tìm hiểu rõ tình trạng sức khỏe, sở thích của
khách hàng. Khách hàng có bị những loại bệnh nào? Thể chất sẹo có bị
lồi không? Quan sát kĩ phần phun màu có bị viêm, sưng, bị ngoại thương
hay vết sẹo không?
Tư vấn cho khách biết hiệu quả của việc phun xăm thẩm mỹ. Những điều
cần lưu ý trước khi phun xăm, những triệu chứng có thể xuất hiện trong và
sau khi phun xăm để khách hàng có sự chuẩn bị về tâm lý.
Làm tốt việc định dáng, chọn màu sắc phù hợp với màu da khách. Nên
tham khảo thêm ý kiến của khách hàng nhưng không được tùy ý chiều
theo yêu cầu bất hợp lý của khách nhưng không nên quá nguyên tắc.
b. Các bước tiến hành phun xăm:
B I: Sau khi định hình và khách hàng đã hài lòng, đưa khách vào giường
năm xuông, lấy khăn hoặc bao chùm tóc quấn tóc cho gọn


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHÁC----------- --------

B2: Tiến hành gây tê cho khách
B3: Chuẩn bị dụng cụ phun xăm: cắm máy, lắp kim, chuẩn bị chum, đế,
bông gòn, găng tay, khẩu trang, bật đèn sáng
B4: Pha màu mực phù hợp với màu da khách
B5: Mời khách kiểm tra kim mới, ngòi chụp mới hoàn toàn vệ sinh, vô
trùng và riêng biệt
B6: Sau 20 phút ủ tê xong, bắt đầu tiến hành phun xăm

i

c. Sau khi phun xăm
Khi phun xăm cho khách ngồi dậy, kiểm tra hình dáng và màu sắc đã đều
chưa
Dặn khách chăm sóc sau khi phun: không cạy lột, tránh nước ...
II.

Kỹ thuật phun thêu chân mày:
1. Phun màv là QÌ?
Là hình thức sử dụng máy phun thêu với đầu kim thiết kế chuyên dụng,
khuôn mày sẽ được định dạng, đồng thời mực được các đầu kim đưa
xuống với những đường nét tinh vi theo dạng sợi, xuôi về phía đuôi mày.
Ngoài phun lụa, còn có hình thức phun tán bột, theo đó một lớp bột mực sẽ
được phủ lên lông mày sau khi phun để tạo độ tự nhiên, bóng mượt cho
lông mày.
2. Phun thêu chân màv là gì?
Thêu lông mày là hình thức tỉ mỉ hơn so với phun lông mày, các kỹ thuật
viên sẽ sử dụng kim thêu chuyên dụng để tạo dựng từng sợi lông mày xenPHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

kẽ với lông mày thật của khách hàng, vì vậy lông mày trông sẽ tự nhiên,
mềm mại nhất.
3. Phân biêt phun và xăm:
Xăm là phương pháp dùng kim nhúng qua mực xăm rồi đâm xuyên qua da
để xăm trực tiếp lên da. Phương pháp này cho màu sắc không được tự
nhiên và dễ nhạt màu mực xăm theo thời gian. Xăm có thể gây nhiễm
trùng, tổn thương thậm chí chảy máu nên độ an toàn không cao. Bạn phải
mất thời gian nghỉ dưỡng khá lâu để hồi phục sau khi xăm.
Phun là phương pháp dùng máy phun xăm có gắn đầu kim thông minh tác
động chính xác, nhẹ nhàng vào các điểm đã đánh dấu, đưa mực xăm vào
từ từ, đều đặn. Phương pháp này cho kết quả hoàn hảo, màu mực xăm
đẹp tự nhiên và bền màu vĩnh viễn. Đặc biệt, phun tuyệt đối an toàn, không
đau rát, không gây tổn thương da, bạn hoàn toàn có thể trở lại hoạt động
bình thường mả không mất quá nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

III.

Các kiểu phun và thêu:
1. Các kiểu Phun:
a) Phun lụa:
Là phương pháp phun thêu lông mày mới đưa vào sử dụng. Với phương
pháp này, bạn sẽ có được đôi lông mày đẹp tự nhiên và mềm mại hơn so
với phương pháp phun lông mày thông thường. Cũng sử dụng thiết bị
chuyên dụng để phun mày như bình thường nhưng phương pháp này sẽ
tinh vi hơn. Máy phun chỉ chạm nhẹ nhàng vào lớp thượng bì


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐÍÊU KHÁC

(epidermis). Chân kim sẽ được đi theo dạng sợi khiến cho sợi lông mày tự
nhiên và sợi phun hài hòa với nhau, màu mực cùng với màu lông mày, do
đó khó có thể phân biệt được giữa lông mày được phun lụa với lông mày
tự nhiên.

Phun
nghệ
thuật
và tự

b) Phun tán bột:
thêu tán bột là phương pháp làm đẹp của Hàn Quốc sử dụng công
hiện đại tạo đường chân mày sắc nét tự nhiên. Là sự kết hợp giữa kỹ
phun thêu và kỹ thuật tán bột. Mang lại đường nét chân màu sắc nét
nhiên như chân mày thật.

2. Kỹ thuât phun tán bôt công nghê mới:
- Sau khi phun thêu định dáng chân mày hoàn thành, sử dụng mực dạng
bột siêu mịn với chiêt suất hoàn toàn từ tự nhiên, massage nhiều lần lên
chân mày để ủ màu, giúp thẩm thấu nhanh tạo dáng lông mày tự nhiên và
mềm mịn
- Bột tán chân mày sẽ có rất nhiều màu phù hợp với màu da, màu tóc của
bạn tạo nên vẽ tự nhiên nhất cho chân mày hài hòa với gương mặt.
- Các màu bột được yêu thích nhất hiện nay: màu chocola, màu nâu tây,
màu nâu rêu, màu nâu đen.

Chân mày phun tán bột công nghệ Hàn Quốc


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

v' Các cách dùng màu bôt tán màv:
o Cách 1: Trộn bột chung với mực nước rồi phun bình thường. Sau đó
ủ màu 15 phút
o Cách 2: Phun mực nước được 70%, cho bột tán vào trộn đều rồi
phun tiếp. Sau đó ủ màu 15 phút
o Cách 3: Trộn đều bột tán mày với nước pha thành mực rồi phun bình
thường, cuối cùng chà bột tán lên lông mày và ủ màu 10-15 phút
s Cách pha màu mirc:
Màu nâu tây vàng: 6 giọt nâu rêu + 1 giọt nâu đen + 1 giọt nâu tây khuấy
đều
Hoặc 1 giọt nghệ + 4 giọt nâu tây + 1 giọt nâu đen khuấy đều
Hoặc 4 giọt nâu tây + 1 giọt nâu đen khuấy đều
Hoặc 5 giọt nâu chocolate + 2 giọt nâu đen + 1 giọt xám trắng
s Quy trinh thiPC hiên công nghê phun thêu tán bôt lông mảy ban cằn
biết:
Bước 1: Vệ sinh khu vực da phun thêu thật sạch
Bước 2: Thiết kế, chỉnh sửa kiểu dáng chân mày, phù hợp với khuôn mặt,
dáng người. Và lựa chọn màu mực phù hợp.
Bước 3: Gây tê vùng da cần làm
Bước 4: Tiến hành phun thêu chân mày thật.
Bước 5: Sau khi phun hoàn thành, sẽ bắt đầu quá trình tán bột.
✓ Ưu. nhưtyc điểm của phương pháp nàv:
ư u điểm :
-

Phun tán bột lông mày nhận xét là không gây đau đớn hay sưng táy khó
chịu. Đặc biệt, hàng chân mày sẽ thanh thoát hơn nhờ lớp bột mịn được
phủ lên sau đó thay vì những đường mực di đậm nét như ở các phương
pháp khác. Chân mày được phun tán bột có màu sắc tự nhiên, không bị
đổi màu hay biến dạng.
- Dáng chân mày mềm mại với màu sắc phù hợp với tóc và làn da của
bạn.


I

PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

-

Với những chuyên gia, bác sĩ tay nghề cao thì phương pháp này không
để lại sẹo hay dấu vết thầm mỹ. Màu bột, màu mực chiết xuất từ thiên
nhiên thân thiện với cơ thể hơn.
Hạn chế:

-

-

Phương pháp này giữ màu không lâu bền như những phương pháp
phun thêu lông mày khác.
3. Các kiểu thêu:
Hàng rào: dùng để thêu đuôi khi chân mày đầu có nhiều lông

nhau, khi thêu khoảng cách càng gần càng đẹp, tạo nhiều sợi

-

Xương cá ( đan lưới): tạo những sợi lông đan chéo vào nhau như hình
lưới cá, tạo thành nhiều sợi lông


-

Phẩy sợi: những đường sợi ko liền mạch với nhau, thêu theo chiều lông
mày có sẵn, phẩy sợi đều vùng giữa tạo độ dày và đậm

s Ngoài ra còn có thể kết hợp linh động giữa các kiểu thêu với nhau như:
đuôi hàng rào, đầu xương cá; đuôi lá trúc, đầu xương cá; đuôi xương
cá, đầu thêu phẩy sợ i...

I


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHÁC

Bạn nên liicu rõ đặc điểm và hình (lạng khuôn mặt cùa mình dể tạo được kiểu lông
mày phù hợp. Dưđi đây là một sô gựi ý giúp chị em chọn được dáng lông mày tôn lêu
được nét dẹp cho từng dáng mặt.

trái xoan được coi là
khuôn mạt lý tưởng. Đối
vđi mặt trái xoan, một đôi
chân mày mềm mại. Itcti
cong »liẹ sẻ làm bật lên
sựsííc néi. hài hòa
clio KƯctua mại

Nếu có khuôu ìnặi [ròn, lông
Iiiày với phần đỉnh hơi cao
và m ỉm sô phần nào giđrn
đi sự tròn trịarlio gương niặt

Vđi mặt irái tỉm, dôi chân
mày phù hợp »hất là dạng
mày hơi dài với phần đình
thấp

-

-

'Q y -1 Dáng lông mày ngang

sè giúp khuôn mặt bạn
trông bỏt dài hơn

t® '

iS^ Mặt vuông hợp với kiểu
lông mày lam giác niềm
với phần đĩiih cao và
mền».

Nếu có kluiôu mặt
nhọn, bạn nên lạo dáng
chân mày thanh mảnh
và mềm mại.

Mặt trái xoan: đây là khuôn mặt chuẩn, phần trán trên và phần dưới
cằm có hình tròn nhọn, hai má đầy đặn với hình vòng cung. Tỷ lệ giữa
độ dài và độ rộng của khuôn mặt là 4:3
Hình dạng chân mày phù hợp: tất cà các hình dạng chân mày
M ặt tròn: Xương trán, xương gò má, xương cằm và xương hàm có
hình vòng cung, khuôn mặt đầy đặn, có lớp tương đổi dày, Tỷ lệ giữa độ
dài và độ rộng của khuôn mặt là nhỏ hơn 4:3


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

-

Hình dạng chân mày phù hợp: chân mày hơi cong nhưng không quá
dài, chân mày hình lưỡi mác, chân mày dấu A, chân mày hình bán
nguyệt
- M ặt vuông, góc trán trên và xương hàm trên tương đối rộng, gốc độ
chuyển động rõ rang. Khuôn mặt này rất cá tính nhưng thiêu đi sự dịu
dàng, nhu mì
- Hình dạng chân mày phù hợp: chân mày hình bán nguyệt
- M ặt dài: gò má hóp, không đầy đặn. Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng
cua khuôn mặt không cân đối. Khuôn mặt này nhìn thiếu sức sống, cảm
giác u buồn
- Hình dạng chân mày phù hợp: chân mày ngang
- M ặt hình tam g iá c ; hai bên gò má hẹp, xương cằm quá rộng, góc độ
chuyển đổi rõ rang, cằm dưới và góc xương hàm song song. Phân dưới
của khuôn mặt rộng và bằng nhau, tạo cảm giác căng thẳng và nặng nề
- Hình dạng chân mày phù hợp: chân mày hơi cong
2. Cách đo vẽ chân màv chuẩn:
Cách 1: Sừ dụng thước hoặc khuôn chuyên dụng để vẽ chân mày
- Chân mảy chuẩn: hợp với tất cả các khuôn mặt
- Chân mày ngang: hợp với khuôn mặt dài, tam giác đảo
- Chân mày hình bán nguyệt: Hợp với khuôn mặt vuông, tròn, lục giác
- Chân mày hình lưỡi giác: hợp với khuôn mặt tròn, trái xoan
- Chân mày hình dấu A : hợp vời khuôn mặt tròn, cá tính, thích model

h

\

\

b

\

Cách đo vẽ chân mày theo 6 điểm tỉ lệ vàng


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

Cách 2:
- Đánh dấu chân mày: gồm 3 phần Đầu, Đỉnh, Đuôi
- Khoảng cách từ Đ ầ u -> Đỉnh = 2/3, khoảng cách từ Đ ỉn h - > Đuôi =1/3
- 'Đ ầ u chân mày giữ nguyên, vẩy nhẹ
- Chân mày đẹp có 3 sắc độ: đầu Nhạt, giữa Đậm, đuôi Đậm vừa
- Khoảng cách giữa 2 đầu chân mày so với sống mũi giao động từ 2.5 - 3
cm
Từ cánh mũi đo vuông góc lên đầu chân mày gọi là đầu chân mày
Từ cánh mũi đo xéo lên lòng con ngươi là đỉnh cung mày
Từ cánh mũi đo
xéo giáp đuôi mắt là điểm cuối đuôi chân mày
Vẽ lông mày nhạt sao cho hài hòa rồi tô đậm, vẽ tương tự với bên còn
lại
- Sau đó vẽ tương tự với bên còn lại
s Chú ý: Không vẽ đậm và cạo lông phần đầu chân mày


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẤC

3. Tiêu chuẩn tao nên môt căo chân màv đeo:
a) Ổn định:
Cầm máy thật chắc, tạo thế vững vàng thì kim phun mới ồn định không lúc
lắc, đường nét sắc sảo
b) Chuẩn, chính xác:
Xác định đúng và chính xác khu vực phải phun xàm, không đề lệch, không
để bị lem ra ngoài

-

c) Đều:
Độ sâu của kim phải đều đặn
Lướt đi phải thật đều
Độ loang màu thật đều

d) Đối xứng:
Hai chân mày phải có cùng độ cao, màu sắc giống nhau, mịn đêu như
nhau
V.

Quy trình phun thêu lông mày:
1. Các bước thưc hiên:

-

Bước 1: Thăm khám và tư vấn: Chuyên viên thẩm mỹ giúp khách hàng
hiểu rõ về cách thức thực hiện và lựa chọn màu sắc lông mày phù hợp
gương mặt.
- Bước 2: Vệ sinh vùng lông mày và gây tê tại chỗ. ù tê 25-30 phút
- Bước 3: Thực hiện phun hoặc thêu: đi đường viền khung từng bên chân
mày một, đi từ giữa chân mảy ra phần đuôi, rồi từ đầu phần mày đến
giữa nối lại, sao cho sắc nét trước, đi đường khung trên trước, đường
khung dưới sau. Sau đó chùi hết mực, kiểm tra đường khung đã rõ
ràng, sắc sảo chưa? Rồi phun vào lòng bên trong chân mày, phun từ
giữa mày đến đuôi, phần càng gần đầu lông mày phun càng nhạt dần.
Phun thẳng => phun xéo theo chiều lông mày => phun lướt sơ lại bằng
đường xoắn ốc. Kiểm tra lại những vùng còn xót ko đều màu hoặc nhạt,
dặm lại lần nữa rồi ủ màu 15 phút. Thêu 3D tương tự như phun, nhưng
tuyệt đối không đi viền khung.
- Bước 4: Vệ sinh vùng lông mày vừa phun hoặc thêu, thoa thuốc kháng
khuẩn, tránh nhiễm trùng.
s Trong quá trình phun hoặc thêu phải thường xuyên khuấy thuốc


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC

i

'S Không được phun đậm 2 đường viền chân mày
s Đầu lông mày đánh tỉa tự nhiên theo chiều lông mọc, phun nhanh tay
hơn, nhẹ tay hơn
2. Kv thuât phun chân màv:
a) Góc độ kim phun
Tư thế cầm máỵ phải vững, đầu kim vuông góc với bề mặt da, như vậy bề
mặt da sẽ ít bị tổn thương, giảm cảm giác đau và sưng sau khi phun
b) Lực tác động của kim phun lên bề mặt da
Lực phải đều, không được đi quá nhanh. Nếu đi quá nhanh khi phun xong
màu sẽ nhạt hoặc không có màu. Nếu mực chưa kịp thấm đã lau thì rất
khó ăn màu. Đi nhanh quá da sẽ bị tổn thương nặng, máu sẽ ẩn dưới da
làm cho màu sắc sau khi tróc chỗ đậm, chỗ nhạt

-

-

c) Độ sâu của kim phun
Khi đi khung, chỉnh kim dài 1mm, phần kim đâm vảo da khoảng 0.5mm
Khi đi phần trong lông mày: kim đâm vào da khoảng 0.3mm
Nếu đi quá sâu: máu trào ra, đầy mực ngược trở lại, làm cho màu
không đều hoặc lảm biến đổi màu. Khi mới phun xong, màu sẽ đậm
nhưng sau đó lông mày bong trỗc sẽ không có màu
Nếu đi quá cạn: chỉ đi vào lớp biểu bì nên khi lớp này bong tróc ra cũng
sẽ không có màu
Đối với khách da dầu: nên đi nhẹ tay và chậm, đi kĩ từng khúc cho ăn
mực. Còn khách máu loãng hoặc ra nước mô nhiều cần pha mực tông
đâm hơn màu khách chọn 1 bậc để khi bong màu được vừa, không bị
nhạt. Và liên tục lau sạch máu hoặc nước mô trong khi phun.

-

3. Những lỗi thường gặp khi Phun thêu chân màv:
a) Chân mày ngả màu đỏ:
Do màu mực không tốt
Pha màu nâu quá nhiều
Phun quá nhẹ tay

-

b) Chân m ày không lên màu, khó ăn màu
Phun quá nhẹ tay
Màu mực quá loãng


PHUN XĂM CHUYỀN SÂU & ĐIÊU KHÁC

-

Đi quá sâu làm tổn thương vùng da ( khi mới phun xong thi đậm nhưng
khi tróc ra lại không có màu)
Khách tự lột vì ngứa, hoặc da khách thuộc da dầu

-

c) Chân mày ngả màu xanh
Màu mực không tốt
Pha màu đen quá nhiều
Thời gian đi quá lâu

-

d) Chân mày có màu nhưng không đều:
Lực đi không đều tay
Kỹ thuật đi chưa đúng, chưa dứt khoát
Pha màu chưa chuẩn, khuấy không đều

e) Không định dạng được hình dáng của chân mày
Nếu sau khi đi khung, chùi mực mà không thấy rõ đường khung thỉ do
các lý do sau:
- Đi quá nhẹ tay
- Đường đi khung không dửt khoát, không sắc sảo
Cách xử l ý :
- Đi khung phải sắc nét, độ sau kim vào da khoảng 0.5mm
- Đi vừa đúng theo đường vẽ, không lấn ra cũng không thụt vào
f) Chân mày bên đậm bên lợt
- Thời gian đi 2 bên chân mày không tương ứng ( bên lâu, bên mau)
Cách xử lý:
- Hạ màu bên đậm hơn bằng cách phun nhẹ màu nghệ hoặc màu da
- Phun dặm thêm bên chân mày màu nhạt hơn cho bằng màu với bên
chân mày còn lại

-

4. Kỹ thuât gâv tê chân màv:
Dùng tê xịt lên toàn bộ 2 bên chân mày rồi chờ khoảng 2 phút
Dùng máy đi 2 dường khung chân mày trước
Sau khi đi xong khung, chùi mực rồi thoa tê cream lên 1 lớp mỏng, phủ
ni lông lên ủ trong 20 phút. Sau đó tiến hành phun như thường
s Cách sử dụng các loại tê để khách không đau


ỉn

PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẮC
Tẽ Cream: loại tê được dùng ủ truocl khi làm. Tùy theo thời gian của
môi loại ghi trên bao bì mà ta ủ. ủ tê mày có thể ủ dư thời gian không
sao
Độ tê cho phép của y tế từ 5%, thời gian ủ sẽ lâu hơn, khoảng 40 phút,
Tê trên thị trường dao động từ 20%-50°/ọ, thời gian ủ sẽ ngắn hơn,
khoảng 15-25 phút tùy loại. Tuy nhiên, 1 số khách sẽ dị ứng với tê này:
tim đập mạnh, khó thở
Cách ủ:
Sát trùng chân mày, giúp tê đạt hiệu quả cao hơn
Massage tê trên chân mày 2 phút, tê sẽ nhanh thấm vả đạt hiệu quả cao
hơn
Thoa lớp tê cream dày 2mm
ủ nilong
Sau khi ủ xong, lau thật sạch để giúp màu bám tốt hơn
Để khách không đau, phun nhẹ 1 lớp tê nước lên mày, để khoảng 2
phút rồi tiến hành làm
Tê nước: loại tê dùng cho vết thương hở. Dùng trong quá trinh làm,
thoa lên mày và để khoảng 2 phút, đến khi nào khách hết rát là tê có tác
dụng
Lời khuyên nên mua tê nước loại tốt, vì khi dùng loại thường bạn quan
sát sẽ thấy vùng da hơi bóng và cảng cứng => mực không thề xuống da
được

VI.

-

Cách pha màu chân mày:
1. Các màu cơ bản:
Nâu vừa, nâu đậm, nâu đen rêu, màu đen, màu trắng, màu da, màu
nghệ, màu nâu đỏ, cặp xóa tattoo, mực khắc đen, mực khắc nâu đen...
2. Cách pha màu mưc:
Đối yới người da trắng thích nâu nhiều: 8 giọt nâu vừa + i-> 2 giọt đen,
khuấy đều. Phun 9->10 lượt
Đối với người da trắng thích nâu ít, màu nhạt: 8 giọt nâu vừa + 1->2 giọt
đen + 1 giọt nghệ, khuấy đều. Phun 7->8 lượt
Đối với người da ngâm, tối màu dùng nâu đậm: 8 giọt nâu vừa + 3->4
giọt đen, khuấy đều. Phun 10->12 lượt
a) Màu nâu đen thông dụng: y2 chum nâu vừa ( nâu đậm) + 1->2
giọt đen ( hoặc 2 dich đầu tăm mực khắc đen), khuấy đều
b) Màu xám lông: !4 chum nâu vàng + 1->2 giọt đen ( hoặc 2 dich
đầu tăm mực khắc đen), khuấy đều


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHẤC

c) Màu nâu socola: Vz chum nâu vừa ( nâu đậm) + 1->2 dích đầu
tăm mực khắc đen + 1->2 đầu tăm mực màu đỏ, khụấy đều
d) Màu đen: Vz chum đen + 3->4 đầu tăm mực khắc nâu đen,
khuấy đều
s Hoặc chọn màu dựa trên màu sợi lông mày:
-

Mày đen đậm: nâu đen rêu, nâu đen đậm
Mày đen vừa: nâu đậm
Mày vàng đậm/ lợt: nâu kaki (có thể pha thêm 1->2 đâu tăm nâu
đậm)

v' Chú ý: Mực khắc khi pha chung nhằm hỗ trợ mau ản màu dành cho
người lớn tuổi, da dầu nhờn nhiều hoặc máu loãng khó ăn mực
VII.

Cách xử lý mày hư:
1. Mày bi trổ đỏ:
a) Cách 1:
- Nếu mày bị đỏ nhiều và đậm, dùng chai số 1 trong bộ xóa tattoo. Nếu
mày bị đỏ it ko cần dùng, qua bước tiếp theo
- Đi viền khung màu nâu đen cho sắc nét trước
- Dùng màu vàng nghệ phun 2->3 lượt
- Tiến hành phun màu mới: nâu đen
b) Cách 2:
- Đi viền khung nâu đen rêu hoặc nâu đen đậm cho sắc nét trước
- Phun nâu kaki lên những chỗ bị đỏ, phun vừa lấp màu đỏ
- Phun nâu đen đậm hoặc nâu đen rêu lên phía trên

2. Mày bi trổ xanh:


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHÁC

a) Cách 1:
s Nếu mảy bi xanh vừa hoăc nhe:
- Phun nước chai số 1 trong bộ xóa tattoo.
- Đi viền khung màu nâu đậm cho sắc nét trước
- Phun màu nâu đỏ lên phần mày xanh 2->3 lượt
- Tiến hành phun màu mới: nâu đậm

-

s Nếu mảv bi xanh nhiều, đảm vả da bi lún sâu do seo thì cần xỏa
laser. Trường hơp khách không muốn xỏa laserthl phun 4 màu dưới
đảv:
Phun màu đỏ tươi đến khi thấy màu mày chuyển sang nâu đỏ
Phun màu vàng nghệ pha với màu da ( tỉ lệ 1:1) phủ lên lớp nâu đỏ đến
khi màu mày chuyền sang nâu vàng nhạt
Phun màu trăng phủ lên đến khi màu mày chuyển sang trắng ngà
Phun màu da lên 5-6 lượt
Sau 1 tháng quay lại phun màu mới

s Nẻu khách muốn chuyền xanh sang máu nâu vàng
- Đi viền khung màu nâu vừa
- Phun màu da pha với vàng nghệ ( tĩ lệ 1:1) lên chỗ bị xanh
- Phun màu nâu tây với vàng nghệ ( tỉ lệ 1:1)

-

s Nếu khách muốn chuvền xanh sang nâu chocolate hoăc nâu vừa
Đi viền khung màu nâu chocolate
Phun màu da pha với vàng nghệ ( tỉ lệ 1:1) lên chỗ bị xanh
Phun màu nâu đỏ hoặc pha màu nâu đỏ với vàng nghệ (tỉ lệ 1:1)

V" Lưu ý: Chân mày bị trồ xanh, tuyệt đối không được dùng màu nâu
có gốc đen ( ví dụ nâu đen)
b) Cách 2:
- Đi viền khung màu nâu đậm cho sắc nét trước
- Đi màu nghệ lên phần mày xanh từ 4->5 lượt
- Sau đó phun màu mới: nâu đậm
- Đi chồng lên thêm màu nâu vừa 2->3 lượt

-

c) Cách 3:
Đi viền khung nâu đen rêu hoặc nâu đen đậm
Phun nâu đỏ lên vừa láp màu xanh
Phun nâu kaki lên vửa lấp nâu đỏ


PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHÁC

-

-

-

Phun nâu vừa ( hoặc nâu đậm) lên
d) Cách 4:
Đi viền khung màu nâu đậm (8 giọt nâu vừa+ 2 giọt đen) cho sắc nét
trước
Phun màu nghệ lên những chỗ xanh 4->5 lượt, kể cả đầu chân mày
Phun nghệ non (4 giọt trắng +1 giọt nghệ) chồng lên phần vừa phun ờ
bước trên
Phun màu nâu đậm lên từ giữa mày đến đuôi, phần đầu lông mày phun
phớt nhẹ
Phun màu da (4 giọt trắng + 1 giọt nâu vừa + 1 giọt đỏ tươi)
kĩphầnđầu
lông mày, phun phớt nhẹ từ phần giữa ra đuôi.
e) Cách 5:
Phun nâu đỏ lên chân mày cũ 2-3 lượt
Phun màu nghệ để hạ màu chân mày cũ
Phun màu mới lên phần da mới trước cho đến khi tiệp màu với phần da
cũ, rồi phun lại toàn bộ chân mày

-

f) Cách 6:
Phun nghệ hoặc đỏ tươi dìm màu xanh 4-5 lượt
Phun màu ghi hồng (hoặc màu da) 2-3 lượt
Phun màu nâu đỏ ( hoặc nâu vừa) tùy vào khách thíchnâu
nếu nhiều thì phun nâu đỏ
Cuối cùng phun màu mới

-

g) Cách 7:
Phun cam tươi
Phun vàng nghệ
Phun nâu ( màu khách chọn)

-

nhiềuhay ít,

v' Lưu ý: Chân mày xanh là khó xử lý nhất nên phải kiểm tra kĩ, nếu
chưa đều cần dặm lại màu nâu đậm lần nữa cho đều màu
Nếu các bạn gặp phải lông mày khách bị xanh đen và cần đổi dáng mà
các bạn ko có máy laser để đốt phải xóa sửa theo kiểu thủ công
Trường h

Bạn dùng tê kem ủ 15p. Dùng kim 1 đề khoảng 1mm ( kim để 1mm
nhưng chỉ đi băng đầu kim ko đi nhập) dùng màu Nghệ (cách Khác


i

PHUN XĂM CHUYÊN SÂU & ĐIÊU KHÁC

dùng màu cam pha da tỷ lệ 1 :1 để xử lý -tăn g giảm theo độ đậm của
mày) hạ toàn bộ màu cũ xuống , bạn muốn hạ nhiều thì đi nhiều lượt, hạ
ít thì đi ít lượt, bạn đi tới đâu màu xanh đen sẽ chuyển luôn sang màu
nâu Trung tính tới đó, bạn thấy ok ở độ đậm nhạt nào thi dừng lại.
• Vậy là xong bước chuyển màu cho lông mày xanh đen sang nâu đậm
hoặc nâu nhạt. Cũng có thể đổi màu sang nâu tây hay socola tùy ý bạn
TriPÒnq h

Bạn vẽ dáng mày như bt (cố gắng sao cho dáng mới khớp tối đa với
dáng cũ của Kh) dùng tê nước ủ khỏang 10-15p thỉ lấy kim 1 để 1mm đi
khung ( chỉ đi bằng đầu kim ) láy khung mày xong thì gạt xước toàn bộ
mày và ủ tê kem thêm 5-1 Op rồi dùng Màu Nghệ hạ toàn bộ màu xanh
đen nằm trong phạm vi mày mới cần hạ tông, đi tới tông màu ưng ý thì
dừng lại, chọn tông màu mày khớp với màu vừa hạ dc để đi vào phần
mày mới mà ta cần phun thêm khi đồi dáng sao cho phần phun thêm ăn
khớp với màu vừa hạ, đi kỹ phần cần phun mới và tán đều chạy qua
phần mày vừa hạ sao cho màu ko bị tách biệt giữa màu cũ và màu mới
. Cũng có thể di màu mới như Nâu Tây hay socola vào sao cho phủ đều
màu cho dáng mới.
• Bước tiếp theo là tán bột và ủ nghệ cho lông mày rồi lau vệ sinh sạch sẽ
bằng vazelin chỗ phần thừa cần xoa mình dùng màu da để xóa, da
khách trắng thì đi trực tiếp màu da lên còn khách da ngăm thì cho thêm
1 đầu tăm màu nâu tây hoặc nâu vàng vào cho màu da trầm xuống
khớp với màu da của khách, phần giáp ranh giữa mày mới và mày cũ
cần xóa ta đi thật nét để nó tách nhau ra và tán mỏng ra những phần lân
cận kể cả chỗ ko phải phần cần xóa , nếu ta đi kỹ nguyên màu xóa vào
phần cần xóa thì vô tình sau này nó lại thành cái sẹo trắng lộ ở đó nên
khi xóa phải tán mỏng ra những chỗ xung quanh khi bong đi sẽ ko bị lộ
vết xóa nữa , đó là phương pháp thủ công xóa mày xanh đen chuyển
dáng. Còn trong trường hợp mày xanh đen đậm thì ko xỏa hết trong 1
lần dc mà phải hẹn sau 1 tháng quay lại chỗ xóa thừa còn mờ thì ta xóa
nốt chứ ko tham xóa kỹ quá 1 lần.
• Ngoài ra để xóa hiện nay có dung dịch xóa CELLO rất hiểu quả; Bạn có
thể kết hợp với màu da pha ở tỷ lệ 1:1 tăng giảm sao cho dễ di để xóa
phần mày thừa -c ó thể áp dụng như dưới hình (màu da xl sao cho hợp
với màu da KH nhất-như cách chỉ ở trên)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×