Tải bản đầy đủ

TỔNG QUAN CÁC NGÀNH NGHỀ VÀ kết QUẢ KINH DOANH CÁC năm

Nguyễn Đức Phương
Tháng 6/2019


Vốn đầu tư: ~1,040 tỷ đồng, hơn 90% tổng số căn (800 căn) đã được tiêu thụ qua 2 lần mở bán
Vốn đầu tư: ~1,040 tỷ đồng, hơn 90% tổng số căn (800 căn) đã được tiêu thụ qua 2 lần mở bán
Vốn đầu tư: ~1,040 tỷ đồng, hơn 90% tổng số căn (800 căn) đã được tiêu thụ qua 2 lần mở bán
Vốn đầu tư: ~1,040 tỷ đồng, 90% tổng số căn (800 căn) đã được tiêu thụ qua 2 lần mở bán
Người mua trả tiền trước 1,290 tỷ đồng.
Hưởng lợi từ dòng tiền nóng đổ vào BĐS TP, tỉnh lớn
Dự kiến hạch toán doanh thu trong Q4/2019 – Q1/2020 khi bàn giao dự án

Doanh thu dự kiến 1,600 – 1,900 tỷ đồng  Lợi nhuận kỳ vọng 560 – 900 tỷ đồngVốn đầu tư: ~1,040 tỷ đồng, 90% tổng số căn (800 căn) đã được tiêu thụ qua 2 lần mở bán
Người mua trả tiền trước 1,290 tỷ đồng.
Hưởng lợi từ dòng tiền nóng đổ vào BĐS TP, tỉnh lớn
Dự kiến hạch toán doanh thu trong Q4/2018 – Q1/2019 khi bàn giao dự án

Doanh thu dự kiến 1,600 – 1,900 tỷ đồng  Lợi nhuận kỳ vọng 560 – 900 tỷ đồngCash per share: ~23,100 đồng/cp & giá cp: 14,800 đồng/cp (!)
KQKD kỳ vọng ghi nhận tích cực ngay trong Q4/2019
40% Q4/2019 & 60% trong năm 2020
Khoản thu nhập tài chính – lãi tiền gửi 70-80 tỷ (1,100 tỷ đồng)
Doanh thu & LNST N2019: 640 tỷ và 224 tỷ đồng
EPS: 4,700 đồng/cp. PE fwd: 3.1

PP RNAV
Giá mục tiêu: 19,500 (Upside 31.7%)

Không còn quỹ đất bổ sung cho những dự án trong tương lai
Thiếu dự án gối đầu, khả năng sử dụng tiền để M&A quỹ đất mới
Dự án Paracel tổng vốn đầu tư 450 tỷ khả năng mở bán sau 2020
Ẩn số Ban lãnh đạo & đối tác liên quaṇ

̉Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×