Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn cài đặt và sử DỤNG AMIBROKER

AmiBroker

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN- 0988617103

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
1

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
2

CẬP NHẬT DỮ LIỆU

3

CÁC CHỈ BÁO THÔNG DỤNG

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN


Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
1

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

❑ Amibroker là phần mềm rất gọn nhẹ và không yêu cầu
đòi hỏi cấu hình, việc cài đặt Amibroker cũng vô cùng
đơn giản, bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây nhé:
❑ Bước 1: Tải về bộ cài đặt full tại đây :
https://drive.google.com/file/d/1Y5rj4vcjFO7QduG843LOlwkdUpr9MrhU/view?fbclid=IwA
R0noYuDTKzKSA_WGbCCYLMLDnx9q_ACWdp0P9HCatSNI9x2q_84o8Ymv04

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
1

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

❑ Bước 2: Giải nén bộ cài đặt vừa tải về. Trong bộ cài đặt
có 3 file:
• AmiBroker 5.7.exe: file cài đặt Amibroker.
• Brokey.dll: file crack.
• Readme.txt: file hướng dẫn.

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
1

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
❑ Bước 3: Tiến hành cài đặt. Bạn truy cập file AmiBroker 5.7.exe
để bắt đầu cài đặt nhé.
- Sau khi truy cập file AmiBroker 5.7.exe, bạn ấn “Next” để tiếp tục.

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
• Tiếp theo lựa chọn “I accept the agreement” và “Next”

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
Lựa chọn thư mục cài đặt và ấn “Next”

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
• Tiếp tục ấn “Next”

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
• Sau đó lựa chọn “Install” và đợi trong giây lát . Chúc mừng bạn đã
cài đặt Amibroker thành công !

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
• Bỏ tích chọn “Launch Amibroker” sau đó ấn “Finish” để thực hiện
Crack

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
❑ Bước 4: Crack phần mềm


Bạn copy file Brokey.dll vào thư mục cài Amibroker, thường lưu ở
C:\Program Files (x86)\AmiBroker hoặc C:\Program Files\AmiBroker.

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
2

CẬP NHẬT DỮ LIỆU

Hướng dẫn cập nhật giá chứng khoán với DataTick & DataPro
1. Yêu cầu cấu hình máy tính
2. Cài đặt chương trình
3. Giới thiệu Đăng ký tài khoản mới
4. Đăng nhập
5. Đăng ký mua tài khoản Vip
6. Xem đồ thị trên Amibroker
XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
2

CẬP NHẬT DỮ LIỆU

Dowload phần mềm load dữ liệu tại :
https://drive.google.com/open?id=1SOYYReoPthWkcC7CJCvqt
_VmXJvdvM7B

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
1. Yêu cầu cấu hình máy tính :
- Dowload phần mềm load dữ liệu tại :
https://drive.google.com/open?id=1SOYYReoPthWkcC7CJCvqt_VmXJ
vdvM7B
- Hệ thống đã kiểm tra chạy tốt trên môi trường window 7 và cao hơn .
- Window cần cài đặt .net framework version 4.5.
- Bạn có thể download và cài đặt từ địa chỉ sau:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
2. Cài đặt chương trình :
Quý khách chạy file “DataPro.exe” và tiến hành cài đặt theo hướng dẫn.

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
2. Cài đặt chương trình :
Chọn thư mục sẽ cài đặt chương trình vào ổ cứng. Nên để mặc định đường
dẫn lưu trên ổ C

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
2. Cài đặt chương trình :
Chọn Next để tiếp tục. Lưu ý nên tích chọn tạo biểu tượng trên màn hình để
dễ tìm thấy phần mềm dùng hàng ngày như hình dưới đây.

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
2. Cài đặt chương trình :
Chọn Next để chương trình tiến hành cài đặt và kết thúc.

3 . Giới thiệu
DataPro: là phần mềm cập nhật dữ liệu giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt
Nam nhanh nhất hiện nay cho phần mềm AmiBroker. Dữ liệu theo phút phiên bản
này xem từ 5 phút trở lên, để xem dữ liệu 1 phút thì quý khách dùng bản Tick với
cùng thông tin đăng nhập.
DataTick: phiên bản cho phép cập nhật tick data, tick là các giao dịch trong ngày của
các mã chứng khoán. Dữ liệu giao dịch trong ngày rất nhiều nên phiên bản này chỉ
cho phép xem tầm 3 tháng dữ liệu theo phút trong quá khứ, nếu cần nhiều dữ liệu
theo phút quá khứ thì dùng bản trên.
XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
3 . Đăng kí và dùng thử :
Vào “Tài khoản” chọn “Đăng ký và dùng thử”.

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
3 . Đăng kí và dùng thử :
Màn hình đăng ký hiển thị như hình dưới :

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
3 . Đăng kí và dùng thử :
Bạn cần điền đủ các thông tin trên form, ấn đăng ký là đã đăng ký thành công thành
viên.
Lưu ý quý khách cần nhớ tên đăng nhập và mật khẩu để có thể login vào chương
trình. Số điện thoại cần chính xác để có thể thay đổi và lấy lại mật khẩu khi bị quên.
Sau khi đăng ký thành công, quý khác tự động được sử dụng tài khoản Vip trong 2
tuần với đủ các quyền cập nhật dữ liệu. Quý khách chỉ được đăng ký dùng thử 1 lần
mà thôi. Khi quý khách muốn mua thì chọn “Tài khoản”->” “Nâng cấp tài khoản”.
Ngay khi đăng ký, quý khách lập tức chuyển sang tài khoản Vip. Để xem thông tin
tài khoản bạn vào “Tài khoản”->”Xem thông tin tài khoản”

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
4 . Đăng nhập :
Quý khách nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào ô “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu”.
Nhập thư mục sẽ lưu giá chứng khoán cho Amibroker “Nơi lưu dữ liệu”.

Nhấp "Cập nhật dữ liệu" để tiến hành cập nhật giá chứng khoán realtime. Lần đầu
dùng chương trình sẽ download toàn bộ giá chứng khoán về máy bạn từ trước tới
giờ nên sẽ mất ít phút. Các lần sau chương trình chỉ cập nhật giá thiếu nên sẽ rất
nhanh.

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
5 . Đăng kí mua dữ liệu :
❖ Quý khách mua dữ liệu – vui lòng liên hệ : Xuân Thiệu Phân Tích Kỹ Thuật
Chứng Khoán để được hỗ trợ :
- SĐT liên hệ :

- FB :

0988. 617. 103

https://www.facebook.com/404.Tux

XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


AmiBroker
6 . Xem đồ thị giá chứng khoán trong Amibroker :
Để xem được dữ liệu tốt nhất trong Amibroker, quý khách cần dùng Datafet
Data Plugin do chứng khoán số phát triển.
Quý khách có thể tìm thấy file datafet.dll hoặc datafet64.dll từ thư mục
cài đặt DataPro thường lưu ở C:\Program Files (x86)\DataPro hoặc download
plugin từ địa chỉ sau :
1. www.chungkhoanso.com/datafet.dll cho Ami bản 32 bit

2. www. chungkhoanso.com/datafet64.dll cho Ami bản 64 bit
XUÂN THIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN

Liên hệ : 0988 . 617 . 103


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×