Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ QUỐC
TRƯỜNG THCS DƯƠNG ĐÔNG 1

HÌNH HỌC 8
TIẾT 50
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Em hãy nêu các trường hợp đồng dạng
của tam giác vuông?


Kim tự tháp Ai Cập

Ngô Khương - Bắc Giang


Đo gián tiếp chiều cao
cây này như thế nào?§ 9.
A/. DỤNG CỤ THỰC HÀNH:
1. Thước ngắm chữ T:
Dùng để ngắm ba điểm thẳng
hàng.
A

B

C


§ 9.
A/. DỤNG CỤ THỰC HÀNH:

1. Thước ngắm chữ T:
Dùng để ngắm ba điểm thẳng
hàng.
2. Giác kế ngang:
Dùng để đo góc trên mặt đất.


Vạch chỉ số
đo góc

A

B
0

C

Vạch số 0o


§ 9.
A/. DỤNG CỤ THỰC HÀNH:
B/. TIẾN HÀNH ĐO:
I. Đo gián tiếp chiều cao của
vật:


§ 9.
C/

?

C

3

B

4

A/

A
12

A ' B. AC
⇒ A'C ' =
AB

Quan sát hình vẽ và hãy nêu
cách tính A’C’ ?

∆ABC

∆A/BC/

(Vì AC // A’C’)
AB
AC

=
A ' B A'C '
12.3
A'C ' =
= 9( m)
4


§ 9.
AC = 1,50Cm
/ ; AB = 1,25 m ;

Áp dụng
bằng số

Tính A’C’ = ?

A’B = 4,2 m

∆ABC
∆A/BC/
ABC AC

=
A ' B A 'C '
3A ' B. AC
⇒ A 'C ' =
AB
B
4 A 4, 2.1,50
=

1, 25

?
A/

= 5, 04(m)

C/
C

12

B

A
MỜI CÁC EM XEM PHIM

A/


§ 9.
II. Đo khoảng cách giữa hai
địa điểm trong đó có một địa
điểm không thể tới được.
A/

Áp dụng
bằng số

c/
B/

α
a/

∆ABC

∆A/B/C/ (g-g)

AB
BC

=
=k
A ' B ' B 'C '
⇒ AB = k .A’B’
Đo được: a = 100m ; a’ = 4 cm;
c’ = 3cm. Tính AB?

A

β
C/

α
B

a

β

C


§ 9.

Bằng dụng cụ là một cây
thước eke có góc 450 ta có
đo được chiều cao của cây
không?


§ 9.
M

C
B

A

N
D


§ 9.
A

CHƠI MÀ HỌC
HỌC MÀ CHƠI
Trên chiếc ván trượt có gắn 1
cây cọc dài bằng chiều cao của
người nằm.
Hai bạn kéo nhau bằng ván
trượt mà vẫn xác định được
chiều cao của cây. Vì sao vậy
nhỉ?

D

B

E

C


§ 9.
Bài tập 54/SGK:
Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm
A và B, trong đó B không tới được,
người ta tiến hành đo và tính khoảng
cách AB như hình vẽ:
AB // DF; AD = m; DC = n; DF = a.
a) Em hãy nói rõ cách đo như thế
nào?
b)Tính độ dài x của khoảng cách AB?

∆ABC

∆DFC

AB AC
=
DF DC
DF . AC
⇒ AB =
DChay

a.(m + n)
x=
n


§ 9.
Chúng ta có thể đo được chiều cao của
Kim Tự Tháp Ai Cập không?
Hoàn thành năm 2560 TCN, khi xây
dựng kim tự tháp cao 146,5 mét
nhưng vì bị ăn mòn và bị mất trộm
phiến đá trên đỉnh (chóp tháp) chiều
cao hiện tại là 138,75 m.

Ngô Khương - Bắc Giang


§ 9.
1. Làm bài tập 53, 55 / 87 SGK
2. Hai tiết sau thực hành ngoài trời, nội dung thực hành:
Đo gián tiếp chiều cao của vật và đo khoảng cách giữa
hai địa điểm.
Mỗi tổ chuẩn bị:
1 thước ngắm, một giác kế ngang, 1 sợi dây dài 10m,
1 thước đo độ dài (3m hoặc 5 m), 2 cọc ngắm, mỗi cọc
dài 1,2m. Giấy làm bài, bút, thước kẻ, thước đo độ.
Ôn lại cách sử dụng giác kế ngang (toán 6 tập 2)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×