Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

TOÁN 8
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ
NHẬT
GV: Nguyễn Thái Kết


1m
1m

1dm

1d
m

1cm

1m3

1dm3

1c

m

1cm3

1cm

1dm

A- Kiểm tra bài cũ:

1m


Tiết 111:
THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
B- Nội dung bài mới:

Ví dụ:

3 cm

1 cm3

4 cm

5 cm


Sau khi xếp 4 lớp hình lập phương 1 cm3 thì
vừa đầy hộp.
Mỗi lớp có: 5 x 3 = 15 (hình lập phương 1cm3).
4 lớp có: 15 x 4 = 60 (hình lập phương 1cm3).

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là:
5 x 3 x 4 = 60 (cm3).


Muốn tính thể tích hình
hộp chữ nhật ta lấy chiều
dài nhân với chiều rộng
rồi nhân với chiều cao
(cùng đơn vị đo).


V=axbxc

V: Thể tích hình
hộp chữ nhật.
a: Chiều dài.
b: Chiều rộng.
c: Chiều cao.

c

a

b


Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có
chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c:
Nhóm I:

a) a = 5 cm; b = 4 cm; c = 9 cm

Nhóm II:b) a = 1,5 m; b = 1,1 m; c = 0,5 m
Nhóm I + II:
1
2
c) a =
dm; b =
3
5

dm ;

3
c=
dm.
4


a) V = 5 x 4 x 9 = 180 ( cm )
3

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825(m3)

2 1 3 1
3
V = × × = (dm )
5 3 4 10


Bài 2: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên.
15 cm
5 cm

12 cm

6 cm

8 cm


15 cm
12 cm

5 cm
6 cm

8 cm


15 cm
12 cm

5 cm
6 cm

8 cm


Bài 3: Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể
nước theo hình dưới đây:

5cm

10 cm
10 cm

7 cm
10 cm
10 cm


Cách 1: Tính chiều cao của nước
dâng lên rồi tính thể tích của hòn
đá.
Cách 2: Tính thể tích nước trước
khi có đá, thể tích nước sau khi
có đá rồi trừ hai thể tích cho
nhau để được thể tích của hòn
đá.


Thể tích của hòn đá bằng thể tích
của hình hộp chữ nhật (phần nước
dâng lên) có đáy là đáy của bể và
có chiều cao là:
7 – 5 = 2(cm)
Thể tích hòn đá là:
10 x 10 x 2 = 200 (cm3)
Đáp số: 200 cm3.


5 cm
10 cm
12 cm
8 cm
20 cm


5 cm
10 cm
12 cm
8 cm
20 cm

10 cm
8 cm
? cm

? cm

12 cm
8 cm


Bài học của chúng ta đến đây là
hết. Qua bài học các em đã biết
được cách tính thể tích hình hộp
chữ nhật. Về nhà các em cần
luyên tập thêm qua các bài tập
sau: ... Thầy chúc các em ôn bài
và làm tốt bài tập về nhà để đạt
điểm cao trong tiết học sau. Chúc
các thầy cô mạnh khoẻ, hạnh
phúc.
Mời thầy cô và các em nghỉ giải
lao. Xin cám ơn thầy cô và các
em.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×