Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 8


?1: Vẽ ABC, biết AB = 3cm; AC = 6cm; Aˆ 100 0
Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ
DB
AB
dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số :

DC
AC

A

AB 3 1
 
AC 6 2
DB 2,4 1


DC 4,8 2
DB
AB

DC
AC

1000

6
3
2,4

B
0

1

4,8
2

D

3

4

5

C


Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia
cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai
cạnh kề hai đoạn thẳng ấy.


Định lý trên còn đúng với tia phân giác của
góc ngoài không?

1 A
2

D’

B

C


Định lý vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài
của tam giác

E’
D’

1 A
2

B
D' B
AB

( AB  AC )
D' C
AC

C


A
Cho hình vẽ
a) Tính

x
y

7,5

3,5

b) Tính x khi y = 5

B

y

x
D

C


x

Tính x trong hình vẽ

H

3

E

5

8,5

Bài giải
D

Vì DH là đường phân giác của DEF, nên ta có:

HE DE
3
5

Hay

HF DF
HF 8,5
3.3,5
 HF 
5,1
5
 EF HE  HF 3  5,1 8,1
Vậy x = 8,1

F


Ứng dụng thực tế:
Một mảnh đất hình tam giác có độ
dài hai cạnh lần lượt là 80m và 120m.
Cạnh thứ ba bị chắn bởi một hồ nước
sâu.
Xác định các kích thước của mảnh
đất hình tam giác trên.


80m

120m


80 m

120 m

Gọi cạnh thứ nhất là AB, cạnh thứ hai là BC, cạnh
còn lại (cạnh cần tìm) là AC.
Theo đề bài ta có: AB = 80m,BC=120m


Dùng giác kế ta xác định được tia phân giác Ax của góc A,
Ax cắt BC ở D. Bằng thực nghiệm, người ta đo được:
BD = 40 m,CD = 80 m

80m

120 m

40 m

80 m

Bạn nào biết người ta tính cạnh AC như thế nào ?


-Học thuộc và vận tính chất đường phân giác của
tam giác vào giải các bài tập
-BTVN

15,16, 17 (SGK)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×