Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 3 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Về dự giờ môn toán lớp 8
Tính chất
đường phân giác của tam giác


Cho hình vẽ, biết AC // BE
DB
= ... = ...
DC

Điền vào chỗ … :
A

B

D

E

CThảo luận nhóm
+ Xác định tia phân giác AD của góc A.
+ Đo độ dài các đoạn thẳng DB và DC.
+ So sánh các tỷ số:

DB
DC

AB

AC


ĐỊNH LÍ
Trong tam giác, đường phân giác của
một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn
thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.


A

D

B

C

E

Ta có BE // AC

DB BE DEDA
DC AC

Ta cần chứng minh:

DB AB

DC AC


A
K

B

Ta có:

C

KA BA

KC BC


?2: XEM HÌNH

x
a)Tính
y

A

VẼ

7,5
3,5

b) Tính x khi y = 5
Lời giải:

B

x

y

D
a)Vì AD là phân giác của góc BAC nên:
DB AB

DC AC

C

x 3,5
7
 

y 7,5
15

7
7
7 .5

b) Từ a) ta có x  y .Khi y = 5 thì x 
15
3
15


?3

Tính x
x
H

3

E

F

5

8,5

D


4

7
6
3

5
4

2

A

3

So
sánh

AB
D, B

,
AC
DC

2

E

2

1

AB = 2 ;

4

3

B

6

5

,
D B = 4,5 ;

AC = 4 ;
9

Nhận xét:

0

1

1

D,
0

D, B
=
,
DC

AB
AC

7

8

,
DC=

C
9


A

x

B

C


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng

Bài 1: Trong hình vẽ y bằng:

a) 2,5

D

b
b) 5

6
2
E

y

F

2,5

K

c) 7,5
d) 6


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng
Bài 2: Cho tam giác MNP. MI và MK lần lượt là phân
giác trong và phân giác ngoài tại đỉnh M của tam giác.

IN
Ta có
bằng:
IP

a)
b)

M

cc)
N

I

P

K

d)

KP
KN
PN
PK
KN
KP

KI
KP


HOẠT ĐỘNG NHÓM
Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. MD và ME lần
lượt là phân giác của các góc AMB và AMC, I là giao
điểm của AM và DE (hình vẽ).
Điền Đ (đúng), S (sai) vào ô trống trước các kết luận
AD AM
sau:

A
a)
Đ
DB MB
D

I

S

E

Đ
B

M

C

AE MC
b)

EC MA
AD AE

c)
DB EC

Đ

d) DE//BC

S

e) I LÀ TRUNG
ĐIỂM CỦA


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học định lý.
- Làm bài tập 15,16,17,18 ( SGK – 67,68)
- Tam giác ABC có điểm D thuộc cạnh BC
DB AB

DC AC

thoả mãn

AD có là phân giác của góc BAC hay không?
A

B

.

D

C


Xin trân trọng cảm ơn quý
thầy cô và các em học
sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×