Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 1: Hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật:

- Hình hộp chữ nhật :
+ Có 6 mặt là hình chữ nhật.
+ Có 8 đỉnh, 12 cạnh.
-Hình lập phương: là hình hộp chữ nhật có 6 mặt
là hình vuông.


2. Mặt phẳng và đường thẳng: (sgk)
B

A

?1

B’

A’


C A•

CácB mặt:
ABB’A’; DCC’D’; ABCD;
D
C
D
BCC’B’; ADD’A’ .
B’
A’ C’ A’B’C’D’;
• Các đỉnh: A, B, C, D, A’, B’, C’, D’
C’
D’
• CácD’cạnh: AB, BC, CD, DA, AA’,
BB’, …..

* Ta có thể xem:
- Các đỉnh: A, B, C, D, A’, B’ C’ D’ là các điểm.
- Các cạnh: AB, BC, CD, DA, AA’, …..là các
đoạn thẳng.
- Các mặt: ABB’A’; DCC’D’; ABCD; A’B’C’D’;
BCC’B’ , ADD’A’ là một phần của mặt phẳng.


3.Hai đường thẳng song song trong không gian:
?1
•a//b  a và b cùng thuộc một mặt phẳng
a và b không có điểm chung
• Hai đường thẳng phân biệt trong không
B
C
gian

thể:
B
D
A
a)Cắt nhau
A
D
B’ song
b) Song
B’
C’
c) Không cùng nằm trong
A’
D’
A’
một mặt phẳng nào.
D’

• Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với
đường thứ ba thì chúng song song với nhau.
a // c và b // c  a // b

C

C’


A1
D1

B1
C1
B

A

D

C

a) Những cạnh song song với
CC1 là: AA1; BB1; DD1
b) Những cạnh song song với
A1D1 là: AD; BC; B1C1


Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’có BC
= 5 cm, CD = 4 cm, BB’ = 3 cm.Tính DC’ và CB’.
B
A

C
D

B’

A’

C’
D’


Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’
a) Hãy chỉ các đoạn thẳng song song với AB; BC.
b) A’C có song song với AD không? Vì sao?
B
AC
D

B’

A’

C’
D’


*Làm bài tập 3, 4 SGK.
* Làm bài 1, 2, 3, 4, 5 SBT
* Chuẩn bị tiết “HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
(TIẾP THEO) ’’.

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’
a/ Mặt phẳng (ABCD) và mặt phẳng (ACC’A’)
cắt nhau theo giao tuyến nào?
b/ Mặt phẳng (BDD’B’) và mặt phẳng (ACC’A’)
cắt nhau theo giao tuyến nào?


B/ Phần chuẩn bị cho bài học mới
Chuẩn bị cho bài mới
B

C

A

D
B’

A’

C’
D’

Quan sát trên mô hình hình hộp chữ nhật, xét xem quan
hệ song song giữa các đường thẳng trong không gian
có tính chất bắc cầu không ?


CHÚC CÁC EM HỌC TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×