Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 1: Hình hộp chữ nhật

TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG
Biên soạn: Ngô Hoàng Dũng
Trường THCS Trưng Vương
Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ TIẾT
HỌC HÔM


TIẾT 55.

HÌNH HỘP CHỮ
NHẬT

1. Giới thiệu về hình hộp chữ nhật:
TIẾT 55

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
TIẾT 55.

HÌNH HỘP CHỮ
NHẬT

B
A

C
D

F
E
H
đỉnh:A,
A,B,
B,C,
C,......
88đỉnh:
12cạnh:
cạnh:AB,
AB,BC,
BC,CD,
CD,......
12
mặt:(ABCD),
(ABCD),(CDHG),
(CDHG),......
66mặt:
Ký hiệu: Hình hộp chữ nhật
ABCD.EFGH

G

4
đường
chéo
AG,
BH,
CE,
DF


CÁCH VẼ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT ABCD.EFGH:
B

C

A

D
G

F

E

H


2. Đường thẳng, mặt phẳng song song, vuông góc:

B

AB // CD

C
AB // mp(EFGH)

A
D
E
H

F
G

mp(ADHE) //
mp(BCGF)

AB ⊥ BC
BF ⊥ mp(EFGH)
mp(ABFE) ⊥ mp(EFGH)


3. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần:
B

C

A

G

F
E

h

D

a

b

H


B

C

A

G

F
E

h

D

a

b

H


B

C

A

D

A
F
E

b
a

E

h

H

G


A

B

C
D

A
E

h

G

F

b

E

a

H


A

B

C
D

A
E

h

G

F

b
a

E

H


A

B

C

D
Ah

E

F

Gb
E

aH


A

B

C

D

A

h

E

F

G

b

Ha

E


A

B

A

D

C
h

E

F

G

b

H

a

E


3. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần:
B

C

A

G

F
E

h

D
b

a

Sxq = 2(a + b)h

H
A

B

A

D

C
h

E

F

G

b

H

Stp = Sxq + 2Sđ

a

E


Ví dụ:

40cm
30cm
60cm


40cm
30cm
60cm

Diện tích các mặt kính của hồ cá:
S = Sxp + Sđ = . . . = 9.000 (cm2)
= 0.9 (m2)
Số tiền cần có:
0,9 × 120.000 = 108.000 (đ)
Số tiền bạn Nam còn thiếu:
108.000 – 100.000 = 8.000 (đ)


4. Thể tích hình hộp chữ nhật:

1dm3
h = 2dm

b = 3dm
a = 4dm

V = a.b.h


Ví duï:
10cm

40cm
30cm
60cm

Số lít nước cần dùng:
60 × 30 × (40 – 10) = 54.000 (cm3)

= 54 (lít)


Nêu các yếu tố của hình hộp chữ nhật:
B

C

Đỉn
h

A

D
G

F

E

Cạnh

Mặt

H

Đường chéo


Tính: diện tích xung quanh,
diện tích toàn phần,
thể tích của 2 hộp trà sau
và rút ra nhật xét:

30cm
10cm
10cm
10cm
10cm

30cm


Bài tập về nhà:
1. Tập vẽ hình hộp chữ nhật.
2. Tính số viên gạch cần
để xây 1 cái hồ.
5cm

c
10

m

0.8m

20cm

1m

4m


CHÂN THÀNH
CẢM ƠN
THE END.
QUÝ THẦY CÔ GIÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×