Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 1: Hình hộp chữ nhật

Hình học 8 – bài giảng
CHƯƠNG IV:
HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG.
HÌNH CHÓP ĐỀU

MỘT SỐ VẬT THỂ TRONG KHÔNG GIAN


A . HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

BÀI 1

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


LĂNG TRỤ ĐỨNG

HÌNH LẬP PHƯƠNG

HÌNH CHÓP


HÌNH TRỤ

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


I/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:
B’
A’

D’

B
A

C’

C
D

Hình hộp chữ nhật: ABCD.A’B’C’D’ CÓ:
các mặt là hình chữ nhật.
6
Số mặt:….
8
Số đỉnh:….
12
Số cạnh:….


I/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh
chung gọi là hai mặt đối diện (hai mặt đáy).
Các mặt còn lại được xem là các mặt bên .


B’

C’
D’

A’

B
A

C
D

Hình lập phương: Là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là
những hình vuông.


B’

C’
D’

A’

B
A

Hãy kể các đỉnh, các cạnh
và các mặt của hình hộp
C chữ nhật ?

D

Các đỉnh : A , B, C, D, A’, B’, C’, D’
Các cạnh : A B, BC, CD, AD, AA’, BB’
CC’, DD’, A’B’, B’C’, C’D’, A’D’
Các mặt :ABCD, AA’D’D , A’B’C’D’
BB’C’C , AA’B’B , DD’C’C


II/ MẶT PHẲNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG:
B’

C’
D’

A’
B
A

C
D

- Các đỉnh : A , B, C... như là các điểm .
- Các cạnh : AB, BC, CC’,... như là các đoạn thẳng.
- Mỗi mặt : ABCD, ... là một phần của mặt phẳng.
-Đường thẳng qua hai điểm A, B của mặt phẳng
ABCD thì nằm trọn trong mặt phẳng đó.


VUI ĐỂ HỌC!


HỌC Ở NHÀ :
-Học bài :
Khái niệm hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
Mặt phẳng và đường thẳng trong hình hộp chữ nhật .

- Làm bài tập : 2; 3 và 4 trang 96 ,97 (SGK)
- Chuẩn bị :
+ Dụng cụ : Thước thẳng, thước đo góc
+ Xem trước bài : “HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (tt)”Cho hình hộp chữ nhật
(hình bên), biết
QD=3cm, DA=4cm. PB
bằng:
A

7 cm

B

25 cm

C

5 cm

D

14 cm

B

A
C

D

N

M
Q

P

Bằng mấy vậy ta?

Ồ ! Tiếc quá.
Sai rồi !
Bạn thử lần nữa xem !
Chúc mừng bạn !


Điền vào chỗ trống trong các phát biểu
sau:
a/ Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những
chữ nhật.
hình .................
b/ Hình lập phương là hình hộp chữ
vuông.
nhật có 6 mặt là nhữnghình
................


Bài 1 (SGK) :
Kể tên các cạnh bằng nhau của hình
hộp chữ nhật ABCD.MNPQ.
P

N
Q

M

ĐÁP ÁN
AM=BN=CP=DQ
AD=MQ=NP=BC

C

B
A

D


ĐÚNG VẬT MAY MẮN!

CHÚC MỪNG BẠN!


Hãy cho một vài ví dụ về hình ảnh của hình
Hộp chữ nhật ngoài thực tế mà em biết?

Đáp án :
Hộp phấn, bể nuôi cá kiểng, hộp que diêm,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×