Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 8 chương 4 bài 1: Hình hộp chữ nhật

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ HỘI GIẢNG CẤP THÀNH PHỐ


Tiết 56 – Bài 1:


Tiết 56- Bài 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1.Hình hộp chữ nhật

ĐỈNH

Mặt

Cạ
n

h

-Hình hộp chữ nhật có: 8 đỉnh, 12 cạnh và 6mặt đều
là hình chữ nhậtCác hình sau có phải là hình hộp chữ nhật hay
không ?

Hình a

Hình b


Tiết 56- Bài 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1.Hình hộp chữ nhật
ĐỈNH

Mặt
Cạ

nh

-Hình hộp chữ nhật có: 8 đỉnh, 12 cạnh và 6mặt.
-Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh
chung gọi là hai mặt đối diện và có thể xem chúng là
hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại
là các mặt bên.


Hình sau có phải là hình hộp chữ nhật hay
không ?


Tiết 56- Bài 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1.Hình hộp chữ nhật
Hình hộp chữ nhật có: 8 đỉnh,
12 cạnh và 6mặt đều là hình
chữ nhật
Hình lập phương cũng là hình hộp
chữ nhật có 6 mặt là các hình
vuông bằng nhau.B
A

C
D

B’
A’
Hình hộp chữ nhật
ABCD.A’B’C’D’


C’
D’


Cách vẽ :
- Vẽ hình chữ nhật ABCD
nhìn phối cảnh thành hình
bình hành ABCD.
- Vẽ hình chữ nhật AA’D’D.
- Vẽ CC’ song song và bằng
DD’. Nối C’D’.
- Vẽ nét khuất BB’ (song song
và bằng AA’), A’B’, B’C’.

C

B
A

D
B’
A’

D’

C’


2-Mặt phẳng và đường thẳng
Xác định các đỉnh, các cạnh và
các mặt của hình hộp chữ nhật
sau sau ?
TRẢ LỜI :
-Các đỉnh:A,B,C,D,A’,B’,C’,D’
-Các cạnh:AB,BC,CD,DA,A’B’,B’C’,C’D’,
D’A’,AA’,BB’,CC’,DD’.
-Các mặt ABCD, A’B’C’D’,
AA’D’D,BB’C’C,DCC’D’,ABB’A’.


Tiết 56- Bài 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1.Hình hộp chữ nhật
2.Mặt phẳng và đường thẳng
Ta có thể xem:
+Các đỉnh:A,B,C…như là các điểm.
+Các cạnh:AD,DC,CC’…như là các
đoạn thẳng.
+Đường thẳng đi qua hai đỉnh A,B
như là đường thẳng AB
+Mỗi mặt như mặt ABCD là một
phần của mặt phẳng.


Tiết 56- Bài 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1.Hình hộp chữ nhật
2.Mặt phẳng và đường thẳng

-Nếu một đường thẳng đi qua hai điểm A,B của mặt phẳng
(ABCD) thì nằm trọn trong mặt phẳng đó( mọi điểm của
đường thẳng đều thuộc mặt phẳng)


Tiết 56- Bài 1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1.Hình hộp chữ nhật

2.Mặt phẳng và đường thẳng


BÀI TẬP
Các kích thước của hình hộp chữ nhật
ABCD.A’B’C’D’ là : DC = 4cm,
BB’=3cm.Tính độ dài DC’

C

B

A

GIẢI

D
B'

A'

C'

D'

Nối DC’, CC’= BB’ = 3cm (BCC’B’ là hình chữ nhật)
Áp dụng định lý PyTaGo trong ∆DCC’ vuông tại C, có
DC '2  DC 2  CC '2  42  32  25 � DC '  5 .Vậy DC’ = 5cm.


Cho ABCD.A’B’C’D’ là một hình hộp chữ nhật
a) Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng CB’thì O có là
điểm thuộc đoạn BC’ hay không?
b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm
thuộc cạnh BB’ hay không?
B

.

O

A

C

.

K

D

B'

A'

C'

D'


B

a) Vì CBB’C’ là hình chữ nhật
nên O là trung điểm của
đoạn thẳng CB’thì O cũng là
trung điểm của đoạn thẳng
đoạn thẳng BC’( tính chất
đường chéo hình chữ nhật)

.

O

A

.

C

K

D

B'

A'

C'

D'

b) K là điểm thuộc cạnh CD, thì Kù không thể là
điểm thuộc cạnh BB’.


Hướng dẫn về nhà
-Ôn lại những nội dung cơ bản vừa học trên
-Bài tập về nhà số 3,4 Trang 97(SGK),1,3,5 Trang
104,105(SBT)
-Tập vẽ hình hộp chữ nhật , hình lập phương
-Xem trước bài Hình hộp chữ nhật(tiếp theo)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×